Osmá správa majetku a služeb a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 17.12.2015
IČO 04650522
Datová schránka gg6ehmp

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skutečný majitel

Radomír Nepil (zapsán 20.05.2019 )
Znepřístupněno
 


Chci hlídat

Všechny změny o Osmá správa majetku a služeb

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

11 smluv má hodnotu blízkou limitům veřejných zakázek, což může naznačovat snahu se vyhnout řádné veřejné soutěži.

Uzavřeli 6 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 13 smluv bez uvedené ceny. Tj. 12,38 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Vysoké riziko, celkem 11 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 10,48 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 2 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 6 smluv.

V registru smluv evidujeme 857 smluv za celkem 843 mil. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 83 smluv za 54 mil. Kč (pokles o -51,45 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 4 smluv, což je celkem 4,82 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (29 mil. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (11 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (8 mil. Kč), Stroje a zařízení (5 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Osmá správa majetku a služeb a.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Osmá správa majetku a služeb a.s. nedostala žádnou dotaci.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Osmá správa majetku a služeb a.s. uzavřel 12 smluv smluv (tj. 1,40 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 2 výsledky ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace