Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00216208 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 752 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  17429875 10.08.2021 10.08.2021 Univerzita Karlova Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Neuvedena
MFF_Interní dohoda o řešení části projektu č. START/SCID/147_stipendia
  18154599 21.10.2021 25.10.2021 Univerzita Karlova Univerzita Karlova, Ústřední knihovna Neuvedena
PF - Dodatek č. 3 K Interní dohodě o zprostředkování nákupu elektronických informačních zdrojů z CzechELib  | Obor smlouvy: Telco
  17088275 01.06.2021 01.07.2021 Univerzita Karlova Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta Neuvedena
1. LF UKPartnerská smlouva ADHD Association
  19030103 27.12.2021 11.01.2022 Univerzita Karlova
 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy
 2. Dejvické divadlo, o. p. s.
+1 dodavatel
Neuvedena
Smlouva o poskytnutí licence  | Obor smlouvy: IT Software (krabicový SW, licence, …)
  17070191 29.06.2021 30.06.2021 Univerzita Karlova Univerzita Karlova, Rektorát Neuvedena
1. LF UKPartnerská smlouva ZDOVA1-012 NIPH  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  17155243 21.06.2021 12.07.2021 Univerzita Karlova Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta Neuvedena
1. LF UKPartnerská smlouva E-clinic  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Nábor zaměstnanců
  17863563 13.07.2021 24.09.2021 Univerzita Karlova Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta Neuvedena
1. LF UKPartnerská smlouva Voksne for Barn  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  17863135 16.06.2021 24.09.2021 Univerzita Karlova Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta Neuvedena
1. LF UKPartnerská smlouva _UiT_the Arctic University of Norway  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  17152679 09.07.2021 12.07.2021 Univerzita Karlova
 1. Ústav pro studium totalitních režimů,
 2. Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta
Neuvedena
FF UK - Smlouva o spolupráci č. 420210067 - stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran při pořádání Letní školy církevních dějin, která se uskuteční ve dnech 6. - 10. září 2021.  | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby / Reklamní a marketingové služby
  17429731 10.08.2021 10.08.2021 Univerzita Karlova Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Neuvedena
MFF_Interní dohoda o řešení části projektu č. START/MED/029_stipendia
  18419167 12.11.2021 18.11.2021 Ministerstvo zdravotnictví Univerzita Karlova Neuvedena
navýšení uznaných nákladů o vlastní vklad příjemce  | Obor smlouvy: Smlouvy o spolupráci
  18710415 13.12.2021 13.12.2021 Komerční banka, a.s. UK - ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY Neuvedena
KB IBS - 2130233814 - FX.Spot - UK - ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY (ID:4004611)
  18844207 13.12.2021 22.12.2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové zastupuje děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Neuvedena
Sml.o výpůjčce- II.Interní kl.- Mraznička Whirpool  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
  17384955 28.07.2021 04.08.2021 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
 1. MVB OPAVA CZ s.r.o.
 2. Univerzita Karlova
Neuvedena
Smlouva o spoluvlastnictví (2021/723)  | Obor smlouvy: Právní služby
  16986487 22.06.2021 22.06.2021 Technologická agentura ČR Univerzita Karlova Neuvedena
Ramcova smlouva o poskytnutí podpory  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  17420579 09.07.2021 09.08.2021 Česká republika - Ministerstvo kultury
 1. Univerzita Karlova
 2. Národní památkový ústav
Neuvedena
Dodatek č. 11 ke smlouvě 49/2018 /OVV o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu DG18P02OVV049  | Obor smlouvy: Smlouvy o spolupráci
  18319491 12.10.2021 09.11.2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové zastupuje děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Neuvedena
Dod.č.1 Sml.o výpůjčce- UKM - PC Dell Optiplex  | Obor smlouvy: Leciva
  18341527 11.11.2021 11.11.2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové zastupuje děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Neuvedena
Sml.o výpůjčce- Plicní kl.-Soubor AV techniky  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
  18666623 06.12.2021 09.12.2021 Endokrinologický ústav Univerzita Karlova Neuvedena
Dodatek č.4 ke Smlouvě o řešeni části programového projektu reg. čís. NV 18-01-00399
  18665663 06.12.2021 09.12.2021 Masarykova univerzita Univerzita Karlova Neuvedena
Smlouva o využití výsledků dosažených v projektu výzkumu a vývoje č. TL01000061 Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data
  15460755 21.01.2021 10.02.2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové zastupuje děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Neuvedena
Sml.o výpůjčce- Finger. ústav - Notebook Dell  | Obor smlouvy: Leciva
  15573023 08.02.2021 22.02.2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové zastupuje děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Neuvedena
Sml.o výpůjčce- I.Interní kl. - PC Dell Optiplex  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
  15856935 23.02.2021 16.03.2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové zastupuje děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Neuvedena
Sml.o výpůjčce- III.Interní kl. - Monitor HP  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
  16068207 18.03.2021 30.03.2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové zastupuje děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Neuvedena
Sml.o výpůjčce- Chirurgická kl.- PC Dell Optiplex  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
  16744447 14.05.2021 28.05.2021 Česká republika - Ministerstvo kultury
 1. Univerzita Karlova
 2. Národní památkový ústav
+1 dodavatel
Neuvedena
Dodatek č. 6 ke smlouvě 30/2018/OVV o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu DG18P02OVV030  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  16808023 28.05.2021 03.06.2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové zastupuje děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Neuvedena
Sml.o výpůjčce- Por.gyn.kl.-PC Dell Optiplex  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
  16525099 20.04.2021 07.05.2021 Česká republika - Ministerstvo kultury
 1. Univerzita Karlova
 2. Národní památkový ústav
Neuvedena
Dodatek č. 10 ke smlouvě 49/2018 /OVV o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu DG18P02OVV049  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  16574103 07.05.2021 13.05.2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové zastupuje děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Neuvedena
Sml.o výpůjčce- IV.Interní kl.- PC Dell Optiplex  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
  17329607 07.07.2021 29.07.2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové zastupuje děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Neuvedena
Dodatek ke sml.o výpůjčce-II. interní kl. Monitor  | Obor smlouvy: Leciva
  17263135 21.07.2021 22.07.2021 Ministerstvo zdravotnictví Univerzita Karlova Neuvedena
změna spoluřešitele a změna v řešitelském týmu projektu č. NU20-04-00279 panelu č. 04  | Obor smlouvy: Smlouvy o spolupráci
  15457863 08.01.2021 10.02.2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové zastupuje děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Neuvedena
Sml.o výpůjčce-Kl. infekč. nemocí - PC Dell Opti  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
  18052847 06.10.2021 15.10.2021 Technická univerzita v Liberci
 1. VÚB a.s.
 2. Univerzita Karlova
Neuvedena
Smlouva o využití výsledků dosažených při řešení projektu výzkumu a vývoje  | Obor smlouvy: Řemesla / Dary a dotace
  18331111 01.10.2021 10.11.2021 Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 1. ÚJV Řež, a. s.
 2. Centrum výzkumu Řež s.r.o.
+1 dodavatel
Neuvedena
Dohoda o spolumajitelství práv k výsledkům projektu a stanovení podílů k nim  | Obor smlouvy: Stroje a zařízení / Elektricke stroje
  18783379 01.12.2021 17.12.2021 Uměleckoprůmyslové museum v Praze Univerzita Karlova Neuvedena
Smlouva o výpůjčce  | Obor smlouvy: Knihovny, archivy, muzea a jiné
  16063955 15.03.2021 30.03.2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové zastupuje děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Neuvedena
Sml.o výpůjčce- III. Interní- Monitor Dell  | Obor smlouvy: Leciva
  16879103 01.06.2021 10.06.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Univerzita Karlova Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco
  16670391 12.05.2021 22.05.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Univerzita Karlova Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco
  17139807 09.07.2021 09.07.2021 Komerční banka, a.s. UK - ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY Neuvedena
KB IBS - 2130126524 - FX.Spot - UK - ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY (ID:3837509)  | Obor smlouvy: Spoření a repo operace / Bankovní služby a poplatky
  17334983 07.07.2021 30.07.2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové zastupuje děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Neuvedena
Dodatek ke sml.o výpůjčce-Stomatol. kl. PC, monito  | Obor smlouvy: Leciva
  17519567 19.08.2021 21.08.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Univerzita Karlova Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Mobily, smart zařízení

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.