Kamil Jankovský (*1958)


Funkce
Bývalý ministr pro místní rozvoj ČR (LIDEM).. vládačr
Podpora politických stran
Sponzor Lidem v 2012, hodnota daru 200 000 Kč
Sponzor Věci veřejné v 2010, hodnota daru 2 500 000 Kč
Sponzor Věci veřejné v 2009, hodnota daru 3 000 000 Kč

Angažovanost
Angažoval se v 7 soukr.firmách, tyto firmy získaly od státu od 2016 celkem 68 smluv v celkové výši 218 mil. Kč.
Hlídání osoby

Hlídání emailem

Hlídat nové smlouvy v registru smluv spojené s Kamil Jankovský a navázanými firmami
Hlídat nové veřejné zakázky spojené s Kamil Jankovský a navázanými firmami
Hlídat všechny novinky o Kamil Jankovský a navázaných firmách ve všech databázích

Hledání informací s vazbou na Kamil Jankovský

Pokud napíšete do hledání text osobaId:kamil-jankovsky, zobrazí se smlouvy, veřejné zakázky, dary a další informace, které mají vazbu na s vazbou na Kamil Jankovský nebo firmy touto osobou přímo či nepřímo vlastněnou či řízenou.

Sdílení

na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
RACK94PLJNWN Návrh vyhlášky o stanovení seznamu zboží, na jehož dodávku je veřejný zadavatel při zadání veřejné zakázky povinen použít elektronickou aukci Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh vyhlášky 07.02.2013 08.04.2013
RACK8VNDM98E Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh nařízení vlády 27.06.2012 21.11.2012
RACK8TMCKJ12 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh vyhlášky 23.04.2012 28.01.2016
RACK95DCD9Q9 Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh nařízení vlády 01.03.2013 16.06.2015
RACK877CWREN Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, ve znění vyhlášky č.16/2010 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh vyhlášky 09.07.2010 16.08.2010

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-S174/2011/VZ-11641/2011/530/JW I. 12.08.2011 Ministerstvo pro místní rozvoj
Star, a. s.
KPMG Česká republika, s. r. o.
Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce Veřejná zakázka
ÚOHS-S21/2011/VZ-12460/2011/520/NGl I. 05.10.2011 Ministerstvo pro místní rozvoj
Komplexní zajištění soustavy seminářů pro žadatele a příjemce dotací z evropských fondů v letech 2010 a 2011 Veřejná zakázka
ÚOHS-S518/2011/VZ-19013/2011/520/NGl I. 29.12.2011 Ministerstvo pro místní rozvoj
Allexis, s.r.o.
SERVIS Hospodářské komory Prahy, s.r.o
Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů Veřejná zakázka
ÚOHS-S473/2011/VZ-20866/2011/540/EMa I. 23.02.2012 Ministerstvo pro místní rozvoj
SEV Computing, s. r. o.
Otidea a. s.
Realizace vzdělávacích kurzů pro uživatele nového systému e-tržišť Veřejná zakázka
ÚOHS-R109/2011/VZ-4085/2012/310/ASc II. 12.03.2012 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj T-Mobile Czech Republic, a. s.
Telefónica Czech Republic, a. s.
MMR - Služby mobilního operátora Veřejná zakázka

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
189400264 Ministerstvo obrany ČR
31.07.2018 neuvedeno neuvedeno PLANCON PRAHA, S. R. O.
18 150 Kč
159400173 Ministerstvo obrany ČR
08.04.2015 neuvedeno neuvedeno PLANCON PRAHA, S. R. O.
58 080 Kč
1600002767 Ministerstvo financí ČR
21.07.2016 05.08.2016 27.07.2016 PLANCON PRAHA, S. R. O.
66 550 Kč
1600002767 Ministerstvo financí ČR
21.07.2016 05.08.2016 27.07.2016 PLANCON PRAHA, S. R. O.
66 550 Kč
159400172 Ministerstvo obrany ČR
08.04.2015 neuvedeno neuvedeno PLANCON PRAHA, S. R. O.
89 540 Kč

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah Kamil Jankovský s firmou
PHAR SERVICE, a.s. - soukromá firma 58 smluv
celkem 203 mil. Kč
Člen statutárního orgánu v PHAR SERVICE, a.s. (od 16. 9. 2013)
PLANCON Praha, s.r.o. - soukromá firma 7 smluv
celkem 16 mil. Kč
Nepřímá vazba přes:
Kamil Jankovský (*1958) Člen statutárního orgánu v PHAR SERVICE, a.s. (od 16. 9. 2013) → společník s vkladem v PLANCON Praha, s.r.o.
Konsorcium Pro Karlín, o. p. s. - soukromá firma 3 smlouvy
celkem 0 Kč
Nepřímá vazba přes:
Kamil Jankovský (*1958) Člen statutárního orgánu v PHAR SERVICE, a.s. (od 16. 9. 2013) → zakladatel obecně prospěšné společnosti v Konsorcium Pro Karlín, o. p. s.
KKJ INVESTMENT a.s. - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Člen statutárního orgánu v KKJ INVESTMENT a.s. (1. 1. 2014 - 3. 8. 2018)
Šepurine s.r.o. - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Společník s vkladem v Šepurine s.r.o. (od 1. 1. 2016)
CARLIN s.r.o. - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Společník s vkladem v CARLIN s.r.o. (27. 3. 2013 - 24. 6. 2013)
CONTECO CZ spol. s r.o. - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Nepřímá vazba přes:
Kamil Jankovský (*1958) Člen statutárního orgánu v PHAR SERVICE, a.s. (od 16. 9. 2013) → společník s vkladem v CONTECO CZ spol. s r.o.

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.