Informace o GEOtest, a.s.

GEOtest, a.s.

soukromá firma

Založena
27.04.1992
První známá smlouva podepsána 18 let po založení firmy.
IČO 46344942
Datová schránka axvp7bj
Dceřinné společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
Další informace o subjektu více na  

Statistiky z registru smluv

Statistiky
Rok Počet smluv Hodnota smluv
Před 2016 6 777,27 mil. Kč
2016 53 497 mil. Kč
2017 97 382,1 mil. Kč
2018 111 469,94 mil. Kč
Celkem 267 2,13 mld. Kč
Počet smluv bez uvedené ceny
Rok Počet smluv % podíl
2016 6 11,32 %
2017 6 6,19 %
2018 15 13,51 %
Celkem 27 10,11 %
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 53 100,00 % 497 mil. Kč 100,00 %
2017 97 100,00 % 382,1 mil. Kč 100,00 %
2018 110 99,10 % 469,82 mil. Kč 99,97 %
Celkem 260 63,44 % 1,35 mld. Kč 63,44 %
Základní dotazy do RS Všechny smlouvy, kde se GEOtest, a.s. vyskytuje
Smlouvy, kde je GEOtest, a.s. zadavatelem/plátcem
Smlouvy, kde je GEOtest, a.s. dodavatelem/příjemcem peněz
Námi sledované angažovanosti

Lubomír Procházka

Člen statutárního orgánu v GEOtest, a.s. (od 8. 6. 2015)

RNDr. Lubomír Klímek

Člen statutárního orgánu v GEOtest, a.s. (od 8. 6. 2015)

První smlouva v RS uveřejněna 7.4.2011
Poslední smlouva v RS uveřejněna 29.11.2018

Další informace

Veřejné zakázky GEOtest, a.s. se účastní nejméně 97 veřejných zakázek.
Vypsat všechny tyto veřejné zakázky.
Hlídání subjektu
Máme pro vás sledovat nové smlouvy tohoto subjektu a navázaných subjektů a každý den vás na ně upozornit emailem?
Nastavit hlídače GEOtest, a.s.

GEOtest, a.s. jako dodavatel (příjemce peněz)

IČOPočet smluv
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48
Česká rozvojová agentura detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Statutární město Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ministerstvo průmyslu a obchodu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Město Ivančice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Město Tišnov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Statutární město Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Palivový kombinát Ústí, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Městská část Praha 3 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SAKO Brno, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Brněnské komunikace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Správa úložišť radioaktivních odpadů detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Lesní správa Lány detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
DIAMO, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Město Cheb detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Statutární město Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Město Zábřeh detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Fond dalšího vzdělávání detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Česká agentura pro standardizaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,veřejná vysoká škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ředitelství vodních cest ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Moravskoslezský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Zlínský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Moravské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Blansko detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Mikulov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Kyjov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Uherské Hradiště detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Litovel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká zemědělská univerzita v Praze, veřejná vysoká škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Technické služby Zlín, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jihomoravský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Povodí Labe, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Povodí Odry, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Svazek obcí Drahansko a okolí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1

IČOSoučet cen
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
954,72 mil. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
382,61 mil. Kč
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
184,26 mil. Kč
Česká rozvojová agentura detail o subj
smlouvy mezi subjekty
184,05 mil. Kč
DIAMO, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
97,18 mil. Kč
Povodí Odry, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
63,91 mil. Kč
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53,42 mil. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,veřejná vysoká škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28,27 mil. Kč
Ministerstvo průmyslu a obchodu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23,46 mil. Kč
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22,38 mil. Kč
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19,96 mil. Kč
Statutární město Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19,3 mil. Kč
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15,15 mil. Kč
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13,33 mil. Kč
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12,9 mil. Kč
Správa úložišť radioaktivních odpadů detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12,08 mil. Kč
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8,9 mil. Kč
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3,53 mil. Kč
Lesní správa Lány detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2,34 mil. Kč
Ředitelství vodních cest ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2,07 mil. Kč
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,53 mil. Kč
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,52 mil. Kč
Město Tišnov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,37 mil. Kč
Brněnské komunikace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,3 mil. Kč
Statutární město Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,16 mil. Kč
Statutární město Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
971 691 Kč
Město Ivančice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
954 290 Kč
Palivový kombinát Ústí, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
936 315 Kč
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s detail o subj
smlouvy mezi subjekty
843 560 Kč
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
808 111 Kč
Město Cheb detail o subj
smlouvy mezi subjekty
724 548 Kč
SAKO Brno, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
473 582 Kč
Moravskoslezský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
453 508 Kč
Moravské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
450 120 Kč
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
442 860 Kč
Město Zábřeh detail o subj
smlouvy mezi subjekty
425 170 Kč
Svazek obcí Drahansko a okolí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
421 080 Kč
Městská část Praha 3 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
393 250 Kč
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
360 195 Kč
Město Litovel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
344 354 Kč
Povodí Labe, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
313 874 Kč
Zlínský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
239 580 Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
215 000 Kč
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení detail o subj
smlouvy mezi subjekty
175 148 Kč
Město Mikulov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
163 350 Kč
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
161 789 Kč
Technické služby Zlín, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
132 519 Kč
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
119 548 Kč
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
118 701 Kč
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko detail o subj
smlouvy mezi subjekty
114 950 Kč
Město Blansko detail o subj
smlouvy mezi subjekty
114 345 Kč
Jihomoravský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 900 Kč
Město Kyjov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 478 Kč
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 323 Kč
Město Uherské Hradiště detail o subj
smlouvy mezi subjekty
78 650 Kč
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 500 Kč
Fond dalšího vzdělávání detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 608 Kč
Česká agentura pro standardizaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 500 Kč
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze, veřejná vysoká škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

GEOtest, a.s. jako odběratel (plátce peněz)

IČOPočet smluv
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dopravní podnik města Brna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1

IČOSoučet cen
Dopravní podnik města Brna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3,87 mil. Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
216 788 Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
130 899 Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
84 942 Kč


Základní přehled o aktivitě v rejstříku smluv za celé období

Smlouvy uzavřené v jednotlivých měsících za posledních 3 roky

Smlouvy uzavřené v posledních 3 letech. Starší uzavřené smlouvy v grafu nejsou.