Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:00260771 jsme našli 2 678 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:00260771 v celém Hlídači


Město Nový Bor
Úřad - orgán veřejné moci.
V roce 2023 uzavřel úřad celkem 183 smluv s veřejnou správou za 134 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 1 715 výsledků

Celková cena nalezených smluv 1 mld. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  4814148 28.02.2018 Město Nový Bor Město Nový Bor 89 000 Kč
Objednávka zpracování dokumentace pro provedení stavby okna MěÚ  | Obor: Stavebnictví
  572225 19.10.2016 Státní fond dopravní infrastruktury Město Nový Bor 2 691 000 Kč
Dodatek č. 328/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016  | Obor: Stavebnictví
  14045656 05.10.2020 Liberecký kraj Město Nový Bor 278 300 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na procesy Komunitního plánování - Město Nový bor  | Obor: Dary a dotace
  8785967 15.04.2019 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 125 000 Kč
Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku  | Obor: Nábor zaměstnanců
  21758621 22.09.2022 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 939 350 Kč
Dodatek č.2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor: Nábor zaměstnanců
  20228779 03.05.2022 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 555 814 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku  | Obor: Nábor zaměstnanců
  18685303 09.12.2021 Česká pošta, s.p. Město Nový Bor Neuvedena
00260771-400265
  6800199 26.09.2018 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Městský úřad v Novém Boru 7 721 090 Kč
DS-vyprošťovací nůžky a agregát Nový Bor  | Obor: Hasičské vybavení, požární ochrana
  1851098 10.04.2017 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 2 142 000 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku + dodatek č. 1  | Obor: Nábor zaměstnanců
  7085611 22.10.2018 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 216 000 Kč
Dodatek č. 1 k dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku  | Obor: Nábor zaměstnanců
  11323636 06.01.2020 Generální finanční ředitelství Město Nový Bor 308 260 Kč
Smlouva_o nájmu části nemovitosti, ÚzP Nový Bor (AVISme 2020000016)  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  13343716 13.07.2020 Liberecký kraj Město Nový Bor 121 000 Kč
finanční dar za vítězství v soutěži o nejlepší přípravu a realizaci program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón  | Obor: Dary a dotace
  18629423 06.12.2021 Liberecký kraj Město Nový Bor 78 650 Kč
Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. OLP/3205/2021 - uzavřena dle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů
  5715771 30.05.2018 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 216 000 Kč
Dohoda o vyhrazení SÚPM  | Obor: Nábor zaměstnanců
  4234672 15.12.2017 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Nový Bor Neuvedena
Kupní smlouva CL041092 Nový Bor, Arnultovice - ul. Nábřežní, kanalizace 250  | Obor: Veřejné služby pro energie
  4175012 15.12.2017 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Nový Bor Neuvedena
Kupní smlouva CL041090 Nový Bor, Arnultovice - ul. Jungmannova, vodovod a kanalizace  | Obor: Stavebnictví
  4234656 15.12.2017 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Nový Bor Neuvedena
Kupní smlouva CL041102 Nový Bor, Tkalcovská - kanalizace II. etapa  | Obor: Veřejné služby pro energie
  15604023 24.02.2021 Pavel Znamenáček, r. nar. 1973 Město Nový Bor 87 780 Kč
Kupní smlouva - prodej pozemků  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  16564559 26.04.2021 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Nový Bor Neuvedena
Smlouva o spolupráci - Nový Bor - obnova povrchů komunikací v ulici Mařákova (CL 041 117)  | Obor: Stavebnictví
  24184461 21.04.2023 EISNEROVÁ JANA nar. 1981 Město Nový Bor 1 172 228 Kč
Prodej pozemku pč. 150/1 a pč. 150/3 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  25594803 28.08.2023 Petr Ondřej nar. 1997 Město Nový Bor 68 970 Kč
Prodej Škoda Octavia II Classic 1.9 TDI 77 kw - Kupní smlouva  | Obor: Osobní vozidla
  25587303 30.08.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 320 000 Kč
Dodatek č.2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor: Nábor zaměstnanců
  229265 07.07.2016 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 016 400 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku  | Obor: Nábor zaměstnanců
  5633119 22.05.2018 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 540 000 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku  | Obor: Nábor zaměstnanců
  16804147 20.05.2021 Ing. Oldřich Žáček Město Nový Bor 121 000 Kč
Smlouva o poskytnutí finančního daru  | Obor: Dary a dotace
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:00260771 jsme nalezli ještě v těchto databázích