Informace o úřadu Město Pohořelice

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.07.1973
IČO 00283509
Datová schránka 5vjbzr8
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Obce s rozšířenou působností 
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Stavební úřady RUIAN 
Kontaktní místa veřejné správy 
Matriční úřady (m. úřady, kterými jsou obec. úřady, v hl. m. Praze ÚMČ, v územně čl. statut. městech ÚMO nebo ÚMČ a pro území voj. újezdů újezdní úřady, které určí a jejich spr. obvody vymezí MV prov. pr. př.; obec. úř. ORP) 
Obce 
Obce provádějící vidimaci a legalizaci (kraj. úřady; obec. úřady ORP; obec. úřady, ÚMČ, ÚMO územně členěných statut. měst a ÚMČ hl. m. Prahy, jejichž seznam stanoví prov. pr. př.; újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR) 
Obce RUIAN 
Obce s matričním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem 
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze 
Obce se stavebním úřadem 
Obce, které nejsou matričním úřadem 
Obecné stavební úřady RÚIAN 
Obecní policie 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
Obecní živnostenské úřady 
Ohlašovny 
Okrsková volební komise* 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Speciální stavební úřady 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Stavební úřady 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Vodoprávní úřady krajských úřadů a stavební úřady obecních úřadů s rozšířenou působností 
Volební orgány (starostové) ve smyslu § 6 písm. h) zák. č. 491/2001 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
Poslední smlouva v RS uveřejněna 8.1.2021
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Město Pohořelice v celém Hlídači
Hlídat změny i v jedné dceřinné společnosti
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Město Pohořelice
od 2016
1158 smluv za celkem 1 mld. Kč
8,8 % smluv se skrytou cenou
2,5 % smluv se skrytou smluvní stranou
11,6 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (1)
od 2016
1158 smluv za celkem 1 mld. Kč
8,8 % smluv se skrytou cenou
2,5 % smluv se skrytou smluvní stranou
11,6 %smluv s firmami navázanými na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 8 9,41 % 628 694 Kč 1,07 %
2017 28 15,73 % 43 mil. Kč 30,24 %
2018 25 10,82 % 257 mil. Kč 71,54 %
2019 36 11,21 % 170 mil. Kč 67,27 %
2020 37 10,82 % 41 mil. Kč 9,15 %
2021 0 0,00 % 0 Kč 0,00 %
Celkem 134 11,57 % 511 mil. Kč 40,64 %
Veřejné zakázky

Město Pohořelice se vyskytuje v 144 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Město Pohořelice se vyskytuje v jedné veřejné zakázce jako dodavatel.

Dotace

Úřad Město Pohořelice dostal 306 dotací v celkové hodnotě 513 274 643 Kč.

Jedna podřízená organizace úřadu Město Pohořelice nedostaly žádné dotace.

Insolvenční rejstřík

Město Pohořelice se vyskytuje v 6 insolvencích jako věřitel.

Město Pohořelice není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Město Pohořelice není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Město Pohořelice jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Eurovalley s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36
Zajíc-Zborovský, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
SILNICE ŠKROB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
INSIA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Winning PS - stavební firma s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
NYVEL, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Allianz pojišťovna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
ERDING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Ing.arch. KANĚK JINDŘICH detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
AQUA PROCON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
FSG Finaudit, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Pojišťovna VZP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
VIAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
SANSIMON, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
VERA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
TJ Dynamo Velký Dvůr z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Twistnet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
VAŠSTAV, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Ing. Michal Rak detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
CZC.cz s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
EuroPace s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
TLAK SMOLÍK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Eurovision, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
FLORA SERVIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ing. Milan Herzig detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
STAMA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Lenka Suchánková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
JANDA-DENTAL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
E.ON Energie, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Arrano Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
EG.D, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
CZECH IMAGE GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Diecézní charita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Dušan Jelínek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Kamil Vedral detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Smolín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
CAMEA Technology, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing. Jiří Bajer detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SB PATROL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
E.ON Česká republika, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
VIVARO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BILICULUM,z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Zogal Union s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
VHS Břeclav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
FCC Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ATLAS consulting spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
AV MEDIA SYSTEMS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
František Vlasák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Pražská plynárenská, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SEBAK spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jarmila Jestřabíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
AR projekt, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Římskokatolická farnost Pohořelice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Mgr. Pavel Kratochvíl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Matulka Petr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SETRA, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
INIT technology s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SET - stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
STAMA GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ing. Zdeněk Buček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Petr Wais detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Josef Ludvík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
JANYSPEED s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
D Z M s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SEZAKO Prostějov s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Senergos, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
NEJEDLÝ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
VZD INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
VAVŘÍK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
PKV BUILD s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MONOTREND s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
FORM, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
GEPRO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Statutární město Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MONTOP, spol. s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
AŽD Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Moravská stavební unie - MSU s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Římskokatolická farnost Vlasatice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Attila Nemeš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Květoslav Škrob detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Jaroslav Fiala detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ZEBRA GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Union Grid s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PS MOZADO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ENVIprojekt CZECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Atelier Sukdolák s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
rch architects s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
BVA konzult s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Zdeněk Hemala detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Apptc.me s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
IMOS Brno, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AQUA - GAS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Puttner, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ELMONT GROUP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Veletrhy Brno, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RAMET a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MARSTON-CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SIGNEX KH Břeclav, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SkloREX Akvárium, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
mmcité 1 a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PERFECTED s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
DOSIP Servis, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
JD ROZHLASY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ARBOEKO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VS-build, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
hřiště.cz, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Energy Benefit Centre a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
COLMEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GEPROSTAV projekce s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Quart Construct s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kroving s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kubant s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Sukdolák Petr, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. arch. Vilma Kaňková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
HBH Projekt spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
EUROVIA CS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kulhánek Martin, JUDr. Bc., Ph.D., advokát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
David Zpěvák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
FCC Žabčice, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KAVYL, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Tomáš Koloušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GARDEN Studio, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AP INVESTING, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Tiskárna Didot, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
POKLOPSYSTEM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Zdeněk Šarapatka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
LESPROJEKT BRNO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Miroslav Vanc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Pohořelice 10409, pobočný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Ján Žiak detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vendula Kyščiaková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Michal Patočka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Pavel Valášek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Martin Němec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
IČO:0000165 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AGROTEC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ESOX, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
UPC Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Václav Dolejš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kricner s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KÁMEN Zbraslav, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MORAVA STORAGE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Euro Grant Investment s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Soukromá zubní ordinace Pohořelice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petra Pleskotová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
NAVARA ABROLLKIPPER a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EVROFIN FS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OPENREALITY, realitní kancelář, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dagmar Blahová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jakub Janíček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EMVARO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Michal Novák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Akordeony s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Michal Pavelka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STREETPARK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PMA education s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Expres podlahy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GARANT projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SOMAPS Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Midori Legal s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ALBEREX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Moderní Garáže s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DESIGN 4AVI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HEAT art, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martin Rybníček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Red Socks Production s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Martin Sieber detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Václav Eliáš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Coufal Radomil, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Matula Jiří, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslav Bucháč detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslav Marek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Marcián František, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SACHARČUK, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Erste Leasing, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Hana Kuklínková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Randi Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
NOVÉ ČESKO, nadační fond detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
H - REKULTIVACE, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BioPro Medical s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ATELIÉR MAUR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VUSTERM, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUGUR Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ptáček - velkoobchod, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kadlec - elektronika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AS Parking s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROGAS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Cooptel, stavební a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PK OSSENDORF s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hamburger Recycling CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DECOLED s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ARBO - STOLAŘSTVÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CMC architects, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Urbania, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KOMAB, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ARCHAIA Brno z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tess trading, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HANOL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SOFTLINK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ACCON human resources management, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EFektivní OSvětlování s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EP ENERGY TRADING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STATECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
C SYSTEM CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EMPEMONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HDT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AGROZET České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TELMONT CB, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Network IT Solution s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CATERING INFINITO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ENVIPARTNER, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Altest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
INVIN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
A.B.N. Design s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SOUKUP MILOŠ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BOVA Vojkovice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Legraf s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
M - SILNICE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OPPORTUNITY, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OSP, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslav Žák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Radek Čermák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELTODO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tesco Stores ČR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petr Dubský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CERGOMONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Pavel Kuběja detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Oknium s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELEKTRO-LUMEN, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statek Pohořelice, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petr Hrůza- CHEVRON GASTRO detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JKV Opava s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:50195000 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ČEPRO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Boris Vondruška detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petr Hynek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Leoš Sikora detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Moravia Gas Projekt v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Faster CZ spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ABK 99, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petr Brázda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Michal Šín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PETROF, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdeněk Sobotka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Rostislav Prokeš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELVOREV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Advertum s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CPI Moravia Books s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česlav Wróbel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslav Vavřík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Róbert Štrbík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavel Novák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Radim Fiala detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Junák - český skaut, středisko Vranovice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jiří Mikulec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing.arch. Klein Pavel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing.arch. Jiří Ziegler detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavel Kurimai detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Andrea Urbanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lenka Šrubařová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bc. Petr Koňák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martin Žampach detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Aleš Trňák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. arch. Ivana Smékalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Aleš Hemala detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:I0001936 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
VAŠSTAV, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
279 mil. Kč
Winning PS - stavební firma s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
178 mil. Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
160 mil. Kč
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
59 mil. Kč
TLAK SMOLÍK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
EUROVIA CS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
IMOS Brno, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Zajíc-Zborovský, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
SET - stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
SILNICE ŠKROB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
CERGOMONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
ERDING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Ing.arch. KANĚK JINDŘICH detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
AQUA PROCON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
E.ON Energie, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
VERA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
František Vlasák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
M - SILNICE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
NYVEL, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
AŽD Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
JANDA-DENTAL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
SANSIMON, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Ing. Zdeněk Buček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
VS-build, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
VHS Břeclav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Randi Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Attila Nemeš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
AV MEDIA SYSTEMS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Ing. Michal Rak detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
STAMA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
HBH Projekt spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
FCC Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Eurovalley s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Pavel Novák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ZEBRA GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Diecézní charita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
FORM, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
GARDEN Studio, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Kulhánek Martin, JUDr. Bc., Ph.D., advokát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Union Grid s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KAVYL, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
GARANT projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
FCC Žabčice, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SACHARČUK, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Moravská stavební unie - MSU s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
INSIA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
A.B.N. Design s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Pražská plynárenská, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Erste Leasing, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
RAMET a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
CAMEA Technology, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
hřiště.cz, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
EG.D, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Pojišťovna VZP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SEBAK spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
EuroPace s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
rch architects s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
VIAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Arrano Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
NEJEDLÝ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
CZC.cz s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ENVIprojekt CZECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
992 200 Kč
Twistnet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
983 853 Kč
AR projekt, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
950 516 Kč
UPC Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
927 783 Kč
Zdeněk Hemala detail o subj
smlouvy mezi subjekty
876 377 Kč
FLORA SERVIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
847 732 Kč
H - REKULTIVACE, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
845 434 Kč
FSG Finaudit, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
802 230 Kč
Ing. Jiří Bajer detail o subj
smlouvy mezi subjekty
793 760 Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
776 435 Kč
GEPROSTAV projekce s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
773 117 Kč
Allianz pojišťovna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
759 988 Kč
OSP, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
758 438 Kč
STAMA GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
750 977 Kč
VZD INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
747 780 Kč
GEPRO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
729 328 Kč
DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
725 526 Kč
Midori Legal s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
720 000 Kč
MONOTREND s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
692 755 Kč
Statek Pohořelice, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
686 796 Kč
Kroving s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
686 657 Kč
Ing. arch. Ivana Smékalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
680 000 Kč
Pavel Valášek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
666 710 Kč
Česlav Wróbel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
659 655 Kč
Ing. Milan Herzig detail o subj
smlouvy mezi subjekty
627 568 Kč
PERFECTED s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
623 706 Kč
SEZAKO Prostějov s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
611 907 Kč
AS Parking s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
603 137 Kč
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
600 386 Kč
E.ON Česká republika, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
596 491 Kč
SB PATROL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
589 969 Kč
Květoslav Škrob detail o subj
smlouvy mezi subjekty
586 990 Kč
Kamil Vedral detail o subj
smlouvy mezi subjekty
585 087 Kč
Dušan Jelínek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
579 803 Kč
AGROTEC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
575 500 Kč
Oknium s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
559 070 Kč
MONTOP, spol. s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
552 387 Kč
VIVARO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
550 579 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Smolín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
548 100 Kč
TJ Dynamo Velký Dvůr z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
547 628 Kč
PK OSSENDORF s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
544 500 Kč
Ing. Tomáš Koloušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
523 803 Kč
Energy Benefit Centre a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
521 268 Kč
Senergos, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
514 205 Kč
Lenka Suchánková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
510 870 Kč
Petr Brázda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
507 100 Kč
Euro Grant Investment s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
484 000 Kč
Hamburger Recycling CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
480 000 Kč
David Zpěvák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
474 762 Kč
D Z M s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
463 057 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
453 300 Kč
VAVŘÍK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
447 462 Kč
Tiskárna Didot, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
445 000 Kč
IČO:I0001936 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
443 223 Kč
mmcité 1 a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
439 137 Kč
Cooptel, stavební a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
438 136 Kč
ELMONT GROUP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
437 931 Kč
ATLAS consulting spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
435 714 Kč
SOUKUP MILOŠ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
433 846 Kč
CZECH IMAGE GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
416 231 Kč
AQUA - GAS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
415 092 Kč
COLMEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
412 324 Kč
Sukdolák Petr, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
404 745 Kč
SETRA, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
402 831 Kč
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
402 750 Kč
Eurovision, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
399 300 Kč
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
398 876 Kč
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
394 239 Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
393 471 Kč
CPI Moravia Books s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
382 360 Kč
INIT technology s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
381 634 Kč
PETROF, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
380 000 Kč
Atelier Sukdolák s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
379 940 Kč
ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
369 050 Kč
Římskokatolická farnost Pohořelice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
366 734 Kč
Mgr. Pavel Kratochvíl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
364 585 Kč
Apptc.me s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
359 473 Kč
JANYSPEED s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
356 628 Kč
LESPROJEKT BRNO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
355 257 Kč
ARBO - STOLAŘSTVÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
349 122 Kč
Moravia Gas Projekt v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
343 035 Kč
Jarmila Jestřabíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
333 663 Kč
INVIN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
332 750 Kč
Kubant s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
321 508 Kč
Matulka Petr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
321 200 Kč
Quart Construct s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
298 822 Kč
Ing. Martin Němec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
292 820 Kč
SIGNEX KH Břeclav, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
291 020 Kč
PKV BUILD s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
290 400 Kč
Římskokatolická farnost Vlasatice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
290 267 Kč
MARSTON-CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
289 432 Kč
Ing.arch. Klein Pavel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
287 980 Kč
AP INVESTING, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
284 350 Kč
HANOL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
280 230 Kč
Zogal Union s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
280 000 Kč
Network IT Solution s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
279 666 Kč
ENVIPARTNER, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
278 300 Kč
SOFTLINK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
277 695 Kč
ARBOEKO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
276 253 Kč
Petr Wais detail o subj
smlouvy mezi subjekty
264 009 Kč
PMA education s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
263 100 Kč
JD ROZHLASY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
262 414 Kč
OPPORTUNITY, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
260 980 Kč
Vendula Kyščiaková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
259 048 Kč
Miroslav Vanc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
258 180 Kč
PS MOZADO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
255 087 Kč
DOSIP Servis, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
254 265 Kč
BILICULUM,z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
244 082 Kč
Veletrhy Brno, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
244 053 Kč
Urbania, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
239 716 Kč
Josef Ludvík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
239 143 Kč
DECOLED s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
238 927 Kč
HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
238 307 Kč
ABK 99, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
234 355 Kč
Mgr. Pavel Kuběja detail o subj
smlouvy mezi subjekty
231 594 Kč
Petr Dubský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
216 893 Kč
NOVÉ ČESKO, nadační fond detail o subj
smlouvy mezi subjekty
216 000 Kč
CMC architects, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
211 750 Kč
Ptáček - velkoobchod, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
207 214 Kč
Martin Rybníček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 000 Kč
Boris Vondruška detail o subj
smlouvy mezi subjekty
192 000 Kč
C SYSTEM CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
189 389 Kč
Václav Dolejš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
188 760 Kč
Petr Hrůza- CHEVRON GASTRO detail o subj
smlouvy mezi subjekty
188 314 Kč
POKLOPSYSTEM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
187 652 Kč
Advertum s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
187 550 Kč
ELVOREV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
176 678 Kč
Ing. Ján Žiak detail o subj
smlouvy mezi subjekty
175 450 Kč
BOVA Vojkovice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
172 360 Kč
TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
170 780 Kč
Radek Čermák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
169 504 Kč
Moderní Garáže s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
167 222 Kč
Legraf s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
166 859 Kč
Ing. Zdeněk Šarapatka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
165 000 Kč
Jaroslav Fiala detail o subj
smlouvy mezi subjekty
162 140 Kč
Aleš Trňák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
160 473 Kč
ELEKTRO-LUMEN, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
160 206 Kč
Radim Fiala detail o subj
smlouvy mezi subjekty
158 252 Kč
Puttner, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
157 300 Kč
Kadlec - elektronika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
152 230 Kč
AGROZET České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 000 Kč
KOMAB, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
148 307 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
146 550 Kč
Matula Jiří, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
145 200 Kč
Mgr. Martin Sieber detail o subj
smlouvy mezi subjekty
143 000 Kč
Expres podlahy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
141 762 Kč
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Pohořelice 10409, pobočný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
136 679 Kč
BioPro Medical s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
135 000 Kč
Petr Hynek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
131 892 Kč
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
130 680 Kč
Tesco Stores ČR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
130 000 Kč
MORAVA STORAGE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
129 900 Kč
Ing. Michal Patočka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
129 000 Kč
SkloREX Akvárium, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
127 052 Kč
SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 000 Kč
Martin Žampach detail o subj
smlouvy mezi subjekty
120 987 Kč
HEAT art, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
120 000 Kč
AUGUR Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
120 000 Kč
Ing. arch. Vilma Kaňková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
118 500 Kč
STREETPARK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
114 657 Kč
KÁMEN Zbraslav, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
114 300 Kč
Marcián František, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
112 530 Kč
CONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
109 142 Kč
IČO:0000165 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 170 Kč
CATERING INFINITO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
106 000 Kč
Kricner s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
103 153 Kč
Akordeony s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
101 999 Kč
Soukromá zubní ordinace Pohořelice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 000 Kč
Ing. Michal Novák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 000 Kč
Andrea Urbanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 000 Kč
NAVARA ABROLLKIPPER a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
99 130 Kč
Tess trading, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
98 615 Kč
Michal Šín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
98 615 Kč
ARCHAIA Brno z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
97 708 Kč
Michal Pavelka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
97 240 Kč
Miroslav Vavřík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
97 000 Kč
Faster CZ spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
96 270 Kč
ACCON human resources management, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
94 380 Kč
JKV Opava s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
94 236 Kč
BVA konzult s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
93 600 Kč
DESIGN 4AVI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
93 170 Kč
Jiří Mikulec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 553 Kč
Lenka Šrubařová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 125 Kč
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91 807 Kč
ELTODO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 411 Kč
EVROFIN FS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 024 Kč
ATELIÉR MAUR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 101 Kč
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
85 000 Kč
Miroslav Marek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
78 990 Kč
ČEPRO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
77 000 Kč
Rostislav Prokeš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 383 Kč
ALBEREX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 088 Kč
SOMAPS Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 000 Kč
Bc. Petr Koňák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 000 Kč
EMPEMONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74 663 Kč
Jakub Janíček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74 142 Kč
PROGAS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 447 Kč
Miroslav Žák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 237 Kč
STATECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 206 Kč
Václav Eliáš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71 148 Kč
EMVARO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71 051 Kč
TELMONT CB, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 202 Kč
VUSTERM, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 864 Kč
Petra Pleskotová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 728 Kč
Altest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 044 Kč
AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
67 760 Kč
Miroslav Bucháč detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 550 Kč
Junák - český skaut, středisko Vranovice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 000 Kč
Dagmar Blahová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 000 Kč
Ing. Hana Kuklínková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 000 Kč
Ing.arch. Jiří Ziegler detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 000 Kč
Aleš Hemala detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 800 Kč
Leoš Sikora detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 450 Kč
Róbert Štrbík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 309 Kč
HDT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61 549 Kč
IČO:50195000 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 713 Kč
Coufal Radomil, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 500 Kč
Red Socks Production s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 000 Kč
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 000 Kč
Pavel Kurimai detail o subj
smlouvy mezi subjekty
59 836 Kč
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
58 685 Kč
Zdeněk Sobotka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57 535 Kč
EFektivní OSvětlování s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53 059 Kč
Statutární město Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
52 200 Kč
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 000 Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 000 Kč
ESOX, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 210 Kč
OPENREALITY, realitní kancelář, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Město Pohořelice jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Jihomoravský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
FOADO, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
MONETA Money Bank, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Hungr Pavel - notář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
JUDr. Kamil Mattes, advokát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Tomáš Michna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
WOOD TRADING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Provident Financial s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
A V E N T I N, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ZO ČSOP Brněnsko detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Soukromá zubní ordinace Pohořelice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Oftapoint s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Lorenzová Ivana, JUDr., advokátka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
LADISLAV HOJSÁK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
itself s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Pískovna Pohořelice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Zajíc-Zborovský, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
AgroDigest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Interní a pneumologická ambulance s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Mgr. Lenka Kuchařová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Statek Pohořelice, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Hedvika Šmídová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Pavel Lavička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Jana Trnovszká detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MUDr. Lucie Pulkrábková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MUDr. Hana Kvapilová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
outdoor akzent s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Daniela Nečekalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jitka Hájková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Filip Ramšák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Radim Němeček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MEMA Food s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
General Practitional s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MIRDA CARS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
OD Trans s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MUDr. Gabriela Badanková s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petra Svobodová Dvořáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lidl Česká republika v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SANSIMON, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Frydryšek & Frydryšková, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Twistnet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
EG.D, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PanJaBar s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Neurofyzionet, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Orange Academy plus, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
EUROPLAKAT spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jitka Krejčová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Eva Mazůrková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jaroslava Hemalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MUDr. Pavel Kosek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MUDr. Věra Jelínková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Danuše Pekařová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
DHL Supply Chain s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PharmDr. Jana Opršalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MUDr. Petr Vališ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Stanislav Ambrož detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jelena Vážanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petr Míšek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mgr. Pavel Kratochvíl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Martin Svoboda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Naděžda Něničková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Pavel Augustin detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Miroslav Kloupar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petra Vedralová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Martina Poláková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SVJ Nám. Svobody 840-843, Pohořelice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bc. Lucie Bilíčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PAS INVESTMENT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Red Socks Orchestra, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MDDr. Ondřej Bořil, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:0474198 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Doktor Pohořelice, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Gustav Svoboda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DAPA Gyncentrum s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EMVARO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Expres podlahy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GPE III Pohorelice (CZ) s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Smolínský spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pediatr Pohořelice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Red Socks Production s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zubní ordinace MDDr. Vítězslav Kučera s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Přemek Michna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vladimír Berník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AGRIS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petr Mikuláš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MultiSport Benefit, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ERDING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CTP Invest, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DB OIL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ZOŠI TRANS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Q-invest, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Residence Malý Vinohrad s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SM - Building s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaroslav Norek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:410167 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MVDr. Stanislav Polák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Diecézní charita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Eva Svobodová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Štefan Ondrejovič detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VAŠSTAV, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Myslivecký spolek Pohořelice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MUDr. Václav Kůra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Winning PS - stavební firma s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JAMAK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BORS BUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo pro místní rozvoj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaroš Zdeněk, JUDr., advokát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kamil Vedral detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ladislav Saloň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Junák - český skaut, středisko Vranovice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ladislav Benda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Marcela Škůrková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dušan Vambera detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martin Beneš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hana Holešínská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Luděk Kincl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Eva Mazůrková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
Lidl Česká republika v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 mil. Kč
A V E N T I N, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42 mil. Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34 mil. Kč
Jihomoravský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
SM - Building s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Residence Malý Vinohrad s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
DB OIL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Statek Pohořelice, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
JAMAK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
925 639 Kč
SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
920 148 Kč
ERDING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
912 000 Kč
MONETA Money Bank, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
883 600 Kč
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
857 770 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
813 437 Kč
Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
728 801 Kč
Zajíc-Zborovský, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
715 615 Kč
itself s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
693 307 Kč
Jaroslava Hemalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
579 691 Kč
Frydryšek & Frydryšková, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
528 404 Kč
PharmDr. Jana Opršalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
455 778 Kč
WOOD TRADING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
451 565 Kč
Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
408 485 Kč
Vladimír Berník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
408 000 Kč
Hungr Pavel - notář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
397 968 Kč
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
378 580 Kč
EG.D, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
335 291 Kč
Martin Beneš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
334 851 Kč
Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
314 906 Kč
FOADO, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
284 503 Kč
AgroDigest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
282 460 Kč
VAŠSTAV, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
272 250 Kč
Neurofyzionet, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
266 174 Kč
Petr Míšek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
252 875 Kč
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
239 473 Kč
Pískovna Pohořelice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
222 928 Kč
Pavel Lavička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
211 809 Kč
Orange Academy plus, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 000 Kč
Petr Mikuláš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
189 157 Kč
ZOŠI TRANS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
181 500 Kč
Tomáš Michna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
174 516 Kč
GPE III Pohorelice (CZ) s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 000 Kč
Miroslav Kloupar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
145 742 Kč
Petra Vedralová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
135 900 Kč
Daniela Nečekalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 481 Kč
Martina Poláková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 481 Kč
CTP Invest, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 000 Kč
Kamil Vedral detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 000 Kč
Dušan Vambera detail o subj
smlouvy mezi subjekty
118 105 Kč
Marcela Škůrková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
117 612 Kč
Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
114 808 Kč
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
110 837 Kč
Provident Financial s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 703 Kč
Petra Svobodová Dvořáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
102 878 Kč
Jana Trnovszká detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 585 Kč
MUDr. Pavel Kosek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 108 Kč
Winning PS - stavební firma s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 000 Kč
Ladislav Saloň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 000 Kč
Soukromá zubní ordinace Pohořelice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
97 700 Kč
Lorenzová Ivana, JUDr., advokátka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
94 786 Kč
Přemek Michna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 424 Kč
Hedvika Šmídová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
89 610 Kč
General Practitional s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
87 510 Kč
DHL Supply Chain s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 940 Kč
EUROPLAKAT spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 760 Kč
Mgr. Lenka Kuchařová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 539 Kč
MUDr. Gabriela Badanková s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 026 Kč
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
85 002 Kč
Twistnet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
82 907 Kč
Mgr. Pavel Kratochvíl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
80 520 Kč
Interní a pneumologická ambulance s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
78 000 Kč
Naděžda Něničková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
77 600 Kč
Ladislav Benda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
76 486 Kč
Jitka Hájková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74 690 Kč
Myslivecký spolek Pohořelice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 326 Kč
LADISLAV HOJSÁK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 475 Kč
AGRIS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 000 Kč
Hana Holešínská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 996 Kč
EMVARO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 450 Kč
Ing. Danuše Pekařová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
63 164 Kč
Filip Ramšák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61 284 Kč
MultiSport Benefit, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 621 Kč
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 501 Kč
MIRDA CARS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 500 Kč
Stanislav Ambrož detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 110 Kč
Jelena Vážanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
59 015 Kč
IČO:0474198 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57 432 Kč
OD Trans s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 265 Kč
MUDr. Věra Jelínková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54 888 Kč
PAS INVESTMENT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53 870 Kč
Ing. Pavel Augustin detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51 278 Kč
Mgr. Štefan Ondrejovič detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51 000 Kč
SVJ Nám. Svobody 840-843, Pohořelice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 000 Kč
MUDr. Lucie Pulkrábková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
49 000 Kč
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 012 Kč
Expres podlahy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42 000 Kč
Pediatr Pohořelice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 584 Kč
Eva Svobodová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38 952 Kč
Oftapoint s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35 294 Kč
SANSIMON, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 487 Kč
Radim Němeček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 263 Kč
Doktor Pohořelice, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 419 Kč
JUDr. Kamil Mattes, advokát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 490 Kč
Martin Svoboda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 305 Kč
Jitka Krejčová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 935 Kč
DAPA Gyncentrum s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 837 Kč
Gustav Svoboda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 100 Kč
Q-invest, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 650 Kč
Luděk Kincl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 200 Kč
PanJaBar s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 125 Kč
MVDr. Stanislav Polák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 280 Kč
MEMA Food s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 407 Kč
MUDr. Hana Kvapilová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 100 Kč
MUDr. Václav Kůra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 982 Kč
outdoor akzent s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 520 Kč
MUDr. Petr Vališ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 000 Kč
Red Socks Orchestra, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 737 Kč
Red Socks Production s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 737 Kč
Jaroš Zdeněk, JUDr., advokát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 864 Kč
Bc. Lucie Bilíčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 116 Kč
Jaroslav Norek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 626 Kč
Zubní ordinace MDDr. Vítězslav Kučera s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 033 Kč
BORS BUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 260 Kč
ZO ČSOP Brněnsko detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 Kč
Smolínský spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 Kč
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
MDDr. Ondřej Bořil, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
IČO:410167 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Diecézní charita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Junák - český skaut, středisko Vranovice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Město Pohořelice s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Město Pohořelice uzavřel 152 smluv takových smluv, což je 13,13 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Město Pohořelice uzavřel takových smlouv za 504 mil. Kč, což je 40,1 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. VAŠSTAV, s.r.o. - 8 smluv za celkem 279 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor KDU-ČSL v 2015, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2016, 200 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2016, 15 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 20 000 Kč ( zdroj)
   
 2. Winning PS - stavební firma s.r.o. - 21 smluv za celkem 178 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor KDU-ČSL v 2006, 3 480 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2012, 10 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
   
 3. IMOS Brno, a.s. - 2 smlouvy za celkem 17 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor KDU-ČSL v 2006, 12 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2016, 15 000 Kč ( zdroj)
   
 4. CERGOMONT s.r.o. - 1 smlouva za celkem 8 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Josef Vrba (*1969)
   
 5. Eurovalley s.r.o. - 36 smluv za celkem 3 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimíra Kubišová (*1978)
   
 6. FORM, spol. s r.o. - 3 smlouvy za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Aleš Barták (*1968)
   
 7. CETIN a.s. - 3 smlouvy za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Mlynář (*1966), Michal Frankl (*1963)
   
 8. KAVYL, spol. s r.o. - 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Slavomil Dokulil (*1956)
   
 9. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - 22 smluv za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vratislav Kulhánek (*1943), Vladimír Dlouhý (*1953)
   
 10. Erste Leasing, a.s. - 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Daniel Hříbal (*1973)
   
 11. EG.D, a.s. - 5 smluv za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Josef Havel (*1951)
   
 12. Arrano Group s.r.o. - 5 smluv za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Tomáš Sláma (*1964)
   
 13. FLORA SERVIS s.r.o. - 6 smluv za celkem 847 732 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Lubomír Straka (*1964)
   
 14. Generali Česká pojišťovna a.s. - 10 smluv za celkem 776 435 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miroslav Singer (*1968)
   
 15. OSP, spol. s r.o. - 1 smlouva za celkem 758 438 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vlastimil Kocanda (*1976)
   
 16. AGROTEC a.s. - 1 smlouva za celkem 575 500 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Jaroslav Faltýnek (*1962), Ing. Andrej Babiš (*1954), Martin Rada (*1967), Tomáš Kohoutek (*1973), Květoslav Hlína (*1964), Monika Babišová (*1974)
   
 17. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Smolín - 4 smlouvy za celkem 548 100 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Jaroslav Salivar (*1967), Jan Slámečka (*1952), Jiřina Brychcí (*1965)
   
 18. PK OSSENDORF s.r.o. - 1 smlouva za celkem 544 500 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Tomáš Sláma (*1964), David Krása (*1961)
   
 19. Energy Benefit Centre a.s. - 2 smlouvy za celkem 521 268 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miroslav Hořejší (*1976)
   
 20. EP ENERGY TRADING, a.s. - 1 smlouva za celkem 453 300 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Marek Janča (*1973)
   

Informace z dalších databází

Spisová značka Dlužníci Věritelé Datum vzniku Poslední změna Stav řízení Soud
 INS 28868/2015
PRADA, s.r.o. IČ:25592432
E.ON Energie, a.s. IČ:26078201
a dalších 9 věřitelů
19.11.2015 14.01.2021 Konkurs Krajský soud v Brně
 INS 808/2015
a dalších 24 věřitelů
15.01.2015 14.01.2021 Odškrtnutá Krajský soud v Brně
 INS 20461/2014
PROMSAT CZ s.r.o. IČ:25681168
Pavel Kurimai IČ:74541447
a dalších 109 věřitelů
25.07.2014 14.01.2021 Odškrtnutá Krajský soud v Brně
 INS 27644/2013
Erodim, s.r.o. IČ:25340280
a dalších 6 věřitelů
4.10.2013 14.01.2021 Odškrtnutá Krajský soud v Brně
 INS 19424/2011
a dalších 127 věřitelů
25.10.2011 14.12.2020 Konkurs Krajský soud v Plzni

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P20V00008308 2. 10. 2020 neuvedena Město Pohořelice Pražská energetika, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 0 Kč
 P20V00008309 2. 10. 2020 neuvedena Město Pohořelice Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 573 498 Kč
 P20V00008307 2. 10. 2020 neuvedena Město Pohořelice Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 269 664 Kč
 P20V00004092 16. 6. 2020 neuvedena Město Pohořelice Rekonstrukce sportovního povrchu – sportovní hala odhad.cena 0 Kč
 P20V00004649 15. 6. 2020 neuvedena Město Pohořelice CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 0 Kč
Označení Kontrolovaná osoba Okres Kontrolní akce
Odkaz město Pohořelice 00283509 Brno-venkov 1995/11
Odkaz město Pohořelice 00283509 Brno-venkov 1993/26
Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000424866 Město Pohořelice Podpora realizace příměstských táborů v rámci projektu OPZ č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007996. 817 918 Kč / 31 642 EUR 29.10.2018
1000400543 Město Pohořelice 115D316010938 2 402 364 Kč / 94 805 EUR 04.04.2018
1000175568 Město Pohořelice 115D212000370 2 958 543 Kč / 114 783 EUR 13.09.2013
1000400538 Město Pohořelice 115D316010929 913 094 Kč / 36 034 EUR 04.04.2018
1000181706 Město Pohořelice 115D222002592 2 200 021 Kč / 85 216 EUR 23.10.2013

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-S0313/2016/VZ-1 I. 18.05.2016 Město Pohořelice
DODÁVKA VYBAVENÍ OBJEKTU BÝVALÉ RADNICE Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S074/00 I. 05.08.2000 MĚSTO POHOŘELICE
více veřejných zakázek Veřejná zakázka
ÚOHS-S0312/2016/VZ-1 I. 18.05.2016 Město Pohořelice
Sokolovna Pohořelice Veřejná zakázka
ÚOHS-S0338/2016/VZ-2 I. 24.05.2016 Město Pohořelice
V 000479 – úvěr města Pohořelice Veřejná zakázka
ÚOHS-S0339/2016/VZ-2 I. 27.05.2016 Město Pohořelice
Rekonstrukce MŠ Pohořelice II Veřejná zakázka
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Bc. Miroslav Novák Město Pohořelice starosta, místostarosta / zástupce starosty

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 673 lidí darovalo 1 832 849 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy