Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:25203231

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'holding:25203231'

Nalezené veřejné zakázky 6 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2016-000180 10. 10. 2016 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni AREA group s.r.o.
Projektová dokumentace na revitalizaci objektu 365 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na provedení revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (předpokládaný rozsah revitalizace viz. Příloha č. 3ZD) včetně zajištění a předání stavebního povolení. Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu pro projednání a vydání stavebního povolení včetně projednání s účastníky řízení a zajištění stanovisek, a současně v rozsahu a podrobnostech pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu; projektová dokumentace bude obsahovat i požárně bezpečnostní řešení a závazné stanovisko HZS PK k zateplení pláště objektu. Výkon AD, vše blíze specifikováno v podmínkách ZD.
 P18V00136205 9. 3. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň AREA group s.r.o.
Parkovací dům Skupova - DÚR, DSP, DPS 1 650 000 Kč
 P19V00153667 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň AREA group s.r.o.
2. ZŠ - Půdní vestavba a přístavba školy - DSP + 1 370 000 Kč
 P17V00000407 20. 9. 2017 neuvedena Státní úřad inspekce práce AREA group s.r.o.
OIP Plzeň - rekonstrukce budovy Karlovy Vary - II 1 260 000 Kč
 P19V00000504 20. 9. 2019 neuvedena Střední škola a Základní škola, Oselce AREA group s.r.o.
Energetické úspory objektu Střední školy a 1 900 000 Kč
 Z2018-020081 29. 7. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň AREA group s.r.o.
Parkovací dům Skupova - DÚR, DSP, DPS 1 650 000 Kč
Oznámení o změně

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 262 397 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy