Milan Šťovíček (*1958)


Funkce
Bývalý poslanec PČR (nestr.), bývalý starosta Litvínova, ředitel střední školy.. poslanec 2010-2013
poslanec Parlamentu České republikyObčanská demokratická strana ( zdroj)
poslanec Parlamentu České republikyVěci veřejné ( zdroj)

Angažovanost
Angažoval se v jedné státní firmě. Angažoval se také v 10 soukr.firmách, tyto firmy získaly od státu od 2016 celkem 189 smluv v celkové výši 324 mil. Kč.
Hlídání osoby

Hlídání emailem

Hlídat nové smlouvy v registru smluv spojené s Milan Šťovíček a navázanými firmami
Hlídat nové veřejné zakázky spojené s Milan Šťovíček a navázanými firmami
Hlídat všechny novinky o Milan Šťovíček a navázaných firmách ve všech databázích

Hledání informací s vazbou na Milan Šťovíček

Pokud napíšete do hledání text osobaId:milan-stovicek, zobrazí se smlouvy, veřejné zakázky, dary a další informace, které mají vazbu na s vazbou na Milan Šťovíček nebo firmy touto osobou přímo či nepřímo vlastněnou či řízenou.

Sdílení

na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-R154/2007/02 II. Městi Litvínov Údržba místních komunikací Veřejná zakázka
ÚOHS-S754/2012/KS-799/2013/840/ASm I. 14.01.2013 United Energy, a.s.
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
Severočeská teplárenská, a.s.
Spojení soutěžitelů United Energy, a.s. a PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Spojování soutěžitelů (fúze)
ÚOHS-VZ/S357/06 I. 05.04.2007 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S317,343/2006-01233/2007/520-Pr I. 07.03.2007 Městi Litvínov Zajištění zimní údržby místních komunikací" na období 1.11.2006 do 31.3.2007 Veřejná zakázka
ÚOHS-S175/2008/VZ-14077/2008/520/AB I. 18.05.2012 Město Litvínov
Accor Services CZ s. r. o.
Zajištění prodeje zboží na poukázky pro osoby v hmotné nouzi Veřejná zakázka

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORN8V3JGQF5 Návrh poslanců Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka a Tomáše Úlehly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 701) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 08.06.2012 24.07.2012
RACK8CYC85EH Návrh poslanců Václava Mencla, Jaroslava Krupky, Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka, Kateřiny Konečné a Robina Böhnische na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 10.01.2011 26.10.2011
KORN8JSBMXJH Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 429) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 15.07.2011 19.10.2011
RACK8LQGXYGY Návrh poslanců Františka Dědiče, Jana Bauera, Jiřího Olivy, Milana Šťovíčka a Jana Babora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 479) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 15.09.2011 20.10.2011
RACK8JBBZPVQ Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 30.06.2011 29.07.2012

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
515734 Ministerstvo životního prostředí
18.12.2015 neuvedeno neuvedeno SDRUŽENÍ TEREZA
159 720 Kč
121824 Ministerstvo životního prostředí
02.04.2012 neuvedeno neuvedeno SDRUŽENÍ TEREZA
479 400 Kč
126670 Ministerstvo životního prostředí
27.11.2012 neuvedeno neuvedeno SDRUŽENÍ TEREZA
479 400 Kč
16120033 Ministerstvo životního prostředí
11.12.2016 09.01.2017 19.12.2016 TEREZA, VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, Z.Ú.
199 650 Kč
126669 Ministerstvo životního prostředí
27.11.2012 neuvedeno neuvedeno SDRUŽENÍ TEREZA
84 600 Kč
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Mgr. Milan Šťovíček Město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov místostarosta / zástupce starosty
Detail Mgr. Jan Paparega statutární město Most starosta

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah Milan Šťovíček s firmou
Severočeská teplárenská, a.s. - soukromá firma 131 smluv
celkem 279 mil. Kč
Člen dozorčí rady v Severočeská teplárenská, a.s. (od 1. 4. 2016)
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. - soukromá firma 32 smluv
celkem 35 mil. Kč
Člen dozorčí rady v TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. (od 19. 6. 2015)
United Energy, a.s. - soukromá firma 20 smluv
celkem 9 mil. Kč
Člen dozorčí rady v United Energy, a.s. (15. 6. 2015 - 1. 4. 2016)
Střední škola EDUCHEM, a.s. - firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou 28 smluv
celkem 11 mil. Kč
Člen správní rady v Střední škola EDUCHEM, a.s. (4. 6. 2014 - 1. 7. 2015)
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. - soukromá firma 1 smlouva
celkem 0 Kč
Nepřímá vazba přes:
Milan Šťovíček (*1958) Člen dozorčí rady v Severočeská teplárenská, a.s. (od 1. 4. 2016) → akcionář v PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
Reklamní agentura Green CAT s.r.o. - soukromá firma 4 smlouvy
celkem 890 863  Kč
Nepřímá vazba přes:
Milan Šťovíček (*1958) Člen dozorčí rady v TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. (od 19. 6. 2015) → společník s vkladem v Reklamní agentura Green CAT s.r.o.
ŠUMNÁ o.p.s. - soukromá firma 1 smlouva
celkem 1  Kč
Člen správní rady v ŠUMNÁ o.p.s. (od 16. 11. 2015)
EVO - Komořany, a.s. - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Nepřímá vazba přes:
Milan Šťovíček (*1958) Člen dozorčí rady v United Energy, a.s. (15. 6. 2015 - 1. 4. 2016) → akcionář v EVO - Komořany, a.s.
United Energy Moldova, s.r.o. - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Nepřímá vazba přes:
Milan Šťovíček (*1958) Člen dozorčí rady v United Energy, a.s. (15. 6. 2015 - 1. 4. 2016) → společník s vkladem v United Energy Moldova, s.r.o.
PRVNÍ MOSTECKÁ Servis a.s. - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Nepřímá vazba přes:
Milan Šťovíček (*1958) Člen dozorčí rady v Severočeská teplárenská, a.s. (od 1. 4. 2016) → akcionář v PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. → akcionář v PRVNÍ MOSTECKÁ Servis a.s.
KLASTR AQUARIUS o.p.s. - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Nepřímá vazba přes:
Milan Šťovíček (*1958) Člen dozorčí rady v Severočeská vodárenská společnost a.s. (4. 6. 2008 - 7. 9. 2012) → společník s vkladem v Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o. → zakladatel obecně prospěšné společnosti v KLASTR AQUARIUS o.p.s.

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.