Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání '*'

našli jsme 2 350 349 výsledků na výraz *

Celková cena nalezených smluv 14 bil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
21. 8. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Město Hořice ČEZ Distribuce, a. s. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene_č. 3104119107 Neuvedena
17. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. Ing. Karolina Mašková Smlouva o poskytování odborné pomoci v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany Neuvedena
22. 7. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. Mgr. Miloš Krejsa Ošetření dřevěných roubených stěn a podhledu v objektu Šrámkova statku v Pileticích Neuvedena
18. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Zlínský kraj U nás doma o.p.s. Technicko – organizační zajištění Dne ZK v sobotu 21. 9. 2019 dle cenové kalkulace v příloze P01. 87 600  Kč
23. 8. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. CHIC, s.r.o. Raporty 3 224 544  Kč
18. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Zlínský kraj Habarta Libor Pronájem vybavení (velkoplošné stany, nožové stany, pivní sety a stoly atd.) v rámci Dne ZK dle cenové kalkulace v příloze P01. 235 950  Kč
13. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Janáčkova akademie múzických umění v Brně Pavel Míka - FALIKO Objednávka č. 3530083481 - oprava parket na DF 69 325  Kč
18. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Královéhradecký kraj TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. SR_19_3736692 9 170  Kč
20. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 102 451  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 179 833  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PHARMOS ver 607007 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 56 549  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. nem 100284 BRNO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 162 905  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX Brno nem 1600731 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 245 116  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX Brno nem 1600731 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 186 151  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX Brno nem 1600731 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 93 004  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX Brno nem 1600731 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 114 598  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PHARMOS ver 607007 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 57 356  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX Brno nem 1600731 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 236 038  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 200 077  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 61 386  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 70 719  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 93 719  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX Brno nem 1600731 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 140 288  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. ver 061396 BRNO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 75 714  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy ROCHE s.r.o. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 200 000  Kč
20. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha PRAGUE BOATS s.r.o. pronájem lodi - plavba po Vltavě 70 000  Kč
12. 8. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha FIDOTECH s.r.o. Kancelářská technika, příslušenství a instalace dle smlouvy 167 024  Kč
19. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha RECOOP TOUR, a. s. Objednávka ubytování pro delegaci UK 86 990  Kč
21. 5. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha ATING, s.r.o. znaleckého posudku na pozemek parc. č. 1823 v k.ú. Strašnice Neuvedena
15. 2. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha ATING, s.r.o. znalecký posudek na pozemky parc. č. 2628/30, 2628/31, 2628/32, 2628/33, 2628/34, 2628/35, 2628/36 a 2628/37 o celkové výměře 155 m2 v k.ú. Michle Neuvedena
10. 2. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha ATING, s.r.o. objednávka znaleckého posudku na část pozemku parc. č. 1767/21 v k.ú. Hostivař Neuvedena
9. 2. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha ATING, s.r.o. znaleckého posudku na pozemek parc. č. 96/50 o výměře 269 m2 v k.ú. Michle Neuvedena
21. 5. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha ATING, s.r.o. Znalecký posudek Neuvedena
31. 5. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha ATING, s.r.o. aktuaizace znaleckého posudku č. N13621/17 Neuvedena
9. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: výpůjčka pozemků v k.ú. Hlubočepy pro stavbu "Prodloužení TT Barrandov - Holyně - Slivenec" Neuvedena
17. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Mironet.cz a.s. objednávka: Objednávka: tonery do tiskáren - OKI, 16 ks. 72 103  Kč
18. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Český svaz ochránců přírody smlouva o poskytnutí dotace: 020/2019 - Ovocné stromy v Praze 380 000  Kč
18. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Český svaz ochránců přírody smlouva o poskytnutí dotace: 021/2019 - Ukliďme svět, ukliďme Česko, Ukliďme Prahu! 440 000  Kč
8. 8. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha
  1. MUDr. Pátek Mirek, MBA.
  2. Voldřich Jiří
+75 dalších dodavatelů
kupní smlouva - nemovitá věc: Pozemek parc. č. 432/34, k .ú. Petrovice 143 534  Kč
17. 9. 2019 21. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha PSP - GDS, s.r.o. smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Zázemí údržby a veřejné WC ve Velké Strahovské zahradě 19 242 348  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy