Statutární město Ostrava

Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí 196 podřízených organizací. Je součástí 40 kategorií orgánu veřejné moci.


Primátor

Ing. Tomáš Macura, MBA

od 18.06.2017

Založeno 01.07.1993
IČO 00845451
Datová schránka 2r7bt6b, 2s3brdz, 46sbfr2, 56zbpub, 5zubv7w, 7mqbr27, 8bwbfse, c9ybfpi, cknbn6z, dx3bfst, ejibp8y, frpbzih, g47bft8, h4ibsps, iygb6cd, jj8bfrc, nrcbfsn, qzgbtmw, udhbfr6, wu8bzk6, xchb29h, xhnbuww, xpkbv55, zzgb4es
Záznamy zastupitelstva
Odkazy


Chci hlídat

Všechny změny o Statutární město Ostrava
Změny i v 196 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Dominance zakázek u dodavatelů se objevuje v 2 oborech.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 540 smluv bez uvedené ceny. Tj. 8,21 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 101 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,53 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 25 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,38 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 10 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 78 smluv.

V registru smluv evidujeme 39619 smluv za celkem 131 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 5 991 smluv za 15 mld. Kč (pokles o -30,08 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 427 smluv, což je celkem 7,13 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (6 mld. Kč), Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba (3 mld. Kč), Dary a dotace (1 mld. Kč), Spoření a repo operace (549 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Statutární město Ostrava se vyskytuje

U subjektu registrujeme 10 profilů zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Statutární město Ostrava dostal 3071 dotací v celkové hodnotě 14 893 088 618 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Statutární město Ostrava nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Statutární město Ostrava se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Sponzoring politických stran

Úřad sponzoroval politické strany KDU-ČSL v celkové výši 3 000 Kč.

Zobrazit podrobnosti o sponzoringu politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 44 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 395 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 196 podřízených organizací. Je součástí 40 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace