Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 13 735 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2020-021465 19. 4. 2021 neuvedena Moravskoslezský kraj S. A. B. Impex, s.r.o.
Nákup rukavic II. 1 717 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2016-003695 26. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava CSL BEHRING s.r.o.
„Parenterální přípravek s obsahovou látkou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-008399 3. 5. 2021 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHARMOS, a.s.
Léčivý přípravek s účinnou látkou „mirtazapin“, 17 586 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-034208 5. 10. 2020 neuvedena Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sterilizační přístroje odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2020-009105 11. 6. 2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávky diagnostik k vyšetření IgA, IgG a IgM 918 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-018201 24. 5. 2021 neuvedena Nemocnice Písek, a.s. Gali spol. s r.o.
Diagnostické soupravy pro kombinaci PCR izolátoru 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-008848 26. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Perfect Distribution a.s.
BARD Czech Republic s.r.o.
+8 dalších dodavatelů
„Stent s duální terapií“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-019291 31. 5. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové FN Hradec Králové - Ultrazvukový diagnostický odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-018922 28. 5. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové FN Hradec Králové – dodávka RTG systému pro odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-013385 20. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Mobilní RTG skiagrafický systém včetně zajištění odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-017242 17. 5. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Jednorázové rouškování- Sterilní sety pro Angio odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-021058 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Endoskopické věže včetně poskytování záručního a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020877 14. 6. 2021 12. 7. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Spotřební materiál k extrakorporální membránové odhad.cena 12 325 163 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k extrakorporální membránové oxygenaci ECMO. Podrobná specifikace je uvedena v příloze ZD, Technické parametry.
  Z2021-020851 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Alliance Healthcare s.r.o.
Léčivé přípravky s obsahem brodalumabu 2021 9 567 470 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021037 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Spotřební zdravotnický materiál k profesionálním odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021043 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Certolizumab II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020926 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní Thomayerova nemocnice Siemens Healthcare, s.r.o.
Provádění servisu na diagnostickém serverovém 3 486 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021054 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno sanofi-aventis, s.r.o.
Aflibercept, Palbociklib, Pegaspargasum - sdružený 19 444 984 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021316 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Dodávka vyšetřovacích diagnostických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021127 14. 6. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Dynamický nákupní systém na dodávku Materiálu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020974 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - ONASEMNOGENUM ABEPARVOVECUM odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020934 14. 6. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka 2 ks multidetektorové CT, upgrade HW a SW odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020865 14. 6. 2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce Cévní protéza tkaná II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021239 14. 6. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. MEDESA care s. r. o.
AUDY s.r.o.
Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020793 11. 6. 2021 neuvedena Oblastní nemocnice Příbram, a.s. EXRAY s.r.o.
Přístroj RTG skiagrafický s přímou digitalizací 8 738 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020643 11. 6. 2021 neuvedena Královéhradecký kraj Analyzátor k odhalení hypoxie plodu pro Oblastní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020697 11. 6. 2021 9. 7. 2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Bronchoskopy včetně příslušenství odhad.cena 970 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka bronchoskopů včetně příslušenství pro Orlickoústeckou nemocnici.
  Z2021-020763 11. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Imunitní séra a imunoglobuliny 4 IMIG odhad.cena 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky humánních imunoglobulinů k intramuskulární aplikaci (IMIG) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
  Z2021-020641 11. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP - Antivirotikum pro systémové použití - CMV - odhad.cena 2 055 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahujících léčivou látku GANCICLOVIR (ATC skupina J05AB06) ve formě prášku pro koncentrát pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
  Z2021-021217 14. 6. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020654 11. 6. 2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Biologická léčba XXI odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020653 11. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem myorelaxancií odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020748 11. 6. 2021 neuvedena Ústav pro péči o matku a dítě Dodávky chirurgického šicího materiálu pro humánní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020709 11. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole ROCHE s.r.o.
FN Motol - Polatuzumab vedotin 19 321 712 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020708 11. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Tisagenlecleucelum II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020848 10. 6. 2021 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Fundus kamera s automatickou oční retinální 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks fundus kamery s automatickou oční retinální oxymetrií pro potřeby Oční kliniky 1.LF a ÚVN.
  Z2021-020543 10. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole CSL BEHRING s.r.o.
FN Motol - Lonoktokog Alfa 31 395 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020599 10. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Antitrombotika III. - Actilyse
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahujících léčivou látku alteplasa (ATC B01AD02) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky dle zadávacích podmínek a jejích příloh.
  Z2021-020835 10. 6. 2021 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace CMI s.r.o.
Dodávka a instalace OCT vč. příslušenství, 2 899 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020577 10. 6. 2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Amgen s.r.o.
Amgen s.r.o.
Biologická léčba XX 5 609 594 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020560 10. 6. 2021 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace EspoMed spol. s r.o.
EspoMed spol. s r.o.
+10 dalších dodavatelů
Dodávka zdravotnických prostředků pro 3 504 855 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020856 10. 6. 2021 2. 7. 2021 Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Dodávky parenterální výživy pro Nemocnice odhad.cena 2 649 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých druhů léčivých přípravků pro parenterální výživu pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu 48 měsíců, a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.
  Z2021-020509 14. 6. 2021 8. 7. 2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Odsávací systémy odhad.cena 245 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrických odsávaček pro Orlickoústeckou nemocnici.
  Z2021-020555 10. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno sanofi-aventis, s.r.o.
Immunoglobulinum antithymocytarum cuniculum II. 2 131 240 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020491 10. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Infuzní roztoky II. odhad.cena 2 110 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné jsou opakované dodávky infuzních roztoků ve vacích s obsahem léčivé látky chlorid sodný o přesné koncentraci 0,9 % (Skupina ATC B05BB01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
  Z2021-020527 10. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole CARDION s.r.o.
FN Motol - Mitrální chlopně biologické II. 4 012 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020117 7. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Dodávky SZM - Systém krátkodobé srdeční podpory odhad.cena 35 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a to dodávky systémů krátkodobých srdečních podpor, které jsou určené pro pacienty s akutním srdečním selháním k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele. Zadavatel předpokládá odběr 200 systémů za dobu plnění zakázky, tj. za 48 měsíců.
  Z2021-020326 7. 6. 2021 7. 7. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně SZM pro praktickou výuku specializačního odhad.cena 957 894 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání spotřebního materiálu pro praktickou výuku studentů (sester) ve specializačním studiu, podrobněji viz Příloha ZD, specifikace.
  Z2021-020418 7. 6. 2021 neuvedena RBP, zdravotní pojišťovna Avenier a.s.
Distribuce očkovacích látek proti COVID-19 20 471 734 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020287 7. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Glatiramer – acetát 40mg odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy