Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.


Založeno 01.04.1997
IČO 25267213
Datová schránka rdhpikq

Skuteční majitelé

Alexandr Hrabálek (zapsán 22.11.2018 )
Znepřístupněno
Zdeněk Fink (zapsán 03.10.2018 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Dopravní podnik města Hradce

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vysoký výskyt rizikových faktorů.

Zásadní nedostatky u 21 smluv z 163 smluv.

Neobchází limity zákona o veřejných zakázkách.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 109 smluv bez uvedené ceny. Tj. 66,87 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem 21 smluv bez uvedené ceny. Tj. 12,88 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 2 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 36 smluv.

V registru smluv evidujeme 1077 smluv za celkem 3 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 102 smluv za 425 mil. Kč (nárůst o 297,20 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 65 smluv, což je celkem 63,73 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Hromadná autobusová a vlaková doprava (405 mil. Kč), Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby (14 mil. Kč), Pojišťovací služby (3 mil. Kč), Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis (2 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Dopravní podnik města Hradce dostala 66 dotací v celkové hodnotě 1 068 244 821 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. uzavřel 264 smluv smluv (tj. 24,51 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 15 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace