Hlídač Ústřední seznam ochrany přírody

Týdenní dostupnost pro Ústřední seznam ochrany přírody

Ústřední seznam ochrany přírody
http://drusop.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Digitální registr zpřístupňuje základní informace o zvláště chráněných územích (velkoplošných, maloplošných), lokalitách soustavy Natura 2000 (ptačích oblastech , evropsky významných lokalitách ), památných stromech , smluvně chráněných územích a smluvně chráněných památných stromech spolu s vybranou listinnou a fotografickou dokumentací ze Sbírky listin Ústředního seznamu ochrany přírody 1) a Fotoarchivu


Zabezpečení komunikace

X
16.10.2018

Výsledek analýzy HTTPS na drusop.nature.cz

Tato služba zabezpečenou komunikaci nepodporuje.


Dostupnost za poslední týden

V období od 09.10.2018 16:13 do 16.10.2018 17:12 běžela služba v pořádku po 0,04 % doby. Pomalu běžela 3,86 % (tj. celkem 6,5 hodin).

Nedostupná byla 96,09 % (tj. celkem 6 dnů 18,4 hodin). Nejdelší výpadek trval 3,9 hodin.


Graf dostupnosti Dostupnost Období od 09.10.2018 16:13 do 16.10.2018 17:12

Další služby

Hlídání dostupnosti státní webů. Co to vlastně děláme?

Měříme každou minutu, zda důležité weby státu vůbec běží, a pokud ano, tak jak rychle odpovídají. A tomu odpovídají i zobrazené barvy. Pokud služba odpovídá rychle, dáváme zelenou - v pořádku. Pokud odpovídá déle, dáváme oranžovou - pomalá odpověď.. Pokud neodpoví nebo odpoví za dlouhou dobu, použijeme červenou za nedostupnost.

Systém hodnocení HTTPS je jednoduchý: A+ je nejlepší známka, F nejhorší, M znamená špatné jméno serveru v certifikátu, T znamená špatný certifikát, X že zabezpečený přenos není vůbec podporován.

Podrobný popis měření a hodnocení.

Údaje na této stránce mohou být až 20 minut staré.