Plzeň 2015, zapsaný ústav

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.


Založeno 21.10.2010
IČO 29109124
Datová schránka ph5e28p

Skuteční majitelé

JIŘÍ SUCHÁNEK (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
ALENA SVOBODOVÁ (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JOSEF MIŠTERA (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
TOMÁŠ BERNHARDT (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MICHAL CIMICKÝ (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
ELIŠKA BARTÁKOVÁ (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
DAVID ŠLOUF (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
VÁCLAV PACH (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MARTIN BAXA (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MILAN ŠUPÍK (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
ROMAN SEDLÁČEK (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
PETRA SMOLÍKOVÁ (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
PETR PELCL (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
ILONA JEHLIČKOVÁ (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MILOSLAVA ŠLAJSOVÁ (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
IVANA OTTOVÁ (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
 

Chci hlídat

Všechny změny o Plzeň 2015, zapsaný ústav

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Uzavřeli 4 smlouvy o víkendu nebo svátku.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 11 smluv bez uvedené ceny. Tj. 13,25 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,20 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V roce 2022 uzavřel subjekt 86 smluv za 31 mil. Kč (nárůst o 15,75 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 10 smluv, což je celkem 11,63 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Reklamní a marketingové služby (17 mil. Kč), Dary a dotace (4 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (3 mil. Kč), Služby závodních jídelen (1 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Plzeň 2015, zapsaný ústav se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Plzeň 2015, zapsaný ústav dostala 59 dotací v celkové hodnotě 18 161 899 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Plzeň 2015, zapsaný ústav se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Plzeň 2015, zapsaný ústav uzavřel 19 smluv smluv (tj. 3,29 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 62 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace