Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 1 895 746 výsledků na výraz *

Celková cena nalezených smluv 8 bil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
14. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
12. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy SPOJE.NET s.r.o. Městská část Praha 6 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 3708/6, k. ú. Břevnov 236 186  Kč
13. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
8. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové Goldman water s.r.o. neveřejný dodatek č. 1/2019 servisní smlouvy ze dne 28.6.2013 Neuvedena
12. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a. s. Městská část Praha 6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 1739/58 a 1739/61 k. ú. Ruzyně Neuvedena
10. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
9. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
8. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
7. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
6. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
14. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Správa Krkonošského národního parku Archilab s.r.o. Dodatek č. 1 SMLDEU-24-235/2018 projektové práce - zpřístupnění Sněžky Neuvedena
2. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
27. 12. 2018 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
1. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
14. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Ústecký kraj Ing. Jaroslav Vrba Smlouva o dílo a příkazní smlouva na provedení projektových prací, inženýrské činnosti a výkonu aut. dozoru na akci"Gymnázium a SPŠ Duchcov-oprava kanalizace a statických poruch objektu na pp. č. 104" Neuvedena
30. 12. 2018 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
3. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
15. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Statutární město Jihlava První telefonní společnost s r.o. Datové rozvody a optický přípoj pro kancelářské prostory Masarykovo nám.9 (zhodnocení LAN - i.č. 215107) Neuvedena
26. 12. 2018 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
20. 12. 2018 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Obchodní tajemství Objednávka Neuvedena
11. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. MAKO úklid, s.r.o. Smlouva o poskytování úklidových prací Neuvedena
16. 10. 2018 15. 2. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Ing. Martin Bartošek Objednávka - posouzení finanční hodnoty dosud provedeného díla - KOPÚ Okna v Podbezdězí a Luka Neuvedena
11. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Mgr. Magda Kohoutková Poskytování poradenství v oblasti výběru, implementace a provozu komplexního informačního systému. Neuvedena
13. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Moravskoslezský kraj Media Bohemia a.s. Smlouva na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence Neuvedena
14. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 7 DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/018A - Výměna oken a dveří v obvodových stěnách podílového domu Plynární 798/39, Praha 7 - změna rozsahu závazku ze Smlouvy a ceny díla Neuvedena
12. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Statutární město Havířov ELTECH-STAV SILESIA a.s. SOD - provedení GO elektroinstalace v bytě č. 1, 3+1, Majakovského 880/14 Havířov Neuvedena
14. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Československá obchodní banka, a. s. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Konfirmace promptní devizové (spot) transakce č. 119409958 Neuvedena
13. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Horácké autodružstvo Dílo;Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství Neuvedena
15. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Slezské zemské muzeum Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace Smlouva o výpůjčce č. SV02/2019 Neuvedena
13. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Město Bohumín B&P INTERIÉRY s. r. o. Rekonstrukce místností CT Bohumínské městské nemocnice a.s. Neuvedena
27. 8. 2018 15. 2. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Litoměřice (Úřad práce České republiky) Město Lovosice Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku Neuvedena
13. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Město Bohumín BM servis a. s. Objednávka č. 112/R/19 Neuvedena
13. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Město Bohumín BM servis a. s. Objednávka č. 111/R/19 Neuvedena
14. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 2019/01993 Neuvedena
8. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace Atelier Rozehnal s.r.o. Zpracování projektové dokumentace pro akci "Sportovní hala - fasáda včetně zateplení" Neuvedena
9. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Veolia Energie ČR, a.s. Havířovská teplárenská společnost, a.s. REVM/87903/OD/201901 Neuvedena
12. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Národní hřebčín Kladruby nad Labem Ing. Václav Kurka Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace Neuvedena
14. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace PROFI Jihlava spol. s r.o. Dodatek č. 3 k SoD Vypracování PD na dopravní stavby v Kraji Vysočina akce: III/03719 Dolní Radslavice - Ořechov - část 30 - změna technických podnínek Neuvedena
15. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Statutární město Havířov VLAMAG Czech s.r.o. SOD - provedení GO elektroinstalace v bytě č. 2, 3+1, Majakovského 874/2 Havířov Neuvedena
5. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Karlovarský kraj VUJO s.r.o. Smlouva o dílo na zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb pro letní školy v roce 2019 Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.