Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:47116471 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme našli 52 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:47116471 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} v celém Hlídači

ico:47116471 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích


Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.
V roce 2021 uzavřela státní firma celkem 51 smluv v registru smluv za 6 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 51 výsledků

Celková cena nalezených smluv 6 mil. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  18254647 6. 10. 2021 ČSSZ Ústředí Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 116 765 Kč
Objednávka - havarijní oprava hlavního přívodu plynu (ústředí ČSSZ)  | Obor: Paliva a oleje
  19157183 27. 12. 2021 Fakultní Thomayerova nemocnice Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 68 878 Kč
havarijní oprava uniků plynů na přívodním potrubí
  16639279 19. 5. 2021 Městská část Praha 1 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 75 392 Kč
Pronájem části pozemku č. parc. 2318/5, 2313/1, 2313/7, k.ú. Nové Město za účelem výkopových prací v rámci rekonstrukce NTL a STL plynovodu ve Vrchlického sadech  | Obor: Stavebnictví
  17143995 28. 6. 2021 Fakultní Thomayerova nemocnice Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 698 775 Kč
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb - servisu na vyhrazených plynových zařízeních  | Obor: Energie
  18667099 7. 12. 2021 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 102 245 Kč
Výměna celé regulační stanice plynu (HABR I) včetně zemních prací  | Obor: Paliva a oleje
  16184027 25. 3. 2021 ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 5 (Úřad práce České republiky) Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
DODATEK k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. ABE-CO-2005561/2020 ze dne 7. 4. 2020  | Obor: Nábor zaměstnanců
  16184023 25. 3. 2021 ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 5 (Úřad práce České republiky) Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
DODATEK Č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. ABE-CO-2005561/2020 ze dne 7. 4. 2020  | Obor: Nábor zaměstnanců
  16356383 22. 4. 2021 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská Neuvedena
Demontáž a zpětná montáž kolejnic na TT Jugoslávská  | Obor: Stavebnictví
  16419295 28. 4. 2021 Ministerstvo dopravy Pražská plynárenská Servis distribuce a.s. 73 270 Kč
Oprava plynového rozvodu  | Obor: Paliva a oleje
  17382047 27. 7. 2021 Hlavní město Praha Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: Snížení provozní tlakové hladiny v trase VTL plynovodu č. 204 DN 150, včetně odpojů a propojů na navazující STL místní síť, v souvislosti se zrušením VTL RS č.
  17556715 14. 6. 2021 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 253 616 Kč
Dodávka a montáž kiosek pro HUP, výkopové a montážní práce  | Obor: Stavebnictví
  15646523 24. 2. 2021 Městská část Praha 13 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 899 127 Kč
nájemní smlouva  | Obor: Stavebnictví
  18953335 29. 12. 2021 Městská část Praha 4 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 115 555 Kč
Výměna nefunkčního hlavního uzávěru vody na adrese Novodvorská 1013, Praha 4  | Obor: Paliva a oleje
  18043679 13. 10. 2021 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy 249 070 Kč
Vysočanská, Na Jetelce, stavební úpravy na VTL plynovodu, Podvinný mlýn a U Vinných sklepů - VTL+ZS, Vysočanská ZS+VTL  | Obor: Úklidové služby
  15092523 5. 1. 2021 Městská část Praha-Zbraslav Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 87 977 Kč
Objednávka - oprava netěsnosti na odběrném plyn. zařízení  | Obor: Stavebnictví
  16419279 28. 4. 2021 Ministerstvo dopravy Pražská plynárenská Servis distribuce a.s. 73 270 Kč
Oprava rozvodu plynu  | Obor: Paliva a oleje
  17887595 29. 9. 2021 Nemocnice Na Homolce Pražská plynár. Servis distribuce a.s. 79 656 Kč
Dodavatelská objednávka č. DO1044NN - materiál technického zabezpečení - pro středisko 088 - Provoz  | Obor: Průmyslové stroje
  16967099 7. 6. 2021 Hlavní město Praha Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 709 870 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Závlaha Letenských sadů – přeložka plynovodu  | Obor: Stavebnictví
  15408831 21. 1. 2021 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 100 000 Kč
Smlouva o kontrolní činnosti - PPSD 2021  | Obor: Stavebnictví
  15373723 21. 1. 2021 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 100 000 Kč
Smlouva o kontrolní činnosti - PPSD 2021  | Obor: Stavebnictví
  17321495 28. 7. 2021 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
Demontáž a montáž mobilního stožáru TV  | Obor: Stavebnictví
  17453047 12. 8. 2021 Nemocnice Na Homolce Pražská plynár. Servis distribuce a.s. 63 774 Kč
Dodavatelská objednávka č. DO450NN - materiál technického zabezpečení - pro středisko 088 - Provoz
  17430803 27. 7. 2021 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy 74 480 Kč
ul. Karlovo nám, P1,P2  | Obor: Úklidové služby
  16194543 29. 3. 2021 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy 93 060 Kč
Nad Pískovnou, V Polích, Rosečská  | Obor: Nájemní smlouvy
  16333915 21. 4. 2021 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy 211 660 Kč
ZS - v ulici Stárkova, Půtova, Těšnov - výkop plynu ve třech etapách  | Obor: Nájemní smlouvy
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:47116471 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy