Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00293199

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 84 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P16V00005982 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov OSP, spol. s r.o.
II. Rekonstrukce garáží požární zbrojnice SDH Rakšice - 2. etapa 340 187  Kč
P19V00002362 12. 6. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov „V 00254C – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov – dodávka konektivity – nové vyhlášení“ odhad.cena 0 Kč
Z2017-027297 25. 5. 2018 10. 11. 2017 Město Moravský Krumlov OHL ŽS, a.s.
Zasíťování pozemků v Moravském Krumlově 52 919 861  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Zasíťování pozemků v Moravském Krumlově“. Účelem stavby je vybudování dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Novosady, Moravský Krumlov.
P17V00000977 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov Územní plán Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
405032 20. 4. 2015 neuvedena Město Moravský Krumlov Energetické úspory objektu Sokolovny, Moravský Krumlov 11 098 484  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je realizace opatření ke snížení spotřeby energie a snížení produkce emisí objektu Sokolovny, Moravský Krumlov, spočívající zejména v zateplení objektu a výměně zdroje tepla.
Z2019-009179 21. 3. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov František Vlasák
„V 00254B – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov – dodávka vybavení učeben“ 3 730 576  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení školy pro výuku předmětů v rámci projektu „Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov“ v rozsahu stanoveném v popisu předmětu plnění a soupisech položek, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Registrační číslo projektu - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003676.
P18V00000670 23. 1. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Zpracování dokumentace – nám. T. G. Masaryka, Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
P18V00002052 21. 3. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov TR ANTOŠ s.r.o.
Sportem kolem Moravského Krumlova 604 325  Kč
P16V00005047 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov ZŠ Klášterní - úpravy interiérů (2. etapa) odhad.cena 0 Kč
P19V00002050 12. 6. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Administrace projektu SFDI – Obnova chodníků, Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
P18V00002148 23. 3. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov II. Projektová dokumentace „Zpevnění části komunikace, ul. Vinohradská, Moravský Krumlov - Rakšice“ odhad.cena 0 Kč
Z2018-038478 13. 5. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
P16V00005051 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov Břetislav Kocián
Dům zahradníka u zámku, Moravský Krumlov - rekonstrukce střechy 560 704  Kč
60050341 13. 1. 2016 neuvedena Město Moravský Krumlov
Neznámý
Z2018-006459 27. 2. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov Atelier 99 s.r.o.
Zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby k akci Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov 3 480 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr a poskytnutí součinnosti při kontrole nabídek v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v přílohách zadávací dokumentace.
P16V00004520 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.
Rekonstrukce kotelny MěÚ Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125 1 398 406  Kč
P18V00004087 24. 5. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov Obnova dvou křížů u silnice, směr Rakšice-nádraží odhad.cena 0 Kč
357494 5. 9. 2013 neuvedena Město Moravský Krumlov Pořízení samosběrného kropícího stroje Moravský Krumlov odhad.cena 4 204 285  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka samosběrného kropícího stroje včetně dodání na místo určení, zaškolení obsluhy a předání dokladů nutných k převzetí a užívání dodávky zařízení.
Z2018-027638 13. 8. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov OSP, spol. s r. o.
„V 00254A – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov – stavební práce“ 13 632 559  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003676, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
P16V00005699 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov II. Dodávka vzduchotechniky do školní jídelny ZŠ Ivančická Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
P16V00005155 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov Dodávka vzduchotechniky do školní jídelny ZŠ Ivančická Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
P16V00005963 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov OSP, spol. s r.o.
Rekonstrukce střešního pláště MŠ Palackého, Moravský Krumlov 479 968  Kč
222525 15. 8. 2012 neuvedena Město Moravský Krumlov Letní koupaliště odhad.cena 33 258 402  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Stavba letního koupaliště se skládá z provozní budovy, plaveckého bazénu, dětského bazénu, vířivého bazénu, sdruženého objektu akumulací, jímky technických a dešťových vod, rozvodů sítí, odstavných ploch, bazénového ochozu, vnitřní a vnější komunikace, převlékacích kabinek, oplocení, zeleně, osvětlení a mobiliáře. Bližší informace v zadávací dokumentaci
P18V00004631 6. 6. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Ing.arch. GALE ROMAN
Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce budovy MŠ, Moravský Krumlov-Polánka 290 000  Kč
522353 15. 9. 2015 neuvedena Město Moravský Krumlov Konsolidace IT a nové služby TC ORP Moravský Krumlov 1 639 526  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je realizace: - Část 1. Konsolidace HW a SW úřadu; - Část 2. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy. Včetně zajištění podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu udržitelnosti projektu tj. po dobu 5 let od ukončení realizace projektu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí bez DPH maximálně: Pro realizaci: 2 912 000,- Kč z toho: - Část 1. realizace: 642 000,- Kč - Část 2. realizace: 2 270 000,- Kč Pro podporu provozu: 855 000,- Kč z toho: - Část 1. podpora provozu: 55 000,- Kč - Část 2. podpora provozu: 800 000,- Kč Celkem bez DPH: 3 767 000,- Kč
Z2018-006483 27. 5. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov „V 00254A – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov – stavební práce“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
P19V00001951 12. 6. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v roce 2019 0 Kč
P17V00008712 29. 11. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov Agumont, s.r.o.
Obnova kaple Panny Marie v Rokytné u Moravského Krumlova 232 976  Kč
496740 10. 9. 2014 neuvedena Město Moravský Krumlov Nosič kontejnerů na tříděný odpad pro město Vysoké Mýto
Předběžné oznámení Pořízení automobilu - nosiče na tříděný odpad.
P16V00005721 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov II. ZŠ Klášterní Moravský Krumlov - úpravy interiérů (2. etapa) odhad.cena 0 Kč
P18V00001055 15. 2. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov Radim Reniers
Rodinné centrum, ul. Ivančická 218, Moravský Krumlov 820 621  Kč
P16V00000109 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov „V 00124B – veřejná zakázka o sdružených službách dodávky plynu pro město Moravský Krumlov na rok 2016“ odhad.cena 0 Kč
P16V00005868 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov Dodávka elektřiny pro město Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
P18V00001572 5. 3. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Zpracování zadávací dokumentace – Oprava dvorního traktu pohostinství v Moravském Krumlově, místní část Polánka odhad.cena 0 Kč
P19V00001949 12. 6. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v roce 2019 0 Kč
P16V00005827 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov Group 99 s.r.o.
Projektová dokumentace Novosady, Moravský Krumlov 798 000  Kč
P17V00000990 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov Herní prvky, ul. Pionýrská, Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
P16V00009090 26. 10. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov II. Obnova horního zámeckého parku, Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
P17V00009203 29. 11. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov Rekonstrukce dlažby průjezdu Knížecího domu, Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
P19V00001451 12. 6. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Zpracování projektové dokumentace: Cyklostezka Týnský rybník - Rakšice odhad.cena 0 Kč
P17V00009024 29. 11. 2018 neuvedena Město Moravský Krumlov Zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby k akci Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
P19V00004091 12. 6. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Reportážní fotografie „Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov“ odhad.cena 0 Kč
P19V00001115 12. 6. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov „V 00254C – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov – dodávka konektivity“ odhad.cena 0 Kč
492192 14. 7. 2014 neuvedena Město Moravský Krumlov Energetické úspory objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je realizace opatření ke snížení spotřeby energie a snížení produkce emisí objektu Sokolovny, Moravský Krumlov, spočívající zejména v zateplení objektu a výměně zdroje tepla.
P19V00004516 12. 6. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Obnova kovového kříže, Krumlovský les, Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
P18V00009245 12. 6. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov „V 00254B – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov – dodávka vybavení učeben“ odhad.cena 0 Kč
P18V00008927 12. 6. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Agumont, s.r.o.
Oprava hřbitova, Moravský Krumlov, místní část Rokytná 473 175  Kč
498503 2. 10. 2014 neuvedena Město Moravský Krumlov Modernizace sběrného dvora odpadů města Moravský Krumlov 12 363 873  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Modernizaci sběrného dvora v Moravském Krumlově. V rámci plnění předmětu dojde k: – Zpevnění vnitroareálové plochy – Vybudování zastřešeného skladu 1 – Vybudování zastřešeného skladu 2 – Vybudování opěrné zdi – Instalaci váhy – Vybudování kanalizace jednotné – Vybudování kanalizace kontaminovaných vod – Vybudování odlučovače lehkých kapalin - Ozelenění - Pořízení nezbytného vybavení sběrného dvora
P18V00002710 10. 4. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Eurovision, a.s.
Technický dozor investora - lokalita Novosady, Moravský Krumlov 0 Kč
P18V00008926 12. 6. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov Agumont, s.r.o.
Oprava hřbitova, Polánka u Moravského Krumlova 909 473  Kč