Informace o úřadu Město Jičín

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.07.1973
První známá smlouva v registru smluv byla podepsána 34 let po založení firmy.
IČO 00271632
Datová schránka ztmbqug
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Obce s rozšířenou působností 
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Stavební úřady RUIAN 
Kontaktní místa veřejné správy 
Matriční úřady (m. úřady, kterými jsou obec. úřady, v hl. m. Praze ÚMČ, v územně čl. statut. městech ÚMO nebo ÚMČ a pro území voj. újezdů újezdní úřady, které určí a jejich spr. obvody vymezí MV prov. pr. př.; obec. úř. ORP) 
Obce 
Obce provádějící vidimaci a legalizaci (kraj. úřady; obec. úřady ORP; obec. úřady, ÚMČ, ÚMO územně členěných statut. měst a ÚMČ hl. m. Prahy, jejichž seznam stanoví prov. pr. př.; újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR) 
Obce RUIAN 
Obce s matričním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem 
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze 
Obce se stavebním úřadem 
Obce, které nejsou matričním úřadem 
Obecné stavební úřady RÚIAN 
Obecní policie 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
Obecní živnostenské úřady 
Ohlašovny 
Okrsková volební komise* 
Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu ve smyslu § 13 zák. č. 247/1995 Sb. 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Speciální stavební úřady 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Stavební úřady 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Vodoprávní úřady krajských úřadů a stavební úřady obecních úřadů s rozšířenou působností 
Volební orgány (starostové) ve smyslu § 6 písm. h) zák. č. 491/2001 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
První smlouva v RS uveřejněna 1.10.2007
Poslední smlouva v RS uveřejněna 26.11.2020
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Město Jičín v celém Hlídači
Hlídat změny i v 9 dceřinných společnostech
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Město Jičín
od 2016
1213 smluv za celkem 1 mld. Kč
13,9 % smluv se skrytou cenou
0,1 % smluv se skrytou smluvní stranou
13,5 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (9)
od 2016
1504 smluv za celkem 1 mld. Kč
16,8 % smluv se skrytou cenou
0,5 % smluv se skrytou smluvní stranou
12,6 %smluv s firmami navázanými na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 13 12,04 % 2 mil. Kč 6,46 %
2017 44 16,06 % 29 mil. Kč 5,19 %
2018 39 13,93 % 24 mil. Kč 7,79 %
2019 37 12,37 % 24 mil. Kč 10,13 %
2020 31 12,30 % 41 mil. Kč 18,04 %
Celkem 164 8,77 % 119 mil. Kč 8,77 %
Veřejné zakázky

Město Jičín se vyskytuje v 576 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Město Jičín se vyskytuje v 2 veřejných zakázkách jako dodavatel.

Dotace

Úřad Město Jičín dostal 410 dotací v celkové hodnotě 1 276 396 722 Kč.

6 podřízených organizací (z celkem 9) úřadu Město Jičín dostalo dalších 30 dotací v hodnotě 10 221 703 Kč.

Úřad Město Jičín včetně podřízených organizací dostal celkem 440 dotací v celkové hodnotě 1 286 618 425 Kč.

Insolvenční rejstřík

Město Jičín se vyskytuje v 2 insolvencích jako věřitel.

Město Jičín není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Město Jičín není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Město Jičín jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
Technické služby města Jičína detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
Projektservis Jičín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Edenred CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Apropo Jičín, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Valdštejnské imaginárium, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
RITUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Michal Ryšavý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
STAV-AGENCY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
M - SILNICE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
MATEX HK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Oblastní charita Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Zdeněk Pauk detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
CEREBYD, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
VSV connect, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Správa nemovitostí města Jičína, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Tělocvičná jednota Sokol Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
NADOZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Sportovní zařízení města Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
TJ Jičín z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
MIZERA - STAVBY, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Kulturní zařízení města Jičína detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
STAVING, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
SITEL, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Sdružení Český ráj, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Nadační fond Jičín - město pohádky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Anylopex plus s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
PAMAK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Prostor 008, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
HBC Jičín z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
ARTEGRAM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
TIMRA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
BP projekt, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
MACH ZEBÍN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Milena Červenková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Regionální muzeum a galerie v Jičíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tchoukball Jičín z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Lužanská zemědělská a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Zemědělská společnost Radim a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Občanské poradenské středisko, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SAVOZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Rodinné centrum Kapička, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
FBK Jičín,spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SOVIS CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Netfox s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Spokojený domov, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
GEOREAL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SPORTCENTRUM Jičín, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
AQUATEST a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
AF-CITYPLAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Sportovní Klub Robousy, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SKP JUDO Jičín, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Sportovní klub Jičín z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Hokejový klub Jičín, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BSK TJ Jičín z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Lezecký kroužek Prachov, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Sportovní kuželkářský klub Jičín, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
AC TJ Jičín, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Sportovní plavecký klub - Delfín Jičín, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jandera Roman, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Královéhradecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ALPINE Bau CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Hřiště hrou s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ing. Martina Součková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Koncepto, reklamní agentura s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
M.P. AGENCY, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
BusLine KHK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Café Loggie s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Cykloklub Jičín z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
JAN CHALOUPSKÝ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Josef Kracík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ARCDATA PRAHA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SAMAB PRESS GROUP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Genext a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SVĚT OKEN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Brusnická zemědělská, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ZEPOS RS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ECO - RETEL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
C SYSTEM CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
TZB Kladno s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Východočeská rozvojová s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
VČTV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vanderlaan s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Oblastní charita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Milan Fejfar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ateliér Zídka, architektonická kancelář, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
AWT Rekultivace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Valbek, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Josef Bauer detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ISES ,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Jaroslav Válek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Šárka Talácková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Sociální služby města Jičína detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Správa silnic Královéhradeckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Sklenář Ondřej, MgA. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Okresní soud v Jičíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SIVOKA stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Život Hradec Králové, o. p. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KOCMAN envimonitoring s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Farma Jetel s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Bytový dům Nové město Jičín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ice Caffé Adria s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PJ - stav.DK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MK POWER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Výtahy Pardubice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jaroslav Mlejnek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing.arch. ČEPELÁK JAN detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ČIPEK, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
J.I.H. - sportovní stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Zich a spol., s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RENGL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vema,a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
o.p.s. Baševi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Z + M Partner, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
P6PA+Architects, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KaK Computers s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
INGENIRING KRKONOŠE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
drevotvar.com družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ADRAK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Hotel Start Jičín, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Bazény a wellness s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ATM CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
BARNATHERM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
4soft, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ATRIUM - STAVBY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
IČO:28769812 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
EKOLSERVIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Archia CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Scenario s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing.arch. Miloš Mlejnek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SOFTMARKET, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ASTOR-KOMPLEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MEPRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Okresní agrární komora Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
NLN, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VK INVESTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Český kynologický svaz ZKO Jičín - 199 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Péče o duševní zdraví, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jiří Richter detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Novotná Markéta, BcA. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
David Klaban detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vlastimil Svoboda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Eva Krejcarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lukáš Neklan detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lukáš Votápek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Milan Vrcek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká správa sociálního zabezpečení detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Nový Bydžov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Nová Paka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Podůlší detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OBEC TUŘ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Vitiněves detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
L I N E T spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pevot s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OBEC DÍLCE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OBEC JINOLICE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OBEC KBELNICE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Sukorady detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Shield Tech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUTOCENTRUM Jičín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výhodný Software s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IMMOTEL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MINISTR SYSTEMS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SAFE4U, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Azenet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GKCZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Služby Šulc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Worldline Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Žitník s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
H2O Izol s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
S-Vision s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Balbineum, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LASEREXPRESS CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vyhlídko s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STAVEBNÍ STROJE JIČÍN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Pavel Buřič detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jiří Vydra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Valdštejnovo muzeum s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DZOL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AA Guard s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Jan Janoušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Rehwaldt Till detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sdružení Bohém s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Food Brothers s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ERPLAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
FlexiBus s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REHA Centrum Jičín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Karel Kobr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslav Banýr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdeněk Janda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vladimír Fof detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Roman Pekárek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. František Kujan detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Karel Průša detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tomášek Luboš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
B K N , spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OPTIMA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Školky Litomyšl, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MELCO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KOBIT - THZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
UniCredit Leasing CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:1972 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ARANEA NETWORK a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bohemik s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SeneCura s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
České Radiokomunikace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GNOSTIKA CONSULTING, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kaufland Česká republika v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jičínská stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TSE CB spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SKÁLA & VÍT, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SPECTRUM CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Inpos - projekt, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENTROPOL ENERGY, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
C.P.A. Audit, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HYDRA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Internet Info, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TECMAPLAST CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obora - Okrasné a ovocné školky Valdice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Auto Trutnov s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HOTEL Tamlovka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VČE - montáže, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mádle-kovo-elektro s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BOS auto s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Oblastní nemocnice Jičín a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
E.ON Energie, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EuroClean, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lidl Česká republika v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ATELIER URBI, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Aerobic club Jičín, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
POST BELLUM, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hasičský sportovní klub Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KANIA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Grescha, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Adineo s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VEKTOR CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SIZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Projektový ateliér DAVID s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Audit CI, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:27281505 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JTH Idea a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DKK Stav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MCA atelier s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VENTAC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ZOO Dvůr Králové a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Okrasné zahrady arboristika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Design By Hy, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OKNOSTYL group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bonita Group Service s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EMPEMONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
XEVOS Solutions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Evžen Kozák s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PAVOUCI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kotas & Partners, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Witbystar a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HISYS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
P&V rytecké práce, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KAIZLER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AP Freight, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Agarden rostliny s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROUNI CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
life & furniture s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
INVIN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
StavoSport s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
370 mil. Kč
RITUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
97 mil. Kč
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 mil. Kč
STAV-AGENCY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 mil. Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42 mil. Kč
M - SILNICE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 mil. Kč
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38 mil. Kč
VALC, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36 mil. Kč
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
GARLAND distributor, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Správa nemovitostí města Jičína, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
TIMRA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
MIZERA - STAVBY, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Zdeněk Pauk detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Agroservis Sedláček, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
SOVIS CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Genext a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
AWT Rekultivace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Apropo Jičín, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Michal Ryšavý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
JSP, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
MATEX HK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
KOBIT - THZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
ARTEGRAM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Okresní soud v Jičíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Vanderlaan s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
StavoSport s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Sklenář Ondřej, MgA. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Edenred CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Valdštejnské imaginárium, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
HBC Jičín z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
AQUATEST a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Technické služby města Jičína detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
ATRIUM - STAVBY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Hřiště hrou s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Oblastní charita Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Design By Hy, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
LASEREXPRESS CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
PAMAK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Projektservis Jičín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
VK INVESTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TZB Kladno s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Rehwaldt Till detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Správa silnic Královéhradeckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
P6PA+Architects, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
BARNATHERM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
FBK Jičín,spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Výtahy Pardubice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
STAVING, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ALPINE Bau CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Bohemik s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
AP Freight, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CEREBYD, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VSV connect, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
NADOZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TUBEKO SPORT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VČE - montáže, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
OBEC TUŘ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Anylopex plus s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ZEPOS RS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Vladimír Fof detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SKP JUDO Jičín, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
RENGL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
AC TJ Jičín, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
David Klaban detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Milena Červenková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
BP projekt, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ECO - RETEL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ADRAK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Šárka Talácková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Z + M Partner, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
IMMOTEL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SITEL, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
drevotvar.com družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MK POWER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Rodinné centrum Kapička, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
994 400 Kč
Cerea, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
976 962 Kč
ERPLAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
968 000 Kč
Auto Trutnov s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
958 322 Kč
INGENIRING KRKONOŠE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
938 960 Kč
Hokejový klub Jičín, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
936 686 Kč
BSK TJ Jičín z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
935 979 Kč
REHA Centrum Jičín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
926 074 Kč
Nadační fond Jičín - město pohádky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
918 793 Kč
BusLine KHK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
909 036 Kč
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
902 373 Kč
SAMAB PRESS GROUP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
899 392 Kč
Ing. František Řáha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
898 869 Kč
Witbystar a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
890 000 Kč
KASRO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
865 392 Kč
TJ Jičín z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
854 744 Kč
Občanské poradenské středisko, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
839 700 Kč
Brusnická zemědělská, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
812 286 Kč
Ing. Jan Janoušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
774 400 Kč
VČTV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
774 400 Kč
Vlastimil Svoboda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
756 470 Kč
MEPRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
750 200 Kč
Jandera Roman, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
747 780 Kč
Základní škola a Praktická škola, Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
734 930 Kč
Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
731 500 Kč
J.I.H. - sportovní stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
687 703 Kč
Tchoukball Jičín z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
668 978 Kč
Kulturní zařízení města Jičína detail o subj
smlouvy mezi subjekty
662 467 Kč
Sportovní klub Jičín z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
654 631 Kč
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
650 406 Kč
V H L, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
649 044 Kč
Zemědělská společnost Radim a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
642 173 Kč
Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
636 944 Kč
Bonita Group Service s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
628 126 Kč
TSE CB spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
626 187 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
624 215 Kč
Sdružení Český ráj, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
612 053 Kč
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
596 772 Kč
Spokojený domov, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
584 000 Kč
Bazény a wellness s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
582 131 Kč
Regionální muzeum a galerie v Jičíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
581 980 Kč
SIZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
573 821 Kč
České Radiokomunikace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
568 700 Kč
Sportovní zařízení města Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
567 882 Kč
Jiří Richter detail o subj
smlouvy mezi subjekty
567 668 Kč
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
550 550 Kč
C SYSTEM CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
550 228 Kč
JAN CHALOUPSKÝ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
542 080 Kč
Miloslava Farská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
525 648 Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
524 448 Kč
Lužanská zemědělská a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
519 429 Kč
Netfox s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
513 222 Kč
H2O Izol s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 037 Kč
ISES ,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
499 125 Kč
Prostor 008, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
496 100 Kč
Sportovní kuželkářský klub Jičín, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
481 516 Kč
Sportovní plavecký klub - Delfín Jičín, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
478 516 Kč
W.H.A. system, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
478 260 Kč
Okrasné zahrady arboristika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
474 612 Kč
SAVOZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
449 321 Kč
INVIN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
448 245 Kč
life & furniture s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
439 534 Kč
MACH ZEBÍN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
431 148 Kč
Hotel Start Jičín, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
423 500 Kč
Péče o duševní zdraví, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
420 630 Kč
UniCredit Leasing CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
415 270 Kč
BOS auto s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
415 270 Kč
Královéhradecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
412 656 Kč
Ateliér Zídka, architektonická kancelář, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
410 190 Kč
Café Loggie s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
399 300 Kč
TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
398 800 Kč
SVĚT OKEN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
394 433 Kč
DECRO BZENEC, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
392 702 Kč
SPORTCENTRUM Jičín, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
389 967 Kč
ATELIER URBI, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
379 940 Kč
ARCDATA PRAHA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
365 723 Kč
4soft, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
365 657 Kč
Východočeská rozvojová s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
363 000 Kč
GEOREAL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
363 000 Kč
AUTOCENTRUM Jičín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
362 879 Kč
Lezecký kroužek Prachov, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
360 314 Kč
Josef Bauer detail o subj
smlouvy mezi subjekty
353 684 Kč
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
350 311 Kč
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
347 090 Kč
ARANEA NETWORK a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
345 639 Kč
PJ - stav.DK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
335 508 Kč
Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
335 170 Kč
Ing. Karel Průša detail o subj
smlouvy mezi subjekty
332 959 Kč
Koncepto, reklamní agentura s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
329 080 Kč
Novotná Markéta, BcA. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
327 777 Kč
Miloš Šmidberský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
324 566 Kč
MINISTR SYSTEMS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
322 647 Kč
Projektový ateliér DAVID s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
319 440 Kč
Sportovní Klub Robousy, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
319 315 Kč
ASTOR-KOMPLEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
319 065 Kč
Azenet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
318 865 Kč
SOFTMARKET, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
314 397 Kč
OKNOSTYL group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
312 075 Kč
Bytový dům Nové město Jičín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
307 703 Kč
Farma Jetel s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
305 199 Kč
IČO:1972 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
302 500 Kč
Jaroslav Mlejnek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
299 536 Kč
T-MAPY spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
298 870 Kč
Ing. Martina Součková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
290 400 Kč
PAVOUCI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
290 400 Kč
KAIZLER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
288 431 Kč
Život Hradec Králové, o. p. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
278 300 Kč
Maso Jičín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
273 000 Kč
M.P. AGENCY, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
270 907 Kč
Nosek Ondřej detail o subj
smlouvy mezi subjekty
266 643 Kč
Ing. Eva Krejcarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
260 271 Kč
Milan Vrcek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
257 332 Kč
Zdeněk Janda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
256 883 Kč
SKÁLA & VÍT, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
253 144 Kč
Zich a spol., s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
252 890 Kč
Cykloklub Jičín z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
245 953 Kč
Oblastní charita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
241 500 Kč
SIVOKA stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
234 221 Kč
Jaroslav Válek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
231 715 Kč
IČO:28769812 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
230 626 Kč
Zamazal ml. & spol., s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
230 403 Kč
Lukáš Neklan detail o subj
smlouvy mezi subjekty
223 777 Kč
XEVOS Solutions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
220 299 Kč
KaK Computers s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
214 860 Kč
SQS Vláknová optika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
213 142 Kč
Ing.arch. ČEPELÁK JAN detail o subj
smlouvy mezi subjekty
210 208 Kč
Multiaqua s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
198 440 Kč
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
194 447 Kč
RI OKNA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
194 039 Kč
Kotas & Partners, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
193 600 Kč
Alžběta Limberská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
193 600 Kč
Ing.arch. Miloš Mlejnek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
187 550 Kč
MCA atelier s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
180 290 Kč
Služby Šulc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
177 483 Kč
Valbek, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
173 030 Kč
JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
171 820 Kč
FlexiBus s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
171 161 Kč
L I N E T spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
171 059 Kč
Jiří Vydra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
169 400 Kč
Lukáš Votápek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
165 347 Kč
Ing. Petr Svoboda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
163 253 Kč
Wolters Kluwer ČR, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
160 412 Kč
EKOLSERVIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
159 551 Kč
AF-CITYPLAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
159 551 Kč
Balbineum, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
158 510 Kč
NICKNACK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
156 574 Kč
B K N , spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
155 122 Kč
Obec Sukorady detail o subj
smlouvy mezi subjekty
155 000 Kč
o.p.s. Baševi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
152 211 Kč
Pavlína Podobská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 000 Kč
František Maryško detail o subj
smlouvy mezi subjekty
147 847 Kč
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
144 474 Kč
PROUNI CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
139 150 Kč
Scenario s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
139 095 Kč
Valdštejnovo muzeum s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
137 100 Kč
KOCMAN envimonitoring s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
136 684 Kč
Antonín Horčička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
136 500 Kč
Ing. Pavel Herrmann detail o subj
smlouvy mezi subjekty
136 234 Kč
Chládek & Tintěra, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
133 040 Kč
POST BELLUM, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
132 495 Kč
Doškář Pavel, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
131 890 Kč
UNI - ELEKTRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
131 268 Kč
Radovan Kracík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
131 170 Kč
Ing. arch. Petr Uličný detail o subj
smlouvy mezi subjekty
130 000 Kč
BAZENSERVIS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
128 260 Kč
INELSEV ENERGIE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
127 187 Kč
Food Brothers s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
126 385 Kč
Šachklub AD Jičín, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
124 566 Kč
Ing. Leoš Erben detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 891 Kč
SeneCura s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 000 Kč
EMPEMONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 000 Kč
HISYS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 000 Kč
Ing. Evžen Kozák s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
119 524 Kč
F i L u p - elektro, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
117 611 Kč
Město Nový Bydžov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
116 160 Kč
Město Nová Paka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
116 160 Kč
V & M spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
115 918 Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
112 530 Kč
DZOL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
111 508 Kč
Agarden rostliny s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
111 502 Kč
Jičínská stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
110 594 Kč
Barevný svět Liberec s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
109 163 Kč
PROFES PROJEKT spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 900 Kč
Milan Fejfar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
107 730 Kč
Vema,a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
107 133 Kč
Pavel Cuberka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
105 270 Kč
Aneta Kupcová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
105 000 Kč
Ing. Roman Pekárek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
101 640 Kč
IČO:27281505 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
101 640 Kč
STAVEBNÍ STROJE JIČÍN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
99 341 Kč
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
98 400 Kč
Výhodný Software s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
98 336 Kč
Ing.Petr Trávník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
96 988 Kč
P&V rytecké práce, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
96 800 Kč
Mádle-kovo-elektro s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
96 619 Kč
Radim Oblouk detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 590 Kč
AA Guard s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 550 Kč
Shield Tech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
94 568 Kč
C.P.A. Audit, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
94 380 Kč
ATM CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91 960 Kč
CENTROPOL ENERGY, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91 000 Kč
Vyhlídko s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 750 Kč
Karel Kobr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 629 Kč
Oblastní nemocnice Jičín a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
89 000 Kč
NLN, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
87 465 Kč
ATLAS consulting spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 251 Kč
Jaroslav Brejcha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
85 000 Kč
Miroslav Banýr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
83 575 Kč
Michal Pravec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
83 490 Kč
Tomášek Luboš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
83 127 Kč
Hasičský sportovní klub Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
80 000 Kč
Ice Caffé Adria s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 693 Kč

Město Jičín jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57
Královéhradecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Správa nemovitostí města Jičína, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Zeměměřický úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Správa silnic Královéhradeckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Regionální muzeum a galerie v Jičíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Vrchlabí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Apropo Jičín, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Radka Šimková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Paris Look s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Antonín Chlubna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kulturní zařízení města Jičína detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SeneCura s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jičínská stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
POST BELLUM, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELEKTROWIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DIMATEX CS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jana Macková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Technické služby města Jičína detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
David Ondráček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní fond podpory investic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
David Knížek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Královéhradecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
SeneCura s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Správa nemovitostí města Jičína, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Technické služby města Jičína detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Regionální muzeum a galerie v Jičíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Správa silnic Královéhradeckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Jana Macková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Kulturní zařízení města Jičína detail o subj
smlouvy mezi subjekty
643 561 Kč
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
596 240 Kč
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group detail o subj
smlouvy mezi subjekty
540 430 Kč
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 000 Kč
ELEKTROWIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
445 923 Kč
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis detail o subj
smlouvy mezi subjekty
434 177 Kč
Radka Šimková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
235 950 Kč
Zeměměřický úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
215 063 Kč
Jičínská stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
181 500 Kč
DIMATEX CS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
162 140 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
156 182 Kč
POST BELLUM, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
132 495 Kč
Apropo Jičín, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
116 538 Kč
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
97 042 Kč
Město Vrchlabí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 600 Kč
Antonín Chlubna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
69 350 Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
69 046 Kč
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 340 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61 468 Kč
David Ondráček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 150 Kč
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Město Jičín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Paris Look s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Státní fond podpory investic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
David Knížek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Město Jičín s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Město Jičín uzavřel 161 smluv takových smluv, což je 13,21 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Město Jičín uzavřel takových smlouv za 118 mil. Kč, což je 8,7 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. VALC, s.r.o. - 1 smlouva za celkem 36 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2006, 85 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 5 000 Kč ( zdroj)
   
 2. TIMRA s.r.o. - 5 smluv za celkem 16 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jan Kafka (*1968)
   
 3. SOVIS CZ, a.s. - 4 smlouvy za celkem 14 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Petr Pakosta (*1957), Petr Smola (*1972)
   
 4. AWT Rekultivace a.s. - 3 smlouvy za celkem 12 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Andrzej Santarius (*1964)
   
 5. MATEX HK s.r.o. - 12 smluv za celkem 9 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2009, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2010, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2010, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2014, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2015, 10 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2016, 20 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2016, 20 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 100 000 Kč ( zdroj)
   
 6. Valdštejnské imaginárium, z.ú. - 15 smluv za celkem 6 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. (*1980), Luděk Havel (*1966)
   
 7. COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. - 4 smlouvy za celkem 3 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Radek Lizec (*1975)
   
 8. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - 16 smluv za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Dlouhý (*1953), Vratislav Kulhánek (*1943)
   
 9. ALPINE Bau CZ a.s. - 3 smlouvy za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: František Vaculík (*1957), Václav Šafář (*1971), Miroslav Horňák (*1961)
   
 10. Tělocvičná jednota Sokol Jičín - 10 smluv za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Oldřich Lomecký (*1957), Jan Materna (*1967)
   
 11. Anylopex plus s.r.o. - 6 smluv za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Petr Pořízek (*1962), Petr Kachlík (*1954)
   
 12. RENGL, s.r.o. - 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor VÝCHODOČEŠI v 2016, 4 217 Kč ( zdroj)
  Sponzor VÝCHODOČEŠI v 2016, 4 217 Kč ( zdroj)
  Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2017, 19 225 Kč ( zdroj)
   
 13. Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis - 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miroslav Vlasák (*1960), Jiří Čepelka (*1953), Miroslav Wágner (*1957)
   
 14. Cerea, a.s. - 1 smlouva za celkem 976 962 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Jaroslav Faltýnek (*1962), Ing. Andrej Babiš (*1954), Tomáš Kohoutek (*1973), Květoslav Hlína (*1964), Monika Babišová (*1974)
   
 15. Nadační fond Jičín - město pohádky - 6 smluv za celkem 918 793 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Luděk Havel (*1966)
   
 16. Witbystar a.s. - 1 smlouva za celkem 890 000 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Nikola Bradíková (*1977), Jiří Jičínský (*1975)
   
 17. KASRO spol. s r.o. - 1 smlouva za celkem 865 392 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2008, 200 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2017, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2017, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2017, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2018, 200 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2018, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
   
 18. Občanské poradenské středisko, o.p.s. - 4 smlouvy za celkem 839 700 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: RNDr. Daniel Jezbera (*1963)
   
 19. Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín - 5 smluv za celkem 731 500 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor KDU-ČSL v 2017, 1 478 Kč ( zdroj)
   
 20. AUTOCONT a.s. - 2 smlouvy za celkem 650 406 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Klára Janovská (*1984)
   

Informace z dalších databází

Spisová značka Dlužníci Věritelé Datum vzniku Poslední změna Stav řízení Soud
 INS 18257/2017
MND a.s. IČ:28483006
Ing. Aneta Kadlecová (*1988)
a dalších 63 věřitelů
2.10.2017 24.11.2020 Konkurs Krajský soud v Praze
 INS 18745/2018
a dalších 35 věřitelů
20.11.2018 19.10.2020 Pravomocná Krajský soud v Praze

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-037750 26. 10. 2020 neuvedena Město Jičín AUTOCONT a.s.
Pořízení technického vybavení pro základní školy v 2 mil. Kč
 P20V00000024 16. 9. 2020 neuvedena Město Jičín Pořízení technického vybavení pro základní školy v odhad.cena 0 Kč
 P20V00000023 30. 7. 2020 neuvedena Město Jičín ERPLAN s.r.o.
Vypracování PD na akci: Zastřešení dvou tenisových 800 000 Kč
 P20V00000022 15. 7. 2020 neuvedena Město Jičín Infrastruktura cestovního ruchu - informační odhad.cena 0 Kč
 P20V00000021 28. 5. 2020 neuvedena Město Jičín MK POWER s.r.o.
Smuteční síň - klimatizace opakované řízení 314 991 Kč
IČO Název Vztahy se státem Rok Fond Celková částka
Detail 00271632 Město Jičín 1213 smluv za celkem 1 mld. Kč 2015 EZFRV 396 948 Kč
Detail 00271632 Město Jičín 1213 smluv za celkem 1 mld. Kč 2014 EZFRV 163 296 Kč
Označení Kontrolovaná osoba Okres Kontrolní akce
Odkaz město Jičín 00271632 Jičín 1993/24
Odkaz město Jičín 00271632 Jičín 2002/27

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
2018-Z-5465 Ministerstvo kultury ČR
22.08.2018 06.09.2018 27.08.2018 MĚSTO JIČÍN
2 495 000 Kč
2018-Z-5465 Ministerstvo kultury ČR
22.08.2018 06.09.2018 27.08.2018 MĚSTO JIČÍN
2 495 000 Kč
2016-Z-6365 Ministerstvo kultury ČR
13.10.2016 27.10.2016 17.10.2016 MĚSTO JIČÍN
3 491 000 Kč
2018-Z-5465 Ministerstvo kultury ČR
22.08.2018 06.09.2018 27.08.2018 MĚSTO JIČÍN
2 495 000 Kč
2018-Z-5465 Ministerstvo kultury ČR
22.08.2018 06.09.2018 27.08.2018 MĚSTO JIČÍN
2 495 000 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000131115 Město Jičín Rekonstrukce haly třídění - 2. etapa 250 000 Kč / 10 024 EUR 11.10.2012
1000204271 Město Jičín Poskytnutí finančního daru na pořádání Valdštejnských slavností. 60 000 Kč / 2 194 EUR 10.03.2014
1000245192 Město Jičín 115D232000180 3 771 533 Kč / 136 353 EUR 21.11.2014
1000065021 Město Jičín 96. RF ZÚ - č. žádosti 11792107 4 366 500 Kč / 180 263 EUR 29.04.2011
1000245577 Město Jičín Poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace za účelem realizace akce "Jičín - cyklostezka PFT - Ruská" 281 454 Kč / 10 204 EUR 26.11.2014
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-R29/2016/VZ-270 II. 30.06.2016 ERILENS s. r. o.
město Jičín
Areál ZŠ Soudná č.p. 15 – vybavení objektu denního stacionáře kolejnicový systém a rehabilitační zařízení, opakované řízení Veřejná zakázka
ÚOHS-S0337,0348/2016 I. 04.11.2016 město Jičín
"Areál ZŠ Soudná č. p. 15 – vybavení objektu denního stacionáře kolejnicový systém a rehabilitační zařízení" opakované řízení a Areál ZŠ Soudná č. p. 15 – vybavení objektu denního stacionáře ostatní Veřejná zakázka
ÚOHS-R0192/2016/VZ-4 II. 04.11.2016 město Jičín
"Areál ZŠ Soudná č. p. 15 – vybavení objektu denního stacionáře kolejnicový systém a rehabilitační zařízení" opakované řízení a Areál ZŠ Soudná č. p. 15 – vybavení objektu denního stacionáře ostatní Veřejná zakázka
ÚOHS-R0140/2016/VZ-4 II. 16.12.2016 město Jičín
Areál ZŠ Soudná - stavební úpravy objektu čp. 15 na denní stacionář Veřejná zakázka
ÚOHS-S0137/2016/VZ-1 I. 16.12.2016 město Jičín
Areál ZŠ Soudná - stavební úpravy objektu čp. 15 na denní stacionář Veřejná zakázka
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Naďa Bíšková Obec Veliš starosta
Detail Bob Šviha Obec Butoves starosta, místostarosta / zástupce starosty
Detail Ing. Monika Stránská město Jičín, Obec Ohaveč vedoucí úředník územního samosprávného celku, starosta

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 626 lidí darovalo 1 672 917 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy