Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 513 výsledků na výraz holding:45273600

Celková cena nalezených smluv 325 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
21. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Teplo Neratovice, spol. s r.o. Teplo Neratovice, spol. s r.o. Smlouva o dodávce tepelné energie 30337.1009151 Neuvedena
30. 1. 2017 16. 2. 2017 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. Pražská teplárenská a.s. Smlouva o podmínkách zhotovení povrchů v ulici U Letenské vodárny 750 200  Kč
11. 7. 2018 31. 7. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA dodatek nájemní smlouvy č.1 217 256  Kč
21. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Teplo Neratovice, spol. s r.o. Město Neratovice Smlouva o dodávce tepelné energie 30239.1009151 Neuvedena
30. 4. 2019 20. 5. 2019 Detail smlouvy Teplo Neratovice, spol. s r.o. Město Neratovice Smlouva o dodávce tepelné energie 30269.1009151 Neuvedena
30. 4. 2019 20. 5. 2019 Detail smlouvy Teplo Neratovice, spol. s r.o. Město Neratovice Smlouva o dodávce tepelné energie 30381.1009151 Neuvedena
30. 4. 2019 20. 5. 2019 Detail smlouvy Teplo Neratovice, spol. s r.o. Město Neratovice Smlouva o dodávce tepelné energie 30268.1009151 Neuvedena
25. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Teplo Neratovice, spol. s r.o. Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Smlouva o dodávce tepelné energie 30280.1009247 Neuvedena
11. 4. 2017 19. 4. 2017 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. Městská část Praha 4 Smlouva o nájmu pozemků 280 488  Kč
30. 4. 2019 20. 5. 2019 Detail smlouvy Teplo Neratovice, spol. s r.o. Město Neratovice Smlouva o dodávce tepelné energie 30380.1009151 Neuvedena
6. 11. 2017 6. 11. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 9 Devátá energetická, s.r.o. Oprava omítek a výmalba prostor - VS Českolipska 621/26,P9 106 388  Kč
26. 2. 2016 14. 12. 2017 Detail smlouvy Generali Pojišťovna a.s. Devátá energetická, s.r.o. Strojní pojištění 196 490  Kč
24. 1. 2018 25. 1. 2018 Detail smlouvy Městská část Praha 9 Devátá energetická, s.r.o. Smlouva ve prospěch třetích osob 146 410  Kč
9. 4. 2018 18. 4. 2018 Detail smlouvy Městská část Praha 9 Devátá energetická, s.r.o. Oprava izolací v top. kanálu a oprava kalorimetru – Výměníková stanice Sokolovská 972, Praha 9 782 252  Kč
2. 7. 2018 10. 7. 2018 Detail smlouvy Městská část Praha 9 Devátá energetická, s.r.o. Rekonstrukce plynové kotelny Gymnázium Seiferta, Vysočanské náměstí 500/32, Praha 9 3 946 969  Kč
30. 4. 2019 20. 5. 2019 Detail smlouvy Teplo Neratovice, spol. s r.o. Město Neratovice Smlouva o dodávce tepelné energie 30257.1009151 Neuvedena
4. 10. 2018 8. 10. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 1 467 585  Kč
12. 5. 2017 1. 6. 2017 Detail smlouvy RPC, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost KS, parc. č. 6/1 v k.ú. Holešovice 9 509 269  Kč
30. 12. 2016 22. 2. 2017 Detail smlouvy Devátá energetická, s.r.o. Městská část Praha 9 Smlouva o nájmu NP 120 516  Kč
21. 12. 2018 25. 1. 2019 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. TERMONTA PRAHA a.s. Účastnická smlouva Neuvedena
26. 7. 2017 26. 7. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 9 Devátá energetická, s.r.o. Výstavba pavilonu ZŠ Špitálská : MaR-VZT/Kotelna, Praha 9 1 177 934  Kč
28. 8. 2018 20. 9. 2018 Detail smlouvy Společenský dům Neratovice Teplo Neratovice, spol. s r.o. Smlouva o propagaci 121 000  Kč
20. 12. 2018 18. 1. 2019 Detail smlouvy Energetický regulační úřad RPC, a.s. Dohoda o postoupení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 38 922 500  Kč
30. 4. 2019 20. 5. 2019 Detail smlouvy Teplo Neratovice, spol. s r.o. Město Neratovice Smlouva o dodávce tepelné energie 30273.1009151 Neuvedena
25. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Teplo Neratovice, spol. s r.o. Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Smlouva o dodávce tepelné energie 30349.1009247 Neuvedena
31. 7. 2018 21. 8. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA dodatek nájemní smlouvy č.2 239 541  Kč
16. 1. 2019 31. 1. 2019 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. TERMONTA PRAHA a.s. Účastnická smlouva Neuvedena
24. 5. 2017 31. 7. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy TERMONTA PRAHA a.s. výkop, ZS 416 750  Kč
30. 8. 2018 4. 9. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA nájemní smlouva 194 060  Kč
21. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Teplo Neratovice, spol. s r.o. Město Neratovice Smlouva o dodávce tepelné energie 30390.1009151 Neuvedena
6. 3. 2019 28. 3. 2019 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Křivenická, Praha 8 - Čimice, výkop pro opravu horkovodu 90 236  Kč
12. 6. 2019 9. 7. 2019 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Řešovská, Eledrova, Praha 8 - Bohnice, oprava horkovodu 143 712  Kč
24. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Městská část. Praha 14 PT Transit, a.s. Souhlasné prohlášení o vzniku práva - věcného břemena - existujících rozvodných tepelných zařízení v oblasti Čihadel Neuvedena
18. 1. 2018 24. 1. 2018 Detail smlouvy Nový Veleslavín, a.s. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Nájemní smlouva č. 0100/17 o nájmu pozemku: část pozemku p.č. 663/12 v k.ú. Veleslavín 862 125  Kč
9. 10. 2018 17. 10. 2018 Detail smlouvy TERMONTA PRAHA a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA nájemní smlouva 80 459  Kč
28. 1. 2019 29. 1. 2019 Detail smlouvy Správa Pražského hradu Nový Veleslavín, a.s. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Neuvedena
7. 9. 2018 7. 9. 2018 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze TERMONTA PRAHA a.s. Výměna výměníku V1 - JAD X 9.88 ve výměníkové stanici. 90 759  Kč
19. 7. 2017 22. 8. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy TERMONTA PRAHA a.s. Nučická 81 880  Kč
1. 8. 2016 17. 8. 2016 Detail smlouvy Městská část Praha 9 Devátá energetická, s.r.o ZUŠ Prosek - Oprava vlhkosti v základech, U Prosecké školy 92/19 736 323  Kč
6. 2. 2017 22. 5. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha
  1. RPC, a.s.
  2. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - odbor hospodaření s majetkem
Zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající hl. m. Praze právo umístit, provozovat, udržovat a opravovat na části pozemku parc. č. 20/1 v k. ú. Holešovice SO 07 - Hradidlovou komoru v areálu Pražské teplárenské a.s. 121  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci