Letiště Praha, a. s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Řídí 3 podřízené organizace.


Založeno 06.02.2008
IČO 28244532
Datová schránka ayqexy5

Vymazaní majitelé

Václav Řehoř (zapsán 06.08.2020 - 04.07.2021 )
Znepřístupněno
Jiří Kraus (zapsán 06.08.2020 - 04.07.2021 )
Znepřístupněno
Jiří Černík (zapsán 06.08.2020 - 04.07.2021 )
Znepřístupněno
Jakub Puchalský (zapsán 06.08.2020 - 04.07.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Letiště Praha, a. s.
Změny i ve 3 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Uzavřeli 21 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Skrývá ceny u varujícího počtu 190 smluv z 394 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 190 smluv bez uvedené ceny. Tj. 48,22 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,76 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 9 smluv bez uvedené ceny. Tj. 2,28 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V roce 2021 uzavřel subjekt 388 smluv za 681 mil. Kč (pokles o -87,73 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 225 smluv, což je celkem 57,99 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Čistící a hygienické služby (362 mil. Kč), Pojišťovací služby (89 mil. Kč), Stavebnictví (34 mil. Kč), IT (33 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Letiště Praha, a. s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Letiště Praha, a. s. dostala 13 dotací v celkové hodnotě 11 147 772 Kč.

0 dceřiných společností firmy Letiště Praha, a. s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Letiště Praha, a. s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Letiště Praha, a. s. uzavřel 414 smluv smluv (tj. 10,58 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 40 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 186 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 3 podřízené organizace.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy