Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 01.11.1993
IČO 47674521
Datová schránka jfyvg6t

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

EDUARD KAVALA (zapsán 12.06.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
PETR DOSTÁL (zapsán 12.06.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MICHAL ZÁCHA (zapsán 12.06.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MILOSLAV PŘIKRYL (zapsán 12.06.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
ADOLF PYTELA (zapsán 12.06.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
HANA MAZOCHOVÁ (zapsán 12.06.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
ALICE KUTÁLKOVÁ (zapsán 12.06.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MAREK SVOBODA (zapsán 12.06.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MICHAL STOUPA (zapsán 12.06.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
 

Vymazaní majitelé

Michal Zácha (zapsán 27.04.2020 - 12.06.2023 )
Znepřístupněno
Eduard Kavala (zapsán 27.04.2020 - 12.06.2023 )
Znepřístupněno
Miloslav Přikryl (zapsán 27.04.2020 - 12.06.2023 )
Znepřístupněno
Petr Dostál (zapsán 27.04.2020 - 12.06.2023 )
Znepřístupněno
Vladimír Holan (zapsán 27.04.2020 - 12.06.2023 )
Znepřístupněno
Hana Mazochová (zapsán 27.04.2020 - 12.06.2023 )
Znepřístupněno
Vlasta Zapatová (zapsán 27.04.2020 - 12.06.2023 )
Znepřístupněno
Marek Svoboda (zapsán 27.04.2020 - 12.06.2023 )
Znepřístupněno
Rostislav Hrdiborský (zapsán 27.04.2020 - 12.06.2023 )
Znepřístupněno
EDUARD KAVALA (zapsán 12.06.2023 - 12.06.2023 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
PETR DOSTÁL (zapsán 12.06.2023 - 12.06.2023 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MICHAL STOUPA (zapsán 12.06.2023 - 12.06.2023 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM


Chci hlídat

Všechny změny o Vodovody a kanalizace Přerov,

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Uzavřeli 14 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Zakázky s podezřelou cenou uzavřelo více dodavatelů, žádný nedominuje.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 56 smluv bez uvedené ceny. Tj. 13,43 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 10 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,40 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 2 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,48 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 5 smluv.

V registru smluv evidujeme 1682 smluv za celkem 5 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 201 smluv za 244 mil. Kč (pokles o -60,17 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u jedné smlouvy, což je celkem 0,50 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (226 mil. Kč), Pitná voda, nápoje, tabák atd. (9 mil. Kč), Odpady (3 mil. Kč), Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství (726 000 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. dostala 25 dotací v celkové hodnotě 1 797 729 629 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Sponzoring politických stran

Organizace sponzorovala politické strany Strana Práv Občanů ZEMANOVCI v celkové výši 800 Kč.

Zobrazit podrobnosti o sponzoringu politických stran

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. uzavřel 83 smluv smluv (tj. 4,93 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 3 výsledky ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace