Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 07.12.2005
IČO 27403505
Datová schránka w9qfskt

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Vymazaní majitelé

Martin Slabý (zapsán 12.02.2019 - 20.12.2021 )
Znepřístupněno
Miloš Houzar (zapsán 12.02.2019 - 20.12.2021 )
Znepřístupněno
Pavlína Kouřilová (zapsán 12.02.2019 - 20.12.2021 )
Znepřístupněno
MARTIN SLABÝ (zapsán 20.12.2021 - 24.01.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MILOŠ HOUZAR (zapsán 20.12.2021 - 24.01.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
PAVLÍNA KOUŘILOVÁ (zapsán 20.12.2021 - 24.01.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MARTIN SLABÝ (zapsán 24.01.2023 - 01.02.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
PAVLÍNA KOUŘILOVÁ (zapsán 24.01.2023 - 01.02.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JIŘÍ SIKA (zapsán 24.01.2023 - 01.02.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MARTIN SLABÝ (zapsán 01.02.2023 - 07.02.2024 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JIŘÍ SIKA (zapsán 01.02.2023 - 07.02.2024 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
ANDREJ PRNO (zapsán 15.10.2023 - 07.02.2024 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JIŘÍ SIKA (zapsán 07.02.2024 - 09.02.2024 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
ANDREJ PRNO (zapsán 07.02.2024 - 09.02.2024 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JINDŘICH ZENGER (zapsán 07.02.2024 - 24.03.2024 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JIŘÍ SIKA (zapsán 09.02.2024 - 24.03.2024 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
ANDREJ PRNO (zapsán 09.02.2024 - 24.03.2024 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM


Chci hlídat

Všechny změny o Pražská plynárenská

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Zakázky se skrytou cenou se koncentrují u 0 dodavatelů.

Uzavřeli 4 smlouvy s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 37 smluv bez uvedené ceny. Tj. 18,14 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,47 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, většina smluv dle počtu či objemu je uzavřena s jedním smluvním partnerem.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 5 smluv.

V registru smluv evidujeme 1653 smluv za celkem 1 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 55 smluv za 181 mil. Kč (pokles o -38,68 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 2 smluv, což je celkem 3,64 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (92 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (89 mil. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (96 800 Kč), Energie (0 Kč)


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. se vyskytuje


Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Pražská plynárenská Distribuce, dostala 4 dotace v celkové hodnotě 441 096 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. uzavřel 10 smluv smluv (tj. 0,60 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 6 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace