Domažlická nemocnice, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 15.09.2003
IČO 26361078
Datová schránka de9drb9

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Vymazaní majitelé

Petr Hubáček (zapsán 29.11.2018 - 14.06.2021 )
Znepřístupněno
Marek Kýhos (zapsán 29.11.2018 - 14.06.2021 )
Znepřístupněno
Alan Sutnar (zapsán 29.11.2018 - 14.06.2021 )
Znepřístupněno
Jaroslav Šíma (zapsán 29.11.2018 - 14.06.2021 )
Znepřístupněno
Jana Naarová (zapsán 29.11.2018 - 14.06.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Domažlická nemocnice, a.s.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Neobchází limity zákona o veřejných zakázkách.

Zásadní nedostatky u 7 smluv z 255 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 19 smluv bez uvedené ceny. Tj. 7,39 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem 8 smluv bez uvedené ceny. Tj. 3,11 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V registru smluv evidujeme 1229 smluv za celkem 863 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 309 smluv za 463 mil. Kč (nárůst o 284,92 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 32 smluv, což je celkem 10,36 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Bankovní služby a poplatky (270 mil. Kč), Dary a dotace (44 mil. Kč), Zdravotnictví (22 mil. Kč), Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) (22 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Domažlická nemocnice, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Domažlická nemocnice, a.s. dostala 54 dotací v celkové hodnotě 152 588 272 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Domažlická nemocnice, a.s. uzavřel 128 smluv smluv (tj. 10,41 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 5 výsledků ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace