Jiří Novák (*1915)


Jiří Novák
(*1915)
Osoba s vazbami na politiky
Podpora politických stran
Sponzor ODS v 2010, hodnota daru 1 500 000 Kč

Angažovanost
Jiří Novák (*1915)
Hlídání osoby

Hlídání emailem

Hlídat nové smlouvy v registru smluv spojené s Jiří Novák a navázanými firmami
Hlídat nové veřejné zakázky spojené s Jiří Novák a navázanými firmami
Hlídat všechny novinky o Jiří Novák a navázaných firmách ve všech databázích

Hledání informací s vazbou na Jiří Novák

Pokud napíšete do hledání text osobaId:jiri-novak-402, zobrazí se smlouvy, veřejné zakázky, dary a další informace, které mají vazbu na s vazbou na Jiří Novák nebo firmy touto osobou přímo či nepřímo vlastněnou či řízenou.

Sdílení

na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
RACK7XRLVE8E Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a nařízení vlády č.78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh nařízení vlády 13.11.2009 15.01.2010
RACK8TMCKJ12 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh vyhlášky 23.04.2012 28.01.2016
RACKA66GM6F2 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích Národní bezpečnostní úřad Návrh vyhlášky 15.01.2016 15.06.2016
KORN9H4H3P5S Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh vyhlášky 13.03.2014 12.05.2014
KORN82JE2K48 Návrh vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření. Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 10.02.2010 11.01.2011

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Osoba Organizace Funkce
Detail Jiří Novák Obec Křenek místostarosta / zástupce starosty
Detail Mgr. Jiří Novák Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace vedoucí zaměstnanec 2. stupně řízení
Detail Mgr. Jiří Novák Policie ČR vedoucí příslušník bezpečnostního sboru 2. řídící úrovně
Detail Ing. Jiří Novák Statutární město Brno - Magistrát města Brna vedoucí úředník územního samosprávného celku
Detail Ing. Jiří Novák Obec Nová Ves místostarosta / zástupce starosty
Nalezli jsme 0 identifikovaných darů(celkem 0 Kč)politickým stranám. Ukázat bankovní transakce s identifikovanými dary
Nalezli jsme 17 bankovních transakcí (celkem 201 710 Kč)s politickými stranami s osobou se jménem Jiří Novák.Ukázat tyto bankovní transakce
Upozornění: Jedná se o transakce ve kterých se vyskytuje osoba stejného jména. Nemusí jít o stejnou osobu.

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.