Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 13 182 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-006909 26. 2. 2021 29. 3. 2021 Královéhradecký kraj Skříňové vozíky pro Oblastní nemocnici Náchod odhad.cena 420 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu 10 (deseti) kusů skříňových nerezových vozíků pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a) Technická specifikace, b) Počty a umístění, c) Dezinfekční plán, která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek (návrh kupní smlouvy).
 Z2021-006908 26. 2. 2021 29. 3. 2021 Královéhradecký kraj Nerezové vozíky pro Oblastní nemocnici Náchod odhad.cena 4 280 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu více jak 500 kusů nerezových vozíků, stojanů, schůdků a výškově stavitelných stolků pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a) Technická specifikace, b) Počty a umístění, c) Dezinfekční plán, která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek (návrh kupní smlouvy).
 Z2021-006977 26. 2. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurochirurgické implantáty odhad.cena 61 125 996 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky neurochirurgických implantátů a veškerého materiálu k nabízeným neurochirurgickým implantátům pro potřeby pracoviště Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Součástí předmětu plnění je dále zapůjčení sady nástrojů potřebných k zavádění dodávaných implantátů ve sterilizačním kontejneru.
 Z2021-006950 26. 2. 2021 31. 3. 2021 Nemocnice Na Homolce Srdeční chlopeň aortální a chlopenní konduit odhad.cena 37 245 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek srdečních chlopní aortálních a chlopenních konduitů pro Nemocnici Na Homolce.
 Z2021-006937 26. 2. 2021 31. 3. 2021 Nemocnice Na Homolce Generátor radiofrekvenčního proudu pro odhad.cena 3 229 516 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístrojového vybavení, detailně specifikovaného v příloze č. 2 ZD (tj. v rozsahu checklistu, který je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace), zabezpečení záručního a pozáručního servisu tohoto přístroje po dobu 8 let (2 roky + 6 let) a zabezpečení průběžných dodávek spotřebního materiálu.
 Z2021-006970 26. 2. 2021 26. 3. 2021 Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. 15 ks elektricky polohovatelné lůžka resuscitační odhad.cena 3 994 463 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku požadovaných zdravotnických prostředků.
 Z2021-006898 26. 2. 2021 29. 3. 2021 Fakultní nemocnice Olomouc Diagnostika PATOLOGIE 2021 odhad.cena 3 804 448 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik s certifikací CE-IVD a spotřebního materiálu pro Ústav klinické a molekulární patologie
 Z2021-006956 26. 2. 2021 30. 3. 2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Chlopenní náhrady 2021 odhad.cena 5 140 348 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky kryokonzervovaných alogenních chlopenních štěpů připravených tkáňovým zařízením ze srdcí zemřelých dárců pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let.
 Z2021-006904 26. 2. 2021 30. 3. 2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem galkanezumabu odhad.cena 10 514 712 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem galkanezumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2021-006907 26. 2. 2021 29. 3. 2021 Královéhradecký kraj Inkubátory pro Oblastní nemocnici Náchod odhad.cena 1 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu 3 (tří) kusů novorozeneckých inkubátorů pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem (ONN). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a) Technická specifikace, b) Počty a umístění, c) Umístění v půdorysech, která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek (návrh kupní smlouvy). Pozáruční servis je dále podrobně specifikován přílohou č. 3...
 Z2021-006955 26. 2. 2021 30. 3. 2021 Nemocnice Na Homolce Dodávky spotřebního materiálu na vyšetření glukózy odhad.cena 2 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka 35 kusů glukometrů určených pro měření glykémie u lůžka pacienta včetně dodávek spotřebního materiálu pro Nemocnici Na Homolce oddělení Biochemie OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti
 Z2021-006900 26. 2. 2021 26. 3. 2021 Královéhradecký kraj Defibrilátory pro Oblastní nemocnici Náchod odhad.cena 6 240 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu celkem 34 kusů defibrilátorů pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem ONN.
 Z2021-006850 26. 2. 2021 30. 3. 2021 Krajská zdravotní, a.s. Instrumentária pro osteosyntézy kostí odhad.cena 590 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 2ks instrumentárií a dodávky spotřebního materiálu na dobu 5 let.
 Z2021-006890 26. 2. 2021 29. 3. 2021 Fakultní nemocnice Olomouc Inhibitory proteinkináz 2021 odhad.cena 67 396 588 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
 Z2021-006885 26. 2. 2021 29. 3. 2021 Fakultní nemocnice Plzeň Antineoplastika a imunomodulátory 2021 odhad.cena 168 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii závažných poruch imunitního systému a zhoubných onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 143 040 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
 Z2021-006894 26. 2. 2021 29. 3. 2021 Fakultní nemocnice Olomouc Interferony 2021 odhad.cena 171 348 705 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL.
 Z2021-006971 26. 2. 2021 6. 4. 2021 Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. 2x RTG skiagrafický přístroj s přímou odhad.cena 13 039 410 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaných zdravotnických prostředků 2x RTG skiagrafických přístrojů s přímou digitalizací vč. následného 8 letého full servisu po skončení záruky.
 Z2021-006837 25. 2. 2021 25. 3. 2021 Univerzita Palackého v Olomouci FZV/UPOL - Dodávka plicního ventilátoru III. odhad.cena 350 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu plicního ventilátoru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také předvedení systému, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
 Z2021-006755 25. 2. 2021 26. 3. 2021 Fakultní nemocnice Bulovka MRAZÍCÍ A CHLADÍCÍ BOXY PRO ZEMŘELÉ odhad.cena 4 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka 1 kusu mrazícího boxu (mrazící komory) a 5 kusů chladících boxů (komor) instalované do písmene L včetně příslušenství pro Ústav soudního lékařství ve Fakultní nemocnici Bulovka.
 Z2021-006750 23. 2. 2021 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Werfen Czech s.r.o.
Výpůjčka plně automatického imunoanalyzátoru a 4 621 870 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu a výpůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru.
 Z2021-006633 22. 2. 2021 22. 3. 2021 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Fulvestrant odhad.cena 16 989 458 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Fulvestrant.
 Z2021-006637 22. 2. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Dodávky distrakčních klecí pro náhradu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006617 22. 2. 2021 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Dynamický nákupní systém na nákup osobních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006485 22. 2. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Dodávky SZM - Elektrofyziologie III. odhad.cena 103 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to ablačních a balonkových katétrů, zavaděčů a transseptálních jehel potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele s poruchami srdečního rytmu.
 Z2021-006294 22. 2. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Imunitní séra a imunoglobuliny 3 IMIG
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky humánních imunoglobulinů k intramuskulární aplikaci (IMIG) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
 Z2021-006267 22. 2. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem midostaurinu, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006489 22. 2. 2021 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Rouškování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006614 22. 2. 2021 26. 3. 2021 Nemocnice Na Homolce Rámcová dohoda na dodávky hormonů hypofýzy a odhad.cena 3 762 650 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek hormonů hypofýzy a hypotalamu pro sklad cytostatik Nemocnici Na Homolce a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
 Z2021-006503 22. 2. 2021 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Léčivé přípravky s obsahem účinné látky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006692 22. 2. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Izolátory pro ředění cytotoxických léčiv II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006329 22. 2. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – Dodávky ECMO setů pro peroperační odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006295 22. 2. 2021 22. 3. 2021 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Sekvenační kity a laboratorní materiál pro odhad.cena 16 130 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka rozdělenou na dvě částí na opakující se dodávky laboratorního spotřebního materiálu, a to zejména sekvenačních kitů plně kompatibilních s platformou Illumina NextSeq 500 550, kitů a čipů pro přípravu knihoven pro single-cell sekvenování plně kompatibilních s 10 x Genomics Chromium Controller, kitů pro prostorově rozlišenou transkriptomiku a dalšího laboratorního materiálu, včetně závozu tohoto materiálu do místa plnění. Jednotlivé položky jsou v podrobnostech vyjmenovány v přílohách č. 3 ZD Technická specifikace předmětu plnění, položkový seznam (pro každou část VZ samostatně). Zadavatel požaduje, aby se jednalo o nový a dosud nepoužívaný laboratorní materiál.
 Z2021-006690 22. 2. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – Chirurgické nástroje ke generátoru odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006130 19. 2. 2021 neuvedena Ostravská univerzita Přístrojové vybavení oftalmologie LF OU I./2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006082 18. 2. 2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce Lokální sterilní vstřebatelné hemostatické odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006019 18. 2. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Spojovací hadičky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006217 19. 2. 2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Extrakorporální litotryptický systém - LERV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006209 19. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany Výuková sestava pro nácvik resuscitace - nákup
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka - nákup 2 souprav výukových sestav pro nácvik resuscitace, které budou využívány k výuce v bakalářském studijním programu zdravotnický záchranář, ve výuce první pomoci studentů magisterského studijního programu a v odborných kurzech zaměřených na problematiku přednemocniční péče.
 Z2021-006185 19. 2. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Mifamurtid odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006071 18. 2. 2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce Osteosyntetické materiály pro kardiochirurgii II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006013 18. 2. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Panoramatický RTG přístroj pro Oddělení ústní, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006035 18. 2. 2021 22. 3. 2021 Nemocnice Na Homolce Reagenční činidla a spotřební materiál pro odhad.cena 3 334 205 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro tromboelastograf a agregometr ROTEM pro Nemocnici Na Homolce, oddělení Kardiochirurgie JPRP dle aktuálních potřeb zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti
 Z2021-006105 18. 2. 2021 18. 3. 2021 Všeobecná fakultní nemocnice Dodávky detekčního systému pro manuální odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro imunohistochemická vyšetření (dále jen zboží) pro Všeobecnou fakultní nemocnici (dále jen VFN) uvedeného v příloze této zadávací dokumentace - Druh a předpokládaný počet.
 Z2021-006052 18. 2. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávka a montáž speciálního zdravotnického odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-008399 25. 2. 2021 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Léčivý přípravek s účinnou látkou „escitalopram“, 21 840 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-006159 19. 2. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Ultrazvukový přístroj s endoskopickou sondou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005836 15. 2. 2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce Jednorázový stapler pro kardiovaskulární odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005835 15. 2. 2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce Sondy k ablaci srdečních arytmií zmražením během odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005831 15. 2. 2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce Biologická cévní protéza odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005963 15. 2. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Kontroly zařízení rozvodů medicinálních plynů odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provádění kontrol/servisu zařízení rozvodů medicinálních plynů, a to u zdravotnických prostředků zařazených do rizikové třídy IIa, IIb, tj. bezpečnostně technické kontroly (dále také „BTK“), revize a opravy na zdrojových napájecích jednotkách medicinálních plynů a zdrojových napájecích zařízeních ramp a to v souladu se zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a dále servis kompresorových stanic a vakuových zdrojů, dle vyhl. č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, oba ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a s pokyny vydanými výrobcem. Jedná se o výrobky společnosti MZ Liberec a. s.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 957 288 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy