Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:70890013 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme našli 953 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:70890013 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} v celém Hlídači

ico:70890013 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích


Povodí Moravy, s.p.
Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.
V roce 2021 uzavřela státní firma celkem 952 smluv v registru smluv za 4 mld. Kč.

Nalezené smlouvy 952 výsledků

Celková cena nalezených smluv 4 mld. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  15112735 6. 1. 2021 Českomoravský štěrk, a.s. Povodí Moravy, s.p. 242 000 Kč
Celoroční odběr písků, štěrků a kameniva pro rok 2021 - Závod Bílý Kámen
  15112783 6. 1. 2021 Českomoravský štěrk, a.s. Povodí Moravy, s.p. 242 000 Kč
Celoroční odběr písků, štěrků a kameniva pro rok 2021 - Závod Tasovice
  15112839 6. 1. 2021 Českomoravský štěrk, a.s. Povodí Moravy, s.p. 242 000 Kč
Celoroční odběr písků, štěrků a kameniva pro rok 2021 - Závod Božice
  15196059 7. 1. 2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor: Telekomunikační služby
  15565683 16. 2. 2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Moravy, s.p. 303 Kč
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu  | Obor: Realitní služby
  15517383 12. 2. 2021 Statutární město Zlín Povodí Moravy, s.p. 182 005 Kč
„Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží“, k. ú. Zlín, investor Statutární město Zlín  | Obor: Stavebnictví
  15551731 16. 2. 2021 PODA a.s. Povodí Moravy, s.p. 72 600 Kč
Dohoda o umístění retranslační stanice - k. ú. Karasín  | Obor: Telco
  15568451 19. 2. 2021 Mgr. Stanislav Mudra Povodí Moravy, s.p. 69 406 Kč
Dřevnice, Kašava, km 32,285 - oprava stupně limnigrafu a km 34,979 - 35,060, oprava opevnění koryta toku a oprava stupně – biologický dozor  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  15296591 22. 1. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 1 Kč
Smlouva o výpůjčce  | Obor: Stavebnictví
  16730539 26. 5. 2021 Státní fond dopravní infrastruktury Povodí Moravy, s.p. 89 145 000 Kč
Dodatek č. 1030/2021/3 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ze dne 16.2.2021  | Obor: Stavebnictví
  16572691 13. 5. 2021 Státní pozemkový úřad Povodí Moravy, s.p. 640 Kč
Bezúplatný převod pozemků dle zákona č. 219/2000 Sb. k.ú. Klobouky u Brna  | Obor: Pronájem pozemků
  16261367 12. 4. 2021 Česká pošta, s.p. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb  | Obor: Poštovní a kurýrní služby
  16749631 7. 5. 2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Moravy, s.p. 294 373 Kč
Smlouva o před. majetku a zm. přísl. hosp. s maj. státu, parc. č. 1389/9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 v k.ú. Nosislav  | Obor: Realitní služby
  15269223 20. 1. 2021 PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. Povodí Moravy, s.p. 242 000 Kč
Kupní smlouva na odběr kameniva ze závodu Bratčice
  18724695 14. 12. 2021 Státní pozemkový úřad Povodí Moravy, s.p. 17 055 Kč
Smlouvu o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu - pozemky  | Obor: Pronájem pozemků
  17906419 23. 9. 2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Moravy, s.p. 545 Kč
smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu - 2 pozemky v k. ú. Český Herálec  | Obor: Realitní služby
  18408427 11. 11. 2021 Státní fond dopravní infrastruktury Povodí Moravy, s.p. 81 511 000 Kč
Dodatek č. 1030/2021/4 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ze dne 16.2.2021  | Obor: Stavebnictví
  18582551 29. 11. 2021 Amt de Niederösterreichschen Landesregierung Povodí Moravy, s.p. 16 603 126 Kč
Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR_ATCZ7_DYJE 2020/THAYA 2020
  15239115 14. 1. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 180 363 Kč
Smlouva o zřízení práva majícího povahu služebnosti  | Obor: Stavebnictví
  15951635 15. 3. 2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 34/2021  | Obor: Realitní služby
  15603839 24. 2. 2021 Zlínský kraj Povodí Moravy, s.p. 167 398 Kč
Provedení odběru a rozborů odpadních vod ze tří výustí odpadních vod a 2x povrchové vody z vodního toku Bečva v lokalitě Valašské Meziříčí  | Obor: Veřejné služby pro energie
  16931119 15. 6. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 109 798 Kč
zřízení služebnosti k poz. p.č. 719/12 a 719/5, k.ú. Nové Sady - umístění stavby  | Obor: Stavebnictví
  15611939 24. 2. 2021 SASTA CZ,a.s. Povodí Moravy, s.p. 1 919 583 Kč
VD Vír II, přeliv - oprava  | Obor: Stavebnictví
  15440051 8. 2. 2021 AGROPROJEKT PSO s.r.o. Povodí Moravy, s.p. 227 480 Kč
„Morava, Kostelany, PB km 142,800-144,350, oprava nátrží“  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  15568567 15. 2. 2021 Olomoucký kraj Povodí Moravy, s.p. 237 538 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene a dohoda o narovnání mezi Povodím Moravy, s.p. a Olomouckým krajem, k.ú. Věrovany, k.ú. Dub nad Moravou  | Obor: Stavebnictví
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:70890013 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy