Ministerstvo vnitra - Informace z registrů

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 90 podřízených organizací. Je součástí 32 kategorií orgánu veřejné moci.


ministr

Mgr. Vít Rakušan

od 17.12.2021

Založeno 21.04.1988
IČO 00007064
Datová schránka 265vfsh, 283d744, 2e76qvx, 5jux9fp, 67pab88, 6bnaawp, 796p9uk, 84taiur, 9iutsan, 9rvzrja, ap2hwi6, asgdrju, b78xtfa, ci2xihx, e7gd769, eck76yk, eesyd9x, f6wh3w8, g2jdsfa, gs9ai55, gwbdi7h, gyed7zz, ircd7us, krk34e3, m3hp53v, pyrd765, rdc6xzn, rfxv87u, rhqight, rrpd7zw, sfsd748, t88358j, tvz75mf, uur3q2i, v2jdr7d, v3p745b, v522hjw, vu33nsr, whbt3kp, xhzkdqv, ybndqw9, yr2d762, zucgg9t


Chci hlídat

Všechny změny o Ministerstvo vnitra
Změny i v 90 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Kategorie OVM (orgánů veřejné moci)

Všechny kategorie, ve kterých je úřad veden v RPP (Registr práv a povinností).

Krajská ředitelství policie 
Organizační složky státu 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Policie České republiky 
Služební úřady s IČO 
Stavební úřady RUIAN 
Bezpečnostní archivy 
Bezpečnostní sbory 
Členové vlády ČR 
Inspekce policie 
Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář Prezidenta, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služba 
MV,MO,MZV,Národní archiv,Archiv bezpečnostních složek,Oblastní archivy,ČÚZK,ČNB,PČR,HZS,BIS,Vězeňská služba,Celní správa,Národní bezp.úřad,Úřad pro zahr.styky a informace,Vojenské zpravodajství,Kancelář Poslanecké sněmovny a prezidenta republiky 
Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek, státní oblastní archivy 
Ohlašovatelé agend 
Ostatní OVM s působností dle zákona č. 309/2000 Sb. 
OVM vydávající krycí doklady ve smyslu zák. č. 17/2012 Sb. 
Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR 
Policie České republiky - cizinecká policie 
Policie České republiky, Bezpečnostní informační služba, Vězeňská služba, Český báňský úřad 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Správní orgány a orgány veřejné moci spravující informační systémy 
Správní úřady na úseku archivnictví 
Státní archivy podle § 43, písm. b) zákona č. 499/2004 Sb.,tj. Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek, státní oblastní archivy 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Státní volební komise 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Ústřední orgány státní správy - ministerstva (§1, 2/1969 Sb.) 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Vojenské a jiné stavební úřady 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Všechny státní orgány 
Zpravodajské služby ČR 

Organizační struktura

Organizace je tvořena jedním úřadem, dále 292 organizačními částmi,