Petr Bendl (*1966)


Funkce

Poslanec PČR, zastupitel obce Bratronice, bývalý ministr zemědělství a bývalý hejtman Středočeského kraje (ODS).. poslanec 1998-2002, poslanec 2010-2013, poslanec 2013-2017, vládačr
poslanec Parlamentu České republikyObčanská demokratická strana ( zdroj)

Podpora politických stran

Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 32 000 Kč ( zdroj)
Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 32 000 Kč ( zdroj)
Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 37 000 Kč
Sponzor ODS v 2014, hodnota daru 5 000 Kč


Angažovanost
Angažoval se v jedné státní firmě.
Pokud napíšete do hledání text osobaId:petr-bendl, zobrazí se smlouvy s vazbou na Petr Bendl
Hlídat nové smlouvy v registru smluv spojené s Petr Bendl a navázanými firmami
Hlídat nové veřejné zakázky spojené s Petr Bendl a navázanými firmami
Hlídat všechny novinky o Petr Bendl a navázaných firmách ve všech databázích
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNAJYCC4OJ Návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Petra Bendla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1041) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 27.02.2017 23.03.2017
RACK8RFB4TI8 Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 14.02.2012 25.04.2012
KORN93YF7CYL Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh nařízení vlády 17.01.2013 15.12.2015
RACK92EHK6FB Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 03.12.2012 11.02.2013
KORN8QDHJKYW Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh nařízení vlády 11.01.2012 29.03.2012
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-VZ/S502/03 I. 08.04.2003 Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 "zajištění úklidu objektu Středočeského kraje", Veřejná zakázka
ÚOHS-S8/2012/VZ-2825/2012/510/Krk I. 15.06.2012 Ministerstvo zemědělství ČR eNovation s.r.o.
Analýza procesů v resortu MZE Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S217/06 I. 23.09.2006 Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Silnice II./236 Lány - obchvat Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S405/06 I. 20.02.2007 Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Tisk prezentačních materiálů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací - projekty SROP Veřejná zakázka
ÚOHS-S28/2012/VZ-3321/2012/530/RNi I. 13.03.2012 Ministerstvo zemědělství ČR CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, advokátní kancelář, s.r.o. JUDr. Tomáš Hlaváček, advokát Grant Thornton Advisory s.r.o.
Rámcová smlouva na komplexní ekonomické, personální, organizační a právní poradenství pro strukturální reformu určených institucí Ministerstva zemědělství Veřejná zakázka
ID Osoba Organizace Funkce
b819fbd8-e41a-4e68-89a2-38091e7b70a4 Petr Bendl Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poslanec
8da35938-05ad-4861-a99d-52daa3420d60 Mgr. Aneta Heřmanová Krajský úřad Středočeského kraje člen Rady
f808dd72-fecd-466e-ba4f-090514d02108 Petr Bendl Město Humpolec člen Rady
425eb42c-692e-4207-8a38-1bd50451a6b1 MUDr. David Homer Statutární město Kladno člen Rady
ec574ab7-c3e1-4c1f-8a88-438cac92ffcb Ing. Dan Jiránek, Statutární město Kladno, Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy starosta, člen řídícího orgánu
Nalezli jsme 0 identifikovaných darů(celkem 0 Kč)politickým stranám. Ukázat bankovní transakce s identifikovanými dary
Nalezli jsme 10 bankovních transakcí (celkem 418 000 Kč)s politickými stranami s osobou se jménem Petr Bendl.Ukázat tyto bankovní transakce
Upozornění: Jedná se o transakce ve kterých se vyskytuje osoba stejného jména. Nemusí jít o stejnou osobu.

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah Petr Bendl s firmou
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje - firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou 3251 smluv
celkem 3 mld. Kč
Člen statutárního orgánu v Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje (20. 12. 2016 - 11. 12. 2017)

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.