Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 13 735 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-021058 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Endoskopické věže včetně poskytování záručního a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021239 14. 6. 2021 16. 7. 2021 Krajská zdravotní, a.s. Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou odhad.cena 1 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena v hlavní části.
 Z2021-020877 14. 6. 2021 12. 7. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Spotřební materiál k extrakorporální membránové odhad.cena 12 325 163 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k extrakorporální membránové oxygenaci ECMO. Podrobná specifikace je uvedena v příloze ZD, Technické parametry.
 Z2021-020851 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Léčivé přípravky s obsahem brodalumabu 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021043 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Certolizumab II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021037 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Spotřební zdravotnický materiál k profesionálním odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020926 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní Thomayerova nemocnice Provádění servisu na diagnostickém serverovém odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021054 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Aflibercept, Palbociklib, Pegaspargasum - sdružený odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021127 14. 6. 2021 13. 7. 2021 Univerzita Palackého v Olomouci Dynamický nákupní systém na dodávku materiálu odhad.cena 25 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem jednotlivých veřejných zakázek bude dodávka materiálu určeného pro testování přítomnosti viru SARS-CoV-2 pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 Zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 35 Zákona rozdělit jednotlivé veřejné zakázky zadávané v rámci zavedeného DNS na části.
 Z2021-021316 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Dodávka vyšetřovacích diagnostických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020974 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - ONASEMNOGENUM ABEPARVOVECUM odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020934 14. 6. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka 2 ks multidetektorové CT, upgrade HW a SW odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020865 14. 6. 2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce Cévní protéza tkaná II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020793 11. 6. 2021 neuvedena Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Přístroj RTG skiagrafický s přímou digitalizací odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020643 11. 6. 2021 neuvedena Královéhradecký kraj Analyzátor k odhalení hypoxie plodu pro Oblastní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020763 11. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Imunitní séra a imunoglobuliny 4 IMIG odhad.cena 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky humánních imunoglobulinů k intramuskulární aplikaci (IMIG) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
 Z2021-020641 11. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP - Antivirotikum pro systémové použití - CMV - odhad.cena 2 055 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahujících léčivou látku GANCICLOVIR (ATC skupina J05AB06) ve formě prášku pro koncentrát pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
 Z2021-020697 11. 6. 2021 9. 7. 2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Bronchoskopy včetně příslušenství odhad.cena 970 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka bronchoskopů včetně příslušenství pro Orlickoústeckou nemocnici.
 Z2021-021217 14. 6. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020654 11. 6. 2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Biologická léčba XXI odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020653 11. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem myorelaxancií odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020748 11. 6. 2021 neuvedena Ústav pro péči o matku a dítě Dodávky chirurgického šicího materiálu pro humánní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020709 11. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Polatuzumab vedotin odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020708 11. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Tisagenlecleucelum II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020848 10. 6. 2021 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Fundus kamera s automatickou oční retinální 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks fundus kamery s automatickou oční retinální oxymetrií pro potřeby Oční kliniky 1.LF a ÚVN.
 Z2021-020543 10. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Lonoktokog Alfa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020599 10. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Antitrombotika III. - Actilyse
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahujících léčivou látku alteplasa (ATC B01AD02) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky dle zadávacích podmínek a jejích příloh.
 Z2021-020835 10. 6. 2021 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Dodávka a instalace OCT vč. příslušenství, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-020577 10. 6. 2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Biologická léčba XX odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020856 10. 6. 2021 2. 7. 2021 Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Dodávky parenterální výživy pro Nemocnice odhad.cena 2 649 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých druhů léčivých přípravků pro parenterální výživu pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu 48 měsíců, a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.
 Z2021-020560 10. 6. 2021 8. 7. 2021 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Dodávka zdravotnických prostředků pro odhad.cena 3 615 207 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiál potřebný k léčbě pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM - Radiologie a zobrazovací metody a to po dobu 3 let. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 1, Technická specifikace. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zřízení konsignačního skladu, zaškolení personálu a technická podpora poskytovaná specializovanou osobou dodavatele během intervenčních výkonů v pracovních dnech, dle potřeby pracoviště a po předchozí telefonické dohodě. Veřejná zakázka je rozdělena na 12 části ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ.
 Z2021-020509 14. 6. 2021 8. 7. 2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Odsávací systémy odhad.cena 245 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrických odsávaček pro Orlickoústeckou nemocnici.
 Z2021-020555 10. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Immunoglobulinum antithymocytarum cuniculum II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020491 10. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Infuzní roztoky II. odhad.cena 2 110 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné jsou opakované dodávky infuzních roztoků ve vacích s obsahem léčivé látky chlorid sodný o přesné koncentraci 0,9 % (Skupina ATC B05BB01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
 Z2021-020527 10. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Mitrální chlopně biologické II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020117 7. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Dodávky SZM - Systém krátkodobé srdeční podpory odhad.cena 35 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a to dodávky systémů krátkodobých srdečních podpor, které jsou určené pro pacienty s akutním srdečním selháním k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele. Zadavatel předpokládá odběr 200 systémů za dobu plnění zakázky, tj. za 48 měsíců.
 Z2021-020326 7. 6. 2021 7. 7. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně SZM pro praktickou výuku specializačního odhad.cena 957 894 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání spotřebního materiálu pro praktickou výuku studentů (sester) ve specializačním studiu, podrobněji viz Příloha ZD, specifikace.
 Z2021-020418 7. 6. 2021 neuvedena RBP, zdravotní pojišťovna Distribuce očkovacích látek proti COVID-19 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020330 7. 6. 2021 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Nákup zdravotnických přístrojů a vybavení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020287 7. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Glatiramer – acetát 40mg odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020300 7. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Dodávky katetrizačně implantovaných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006977 7. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurochirurgické implantáty odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019944 7. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Léčivé přípravky k léčbě plicní arteriální odhad.cena 25 140 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahujících léčivou látku SELEXIPAG (ATC skupina B01AC27) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
 Z2021-019979 10. 6. 2021 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení VLRZ - VRÚ Slapy - rehabilitační a robotické odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-020148 7. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Imunoglobuliny IVIG III. odhad.cena 15 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky humánních imunoglobulinů k intravenózní aplikaci (IVIG) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
 Z2021-019978 7. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava RTG systém s C-ramenem pro kardiovaskulární sál s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019930 7. 6. 2021 7. 7. 2021 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pozáruční servis včetně havarijního, oprav, běžné odhad.cena 850 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu včetně havarijního, oprav, běžné údržby a profylaktických prohlídek v intervalu 1 roku u níže uvedených spektrometrů, které jsou ve vlastnictví zadavatele tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz těchto přístrojů po stránce funkčnosti i bezpečnosti. Blíže specifikováno v ZD.
 Z2021-020006 7. 6. 2021 neuvedena Fakultní Thomayerova nemocnice Dodávka léků – ALUNBRIG – L01ED04 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020346 7. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Ultrazvukový přístroj s třemi UZ sondami odhad.cena 2 726 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje se třemi ultrazvukovými sondami a zajištění záručního a pozáručního servisu dle zadávacích podmínek a jejích příloh
 Z2021-019960 7. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem imunoglobulinů pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 197 978 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy