Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00293199

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:00293199'

Nalezené veřejné zakázky 103 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P20V00002067 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Poskytnutí úvěru na financování investičních akcí odhad.cena 0 Kč
 P19V00005233 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Česká spořitelna, a.s.
Poskytnutí úvěru na předfinancování dotace - 916 348 Kč
 P18V00006371 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Komerční banka, a.s.
Poskytnutí úvěru na předfinancování dotace 0 Kč
 Z2019-009179 21. 3. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov František Vlasák
„V 00254B – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ 3 730 576 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení školy pro výuku předmětů v rámci projektu „Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov“ v rozsahu stanoveném v popisu předmětu plnění a soupisech položek, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Registrační číslo projektu - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003676.
 P19V00005012 17. 6. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Sociální bydlení v Moravském Krumlově odhad.cena 0 Kč
 P16V00003384 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
Polánka, lokalita Za Hřištěm – vodovodní a 509 484 Kč
 496740 10. 9. 2014 neuvedena Město Moravský Krumlov Nosič kontejnerů na tříděný odpad pro město Vysoké
Předběžné oznámení Pořízení automobilu - nosiče na tříděný odpad.
 P18V00003298 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov sport cité + s.r.o.
Víceúčelové hřiště ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov 3 948 482 Kč
 P18V00002710 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Eurovision, a.s.
Technický dozor investora - lokalita Novosady, 0 Kč
 P16V00005963 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov OSP, spol. s r.o.
Rekonstrukce střešního pláště MŠ Palackého, 479 968 Kč
 Z2017-027297 25. 5. 2018 10. 11. 2017 Město Moravský Krumlov OHL ŽS, a.s.
Zasíťování pozemků v Moravském Krumlově 52 919 861 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Zasíťování pozemků v Moravském Krumlově“. Účelem stavby je vybudování dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Novosady, Moravský Krumlov.
 P19V00001115 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov „V 00254C – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ odhad.cena 0 Kč
 P19V00004444 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Technické vybavení odhad.cena 0 Kč
 P18V00001055 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Radim Reniers
Rodinné centrum, ul. Ivančická 218, Moravský 820 621 Kč
 P16V00004535 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Rekonstrukce zpevněných ploch a zřízení veřejného odhad.cena 0 Kč
 Z2018-006459 27. 2. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov Atelier 99 s.r.o.
Zpracovatel projektové dokumentace pro provedení 3 480 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr a poskytnutí součinnosti při kontrole nabídek v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v přílohách zadávací dokumentace.
 222525 15. 8. 2012 neuvedena Město Moravský Krumlov Letní koupaliště odhad.cena 33 258 402 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Stavba letního koupaliště se skládá z provozní budovy, plaveckého bazénu, dětského bazénu, vířivého bazénu, sdruženého objektu akumulací, jímky technických a dešťových vod, rozvodů sítí, odstavných ploch, bazénového ochozu, vnitřní a vnější komunikace, převlékacích kabinek, oplocení, zeleně, osvětlení a mobiliáře. Bližší informace v zadávací dokumentaci
 496764 4. 11. 2014 neuvedena Město Moravský Krumlov Nosič kontejnerů na tříděný odpad pro město
Neznámý Dodávka vozu - nosiče kontejnerů na tříděný odpad.
 498503 2. 10. 2014 neuvedena Město Moravský Krumlov Modernizace sběrného dvora odpadů města Moravský 12 363 873 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Modernizaci sběrného dvora v Moravském Krumlově. V rámci plnění předmětu dojde k: – Zpevnění vnitroareálové plochy – Vybudování zastřešeného skladu 1 – Vybudování zastřešeného skladu 2 – Vybudování opěrné zdi – Instalaci váhy – Vybudování kanalizace jednotné – Vybudování kanalizace kontaminovaných vod – Vybudování odlučovače lehkých kapalin - Ozelenění - Pořízení nezbytného vybavení sběrného dvora
 P17V00008710 29. 11. 2017 neuvedena Město Moravský Krumlov COLAS CZ, a.s.
Cyklostezka kolem Týnského rybníka – vybudování 3 417 109 Kč
 P16V00005982 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov OSP, spol. s r.o.
II. Rekonstrukce garáží požární zbrojnice SDH 340 187 Kč
 357494 5. 9. 2013 neuvedena Město Moravský Krumlov Pořízení samosběrného kropícího stroje Moravský odhad.cena 4 204 285 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka samosběrného kropícího stroje včetně dodání na místo určení, zaškolení obsluhy a předání dokladů nutných k převzetí a užívání dodávky zařízení.
 P16V00008652 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Obnova horního zámeckého parku, Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
 P20V00000439 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Dodávka zemního plynu v roce 2020 odhad.cena 0 Kč
 P19V00001951 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v roce 2019 0 Kč
 P16V00005699 1. 6. 2016 neuvedena Město Moravský Krumlov II. Dodávka vzduchotechniky do školní jídelny ZŠ odhad.cena 0 Kč
 222524 13. 1. 2016 neuvedena Město Moravský Krumlov
Neznámý
 P18V00005523 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Kolpingova rodina Moravský Krumlov
Provozovatel rodinného centra, Moravský Krumlov 0 Kč
 P16V00008385 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Dodávka vzduchotechniky do školní jídelny ZŠ odhad.cena 0 Kč
 P17V00000977 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Územní plán Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
 P19V00008750 9. 10. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Výmalba zámecké kaple Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
 Z2019-043637 9. 12. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov
Oznámení profilu zadavatele
 228853 21. 8. 2012 neuvedena Město Moravský Krumlov V 000366 – Zlepšení energetických vlastností MŠ 14 930 620 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících se zlepšením energetických vlastností MŠ Husova a ZŠ Klášterní. Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Předmětem této zakázky je i zajištění povinné publicity projektu podle platných pravidel Operačního programu Životní prostředí.
 Z2019-017862 29. 5. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov AUTOCONT a.s.
„V 00254C – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ 823 770 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003676, konkrétně se jedná o provedení dodávek prvků konektivity dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
 P19V00002050 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Administrace projektu SFDI – Obnova chodníků, odhad.cena 0 Kč
 P19V00001543 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov - Výkon TDI a odhad.cena 0 Kč
 P20V00001306 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Stavební úpravy, MěÚ Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
 P17V00000990 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Herní prvky, ul. Pionýrská, Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
 P18V00004087 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Obnova dvou křížů u silnice, směr Rakšice-nádraží odhad.cena 0 Kč
 P16V00005051 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Břetislav Kocián
Dům zahradníka u zámku, Moravský Krumlov - 560 704 Kč
 P19V00001495 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Obnova výplní otvorů na fasádě objektu bývalého odhad.cena 0 Kč
 P16V00005155 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Dodávka vzduchotechniky do školní jídelny ZŠ odhad.cena 0 Kč
 P16V00005038 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Rekonstrukce garáží požární zbrojnice SDH Rakšice odhad.cena 0 Kč
 P18V00002148 23. 3. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov II. Projektová dokumentace „Zpevnění části odhad.cena 0 Kč
 P18V00003537 5. 9. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov VYKRUT zahradní služby a.s.
"Regenerace zámeckého parku, Moravský Krumlov" 1 888 187 Kč
 P19V00002362 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov „V 00254C – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ odhad.cena 0 Kč
 P19V00009631 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Výmalba zámecké kaple Moravský Krumlov II. odhad.cena 0 Kč
 P19V00001945 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v roce 2018 0 Kč
 P19V00001451 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Zpracování projektové dokumentace: Cyklostezka odhad.cena 0 Kč
 P17V00009203 12. 4. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Rekonstrukce dlažby průjezdu Knížecího domu, odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 425 lidí darovalo 1 202 841 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy