Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 12 776 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-041622 24. 11. 2020 16. 12. 2020 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Dodávka trubic z křemenného skla na laserové odhad.cena 3 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je dodání 500 ks křemenných trubic (dále jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných zařízení.
 Z2020-041554 24. 11. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. GeneProof a.s.
Diagnostika pro PCR detekci Covid-19 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik pro PCR detekci Covid-19 spojené se zápůjčkou systému pro testování.
 Z2020-041081 23. 11. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Fotokoagulační lasery pro oční oddělení Nemocnice
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a to 2 ks fotokoagulačních retinálních laserů pro oční oddělení Nemocnice Most, o.z., a Nemocnice Děčín, o.z., a 1 ks navigovaného fotokoagulačního retinálního laseru pro oční oddělení Nemocnice Most, o.z., a poskytování pozáručního servisu k těmto zdravotnickým prostředkům na dobu 120 měsíců
 Z2020-041392 23. 11. 2020 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP - Zažívací trakt a metabolismus PENTASA 7 odhad.cena 10 441 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky mesalazin z ATC skupiny A07EC02 pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
 Z2020-041140 23. 11. 2020 28. 12. 2020 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Simoktokog alfa odhad.cena 29 833 416 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou Simoktokog alfa.
 Z2020-041436 23. 11. 2020 22. 12. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava Anesteziologické přístroje s příslušenstvím odhad.cena 5 636 363 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka 5 systémů -anesteziologických přístrojů příslušenstvím (4 systémy pro KARIM, 1 systém pro KChC); dále jen „přístroj“), s příslušenstvím a vybavením nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným přístrojům zdravotnické technologie po dobu 5 let.
 Z2020-041242 23. 11. 2020 22. 12. 2020 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Spotřební materiál pro POCT biochemické odhad.cena 4 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního zdravotnického materiálu na dobu neurčitou pro provoz POCT biochemických analyzátorů pro určení parametrů acidobáze, elektrolytů, metabolitů a okysličení pacienta ze vzorku plné krve s podmínkou bezplatného zapůjčení 4 kusů těchto přístrojů včetně jejich připojení do laboratorního informačního systému.
 Z2020-041324 23. 11. 2020 21. 12. 2020 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Dodávky reagencií s výpůjčkou analyzátoru odhad.cena 7 360 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky originálních diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění vyšetření moče chemicky a morfologicky (chemické vyšetření moče a morfologická analýza moči). Jako součást předmětu plnění je zadavatelem požadována bezplatná výpůjčka analytického systému (nová močová linka včetně systému pro biomedicínskou validaci výsledků s nastavením pravidel dle validačních kritérií laboratoře).
 Z2020-041452 23. 11. 2020 neuvedena Thomayerova nemocnice Dodávky ZP-IVD - Odběrové zkumavky s transportním
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky odběrových zkumavek s inhibičním transportním médiem a tamponem - Covid 19 v sadě.
 Z2020-041041 23. 11. 2020 22. 12. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem cetuximabu odhad.cena 35 994 002 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem cetuximabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2020-041178 23. 11. 2020 28. 12. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, odhad.cena 3 801 653 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Ultrazvukový přístroj diagnostický
 Z2020-041249 23. 11. 2020 28. 12. 2020 Nemocnice Na Homolce Jednorázový stapler pro kardiovaskulární odhad.cena 6 859 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek jednorázového stapleru pro kardiovaskulární chirurgické aplikace pro Nemocnici Na Homolce.
 Z2020-041146 23. 11. 2020 22. 12. 2020 Fakultní nemocnice Plzeň Léčivé přípravky 2020 odhad.cena 163 920 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii různých akutních i chronických stavů na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej v lékárnách FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 67 120 balení léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
 Z2020-041410 23. 11. 2020 21. 12. 2020 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Servisní služby pro rentgenové přístroje odhad.cena 2 011 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních pozáručních servisních služeb autorizovaným servisním střediskem pro rentgenové přístroje, tj. zařízení umístěná na Radiodiagnostickém oddělení, která jsou ve vlastnictví zadavatele po dobu 5 let ode dne účinnosti Servisní smlouvy.
 Z2020-041103 23. 11. 2020 21. 12. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem glukokortikoidů odhad.cena 15 917 334 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky glukokortikoidů po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2020-041443 23. 11. 2020 14. 12. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava 4 K endoskopický systém (pro operační sál) s odhad.cena 1 995 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka 1 nového 4 K endoskopického systému (pro operační sál) s příslušenstvím (dále jen „přístroj“), s příslušenstvím a vybavením nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému přístroji zdravotnické technologie na dobu 5 let.
 Z2020-041195 20. 11. 2020 14. 12. 2020 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace DODÁVKA INFUZNÍ TECHNIKY VČETNĚ POZÁRUČNÍHO odhad.cena 3 470 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je obměna infuzní techniky v počtu 52 ks infuzních pump, 55 ks lineárních dávkovačů a 4 ks injekčních dávkovačů včetně pozáručního servisu. Nabízená zdravotnická technika musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci.
 Z2020-041235 20. 11. 2020 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. B. Braun Medical s.r.o.
Perfect Distribution a.s.
Intravenózní kanyly 2 208 520 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky intravenózních kanyl bez portu, s fixačními křidélky a intravenózních kanyl s bezpečnostním prvkem, bez portu, s fixačními křidélky (dále také „zboží“) dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
 Z2020-041333 20. 11. 2020 neuvedena Nemocnice Litoměřice, a.s. BTL zdravotnická technika, a.s.
MEDITECH, s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávka pacientských lůžek, infuzní a 3 450 834 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou dodávky zdravotnického vybavení podle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky. Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka 30 ks nemocničních lůžek elektricky polohovatelných pro standardní péči včetně příslušenství, 30 ks pasivních antidekubitních matrací, 3 ks multifunkčních křesel, 30 ks pacientských stolků k lůžku s jídelní deskou a 3 ks transportních stretcherů. Předmětem plnění části 2 VZ je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu jednoho kusu induktivního systému pro fyzioterapii. Předmětem plnění části 3 VZ je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 20 ks infusních pump a 20 ks injektomat. Blíže viz ZD.
 Z2020-041179 20. 11. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Terumo BCT Europe N.V.
Sety k separátoru krevních elementů Spectra Optia 2 166 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky setů k separátoru krevních elementů Spectra Optia.
 Z2020-040976 19. 11. 2020 21. 12. 2020 Fakultní nemocnice Plzeň Antineoplastika a imunomodulátory 2020-III odhad.cena 78 236 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii zhoubných a zánětlivých onemocnění na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej v lékárnách FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 236 680 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
 Z2020-040923 19. 11. 2020 18. 12. 2020 Fakultní nemocnice Plzeň Dodávky jednorázových osobních ochranných pomůcek odhad.cena 46 911 074 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky jednorázových osobních ochranných pomůcek ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.
 Z2020-040950 19. 11. 2020 22. 12. 2020 Nemocnice Na Homolce Infuzní sety univerzální odhad.cena 2 184 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek infuzních setů univerzálních pro Nemocnici Na Homolce.
 Z2020-040962 19. 11. 2020 17. 12. 2020 Fakultní nemocnice Plzeň Antineoplastika a imunomodulátory 2020-II odhad.cena 282 640 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii zhoubných a zánětlivých onemocnění na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 248 100 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
 Z2020-040924 19. 11. 2020 29. 12. 2020 Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. Angiografický přístroj odhad.cena 25 466 667 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci, uvedení do provozu 1 ks Angiografického přístroje včetně „full“ servisu na 8 let.
 Z2020-041061 19. 11. 2020 11. 12. 2020 Fakultní nemocnice Brno Diagnostika a laboratorní činidla pro stanovení odhad.cena 2 874 284 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky diagnostik a laboratorních činidel pro stanovení karbohydrát deficientního transferinu (CDT) a glykovaného hemoglobinu (HbA1c) pro Oddělení klinické biochemie dle potřeb zadavatele s podmínkou bezúplatné výpůjčky souvisejího přístrojového vybavení po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy a zajištění jeho servisu.
 Z2020-040913 19. 11. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040446 16. 11. 2020 15. 12. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava OCT angiografie s příslušenstvím odhad.cena 4 772 727 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka 1 nového systému optické koherenční tomografie (OCT) s širokoúhlým zobrazováním a integrací angio-OCT (OCT-A), fluorescenční angiografie (FA) a angiografie s Indocyninovou zelení (ICGA) s příslušenstvím nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému. Předmět plnění je určen pro Oční kliniku. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
 Z2020-040362 16. 11. 2020 15. 12. 2020 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Antimigrenika odhad.cena 34 872 080 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčiv s obsahem účinných látek - průběžné dodávky přípravků antimigrenik po dobu 3 let. Veřejná zakázka je rozdělená na 2 části: Část č. Název / Předmět plnění dané části VZ 1 N02CD01 ERENUMAB 2 N02CD03 FREMANEZUMAB
 Z2020-040826 16. 11. 2020 17. 12. 2020 Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. Laser diodový odhad.cena 489 680 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks Laseru diodového.
 Z2020-040708 16. 11. 2020 16. 12. 2020 Fakultní nemocnice Plzeň Antineoplastika 2020 odhad.cena 278 010 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených zejména pro terapii zhoubných onemocnění na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 129 153 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
 Z2020-040371 16. 11. 2020 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Dodávky SZM - Transfuzní a infuzní soupravy odhad.cena 7 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to souprav transfuzních a souprav infuzních pro tlakovou i gravitační infúzi, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele.
 Z2020-040357 16. 11. 2020 14. 12. 2020 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hypolipidemika odhad.cena 26 956 422 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Viz zadávací dokumentace
 Z2020-040692 16. 11. 2020 15. 12. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava MITRÁLNÍ SVORKA pro katetrizační korekci mitrální odhad.cena 12 518 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky mitrálních svorek pro katetrizační korekci mitrální regurgitace pro Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava.
 Z2020-040731 16. 11. 2020 neuvedena Thomayerova nemocnice Účinná látka – TRASTUZUMAB 150 MG I.V. - L01XC03 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040346 16. 11. 2020 14. 12. 2020 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Přípravky pro léčbu onkologických onemocnění 2 odhad.cena 91 319 497 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčiv s obsahem účinných látek - průběžné dodávky přípravků pro léčbu onkologických onemocnění po dobu 3 let. Veřejná zakázka je rozdělená na 4 části: Část č. Název / Předmět plnění dané části VZ 1 L02BB04 ENZALUTAMID 2 L01XE04 SUNITINIB 3 L01XC07 BEVACIZUMAB 4 L02AE02 LEUPRORELIN
 Z2020-040504 16. 11. 2020 15. 12. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. Provádění servisu a kontrol hasicích přístrojů a odhad.cena 1 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je zajištění pravidelných kontrol hasicích přístrojů a požárních vodovodů, níže specifikovaných, včetně příslušenství, údržby a oprav dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, dále zajištění dodávek hasicích přístrojů, požárních vodovodů včetně příslušenství (např. držáky hasicích přístrojů, klíče pro uvolnění poklopů a vík hydrantů, spojky) a jejich instalace, plnění hasicích přístrojů a také odvoz a likvidace odpadů vzniklých při realizaci předmětu veřejné zakázky, v rámci působnosti zadavatele v daných regionech na území České republiky.
 Z2020-040579 16. 11. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Biologická léčba XIX odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040729 16. 11. 2020 neuvedena Thomayerova nemocnice Dodávka léků – HERCEPTIN - L01XC03 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040536 16. 11. 2020 15. 12. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava Pacientské plicní ventilátory s příslušenstvím pro odhad.cena 6 896 740 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka 6 kusů pacientských plicních ventilátorů s příslušenstvím nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz. Předmětem plnění je rovněž poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům a dodávka spotřebního materiálu.
 Z2020-040693 16. 11. 2020 14. 12. 2020 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 5 ks monitorů vitálních funkcí odhad.cena 1 818 182 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení • Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 5 ks monitorů vitálních funkcí vč. příslušenství pro Jednotku intenzivní péče na IV. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je i vymezen závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek.
 Z2020-040730 16. 11. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, odhad.cena 11 570 248 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru
 Z2020-040780 16. 11. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, odhad.cena 6 419 834 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím
 Z2020-040432 16. 11. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Siemens Healthcare, s.r.o.
Zajištění servisu MRI Magnetom Aera 1,5 T 7 194 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou následující plnění pro zdravotnický prostředek MRI Magnetom Aera 1,5 T výrobce Siemens Healthcare GmbH umístěný ve Fakultní nemocnici Brno, pracoviště Dětská nemocnice, Klinika dětské radiologie (dále též jen „MRI“): poskytování servisních služeb pro tento zdravotnický prostředek; uvedení portálu syngo.via výrobce Siemens Healthcare GmbH (dále též jen „Portál“) do provozu po havárii způsobené kybernetickým bezpečnostním incidentem, který u zadavatele proběhl dne 13. 3. 2020, a to včetně dodávky vybavení nezbytného pro řádné zprovoznění a řádné užívání MRI včetně Portálu; poskytování servisních služeb pro Portál; poskytování pravidelných aktualizací software Portálu.
 Z2020-040581 16. 11. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové POLYMED medical CZ, a.s.
HFNO včetně spotřebního materiálu a zajištění 15 237 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků pro vysokoprůtokové podání kyslíku nosní kanylou včetně příslušenství pro jednotlivá pracoviště FN Hradec Králové. Součástí předmětu plnění je dále zajištění pozáručního BTK a ostatních činností a zajištění dodávek spotřebního materiálu, a to po dobu neurčitou.
 Z2020-040517 16. 11. 2020 14. 12. 2020 Nemocnice Na Homolce Testy PCR na respirační viry - část 3 - opakování odhad.cena 8 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního materiálu pro PCR testy na chřipku v kombinaci se SARS-CoV-2 pro Nemocnici Na Homolce
 Z2020-040740 16. 11. 2020 15. 12. 2020 Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. Laparoskopické sestavy odhad.cena 8 495 863 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 3 ks laparoskopických přístrojů.
 Z2020-040428 16. 11. 2020 15. 12. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava „Spotřební materiál pro operační jednotku předního odhad.cena 20 124 031 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky spotřebních materiálů pro operační jednotku předního a zadního segmentu oka pro Oční kliniku FN Ostrava dle potřeby zadavatele. Předmět plnění je spojen s bezplatnou výpůjčkou 2 ks přístrojů pro dva samostatné operační sály a to: 1ks kombinovaného VIT/CAT přístroje pro vitreo-retinální a kataraktovou chirurgii na operační sál s příslušenstvím a 1ks kombinovaného VIT/CAT přístroje pro vitreo-retinální a kataraktovou chirurgii pro ambulantní provoz s příslušenstvím.
 Z2020-040593 16. 11. 2020 14. 12. 2020 Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka CT přístroje odhad.cena 15 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření kupní smlouvy na dodávku CT přístroje, a to za podmínek uvedených v těchto zadávacích podmínkách a dále podle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace označené na profilu zadavatele jako P2 Technická specifikace. Další podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou dále rovněž uvedeny v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 3zadávacích podmínek.
 Z2020-040645 16. 11. 2020 15. 12. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové LP s obsahem enzalutamidu odhad.cena 65 364 368 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem enzalutamidu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 626 lidí darovalo 1 660 986 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy