Město Znojmo

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 25 podřízených organizací. Je součástí 30 kategorií orgánu veřejné moci.


starosta

Ing. Jakub Malačka, MBA

od 01.01.2021


Založeno 01.07.1973
IČO 00293881
Datová schránka ns4a987
Záznamy zastupitelstva

Chci hlídat

Všechny změny o Město Znojmo
Změny i v 25 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Dominance zakázek u dodavatelů se objevuje v 3 oborech.

Většinu zakázek s cenou u limitu VZ dostali 2 dodavatelé.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 50 smluv bez uvedené ceny. Tj. 11,52 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 11 smluv bez uvedené ceny. Tj. 2,53 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatny
Nízké riziko, celkem 14 smluv bez uvedené ceny. Tj. 3,23 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 3 smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 75 smluv za 36 mil. Kč (pokles o -93,17 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 32 smluv, což je celkem 42,67 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Realitní služby (2 mil. Kč), Zdravotnický materiál (2 mil. Kč), Stavebnictví (2 mil. Kč), Technické služby (1 mil. Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Město Znojmo se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Město Znojmo dostal 457 dotací v celkové hodnotě 1 736 425 918 Kč.

10 podřízených organizací (z celkem 25) úřadu Město Znojmo dostalo dalších 315 dotací v hodnotě 265 031 292 Kč.

Úřad Město Znojmo včetně podřízených organizací dostal celkem 772 dotací v celkové hodnotě 2 001 457 210 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Město Znojmo se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Město Znojmo uzavřel 161 smluv smluv (tj. 8,26 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 35 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 118 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 25 podřízených organizací. Je součástí 30 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 735 lidí darovalo 2 078 298 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy