Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:49446690

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:49446690'

Nalezené veřejné zakázky 13 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00001839 12.04.2020 neuvedena DIAMO, státní podnik ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Provedení paženého vrtu 99 600 Kč
  P19V00000001 23.01.2019 neuvedena Městys Kamenice ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.
INTENZIFIKACE ÚPRAVNY VODY A VODOJEMU VÝHONY, 4 541 306 Kč
  P19V00001990 09.05.2019 neuvedena Státní pozemkový úřad ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Rozbory sedimentů, půdy a odpadní vody 1 600 000 Kč
  498058 26.09.2014 neuvedena Město Přibyslav ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
REKULTIVACE SKLÁDKY S-OO3 RONOV NAD SÁZAVOU – 5 399 993 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-023333 24.08.2017 neuvedena Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice ENVIRO – EKOANALYTIKA, s.r.o.
ÚPRAVY V ZÁSOBOVÁNÍ OBCÍ PRAVLOV, TRBOUŠANY, 3 619 536 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, které řeší zásobování obcí pitnou vodou. Součástí stavební prací je vystrojení nového vrtu, výtlačný řád od nového vrtu do vodojemu, vestavba 2.komory v VDJ Nová hora, vybudování samostatného úseku zásobního řadu pro obec Trboušany z VDJ ke stávající odbočce do Trboušan
  P16V00038607 12.04.2020 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Analýza vzorků povrchové vody 2. - regionální 60 512 Kč
  P15V00000005 15.01.2015 neuvedena Město Nové Město na Moravě ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Rekonstrukce povrchu chodníku a rekonstrukce 704 748 Kč
  P21V00000452 27.01.2021 neuvedena Obec Sirákov ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ ŘAD SIRÁKOV 5 799 701 Kč
  P17V00000001 02.02.2017 neuvedena Městys Kamenice ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.
Napojení zdroje pitné vody Kamenice u Jihlavy 729 209 Kč
  P15V00001227 12.04.2020 neuvedena DIAMO, státní podnik ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Provedení tří průzkumných vrtů v odkališti K1 na 169 500 Kč
  P15V00000003 04.09.2015 neuvedena Obec Veverské Knínice ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. Nad Kunšovcem 1405/2, Velké Mezříčí
Veverské Knínice - kanalizace SO-01 - Splašková 5 694 398 Kč
  P21V00057822 01.03.2021 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Posílení stávající vodohospodářské infrastruktury 6 966 317 Kč
  P15V00025503 12.04.2020 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Analýza vzorků povrchové vody - Regionální akční 119 700 Kč