Komunistická strana Čech a Moravy

Politická strana. Řídí 2 podřízené subjekty.


Založeno 17.08.1990
IČO 00496936
Datová schránka hhnn93x


Chci hlídat

Všechny změny o Komunistická strana Čech a
Změny i ve 2 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Souhrn darů této politické straně

Strana v roce 2021 dostala strana dary ve výši 4 836 306 Kč. Za posledních 10 let celkem 88 mil. Kč od 833 sponzorů.

Zobrazit podrobnosti o sponzoringu a dárcích

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených soukromou firmou za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 25 smluv za celkem 10 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 6 smluv za 7 mil. Kč (nárůst o 3 805,25 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u jedné smlouvy, což je celkem 16,67 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (7 mil. Kč), Hromadná autobusová a vlaková doprava (274 670 Kč), Dary a dotace (6 050 Kč), Poštovní a kurýrní služby (0 Kč)


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, kterých se firma zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které firma obdržela, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Komunistická strana Čech a Moravy dostala 2 dotace v celkové hodnotě 151 000 Kč.

0 dceřiných společností firmy Komunistická strana Čech a Moravy nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se firma účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro firmu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této firmy podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich této firmě naleznete.

O subjektu jsme našli 16 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace této firmě ze státních rejstříků.

Řídí 2 podřízené subjekty.

Zobrazit další informace