Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* AND oblast:Zdrav'

Nalezené veřejné zakázky 14 932 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2022-029480 28.07.2022 neuvedena Úřad vlády České republiky Dodávky hygienických potřeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2022-009633 08.08.2022 neuvedena Nemocnice Na Homolce Werfen Czech s.r.o.
Reagenční činidla a spotřební materiál pro 14 687 382 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-033359 29.07.2022 neuvedena Moravskoslezský kraj PHARMOS, a.s.
PHARMOS, a.s.
+15 dalších dodavatelů
Nákup léčivých přípravků I. 8 214 657 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-034208 05.10.2020 neuvedena Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sterilizační přístroje odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-018201 24.05.2021 neuvedena Nemocnice Písek, a.s. Gali spol. s r.o.
Diagnostické soupravy pro kombinaci PCR izolátoru 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-019291 31.05.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové FN Hradec Králové - Ultrazvukový diagnostický odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-018922 28.05.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové FN Hradec Králové – dodávka RTG systému pro odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-013385 20.04.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Mobilní RTG skiagrafický systém včetně zajištění odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-017242 17.05.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Jednorázové rouškování- Sterilní sety pro Angio odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-021058 14.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Endoskopické věže včetně poskytování záručního a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021054 14.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno sanofi-aventis, s.r.o.
Aflibercept, Palbociklib, Pegaspargasum - sdružený 19 444 984 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020865 14.06.2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce Cévní protéza tkaná II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020851 14.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Alliance Healthcare s.r.o.
Léčivé přípravky s obsahem brodalumabu 2021 9 567 470 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020974 14.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - ONASEMNOGENUM ABEPARVOVECUM odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020926 14.06.2021 neuvedena Fakultní Thomayerova nemocnice Siemens Healthcare, s.r.o.
Provádění servisu na diagnostickém serverovém 3 486 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021316 14.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Dodávka vyšetřovacích diagnostických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020877 14.06.2021 12.07.2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Spotřební materiál k extrakorporální membránové odhad.cena 12 325 163 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k extrakorporální membránové oxygenaci ECMO. Podrobná specifikace je uvedena v příloze ZD, Technické parametry.
  Z2021-021043 14.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Certolizumab II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021037 14.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Spotřební zdravotnický materiál k profesionálním odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020934 14.06.2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka 2 ks multidetektorové CT, upgrade HW a SW odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021217 14.06.2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020697 11.06.2021 09.07.2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Bronchoskopy včetně příslušenství odhad.cena 970 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka bronchoskopů včetně příslušenství pro Orlickoústeckou nemocnici.
  Z2021-020748 11.06.2021 neuvedena Ústav pro péči o matku a dítě Dodávky chirurgického šicího materiálu pro humánní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021239 14.06.2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. MEDESA care s. r. o.
AUDY s.r.o.
Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020653 11.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem myorelaxancií odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020654 11.06.2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Biologická léčba XXI odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020641 11.06.2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP - Antivirotikum pro systémové použití - CMV - odhad.cena 2 055 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahujících léčivou látku GANCICLOVIR (ATC skupina J05AB06) ve formě prášku pro koncentrát pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
  Z2021-020793 11.06.2021 neuvedena Oblastní nemocnice Příbram, a.s. EXRAY s.r.o.
Přístroj RTG skiagrafický s přímou digitalizací 8 738 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020643 11.06.2021 neuvedena Královéhradecký kraj Analyzátor k odhalení hypoxie plodu pro Oblastní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020763 11.06.2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Imunitní séra a imunoglobuliny 4 IMIG odhad.cena 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky humánních imunoglobulinů k intramuskulární aplikaci (IMIG) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
  Z2021-020709 11.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole ROCHE s.r.o.
FN Motol - Polatuzumab vedotin 19 321 712 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020848 10.06.2021 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Fundus kamera s automatickou oční retinální 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks fundus kamery s automatickou oční retinální oxymetrií pro potřeby Oční kliniky 1.LF a ÚVN.
  Z2021-020491 10.06.2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Infuzní roztoky II. odhad.cena 2 110 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné jsou opakované dodávky infuzních roztoků ve vacích s obsahem léčivé látky chlorid sodný o přesné koncentraci 0,9 % (Skupina ATC B05BB01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
  Z2021-020708 11.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Tisagenlecleucelum II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020599 10.06.2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Antitrombotika III. - Actilyse
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahujících léčivou látku alteplasa (ATC B01AD02) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky dle zadávacích podmínek a jejích příloh.
  Z2021-020835 10.06.2021 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace CMI s.r.o.
Dodávka a instalace OCT vč. příslušenství, 2 899 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020509 14.06.2021 08.07.2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Odsávací systémy odhad.cena 245 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrických odsávaček pro Orlickoústeckou nemocnici.
  Z2021-020555 10.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno sanofi-aventis, s.r.o.
Immunoglobulinum antithymocytarum cuniculum II. 2 131 240 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020577 10.06.2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Amgen s.r.o.
Amgen s.r.o.
Biologická léčba XX 5 609 594 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020527 10.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole CARDION s.r.o.
FN Motol - Mitrální chlopně biologické II. 4 012 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020560 10.06.2021 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace EspoMed spol. s r.o.
EspoMed spol. s r.o.
+10 dalších dodavatelů
Dodávka zdravotnických prostředků pro 3 504 855 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020543 10.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole CSL BEHRING s.r.o.
FN Motol - Lonoktokog Alfa 31 395 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019979 10.06.2021 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení VLRZ - VRÚ Slapy - rehabilitační a robotické odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-020418 07.06.2021 neuvedena RBP, zdravotní pojišťovna Avenier a.s.
Distribuce očkovacích látek proti COVID-19 20 471 734 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020266 07.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Siemens Healthcare, s.r.o.
FN Motol – Skiaskopicko-skiagrafický systém pro 9 870 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020330 07.06.2021 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Nákup zdravotnických přístrojů a vybavení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020347 07.06.2021 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Nákup osobních ochranných prostředků Ochranné 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných prostředků, ochranných masek třídy FFP3 s výdechovým ventilem a ochranných masek třídy FFP3 bez výdechového ventilu.
  Z2021-019930 07.06.2021 07.07.2021 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pozáruční servis včetně havarijního, oprav, běžné odhad.cena 850 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu včetně havarijního, oprav, běžné údržby a profylaktických prohlídek v intervalu 1 roku u níže uvedených spektrometrů, které jsou ve vlastnictví zadavatele tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz těchto přístrojů po stránce funkčnosti i bezpečnosti. Blíže specifikováno v ZD.
  Z2021-020005 07.06.2021 neuvedena Fakultní Thomayerova nemocnice PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Dodávka léků – LONSURF – L01BC59 8 105 098 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019944 07.06.2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Léčivé přípravky k léčbě plicní arteriální odhad.cena 25 140 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahujících léčivou látku SELEXIPAG (ATC skupina B01AC27) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.