Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 175 638 výsledků na výraz *

Celková cena nalezených smluv 9 bil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
7. 3. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Muzeum romské kultury ONplan lab, s.r.o. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Příprava a organizace urbanisticko-architektonické soutěže o návrh Památník Lety" 786 500  Kč
25. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Obec Milavče
  1. Obec Milavče
  2. Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s.r.o.
Víceúčelové zařízení pro techniku obce se sociálním zázemím 1 265 891  Kč
24. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Ministerstvo financí Treasury obchod Neuvedena
24. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. OTE, a.s. Treasury obchod Neuvedena
24. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. OTE, a.s. Treasury obchod Neuvedena
25. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Městská část Praha 2 Treasury obchod Neuvedena
25. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Ministerstvo financí Treasury _obchod_MF_REPO Neuvedena
25. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond Treasury obchod Neuvedena
20. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Fakultní nemocnice Ostrava Smlouva o účasti na řešení projektu NV19-08-00383 (Buchtová - Štembírek) 5 614 000  Kč
8. 1. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Muzeum romské kultury KASÍK - PROJKA s.r.o. Zpracování dokumentace bouracích prací a získání příslušných povolení k odstranění objektů nacházejících v areálu bývalého vepřína v obci Lety u Písku 369 050  Kč
26. 3. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Muzeum romské kultury GEFAB CS, spol. s r.o. Dopravní značení v areálu Památníku Hodonín 65 316  Kč
17. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Město Ústí nad Orlicí Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis Smlouva o poskytnutí dotace - Smlouva o financování mikroprojektu typu B č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001788 s názvem "Nové poznatky v nových aktivitách" Neuvedena
18. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Město Ústí nad Orlicí ING. FRANTIŠEK PRAVEC Dodatek č. 2 SOD č. ORM/18202/2018 635 250  Kč
21. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb O2 Czech Republic a.s. Dodatek O2 Profi k dohodě o poskytnutí slevy Neuvedena
3. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Rehabilitační ústav Kladruby Kupní smlouva - VOZÍK ELEKTRICKÝ EXTER.PRIDE JAZZY1121 136 000  Kč
15. 5. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví MEYRA ČR s.r.o. Kupní smlouva - VOZÍK ELEKTRICKÝ INTER./EXTER.MEYRA CHAMP MC3 1612 119 181  Kč
4. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví MEYRA ČR s.r.o. Kupní smlouva - VOZÍK ELEKTRICKÝ INTER./EXTER.MEYRA CHAMP MC3 1612 119 181  Kč
24. 4. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ResMed CZ s.r.o. Kupní smlouva - PŘÍSTROJ LUMIS 150 VPAP ST-A 88 700  Kč
11. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ResMed CZ s.r.o. Kupní smlouva - PŘÍSTROJ AIRCURVE 10 VAUTO 51 400  Kč
24. 4. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ResMed CZ s.r.o. Kupní smlouva - PŘÍSTROJ AIRCURVE 10 VAUTO Neuvedena
24. 4. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ResMed CZ s.r.o. Kupní smlouva - PŘÍSTROJ AIRCURVE 10 VAUTO 51 400  Kč
25. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 3 PETR BABÁK, 1967 NS DU náhradní atelier P.Babák, Českobratrská 11, at. 32 483 180  Kč
24. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy MČ Praha-Dubeč ALERION s.r.o. Objednávka 58_2019_vlajky 102 705  Kč
18. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Město Mikulov Národopisný spolek PÁLAVA Smlouva o poskytnutí dotace - program kultura - činnost NS Pálava 150 000  Kč
18. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Město Mikulov NÁRODY PODYJÍ Smlouva o poskytnutí dotace - program kultura - Festival národů Podyjí Mikulov 2019 50 000  Kč
21. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Město Mikulov Klavírní kurzy Mikulov, o.s., ZUŠ Mikulov Smlouva o poskytnutí dotace - program kultura - Klavírní kurzy Mikulov 100 000  Kč
27. 5. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lašský sportovní klub Frýdek-Místek, z.s. Smlouva o využívání krytého bazénu Neuvedena
24. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Město Mikulov Diecéz. charita Brno Smlouva o poskytnutí dotace - "podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov pro r. 2019 " Neuvedena
18. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Psychiatrická nemocnice Brno Abbott Laboratories, s.r.o. Objednávka: Zboží dle seznamu. 80 386  Kč
24. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Město Mikulov BILICULUM, z.ú. Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov r. 2019" - denní stacionář, Stonožka 563 151  Kč
21. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Státní fond životního prostředí České republiky Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o. Smlouva č. 00761862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 56 000  Kč
28. 5. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s. Smlouva o užívání sportovního zařízení Neuvedena
14. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy MVP events s.r.o. Plzeň 2015, zapsaný ústav nájem prostor v DEPO2015 za účelem realizace akce Master Bartender vč. zajištění souvisejících služeb 144 196  Kč
25. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PHOENIX 1900327 PHOENIX 1900327 - 67779 169 225  Kč
24. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava Sanofi-aventis, s.r.o. Léčivý přípravek Praluent 14 673 755  Kč
24. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava Alliance Healthcare s.r.o. Léčivý přípravek TRISENOX 9 103 548  Kč
24. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava ViaPharma, s.r.o. Léčivý přípravek Pantoprazol 1 854 666  Kč
24. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava Alliance Healthcare s.r.o. Léčivý přípravek ABELCET 9 012 665  Kč
24. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava ROCHE s.r.o. Léčivý přípravek OCERVUS 28 553 125  Kč
24. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava ROCHE s.r.o. Léčivý přípravek HERCEPTIN 98 194 250  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.