Pražská plynárenská, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí 8 podřízených organizací.


Založeno 31.12.1993
IČO 60193492
Datová schránka au7cgsv

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Vymazaní majitelé

Martin Pacovský (zapsán 11.03.2021 - 19.09.2021 )
Znepřístupněno
Milan Jadlovský (zapsán 11.03.2021 - 19.09.2021 )
Znepřístupněno
Milan Cízl (zapsán 11.03.2021 - 19.09.2021 )
Znepřístupněno
Vladimír Vavřich (zapsán 11.03.2021 - 19.09.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Pražská plynárenská, a.s.
Změny i v 8 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Zakázky se skrytou cenou se koncentrují u 0 dodavatelů.

Uzavřeli 10 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 271 smluv bez uvedené ceny. Tj. 42,41 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 7 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,10 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 24 smluv bez uvedené ceny. Tj. 3,76 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 3 smluv.

V registru smluv evidujeme 3984 smluv za celkem 10 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 322 smluv za 3 mld. Kč (nárůst o 152,65 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 148 smluv, což je celkem 45,96 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Účetní, revizní a peněžní služby (2 mld. Kč), Jiná energie (228 mil. Kč), Energie (223 mil. Kč), Paliva a oleje (115 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Pražská plynárenská, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Pražská plynárenská, a.s. dostala jednu dotaci v celkové hodnotě 212 958 Kč.

0 dceřiných společností firmy Pražská plynárenská, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Pražská plynárenská, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Pražská plynárenská, a.s. uzavřel 11 smluv smluv (tj. 0,28 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 1 825 výsledků v 8 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 8 podřízených organizací.

Zobrazit další informace