Hlídač Ústřední seznam ochrany přírody Týdenní dostupnost pro Ústřední seznam ochrany přírody

Ústřední seznam ochrany přírody
http://drusop.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Digitální registr zpřístupňuje základní informace o zvláště chráněných územích (velkoplošných, maloplošných), lokalitách soustavy Natura 2000 (ptačích oblastech , evropsky významných lokalitách ), památných stromech , smluvně chráněných územích a smluvně chráněných památných stromech spolu s vybranou listinnou a fotografickou dokumentací ze Sbírky listin Ústředního seznamu ochrany přírody 1) a Fotoarchivu


Zabezpečení komunikace

X
22.02.2019

Výsledek analýzy HTTPS na drusop.nature.cz

Tato služba zabezpečenou komunikaci nepodporuje.


Dostupnost za poslední týden

V období od 16.02.2019 09:35 do 23.02.2019 10:34 běžela služba v pořádku po 0,92 % doby. Pomalu běžela 98,73 % (tj. celkem 6 dnů 22,8 hodin).

Nedostupná byla 0,34 % (tj. celkem 34,6 minut). Nejdelší výpadek trval 1,0 minut.


Graf dostupnosti Dostupnost Období od 16.02.2019 09:35 do 23.02.2019 10:34

Další služby

Hlídání dostupnosti státní webů. Co to vlastně děláme?

Měříme každou minutu, zda důležité weby státu vůbec běží, a pokud ano, tak jak rychle odpovídají. A tomu odpovídají i zobrazené barvy. Pokud služba odpovídá rychle, dáváme zelenou - v pořádku. Pokud odpovídá déle, dáváme oranžovou - pomalá odpověď.. Pokud neodpoví nebo odpoví za dlouhou dobu, použijeme červenou za nedostupnost.

Systém hodnocení HTTPS je jednoduchý: A+ je nejlepší známka, F nejhorší, M znamená špatné jméno serveru v certifikátu, T znamená špatný certifikát, X že zabezpečený přenos není vůbec podporován.

Podrobný popis měření a hodnocení.

Údaje na této stránce mohou být až 20 minut staré.