Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 12 047 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-022852 3. 7. 2020 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Zdravotnické testy - 2020/0044 80 845 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických testů dle technické specifikace (příloha č. 3 této ZD).
 Z2020-022793 3. 7. 2020 neuvedena Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace PROMA REHA, s.r.o.
Dodávka elektrických nemocničních lůžek a matrací 1 880 129 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 76 ks elektrických nemocničních lůžek a matrací pro lůžková oddělení zadavatele.
 Z2020-022448 3. 7. 2020 31. 7. 2020 Nemocnice Nový Jičín a.s. Monitory vitálních funkcí odhad.cena 7 693 333 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného souboru zdravotnických prostředků - monitorů vitálních funkcí.
 Z2020-022440 3. 7. 2020 3. 8. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Růstové hormony II odhad.cena 21 887 704 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky růstových hormonů s obsahem účinné látky pegvisomantum po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2020-022794 3. 7. 2020 neuvedena Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace PROMA REHA, s.r.o.
Dodávka elektrických nemocničních lůžek a matrací 120 086 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 1 ks elektrického nemocničního vážícího lůžka, vč. matrace pro hemodialyzační oddělení zadavatele.
 Z2020-022427 3. 7. 2020 5. 8. 2020 Nemocnice Na Homolce Páteřní implantáty pro neurochirurgii odhad.cena 146 561 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek páteřních implantátů pro neurochirurgii pro Nemocnici Na Homolce.
 Z2020-022366 2. 7. 2020 10. 8. 2020 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Optické přístroje a příslušenství odhad.cena 4 965 900 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 11 částí. Zadavatel zadává všechny části Veřejné zakázky v jednom zadávacím řízení. Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka následujících přístrojů a zařízení: 1) Endotelový mikroskop, 2) Trenažér přímé oftalmoskopie, 3) Bezšablonový brusný systém, 4) Autorefraktometr 4 kombinace, 5) 3D optotyp, 6) LCD optotyp s kruhovou polarizací, 7) Vyšetřovací jednotka (2 ks), 8) Keratograf, 9) Nemydriatická fundus kamera včetně OCT, 10) Demonstrační mikroskop se speciálním vybavením, 11) Štěrbinová lampa s digitálním zobrazením.
 Z2020-022263 2. 7. 2020 10. 8. 2020 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - IVAKAFTOR TEZAKAFTOR odhad.cena 49 188 555 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou IVAKAFTOR TEZAKAFTOR. Smlouva bude uzavřena na dobu 24 měsíců.
 Z2020-022259 2. 7. 2020 10. 8. 2020 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Normální lidský imunoglobulin pro odhad.cena 120 322 240 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Normálního lidského imunoglobulinu pro intravenozní podání. Smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
 Z2020-022348 2. 7. 2020 4. 8. 2020 Nemocnice Na Homolce Fixace, krytí a náplasti odhad.cena 4 011 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek fixací, krytí a náplastí pro Nemocnici na Homolce.
 Z2020-022246 2. 7. 2020 11. 8. 2020 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Rurioktokog Alfa Pegol odhad.cena 58 279 345 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou Rurioktokog Alfa Pegol, a to v lékové formě INJ PSO LQF, ATC: B02BD02, dodávané po dobu 48 měsíců.
 Z2020-022485 1. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Na Bulovce SPIRIT MEDICAL spol. s r.o.
Oční operační laser II. 2 475 372 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je dodávka sítnicového terapeutického laseru pro operace sítnice a terapie některých glaukomových onemocnění pro oční oddělení Nemocnice Na Bulovce.
 Z2020-021817 29. 6. 2020 neuvedena Ústav leteckého zdravotnictví Praha Optický koherentní tomograf kombinovaný se odhad.cena 4 100 000 Kč
Předběžné oznámení Dodávka spektrálního optického koherentního tomografu určeného k zobrazení vrstev sítnice a choriokapilaris, včetně modalit OCT angiografie, laserová monochromatická autofluorescence, barevné zobrazení fundu pomocí 3 laserových monochromatických vlnových délek, kombinovaného se simultánním angiografem FA+ICG (Fluresceinový a Indocyaninový). Přístroj musí umožňovat také zobrazovat vrstvy rohovky, skléry a měření komorových úhlů.
 Z2020-021976 29. 6. 2020 29. 7. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci FZV/UPOL - Dodávka mobilního spirometrického odhad.cena 85 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů mobilních spirometrických systémů pro vyšetření funkčních vlastností plic. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také předvedení systému, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
 Z2020-022051 29. 6. 2020 29. 7. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Systém pro elektrofyziologické vyšetření odhad.cena 3 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu Systému pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů pro I. interní kliniku-kardiologickou Fakultní nemocnice Olomouc.
 Z2020-022134 29. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Intuitive Surgical Sàrl
FN Motol - Spotřební materiál k robotickému 2 440 636 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k robotickému systému da Vinci Xi určeného k provádění operačních výkonů s robotem, a to po dobu 24 měsíců.
 Z2020-022185 29. 6. 2020 neuvedena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Dodávka endoskopů 1 440 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videoduodenoskopu pro interní odd. Pardubické nemocnice, kolonoskopu pro interní oddělení Litomyšlské nemocnice, flexibilního cystonefroskopu a flexibilního ureterorenoskopu pro urologické oddělení Orlickoústecké nemocnice včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích a včetně záruky za jakost pro všechny přístroje v délce 36 měsíců.
 Z2020-022101 29. 6. 2020 31. 7. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Výměna lůžkových ramp - budova D1, 4. NP a 5. NP odhad.cena 4 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny lůžkových ramp, které spočívá v odpojení stávajících lůžkových ramp od medicinálních plynů, elektroinstalace, slaboproudu a demontáži stávajících lůžkových ramp. Součástí zakázky je provedení nové elektroinstalace, včetně zednického zapravení po bouracích pracích, výmalba, dále dodání a montáž lůžkových ramp, připojení na rozvody medicinálních plynů, elektroinstalaci a slaboproud. Provedení všech potřebných revizí a zkoušek nutných k předání a provozování díla.
 Z2020-022087 29. 6. 2020 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Rentgenový difraktometr odhad.cena 6 700 000 Kč
Předběžné oznámení Rentgenový difraktometr umožňuje zkoumání mikro-struktury polykrystalických a amorfních materiálů pomocí RTG difrakce (určení fázového složení a strukturních parametrů materiálů, velikosti krystalitů a přednostní orientace významných krystalografických rovin vůči povrchu vzorku, makro- a mikro-deformace). Tento multifunkční inteligentní přístroj umožňuje zajistit kompletní informace o struktuře vzorku.
 Z2020-022118 29. 6. 2020 27. 7. 2020 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Diagnostické ultrazvukové přístroje odhad.cena 3 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků 2 ks diagnostických ultrazvukových přístrojů pro použití na radiologickém oddělení zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace a servisního zabezpečení.
 Z2020-022042 29. 6. 2020 31. 7. 2020 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace „Upgrade magnetické rezonance a poskytování odhad.cena 26 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je upgrade MR Siemens Magnetom Avanto 1,5T a poskytování komplexního pozáručního servisního zabezpečení po dobu 8 roků.
 Z2020-021651 26. 6. 2020 24. 7. 2020 Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Dodávky kitů a speciálních produktů odhad.cena 6 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro klonování a speciálních produktů pro molekulární a buněčnou biologii a syntézu DNA a RNA. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 24 měsíců trvání Rámcové dohody. Účastník může podat nabídku na obě dvě (2) části veřejné zakázky nebo jen na některé části nebo pouze na jednu (1) část veřejné zakázky (dle své volby). Plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na sebe nenavazuje, každá část veřejné zakázky může být plněna samostatně, nezávisle na jakékoliv další části.
 Z2020-021658 26. 6. 2020 24. 7. 2020 Nemocnice Litoměřice, a.s. Vybavení operačních sálů odhad.cena 15 841 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou dodávky zdravotnického vybavení podle následující základní specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky.
 Z2020-021851 26. 6. 2020 28. 7. 2020 Thomayerova nemocnice Dodávka léků - REVESTIVE - A16AX08 odhad.cena 31 788 072 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku REVESTIVE - A16AX08.
 Z2020-021795 26. 6. 2020 29. 7. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Materiál spotřební pro peritoneální dialýzu odhad.cena 9 035 692 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro peritoneální dialýzu k dialyzátorům Cycler HomeChoice Pro, Cycler HomeChoice Claria a Sleep Safe
 Z2020-021850 26. 6. 2020 28. 7. 2020 Thomayerova nemocnice Dodávka léků - HALAVEN - L01XX41 odhad.cena 16 121 760 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku HALAVEN - L01XX41.
 Z2020-021852 26. 6. 2020 28. 7. 2020 Thomayerova nemocnice Dodávka léků - SUTENT - L01XE04 odhad.cena 21 966 708 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku SUTENT - L01XE04.
 Z2020-021845 26. 6. 2020 4. 8. 2020 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Sety a nástroje k přístroji Stellaris odhad.cena 7 544 742 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky setů a nástrojů k přístroji Stellaris PC.
 Z2020-021790 26. 6. 2020 28. 7. 2020 Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace Dodávky humánních léčivých přípravků VIII odhad.cena 7 421 100 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení viz ZD
 Z2020-021804 26. 6. 2020 1. 9. 2020 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Zajištění oprav a servisu přístrojů odhad.cena 77 352 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem této nadlimitní veřejné zakázky je vybrat dodavatele k uzavření Smlouvy o dílo, na jejímž základě bude zajištěna pozáruční oprava, servis, údržba a preventivní prohlídky přístrojů Toshiba - Canon, NRT - Nordisk, PLANMED, BARCO.
 Z2020-021966 26. 6. 2020 21. 7. 2020 Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Oprava ozařovacího přístroje Chisostat na odhad.cena 3 350 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy ozařovacího přístroje Chisostat pro zadavatele. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
 Z2020-021854 26. 6. 2020 28. 7. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem látek: Octocogum alfa, odhad.cena 53 421 940 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivévých přípravků s obsahem látek: Octocogum alfa, Damoctocogum alfa pegolum, Eptacogum alfa (activatum), Factor von Willebrand humanus, factor VIII coagulationis humanus po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2020-021853 26. 6. 2020 28. 7. 2020 Thomayerova nemocnice Dodávka léků - ALECENSA - L01XE36 odhad.cena 44 972 316 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku ALECENSA - L01XE36.
 Z2020-021849 26. 6. 2020 28. 7. 2020 Thomayerova nemocnice Dodávka léků - ELIQUIS - B01AF02 odhad.cena 10 562 763 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku ELIQUIS - B01AF02.
 Z2020-021992 3. 7. 2020 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Kostní denzitometr s příslušenstvím odhad.cena 2 255 000 Kč
Oprava národního formuláře dodávka 1 ks celotělového kostního denzitometru s přídatnými softwary k hodnocení parametrů složení těla a zajištění následného servisu pro pracoviště zadavatele - ambulanci Centra diabetologie. Přístroj bude využíván k vyšetření kostní denzity nutné k diagnostice osteoporózy a dalších kostních patologií a k posouzení jejich léčby. Kostní denzitometrie je všeobecně uznávanou, pacienty nezatěžující a nejméně nákladnou metodou ke zjištění rizika vzniku osteoporotické fraktury u ohrožené populace, kterou bezpochyby představují pacienti s orgánovým selháním a transplantované osoby. Diagnostikou a léčbou osteoporózy se přímo zabývají v IKEMu kliniky diabeotologie a nefrologie. Přístroj bude rovněž plně využíván k diagnostice kostních patologií při orgánovém selhání a po transplantaci na všech pracovištích v IKEMu. S prodloužením přežití pacientů po orgánové transplantaci a se zlepšenou funkcí...
 Z2020-021420 25. 6. 2020 27. 7. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Léčiva s obsahem karfilzomibu 2020 - sdružený odhad.cena 87 098 147 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL s obsahem účinné látky karfilzomib
 Z2020-021720 25. 6. 2020 neuvedena Ústav leteckého zdravotnictví Praha Digitální skiagrafie odhad.cena 5 000 000 Kč
Předběžné oznámení Obměna stávajícího skiagrafického systému za moderní diagnostický DR skiagrafický systém.
 Z2020-021533 25. 6. 2020 28. 7. 2020 Nemocnice Na Homolce Rámcová dohoda na dodávky Vybraných léčivých odhad.cena 10 756 814 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek vybraných léčivých přípravků, (na které nebyly v předchozích zakázkách uzavřeny smlouvy) pro Nemocnici Na Homolce a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
 Z2020-021709 25. 6. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHARMOS, a.s.
Léčivý přípravek s účinnou látkou „metamizol“, 14 424 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
 Z2020-021465 25. 6. 2020 neuvedena Moravskoslezský kraj Dynamický nákupní systém pro nákup osobních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021411 25. 6. 2020 27. 7. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Intervenční radiologie - 14. Stentgrafty aortální odhad.cena 10 903 044 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky stentgraftů aortálních
 Z2020-021686 25. 6. 2020 27. 7. 2020 Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace Hygienické a papírové produkty pro UPMD 2020 odhad.cena 4 882 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení viz ZD
 Z2020-021441 25. 6. 2020 23. 7. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava Dodávky IVD a spotřebního materiálu pro realizaci odhad.cena 8 344 004 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky IVD a spotřebního materiálu pro realizaci imunoanalytických vyšetření (IIFT, ELISA, WB) spojené s výpůjčkou imunoanalytických analyzátorů (ELISA, WB, IIFT) včetně UPS, SW a dalšího potřebného zařízení.
 Z2020-021366 25. 6. 2020 23. 7. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Imunoglobuliny normální lidské 2020 odhad.cena 26 416 248 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
 Z2020-021418 25. 6. 2020 24. 7. 2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje - odhad.cena 3 926 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky různých typů a druhů obvazů, obinadel a tamponů (tj. zdravotnického materiálu) pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) Plzeňského kraje, které jsou ovládány společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou v každé části VZ s vybraným dodavatelem.
 Z2020-021551 25. 6. 2020 29. 7. 2020 Nemocnice Na Homolce Dodávky neurostimulátorů odhad.cena 257 622 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek neurostimulátorů pro Nemocnici Na Homolce.
 Z2020-021346 25. 6. 2020 24. 7. 2020 Nemocnice Na Bulovce NEMOCNICE NA BULOVCE_DODÁVKA CHIRURGICKÝCH
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro NNB, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-021589 25. 6. 2020 3. 8. 2020 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - IVAKAFTOR LUMAKAFTOR odhad.cena 208 814 100 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou IVAKAFTOR LUMAKAFTOR. Smlouva bude uzavřena na dobu 24 měsíců.
 Z2020-021367 25. 6. 2020 28. 7. 2020 Nemocnice Na Homolce Cévní protézy odhad.cena 10 089 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek cévních protéz pro Nemocnici Na Homolce.
 Z2020-021376 25. 6. 2020 27. 7. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Hypotalamické hormony 2020 odhad.cena 23 714 812 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 258 998 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy