Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 428 výsledků na výraz holding:45273600

Celková cena nalezených smluv 293 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
30. 1. 2017 16. 2. 2017 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. Pražská teplárenská a.s. Smlouva o podmínkách zhotovení povrchů v ulici U Letenské vodárny 750 200  Kč
17. 9. 2018 27. 9. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 303 958  Kč
4. 10. 2018 8. 10. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 1 467 585  Kč
9. 7. 2018 26. 11. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Drahobejlova úsek K Moravině Kovářská nová horkovodní přípojka 285 600  Kč
31. 7. 2018 21. 8. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA dodatek nájemní smlouvy č.2 239 541  Kč
28. 8. 2018 20. 9. 2018 Detail smlouvy Společenský dům Neratovice Teplo Neratovice, spol. s r.o. Smlouva o propagaci 121 000  Kč
24. 5. 2017 31. 7. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy TERMONTA PRAHA a.s. výkop, ZS 416 750  Kč
5. 9. 2018 6. 9. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 531 456  Kč
30. 8. 2018 4. 9. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA nájemní smlouva 194 060  Kč
11. 4. 2017 19. 4. 2017 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. Městská část Praha 4 Smlouva o nájmu pozemků 280 488  Kč
11. 7. 2018 31. 7. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA dodatek nájemní smlouvy č.1 217 256  Kč
9. 10. 2018 17. 10. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA nájemní smlouva 80 459  Kč
18. 1. 2018 24. 1. 2018 Detail smlouvy Nový Veleslavín, a.s. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Nájemní smlouva č. 0100/17 o nájmu pozemku: část pozemku p.č. 663/12 v k.ú. Veleslavín 862 125  Kč
19. 7. 2017 22. 8. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy TERMONTA PRAHA a.s. Nučická 81 880  Kč
1. 7. 2017 22. 8. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy TERMONTA PRAHA a.s. Bydžovskéh 200 200  Kč
26. 2. 2018 7. 3. 2018 Detail smlouvy Česká agentura pro standardizaci TERMONTA PRAHA a.s. Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 9 000  Kč
6. 2. 2017 22. 5. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha
  1. RPC, a.s.
  2. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - odbor hospodaření s majetkem
Zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající hl. m. Praze právo umístit, provozovat, udržovat a opravovat na části pozemku parc. č. 20/1 v k. ú. Holešovice SO 07 - Hradidlovou komoru v areálu Pražské teplárenské a.s. 121  Kč
7. 9. 2018 7. 9. 2018 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze TERMONTA PRAHA a.s. Výměna výměníku V1 - JAD X 9.88 ve výměníkové stanici. 90 759  Kč
27. 9. 2018 4. 10. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 896 416  Kč
12. 5. 2017 1. 6. 2017 Detail smlouvy RPC, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost KS, parc. č. 6/1 v k.ú. Holešovice 9 509 269  Kč
26. 4. 2018 25. 6. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Přemyšlenská, Čumpelíkova - výkop horkovod 1 109 408  Kč
20. 12. 2018 18. 1. 2019 Detail smlouvy Energetický regulační úřad RPC, a.s. Dohoda o postoupení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 38 922 500  Kč
16. 1. 2019 31. 1. 2019 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. TERMONTA PRAHA a.s. Účastnická smlouva Neuvedena
2. 7. 2018 4. 7. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA nájemní smlouva 61 710  Kč
10. 9. 2018 12. 9. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 248 480  Kč
20. 6. 2017 11. 7. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy TERMONTA PRAHA a.s. Pacovská, Olbrachtova 186 200  Kč
6. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny TERMONTA PRAHA a.s. Objednávka - Odbor technických služeb a stravování 73 302  Kč
28. 1. 2019 29. 1. 2019 Detail smlouvy Správa Pražského hradu Nový Veleslavín, a.s. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Neuvedena
22. 5. 2017 26. 5. 2017 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. Městská část Praha 4 smlouva o nájmu pozemku 604 952  Kč
25. 9. 2018 9. 10. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Čumpelíkova, výměna poškozeného předizolovaného potrubí, zábor 202 495  Kč
21. 12. 2018 25. 1. 2019 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. TERMONTA PRAHA a.s. Účastnická smlouva Neuvedena
24. 10. 2018 25. 10. 2018 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy TERMONTA PRAHA a.s. P4,Soukalova 3408/1 havárie horkovodu 856 926  Kč
20. 9. 2018 25. 10. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. TERMONTA PRAHA a.s. Účástnická smlouva Neuvedena
23. 11. 2017 30. 11. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Pražská teplárenská a.s. Rozvodné tepelné zařízení a vlastní telekomunikační síť na parc.č. 769/14, 844/1, 844/23, k.ú. Karlín 4 250 270  Kč
10. 4. 2018 17. 4. 2018 Detail smlouvy Energetický regulační úřad Pražská teplárenská a.s. Dodatek č. 7 oznámení o uplatnění inflace 25 210 816  Kč
17. 5. 2017 23. 6. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy TERMONTA PRAHA a.s. Pejevové - parkoviště 143 325  Kč
9. 8. 2018 10. 8. 2018 Detail smlouvy IKEM TERMONTA PRAHA a.s. Dodatek č. 2 k Servisní smlouvě č. V/90/0490/14 88 695  Kč
29. 7. 2016 24. 11. 2016 Detail smlouvy Městská část Praha-Čakovice TERMONTA PRAHA a.s. Oprava povrchu ulice Otavská. 327 982  Kč
25. 2. 2019 22. 3. 2019 Detail smlouvy Česká agentura pro standardizaci TERMONTA PRAHA a.s. Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 9 000  Kč
15. 5. 2017 29. 6. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Termonta Praha a.s. Praha 7 obnova RTZ Umělecká, Veletržní, Strojnická 15.5.- 13.6.2017,D1 rozš.,D2 rozš.,D3,D4,D5 295 294  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.