Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:pavel-botek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:pavel-botek'

Nalezené veřejné zakázky 129 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00000419 12. 4. 2020 neuvedena Obec Křtomil Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Rekonstrukce místní komunikace ve Křtomili 1 763 546 Kč
  P19V00009151 23. 10. 2019 neuvedena Obec Karolín Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
"Karolín, rekonstrukce komunikace pro pěší podél 2 267 892 Kč
  P17V00001856 12. 4. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
II.a III.tř silnic lokální vysprávky 499 186 Kč
  P19V00000012 30. 5. 2019 neuvedena Obec Jasenná Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Oprava místních komunikací v obci Jasenná 1 219 524 Kč
  P21V00189080 23. 2. 2021 neuvedena Obec Ostrožská Lhota Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
SYTYS.cz s.r.o.
„Oprava místní komunikace a oprava stoky A9 v 7 155 784 Kč
  P21V00010370 28. 4. 2021 neuvedena Obec Březnice Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Oprava místních komunikací - obec Březnice 1 301 372 Kč
  P18V00000007 26. 4. 2018 neuvedena Město Kroměříž Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Oprava chodníku na ulici Kotojedská I. etapa, 1 987 600 Kč
  P16V00000001 neuvedena Obec Rymice Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Rekonstrukce chodníků ke škole v obci Rymice 1 281 143 Kč
  508678 12. 7. 2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

Běžná údržba silnic I. třídy - okres Zlín - 13 262 730 Kč
Neznámý Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění běžné údržby silnic I. třídy na území okresu Zlín a části silnice I/55 na území okresu Uh. Hradiště. Jedná se o silnice v celkové délce 76,317 km. Běžná údržba zahrnuje odstraňování závad ve sjízdnosti silnic včetně jejich součástí a příslušenství (zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění). Provádění čištění vozovek, výměnu a osazení svislých DZ, výspravy výtluků, opravy svodidel, zábradlí, výměna a údržba směrových sloupků. Opravy krajnic, čištění příkopů, rigolů, propustků a vpustí. Údržbu mostů, řez a průklest keřů a kácení stromů k zajištění bezpečnosti.
  507265 16. 7. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Běžná údržba silnic I. třídy Oblast č.47 Zlínská 26 993 144 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění běžné údržby silnic I. třídy – Oblast č. 47 Zlínská a zajištění BESIP na předmětných komunikacích včetně jejich součástí a příslušenství (zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhláška č.104/1997 S. v platném znění). Jedná se o silnice v celkové délce 122,345 km.Běžná údržba zahrnuje povinnosti odstranit nebo označit závady ve sjízdnosti silnic včetně jejich součástí a příslušenství. Zajištění opatření pro bezpečnost silničního provozu po dopravních nehodách, vandalismu a přírodních vlivech.Provádění čištění vozovek, výměnu a osazení svislých DZ, výspravy výtluků, opravy svodidel, zábradlí, výměna a údržba směrových sloupků. Opravy krajnic, čištění příkopů, rigolů, propustků a vpustí. Řez a průklest keřů a kácení stromů k zajištění bezpečnosti.
  P19V00167152 10. 12. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Oprava svodidel na D55 a sil. I. tř. po DN a 3 099 900 Kč
  P15V00102240 neuvedena Město Bojkovice Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Bezbariérový chodník na ulici Nádražní v 2 297 446 Kč
  P17V00123967 7. 6. 2017 neuvedena Statutární město Zlín Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
„Silnice III/49016: Zlín, ul. Gahurova, SO 102 - 878 998 Kč
  P18V00142118 12. 4. 2020 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
III/37315, III/37316 - hr. okr. - Vilémov - 3 593 388 Kč
  P20V00171854 25. 3. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
720 - I/67 Karviná - obchvat, příprava území - 523 980 Kč
  P18V00144128 9. 8. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Oprava uličních vpustí a šachet na sil. I.třídy ve 1 157 500 Kč
  P18V00000393 12. 4. 2020 neuvedena Obec Křtomil Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Rekonstrukce místní komunikace na p.č. 9 - k.ú. 0 Kč
  P16V00000002 11. 5. 2016 neuvedena Město Morkovice-Slížany Správa a údržba silnic Kroměřížska
Oprava chodníků Morkovice 2016 1 269 797 Kč
  P18V00000043 18. 10. 2018 neuvedena Město Kroměříž Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Oprava chodníku na ulici Kotojedská II. etapa, 3 814 250 Kč
  486884 21. 1. 2015 neuvedena Město Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Výběr provozovatele ČOV města Uherský Brod 51 295 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00138723 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za horka - sil. 1 425 700 Kč
  P17V00124226 12. 6. 2017 neuvedena Statutární město Zlín Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
„Oprava chodníku v ul. Mokrá I, Zlín - Mokrá“ 932 799 Kč
  P20V00002198 13. 10. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
II/426 SYROVÍN – HR.OKRESU UH 2 478 454 Kč
  P19V00166333 4. 6. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Silnice I/55: Údržba ČS DV Uherské Hradiště - 894 160 Kč
  P19V00006253 22. 7. 2019 neuvedena Obec Ořechov Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Projektová dokumentace na inženýrské sítě v ulici 0 Kč
  P18V00138950 26. 4. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Vybrané činnosti BÚ - sil. I. třídy ve Zlínském 1 777 400 Kč
  P19V00151414 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
980 - D48 Frýdek-Místek - obchvat, II. etapa - 5 715 260 Kč
  P19V00001176 18. 2. 2019 neuvedena Město Rožnov pod Radhoštěm Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Opravy výtluků komunikací v majetku města 2019 508 000 Kč
  508677 13. 4. 2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o.
Běžná údržba silnic I. třídy - okres Vsetín - 25 938 108 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění běžné údržby silnic I. třídy na území okresu Vsetín. Jedná se o silnice v celkové délce 92,464 km. Běžná údržba zahrnuje odstraňování závad ve sjízdnosti silnic včetně jejich součástí a příslušenství (zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění). Provádění čištění vozovek, výměnu a osazení svislých DZ, výspravy výtluků, opravy svodidel, zábradlí, výměna a údržba směrových sloupků. Opravy krajnic, čištění příkopů, rigolů, propustků a vpustí. Údržbu mostů, řez a průklest keřů a kácení stromů k zajištění bezpečnosti.
  P20V00176074 9. 6. 2020 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
III/44613 Liboš - Hnojice, III/43619 Velký Týnec - 5 726 402 Kč
  P20V00171854 25. 3. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
720 - I/67 Karviná - obchvat, příprava území - 523 980 Kč
  P18V00000006 12. 4. 2020 neuvedena Městys Pozlovice Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Oprava místní komunikace - vysprávky - Pozlovice 0 Kč
  P20V20200076 30. 11. 2020 neuvedena Obec Vysoké Pole Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
8 TI Vysoké Pole 1 123 989 Kč
  P18V20180087 3. 9. 2018 neuvedena Obec Vysoké Pole Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Oprava lesní cesty - trať Bojatínská - B 1 401 720 Kč
  P19V00006309 23. 7. 2019 neuvedena Město Hulín Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Zpevněné plochy za knihovnou Hulín 0 Kč
  P19V00009139 23. 10. 2019 neuvedena Město Hulín Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Rekonstrukce chodníku ul. Hviezdoslavova, Hulín 1 068 460 Kč
  P13V00000045 neuvedena Obec Křtomil Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Sanace komunikace Křtomil - m. č. Trávník 2 238 728 Kč
  P20V00175145 26. 5. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Bezpečnostní prvky na sil. I. tř. a D55 v ZK – 2 797 260 Kč
  508677 12. 7. 2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

+1 dodavatel
Běžná údržba silnic I. třídy - okres Vsetín - 25 938 108 Kč
Neznámý Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění běžné údržby silnic I. třídy na území okresu Vsetín. Jedná se o silnice v celkové délce 92,464 km. Běžná údržba zahrnuje odstraňování závad ve sjízdnosti silnic včetně jejich součástí a příslušenství (zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění). Provádění čištění vozovek, výměnu a osazení svislých DZ, výspravy výtluků, opravy svodidel, zábradlí, výměna a údržba směrových sloupků. Opravy krajnic, čištění příkopů, rigolů, propustků a vpustí. Údržbu mostů, řez a průklest keřů a kácení stromů k zajištění bezpečnosti.
  P20V00171854 4. 6. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
720 - I/67 Karviná - obchvat, příprava území - 523 980 Kč
  P20V00176074 9. 6. 2020 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
III/44613 Liboš - Hnojice, III/43619 Velký Týnec - 5 726 402 Kč
  P20V00176269 11. 6. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Mosty ev.č. 55-033, 57-050; podjezdy ev.č. 57-087, 1 153 962 Kč
  P14V00027447 12. 4. 2020 neuvedena Město Uherský Brod Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Oprava místní komunikace v ul. Polní - 229 858 Kč
  P18V00144742 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Silnice I/50: Buchlovské hory – oprava oplocení 1 007 500 Kč
  P19V00000550 12. 4. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
III/37926 ROUSÍNOV PRŮTAH 1 958 340 Kč
  P19V00166333 26. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Silnice I/55: Údržba ČS DV Uherské Hradiště - 894 160 Kč
  P18V00138950 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Vybrané činnosti BÚ - sil. I. třídy ve Zlínském 1 777 400 Kč
  P19V00159679 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
19099 - D48 Chotěbuz - Rychaltice, oprava a 1 710 000 Kč
  P19V00164432 17. 10. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Zajištění způsobilosti silničního provozu na SO 549 218 Kč
  P13V00000014 neuvedena Obec Zašová Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
NOSTA, s.r.o.
Oprava cest: „Horák-Kremlovi“, „Petřek-Martinek“, 1 480 703 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 281 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy