MUDr. Michael Fischer (*1956)


MUDr. Michael Fischer
(*1956)
Osoba s vazbami na politiky
Podpora politických stran

Sponzor ČSSD v 2012, hodnota daru 5 000 Kč


Angažovanost
Angažoval se v jedné státní firmě. Angažoval se také v 4 soukr.firmách, tyto firmy získaly od státu od 2016 celkem 33 smluv v celkové výši 225 mil. Kč.
Pokud napíšete do hledání text osobaId:michael-fischer-2, zobrazí se smlouvy s vazbou na MUDr. Michael Fischer
Hlídat nové smlouvy v registru smluv spojené s MUDr. Michael Fischer a navázanými firmami
Hlídat nové veřejné zakázky spojené s MUDr. Michael Fischer a navázanými firmami
Hlídat všechny novinky o MUDr. Michael Fischer a navázaných firmách ve všech databázích
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
RACK8NFHNP8P Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví Návrh nařízení vlády 10.11.2011 18.05.2012
KORNA22EKDBR Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 11.09.2015 25.01.2016
KORN7V5EFGUN Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 21.08.2009 27.11.2009
KORNACEFF4MU Návrh nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělání, v nichž je matermatika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh nařízení vlády 09.08.2016 21.12.2016
RACK7QPFUC9N Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 01.04.2009 11.05.2009
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-S0031/2018/VZ-08181/2018/532/KSt I. 13.06.2018 Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a. s. - 3 Veřejná zakázka
ÚOHS-R0166/2017/VZ-36553/2017/323/EBr II. 15.12.2017 Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Stadler Bussnang AG
Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a. s. - 3 Veřejná zakázka
ÚOHS-S0195/2017/VZ-18939/2017/532/KSt I. 12.07.2017 Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Stadler Bussnang AG
Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a. s. - 3 Veřejná zakázka
ÚOHS-S0351/2017/VZ-29562/2017/532/KSt I. 28.10.2017 Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a. s. - 3 Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S117/04-153/3716/04-RP I. 25.01.2005 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Nákup 3 ks kloubových nízkopodlažních autobusů pro rok 2004 Veřejná zakázka
ID Osoba Organizace Funkce
ac613087-b37a-4ed2-bb16-b3ef33080e9a Ladislav Okleštěk Olomoucký kraj, Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Povodí Moravy, s.p. člen zastupitelstva, poslanec, člen dozorčího orgánu
fb8d480a-9267-4203-8b8b-d999bc14e80b MUDr. Kateřina Piková Obec Daskabát místostarosta / zástupce starosty
Nalezli jsme 0 identifikovaných darů(celkem 0 Kč)politickým stranám. Ukázat bankovní transakce s identifikovanými dary
Nalezli jsme 1 bankovní transakci (celkem 30 000 Kč)s politickými stranami s osobou se jménem MUDr. Michael Fischer.Ukázat tyto bankovní transakce
Upozornění: Jedná se o transakce ve kterých se vyskytuje osoba stejného jména. Nemusí jít o stejnou osobu.

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah MUDr. Michael Fischer s firmou
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. - firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou 368 smluv
celkem 2 mld. Kč
Člen statutárního orgánu v Dopravní podnik města Olomouce, a.s. (od 1. 4. 2015)
Středomoravská nemocniční a.s. - soukromá firma 32 smluv
celkem 225 mil. Kč
Člen dozorčí rady v Středomoravská nemocniční a.s. (1. 4. 2014 - 30. 11. 2016)
Nadační fond Jana Šebka - soukromá firma 1 smlouva
celkem 0 Kč
Člen statutárního orgánu v Nadační fond Jana Šebka (od 10. 3. 2016)
Společenství vlastníků rekreačního objektu č.p. 2 Dolní Morava - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Člen statutárního orgánu v Společenství vlastníků rekreačního objektu č.p. 2 Dolní Morava (od 3. 4. 2014)
OK4EU "v likvidaci" - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Člen statutárního orgánu v OK4EU "v likvidaci" (od 1. 1. 2014)

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.