Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jirina-fialova-4

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jirina-fialov...'

Nalezené veřejné zakázky 469 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  642329 15. 7. 2016 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) jsou průběžné dodávky jednoúčelového sterilního rouškování a operačních plášťů pro ON Mladá Boleslav v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 1 roku. Tabulka pro zpracování cenové nabídky je obsažena v příloze č. 1, která je součástí zadávací dokumentace. Zboží bude dodáváno dle podmínek rámcové kupní smlouvy, která je součástí přílohy této zadávací dokumentace.
  P19V00153489 18. 3. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy odhad.cena 0 Kč
  P15V00106714 14. 8. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Fénix Brno, spol. s r.o.
Vybavení pavilonu 5, Oblastní nemocnice Mladá 209 900 Kč
  P15V00021496 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
  P16V00112016 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje STATIKA - DYNAMIKA s.r.o.
Parkovací dům-pavilon č. 50 Oblastní nemocnice 2 925 000 Kč
  P19V00162009 4. 6. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávky odběrových vaků včetně zápůjčky odhad.cena 0 Kč
  P14V00021875 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
ON Mladá Boleslav - Infuzní rozotky 174 150 Kč
  505405 8. 9. 2015 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje FOMEI s.r.o.
ON Mladá Boleslav - Skiagraficko - skiaskopický 5 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00009984 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje ViaPharma s.r.o.
Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá 208 944 Kč
  514039 5. 11. 2015 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje L I N E T spol. s r.o.
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
+3 další dodavatelé
Vybavení Pavilonu 5 Oblastní nemocnice Mladá 4 929 130 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  103808 20. 1. 2012 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Výběr zhotovitele stavby pavilonu 37 (parkoviště)
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby objektu SO 37 Pavilon B1. Jedná se o novostavbu, která je navržena jako sedmipodlažní se dvěmi podzemními a pěti nadzemními podlažími umístěná mezi stávajícím objektem očního oddělení, vstupem do areálu na jeho severovýchodní straně a ulicemi Laurinova a Palackého a navzuje na objekt interny, který je právě ve výstavbě. Zvolené území těsně navazuje na objekt očního oddělení a jeho poloha souvisí s dalším plánovaným rozvojem a modernizací areálu. Předmět plnění této veřejné zakázky je blíže specifikován projektovou dokumentací SO 37.1 PAVILON B1 - PARKING tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele, zakázkové číslo 211-06-00-10 a 221-06-00-11, dále projektovou dokumentací SO 37.2 PAVILON B1 KUCHYNĚ, UBYTOVNA A VÝUKOVÉ CENTRUM tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele, zakázkové číslo 211-06-00-10 a 221-06-00-11, obě zpracované firmou...
  P15V00021615 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
  P19V00156621 26. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na financování odhad.cena 0 Kč
  P15V00042925 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
  P19V00162009 3. 9. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávky odběrových vaků včetně zápůjčky odhad.cena 0 Kč
  P19V00162014 3. 9. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro odhad.cena 0 Kč
  P14V00021306 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje VERSO CZ, s.r.o.
Tiskárny 200 ks 921 000 Kč
  P15V00101707 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje CHEIRÓN a.s.
CHEIRÓN a.s.
+1 dodavatel
ON Mladá Boleslav - Vybavení Iktového centra II 6 878 601 Kč
  P16V00112016 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje SD Ateliér s.r.o.
Parkovací dům-pavilon č. 50 Oblastní nemocnice 2 925 000 Kč
  P15V00007970 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Fresenius Kabi s.r.o.
Dodávky léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá 60 659 Kč
  525123 23. 10. 2015 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vybavení pavilonu 5 Oblastní nemocnice Mladá 225 585 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je zajištění a instalace monitorů radiace.
  P15V00105773 16. 8. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Energie - stavební a báňská a.s.
Pavilon č. 5, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 4 485 552 Kč
  P15V00021731 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
  P13V00011325 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Stavební úpravy pro zřízení Dětské skupiny, odhad.cena 0 Kč
  P20V00185957 14. 12. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Modernizace a rozvoj NIS Oblastní nemocnice Mladá odhad.cena 0 Kč
  P15V00009474 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
  P17V00125480 7. 7. 2017 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Marek Novák
Dodávka hotových pokrmů pro zaměstnance 0 Kč
  P18V00135991 6. 3. 2018 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Dezinfekční přípravky pro Oblastní nemocnici Mladá 7 070 353 Kč
  Z2018-010118 27. 7. 2018 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje AURA Medical s.r.o.
Dodávka digitálního mamografu s akviziční 6 780 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00194291 16. 5. 2021 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vzdělávání zaměstnanců nemocnice Mladá Boleslav odhad.cena 0 Kč
  Z2018-008765 23. 3. 2018 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka kardiostimulátorů pro ONK odhad.cena 18 700 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění jsou dodávky implantabilních kardiologických přístrojů – kardiostimulátorů včetně příslušenství. Jedná se o implantabilní elektronické přístroje sloužící k léčbě bradykardických poruch rytmu. Moderní přístroje jsou plně programovatelné, a kromě základní stimulační funkce je lze využít též k diagnostickým účelům, například k monitorování výskytu srdečních arytmií. Biventrikulární kardiostimulátory jsou komplexní přístroje sloužící k léčbě chronického srdečního selhání u pacientů, u nichž je přítomna elektrická porucha šíření vzruchu v myokardu. Tato terapie se nazývá resynchronizační léčba srdečního selhání. Předmět plnění veřejné zakázky bude dodáván prostřednictvím konsignačního skladu. Návrh smlouvy o zřízení konsignačního skladu bude přílohou č zadávací dokumentace.
  P18V00135847 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje REALSTAV MB spol. s r.o.
Zajištění komplexního výkonu technického dozoru 1 910 000 Kč
  P14V00018626 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje NAVIGA 4, s.r.o.
Administrace dotace ROP – Výzva č.76 40 000 Kč
  P15V00104501 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje EuroClean, s.r.o.
Úpravna vody 598 200 Kč
  P15V00103628 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Dräger Medical s.r.o.
+2 další dodavatelé
Pořízení přístrojů ZT - PŮVODNÍ ČÁSTI: 1, 2, 16, 12 102 892 Kč
  P18V00146345 1. 10. 2018 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje MILOTA Kladno, spol. s r.o.
Změna PD - ÚZP V. etapa 835 000 Kč
  P18V00145563 11. 9. 2018 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka dezinfekčních přípravků pro ONK odhad.cena 0 Kč
  P20V00167966 6. 1. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Steiner, s.r.o.
Rekonstrukce Patologie – vybavení zdravotnickou 1 990 000 Kč
  403300 15. 7. 2015 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Pořízení SW- digitalizace dokumentů 3 844 557 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00188712 16. 2. 2021 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávky léčivého přípravku – Pitofenon a odhad.cena 0 Kč
  P21V00188711 16. 2. 2021 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje ViaPharma s.r.o.
ViaPharma s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávky léčivého přípravku – Midazolam – společné 683 914 Kč
  520661 21. 8. 2015 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje CT - Počítasčový tomograf pro oddělení RDG
Předběžné oznámení Dodávka a instalace počítačové tomografie pro oddělení RDG OBlastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
  367187 20. 9. 2013 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje ON Mladá Boleslav – Skiagrafický přístroj
Předběžné oznámení Plně digitální více detektorový rentgenový skiagrafický přístroj poskytující širokou škálu RTG vyšetření pro potřeby urgentního příjmu, dále pro traumatologické, ortopedické, plicní oddělení i pro další obory Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
  P14V00101246 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje ON MLadá Boleslav - Velkokapacitní myčka na mytí odhad.cena 0 Kč
  P14V00025974 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje """Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb odhad.cena 0 Kč
  P13V00009587 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Ars Audio spol. s r.o.
ON Mladá Boleslav - Odběrový systém - materiál pro 1 181 577 Kč
  P13V00011321 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Elektrická multifunkční pánev odhad.cena 0 Kč
  P18V00148630 19. 11. 2018 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Revitalizace a modernizace pavilonu č. 4 Oblastní odhad.cena 0 Kč
  P15V00009774 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
  Z2020-021460 29. 9. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje AMI Praha a.s.
ALTEPRO solutions a.s.
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy 10 771 375 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy