Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:25322257'

našli jsme 322 výsledků na výraz ico:25322257

Celková cena nalezených smluv 24 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
5. 11. 2019 25. 11. 2019 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. Objednávka 7700058505 - servis plnicí stanice CNG 264 261  Kč
24. 8. 2016 13. 9. 2016 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Smlouva o dílo na zpracování diagnostiky vozovky silnice II/476 Třinec 66 332  Kč
29. 9. 2016 25. 10. 2016 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Diagnostika silnic 575 053  Kč
18. 1. 2019 22. 1. 2019 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. Objednávka - Oprava kamerového systému 86 634  Kč
5. 6. 2019 10. 6. 2019 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. Objednávka 7700056810 - Servis plnicí stanice 251 414  Kč
22. 11. 2017 28. 11. 2017 Detail smlouvy IMOS Brno a.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Dohoda o narovnání - stavební úpravy místností - objekt D, uhrazení částky 381 150  Kč
6. 2. 2019 18. 2. 2019 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. Objednávka 7700055566 - Servis 265 647  Kč
25. 3. 2019 5. 4. 2019 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. Objednávka - Zajištění vypínání a zapínání trolejí na tramvajové trati 96 800  Kč
4. 7. 2019 8. 7. 2019 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. Objednávka 77000057141- servis plnicí stanice 246 688  Kč
20. 12. 2019 3. 1. 2020 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Povodí Moravy, s.p. Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města 161 067 106  Kč
4. 9. 2019 11. 9. 2019 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. Objednávka 7700057777 - Servis plnicí stanice CNG 254 414  Kč
12. 2. 2019 18. 2. 2019 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Město Jaroměř Dopravní terminál v Jaroměři 61 466 506  Kč
20. 7. 2016 13. 9. 2016 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Smlouva o dílo na zpracování diagnostiky vozovky silnice II/474 Jablunkov - Návsí 80 949  Kč
6. 5. 2019 9. 5. 2019 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. Objednávka - 7700056485 Servis 248 199  Kč
26. 8. 2016 21. 9. 2016 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Diagnostika silnic IROP 181 258  Kč
6. 1. 2020 13. 1. 2020 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. Objednávka 7700059129 servis plnící stanice 246 289  Kč
28. 6. 2018 31. 7. 2018 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA dodatek nájemní smlouvy č.5 354 618  Kč
2. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. Objednávka 7700056160 - servis 258 376  Kč
1. 7. 2019 30. 9. 2019 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Pískovna Černovice, spol. s r.o. Rámcová smlouva o poskytnutí služby převzetí a využití či odstranění odpadu Neuvedena
3. 1. 2019 25. 1. 2019 Detail smlouvy IMOS Brno, a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. Objednávka ke smlouvě 14/472/5085 - Servis plnicí stanice 246 492  Kč
20. 6. 2019 20. 6. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno, městská část Brno-střed IMOS Brno, a.s. Bratislavská 26, 28 - rekonstrukce domu, dodatek č.1 247 778  Kč
17. 10. 2019 17. 10. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje IMOS Brno, a.s. Diagnostika vozovky - II/368 Letovice – Chlum – hranice Pardubického kraje - Smlouva o dílo 113 292  Kč
23. 8. 2017 31. 8. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 1. IMOS Brno,a.s.
 2. Doprastav, a.s., organizační složka Praha
II/408 SUCHOHRDLY – PŘÍMĚTICE – I/38, PRŮTAHY (Smlouva o dílo). 71 713 137  Kč
29. 6. 2017 30. 6. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ IMOS Brno, a.s. Provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení výměny stávajících rozvodů vody a jejich doplnění v místě napojení na venkovní vodovod na západní straně areálu a opravu kanalizace na FCH VUT v Brně. 4 755 628  Kč
9. 7. 2019 11. 7. 2019 Detail smlouvy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace IMOS Brno, a.s. Diagnostika a návrh opravy silnice III/31548 Troubelice - Uničov, délka 3,7 km. 94 041  Kč
21. 12. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Krajský soud v Brně IMOS Brno, a.s. Provádění revizí tj. pravidelných funkčních zkoušek, prohlídeka revizí rozvodů ústředního topení, rozvodů tepla, chladu a zdravotně technických instalací 267 876  Kč
20. 11. 2019 6. 12. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno
 1. IMOS Brno, a.s.
 2. SPORT Construction a.s.
+1 dodavatel
Záznam o změně závazku ze smlouvy Variace podle Pod-článku 13.3 - ZL 3 - Atletická hala Campus 786 385 293  Kč
10. 5. 2018 14. 5. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR IMOS Brno, a.s. Laboratorní rozbory na opravách realizovaných na silnicích I. třídy v Kraji Vysočina v roce 2018 292 820  Kč
20. 10. 2015 15. 2. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno\nMěstská část Brno - sever IMOS Brno, a.s. Merhautova 13 - rekonstrukce I. 2 895 574  Kč
19. 7. 2019 23. 7. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno IMOS Brno, a.s. ORG 5336 Dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby - Stavební úpravy polikliniky Lesná 157 144 360  Kč
6. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Statutární město Brno
 1. STRABAG a.s.
 2. IMOS Brno, a.s.
+1 dodavatel
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Bytové domy Vojtova, Brno - DPS 487 914 431  Kč
15. 8. 2017 14. 9. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
 1. EUROVIA CS, a.s.
 2. IMOS Brno, a.s.
+1 dodavatel
Dodatek č. 1 ke smlouvě "Jedovnicko - intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice, Krasová, Rudice a Senetářov - 2. fáze" Neuvedena
28. 11. 2019 29. 11. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy
 1. SYNER, s.r.o.
 2. IMOS Brno, a.s.
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo - provedení víceprací nad rámec původně plánovaného rozsahu díla, změna termínu 109 488 362  Kč
14. 9. 2017 20. 9. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje IMOS Brno,a.s. III/37418, 37417 Podolí průtah a most 37417-1-DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo. 12 496 363  Kč
25. 7. 2017 28. 7. 2017 Detail smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. IMOS Brno, a.s. Smlouva o dílo - Muchova, oprava kanalizace a vodovodu 15 959 576  Kč
26. 10. 2016 31. 10. 2016 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje IMOS Brno,a.s. III/37418, 37417 Podolí průtah a most 37417-1 (Smlouva o dílo). 12 313 657  Kč
5. 9. 2018 6. 9. 2018 Detail smlouvy Masarykova univerzita IMOS Brno, a.s. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13 - generální dodávka stavby 763 800  Kč
1. 4. 2019 5. 4. 2019 Detail smlouvy Jihomoravský kraj IMOS Brno, a.s. OST - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ZZS JMK, p.o. - Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně-Bohunicích 101 002  Kč
4. 9. 2018 6. 9. 2018 Detail smlouvy Národní divadlo Brno, příspěvková organizace IMOS Brno, a.s. IMOS - GENERÁLNÍ PARTNER MFJB 2018 363 000  Kč
11. 5. 2017 23. 5. 2017 Detail smlouvy Brněnské komunikace a.s. IMOS Brno, a.s. Smlouva o dílo - ULICE CUPÁKOVA – OPRAVA CHODNÍKŮ 1 135 995  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 364 lidí darovalo 986 794 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy