Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:petr-osvald

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:petr-osvald'

Nalezené veřejné zakázky 17 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00116590 16. 11. 2016 neuvedena Město Kožlany VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Poskytování služeb čištění odpadních vod 0 Kč
  P20V00180791 9. 9. 2020 neuvedena Obec Tlučná VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Tlučná - U Trati - vodovod a kanalizace 943 042 Kč
  P19V00000226 2. 6. 2020 neuvedena Město Horní Bříza VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury 15 000 000 Kč
  P15V00107728 15. 8. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Nákup projektové dokumentace - Rekonstrukce 21 748 543 Kč
  P20V00180791 9. 9. 2020 neuvedena Obec Tlučná VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Tlučná - U Trati - vodovod a kanalizace 943 042 Kč
  527779 7. 12. 2015 neuvedena Statutární město Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Nákup projektové dokumentace - Rekonstrukce 21 748 543 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  635560 5. 4. 2016 neuvedena Statutární město Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Čištění a opravy uličních vpustí a dešťové 3 952 333 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00133374 5. 1. 2018 neuvedena Obec Rybnice VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury 0 Kč
  P21V00018026 12. 7. 2021 neuvedena Národní technické muzeum VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Dodávka vody a odvádění odpadních vod, CSD Plasy 165 000 Kč
  Z2018-018065 25. 10. 2018 neuvedena město Kralovice Vodárna Plzeň a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastrutury 21 845 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem koncese je provozování čistírny odpadních vod ve smyslu ust. § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2023, s právem výběru ceny vody převzaté k čištění náležejícím provozovateli. Za pronájem vodohospodářské infrastruktury bude provozovatel hradit zadavateli nájemné. Zadavatel postupuje provozovateli své právo vlastníka čistírny odpadních vod na předpis a výběr vody převzaté k čištění.
  P18V00149726 12. 4. 2020 neuvedena Obec Rybnice VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele kanalizace a ČOV Rybnice 0 Kč
  P16V00116590 12. 4. 2020 neuvedena Město Kožlany VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Poskytování služeb čištění odpadních vod 0 Kč
  P18V00149726 17. 12. 2018 neuvedena Obec Rybnice VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele kanalizace a ČOV Rybnice 0 Kč
  Z2018-028110 8. 2. 2019 neuvedena Město Touškov VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele splaškové kanalizace a ČOV 81 500 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Koncese na služby zadávané v tomto koncesním řízení je výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, se kterým bude uzavřena smlouva o provozování kanalizace a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zadavatelů (dále jen „koncesní smlouva“) ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (dále jen „zákon o VaK“). Zakázka bude realizována na území obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves
  P16V00108370 14. 8. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Čištění a opravy uličních vpustí a dešťové 3 952 333 Kč
  P18V00133374 12. 4. 2020 neuvedena Obec Rybnice VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury 0 Kč
  Z2017-025686 15. 1. 2018 neuvedena "Čistírna - zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice" VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy