Statutární město Ostrava

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 116 podřízených organizací. Je součástí 41 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Tomáš Macura

změna 18.06.2017


Založeno 01.07.1993
IČO 00845451
Datová schránka 2r7bt6b, 2s3brdz, 46sbfr2, 56zbpub, 5zubv7w, 7mqbr27, 8bwbfse, c9ybfpi, cknbn6z, dx3bfst, ejibp8y, frpbzih, g47bft8, h4ibsps, iygb6cd, jj8bfrc, nrcbfsn, qzgbtmw, udhbfr6, wu8bzk6, xchb29h, xhnbuww, xpkbv55, zzgb4es
Záznamy zastupitelstva

Chci hlídat

Všechny změny o Statutární město Ostrava
Změny i v 116 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Dominance zakázek u dodavatelů je výrazná v 1 oboru.

Většinu peněz dostalo 10 dodavatelů z 1882.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 806 smluv bez uvedené ceny. Tj. 13,23 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 98 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,61 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatny
Nízké riziko, celkem 34 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,56 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 7 smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 1 681 smluv za 5 mld. Kč (pokles o -82,71 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 197 smluv, což je celkem 11,72 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (2 mld. Kč), Dary a dotace (432 mil. Kč), Bankovní služby a poplatky (208 mil. Kč), Veřejné služby pro energie (184 mil. Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Statutární město Ostrava se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Statutární město Ostrava dostal 2910 dotací v celkové hodnotě 12 159 997 781 Kč.

85 podřízených organizací (z celkem 116) úřadu Statutární město Ostrava dostalo dalších 2024 dotací v hodnotě 5 488 220 066 Kč.

Úřad Statutární město Ostrava včetně podřízených organizací dostal celkem 4934 dotací v celkové hodnotě 17 648 217 848 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Statutární město Ostrava se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Sponzoring politických stran

Úřad sponzoroval politické strany KDU-ČSL v celkové výši 3 000 Kč.

Zobrazit podrobnosti o sponzoringu politických stran

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Statutární město Ostrava uzavřel 1883 smluv smluv (tj. 6,88 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 35 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 358 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 116 podřízených organizací. Je součástí 41 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 067 973 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy