Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:05258031 jsme našli 218 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:05258031 v celém Hlídači


Sociální služby Praha 9, z.ú.
Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.
V roce 2024 uzavřela státní firma celkem 5 smluv s veřejnou správou za 25 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 187 výsledků

Celková cena nalezených smluv 434 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  26508919 16.10.2023 Sociální služby Praha 9, z.ú. Sociální služby Praha 9, z.ú. 145 200 Kč
poradenské, analytické a konzultační služby (dále jen „Služby“) specifikované v části „Zpracování dokumentů pro získání dotace“  | Obor: Dary a dotace
  854237 14.12.2016 Česká pošta, s.p. Sociální služby Praha 9, z.ú. Neuvedena
PS SIPO  | Obor: Bankovní služby a poplatky
  11409312 27.12.2019 Hlavní město Praha Sociální služby Praha 9, z.ú. Neuvedena
smlouva o poskytnutí dotace: Domov seniorů; Denní stacionář - Hejnická; Pečovatelská služba  | Obor: Dary a dotace
  18414763 15.11.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sociální služby Praha 9, z.ú. Neuvedena
Smlouva o výpůjčce  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  25226755 20.07.2023 Hlavní město Praha Sociální služby Praha 9, z.ú. 25 145 000 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: Domov seniorů; Denní stacionář - Hejnická; Pečovatelská služba  | Obor: Sociální péče
  1151273 17.01.2017 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Sociální služby Praha 9, z.ú. Neuvedena
Dodatek smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb – dohoda o ceně CU1700000277  | Obor: Zdravotní péče
  11985192 13.03.2020 Hlavní město Praha Sociální služby Praha 9, z.ú. 26 541 000 Kč
dotační veřejnoprávní smlouva v sociální oblasti: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020  | Obor: Dary a dotace
  28199359 20.03.2024 Nadace ČEZ Sociální služby Praha 9, z.ú. 216 517 Kč
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU  | Obor: Dary a dotace
  16101807 25.03.2021 Hlavní město Praha Sociální služby Praha 9, z.ú. 26 896 000 Kč
dotační veřejnoprávní smlouva v sociální oblasti: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti pro rok 2021  | Obor: Dary a dotace
  20306247 14.04.2022 Městská část Praha 9 Sociální služby Praha 9, z.ú. Neuvedena
objednáváme u Vás praní ložního povlečení pro běžence z Ukrajiny pro MČ Praha 9, Sokolovská 14/324
  7478811 23.11.2018 Sociální služby Praha 9, z.ú. TOTAL SERVICE a.s. 429 187 Kč
Nákup serveru včetně instalace  | Obor: IT
  25950751 20.09.2023 Sociální služby Praha 9, z.ú. RPA Dotace, s.r.o. 139 150 Kč
Příkazník se touto smlouvou zavazuje poskytovat pro Příkazce poradenské, analytické a konzultační služby (dále jen „Služby“) specifikované v části „ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE“  | Obor: Dary a dotace
  5206132 29.03.2018 Sociální služby Praha 9, z.ú. Josef Kalfař 85 665 Kč
Vybavení kanceláře v souladu s GDPR  | Obor: Nábytek
  10357466 23.09.2019 Městská část Praha 9 Sociální služby Praha 9, z.ú. 1 100 000 Kč
Rámcová smlouva o zajištění veřejných služeb - dodatek č. 1  | Obor: Sociální péče
  24869135 27.12.2022 Nadace EP Corporate Group Sociální služby Praha 9, z.ú. 1 834 855 Kč
Poskytnutí jednorázového nadačního příspěvku Poskytovatelem Příjemci v rámci grantové výzvy Doma je doma  | Obor: Dary a dotace
  26803075 05.12.2023 Nadace EP Corporate Group Sociální služby Praha 9, z.ú. 2 802 910 Kč
Předmětem této Smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku Poskytovatelem Příjemci v rámci grantové výzvyDoma je doma 2023 (dále též „Výzva“) v celkové výši 2802910.00 Kč (dále též „Příspěvek“)v
  27406567 25.01.2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sociální služby Praha 9, z.ú. Neuvedena
Smlouva o výpůjčce parc. č. 667_1 668_1 a 668_2 v k.ú. Střížkov  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  5520323 14.05.2018 Fond dalšího vzdělávání
  1. Sociální služby Praha 9, z.ú.
  2. Marie Divišová
35 202 Kč
Smlouva o zajištění vzdělávání praxí  | Obor: Nábor zaměstnanců
  2263598 31.05.2017 Hlavní město Praha Sociální služby Praha 9, z.ú. 4 600 144 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování Reg. číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000279  | Obor: Dary a dotace
  20404479 25.04.2022 Hlavní město Praha Sociální služby Praha 9, z.ú. Neuvedena
objednávka: Nouzové ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny  | Obor: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  27882827 04.03.2024 Hlavní město Praha Sociální služby Praha 9, z.ú. 24 521 000 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: Domov seniorů; Denní stacionář - Hejnická; Pečovatelská služba  | Obor: Dary a dotace
  1262485 12.12.2016 Městská část Praha 9 Sociální služby Praha 9, z.ú. Neuvedena
Rámcová smlouva o zajištění veřejných služeb  | Obor: Sociální služby
  10798112 05.11.2019 Poliklinika Prosek a.s. Sociální služby Praha 9, z.ú. Neuvedena
O poskytování dodávek stravovacích služeb  | Obor: Služby závodních jídelen
  24352549 27.03.2023 Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové Sociální služby Praha 9, z.ú. 60 500 Kč
Příjemce realizuje projekt Laskavá péče s profesionalitou, který byl zaevidován pod číslem 0011/2023/Senior. 2. Poskytovatel poskytuje příjemci touto smlouvou nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč
  24956939 26.06.2023 Hlavní město Praha Sociální služby Praha 9, z.ú. 1 479 000 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: Laskavá péče o zdraví
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:05258031 jsme nalezli ještě v těchto databázích