Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:00216208 AND...'

našli jsme 88 výsledků na výraz icoPlatce:00216208 AND icoPrijemce:68407700

Celková cena nalezených smluv 1 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze MFF_ČVUT_Dodatek č. 2 ke Smlouvě o účasti na řešení grantového projektu č. 18-00580S_Pick - Nekvinda 2 218 000  Kč
3. 4. 2018 3. 4. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova ČVUT v Praze 2. LF UK - Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě 8 203 647  Kč
10. 4. 2017 10. 4. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze FSV - Objednávka - ubytování pro studenty letní školy Missouri - Masarykova kolej 124 640  Kč
19. 9. 2019 23. 9. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze 2. LF UK - Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě Neuvedena
29. 6. 2017 19. 7. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze PedF/Objednávka_České vysoké učení v Praze_AVG 89 700  Kč
5. 11. 2018 4. 1. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova ČVUT - Kloknerův ústav s.r.o. Objednávka č. O109118367/KaM/2018 - stavebně technický průzkum - kolej A. z Pardubic. 174 785  Kč
10. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze v Praze - rektorát 1. LF UKSmlouva o účasti na řešení projektu AZV NV19-04-00120 4 796 440  Kč
30. 6. 2015 27. 6. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze fakulta strojní 1. LF UK Smlouva o spolupráci AZV 15-31269A - dodatek 3 611 050  Kč
27. 12. 2017 15. 2. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova
 1. Ministerstvo kultury ČR
 2. CESNET zájmové sdružení
+2 další dodavatelé
FF UK - Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 5/2016/OVV - změna Smlouvy, Článek 1, bod 5, v Příloze č. I. smlouvy, kapitole V. Popisu projektu, bod 6. a 9., a dále v kapitole VI. Náklady projektu (rozpočet) 41 960 380  Kč
25. 4. 2018 15. 5. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze MFF_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o řešení grantového projektu č. 16-09713S (Nečaský_Křemen) 883 000  Kč
23. 3. 2017 18. 4. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze FF UK - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. 16-07210S panelu č. P405 - čerpání za rok 2017 2 277 220  Kč
8. 10. 2018 9. 10. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze UKPRF Smlouva o řešení části grantového projektu č. TK01010063 537 840  Kč
13. 3. 2018 13. 3. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova ČVUT v Praze, FJFI Obj.č.314277- rezervace ubytování -kolej Větrník 75 000  Kč
7. 4. 2017 27. 7. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova
 1. Univerzita Karlova
 2. České vysoké učení technické v Praze
MFF - České vysoké učení technické v Praze smlouva o řešení grantového projektu č. 16-09713S 1 013 980  Kč
28. 2. 2018 12. 3. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze MFF_ČVUT_řešení grantového projektu č. P103-18-07252S_(Barták - Chrpa) 840 000  Kč
25. 3. 2019 26. 3. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební UKPRF Dodatek č. 1 ke Smlouvě o řešení části grantového projektu č. TK01010063 895 320  Kč
20. 4. 2018 15. 5. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická FF UK - Dodatek č. 1 z roku 2018 ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části dotace na podporu grantového projektu č. 16-19975S 1 500 400  Kč
4. 10. 2018 28. 1. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova
 1. Ministerstvo kultury ČR
 2. CESNET zájmové sdružení
+2 další dodavatelé
FF UK - Dodatek č. 6 ke Smlouvě č. 5/2016/OVV - změna čl. 1, bod 6., čl. 4, přílohy č. 1 a č. 3 43 737 870  Kč
6. 6. 2017 8. 8. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova
 1. Univerzita Karlova
 2. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
+5 dalších dodavatelů
MFF - Smlouva o spolupráci INTER-EXCELLENCE; INTER-TRANSFER - Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN 33 728 411  Kč
2. 10. 2018 3. 10. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství 1. LF UK OTP 2018N-0079 ČVUT pronájem učebny 50 000  Kč
25. 9. 2017 4. 10. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova
 1. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 2. Česká geologická služba
+4 další dodavatelé
UKPRF Dodatek č. 3 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 124 362 642  Kč
28. 3. 2018 4. 4. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze FF UK - Dodatek č. 1 z roku 2018 ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. 16-072105 panelu č. P405 ze dne 2.2.2016 3 408 570  Kč
28. 6. 2017 29. 6. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova
 1. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 2. Česká geologická služba
+4 další dodavatelé
UKPRF Dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 102 779 043  Kč
4. 12. 2018 16. 1. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická 1. LF UKDodatek č.4 ke Smlouvě o řešení části projektu 15-28038A Neuvedena
20. 12. 2018 28. 12. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova
 1. Česká republika - Akademie věd České republiky
 2. České vysoké učení technické v Praze
+2 další dodavatelé
Dohoda o ukončení účasti ve sdružení a Smlouva o Společnosti Neuvedena
14. 12. 2016 16. 12. 2016 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze FSV - Objednávka ubytování pro studenty - Masarykova kolej 90 800  Kč
9. 3. 2018 9. 3. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze FSV - Objednávka č. 180191 - ubytování pro studenty letní školy 116 000  Kč
5. 6. 2019 19. 6. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova ČVUT v Praze Dodatek č. 1 ke smlouvě 269 000  Kč
12. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze 3.LF UK – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o spolupráci na řešení projektu AZV ČR 15-31538A Neuvedena
14. 11. 2017 21. 11. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze, Masarykova kolej FSV - Objednávka č. 170827 - ubytování studentů 84 610  Kč
17. 4. 2019 23. 4. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická MFF_Smlouva o účasti na řešení grantového projektu č. 19-04412S a poskytnutí části dotace na jeho podporu (Klebanov_Helisová) 547 000  Kč
28. 3. 2018 10. 4. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova
 1. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 2. České vysoké učení technické v Praze, Masarykova kolej
+4 další dodavatelé
MFF_Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci_projekt LTT17018 (Davídek) 2 105 127  Kč
3. 12. 2018 27. 12. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství 1. LF UK UK OTP 2007S-0004 ČVUT smlouva o spolupráci 1 294 700  Kč
12. 4. 2019 29. 4. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova
 1. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 2. České vysoké učení technické v Praze, Masarykova kolej
+4 další dodavatelé
MFF_Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci_projekt LTT17018 (Davídek) 2 819 250  Kč
16. 5. 2017 27. 7. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova
 1. Univerzita Karlova
 2. České vysoké učení technické v Praze
MFF - ČVUT FJFI smlouva o řešení grantového projektu č. 14-36566G 3 025 000  Kč
23. 3. 2017 9. 8. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova
 1. Univerzita Karlova
 2. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
+5 dalších dodavatelů
MFF - Smlouva o řešení projektu LM2015058_Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN 358 772 260  Kč
31. 7. 2018 8. 8. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova ČVUT, správa účelových zařízení Faktura - ubytování 158 400  Kč
10. 5. 2017 12. 5. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze FSV - Objednávka - ubytování pro studenty jarní školy Global Leadership 2017 74 200  Kč
20. 1. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova
 1. České vysoké učení technické v Praze, Masarykova kolej
 2. Západočeská univerzita v Plzni
+1 dodavatel
FSV - Smlouva o účasti na řešení porjektu 9 281 433  Kč
13. 2. 2019 25. 2. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova ČVUT FJFJ Objednávka č.348701- ubytování kolej Větrník. 90 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 298 lidí darovalo 812 900 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy