Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Řídí 2 podřízené organizace.


Založeno 04.01.2006
IČO 27283518
Datová schránka ydifc8v

Skuteční majitelé

Pavel Marek (zapsán 03.12.2018 )
Znepřístupněno
Dana Šperlíková (zapsán 03.12.2018 )
Znepřístupněno
Petr Ježek (zapsán 03.12.2018 )
Znepřístupněno
Romana Kvasničková (zapsán 03.12.2018 )
Znepřístupněno
Jan Mencl (zapsán 03.12.2018 )
Znepřístupněno
Lubor Picmaus (zapsán 03.12.2018 )
Znepřístupněno
RICHARD LUKÁŠ (zapsán 02.06.2021 )
Znepřístupněno
 

Vymazaný majitel

Jiří Jakoubek (zapsán 03.12.2018 - 02.06.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Nemocnice s poliklinikou Česká
Změny i ve 2 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Uzavřeli 30 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Uzavřeli 6 smluv o víkendu nebo svátku.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 63 smluv bez uvedené ceny. Tj. 7,53 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,12 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 0,12 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 2 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 13 smluv.

V roce 2022 uzavřel subjekt 405 smluv za 119 mil. Kč (pokles o -51,10 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 21 smluv, což je celkem 5,19 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Leciva (26 mil. Kč), IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) (25 mil. Kč), IT (14 mil. Kč), Hromadná autobusová a vlaková doprava (13 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Nemocnice s poliklinikou Česká dostala 155 dotací v celkové hodnotě 420 190 091 Kč.

0 dceřiných společností firmy Nemocnice s poliklinikou Česká nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. uzavřel 133 smluv smluv (tj. 2,29 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 25 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 2 podřízené organizace.

Zobrazit další informace