Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 9329 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042872 11. 12. 2018 14. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Nivolumabum
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Léčivý přípravek s účinnou látkou Nivolumabum, ATC L01XC17
Z2018-042674 11. 12. 2018 9. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Lanreotidi Acetas odhad.cena 16 598 199 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele na 4 roky.
Z2018-042944 11. 12. 2018 14. 1. 2019 Bohumíská městská nemocnice, a.s ¨Nákup CT (Computer Tomografy) skeneru odhad.cena 4 990 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup, dodávka, instalace a uvedení do provozu zp. CT
Z2018-042851 11. 12. 2018 15. 1. 2019 Ústav hematologie a krevní transfuze Dodávka léčivých přípravků pro ÚHKT – NUWIQ II. odhad.cena 6 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě, předpokládaném množství a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Z2018-042905 11. 12. 2018 14. 1. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Elektrofyziologické katétry odhad.cena 62 788 592 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky elektrofyziologických katétrů pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let.
Z2018-042906 11. 12. 2018 15. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Glatiramer acetát odhad.cena 70 386 100 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele na 2 roky.
Z2018-042882 11. 12. 2018 15. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Bendamustinum
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Léčivý přípravek s účinnou látkou Bendamustini hydrochlorici monohydricum, ATC L01AA09
Z2018-042919 11. 12. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a.s. PHARMOS, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem alteplasa 3 481 608 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Název části ATC Předpokládaný odběr v ks za 1 rok alteplasa B01AD02 367 alteplasa B01AD02 193
Z2018-042748 11. 12. 2018 9. 1. 2019 Stodská nemocnice, a.s. Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - externí kardiostimulátor (2. vyhlášení) odhad.cena 140 496 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks dvoudutinového externího kardiostimulátoru včetně prodlužovacího kabelu, a to podle specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZD.
Z2018-042873 11. 12. 2018 18. 1. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Jednorázový materiál - netkaná textilie odhad.cena 5 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky jednorázového materiálu – netkané textilie v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2018-042646 10. 12. 2018 30. 1. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro stolní analyzátor pro klinickou biochemii a bezplatné zapůjčení plně automatického analyzátoru k zajištění analýz pomocí čtyř metod odhad.cena 7 785 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro stolní analyzátor pro klinickou biochemii a bezplatné zapůjčení plně automatického analyzátoru k zajištění analýz absorpčních fotometrií, turbidimetrií, fluorescenčních polarizací a iontově selektivních potenciometrií.
Z2018-042364 10. 12. 2018 8. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Peginterferon beta 1-a odhad.cena 23 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele na 2 roky.
Z2018-042618 10. 12. 2018 17. 1. 2019 Ministerstvo obrany Oprava ozařovacího přístroje Chisostat odhad.cena 5 454 546 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmět plnění je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci.
Z2018-042460 10. 12. 2018 9. 1. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Jiná systémová hemostatika a látky tvořící cheláty se železem 2018 odhad.cena 16 062 207 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.
Z2018-042512 10. 12. 2018 7. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Fulvestrantum
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Z2018-042442 10. 12. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové 99Mo-99mTc-generátor odhad.cena 1 590 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky 99Mo-99mTc-generátoru o aktivitě minimálně 3,1 GBq 99mTc v eluátu v den kalibrace, včetně pomůcek a lahviček pro provádění eluce generátoru, a to do 21.8.2021 dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2018-042475 10. 12. 2018 11. 1. 2019 ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Pořízení Rehabilitačního vybavení II. pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Fyzioterapie (opakování) odhad.cena 11 247 933 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky následujících přístrojů a zařízení. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na tři (3) samostatné části. Jedná se o tyto přístroje: - Robotický přístroj pro rehabilitaci ruky a horní končetiny - Kinematické 3D vyšetření - Přístroj pro roboticky asistovaný nácvik chůze Bližší specifikace dodávek je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách
Z2018-042436 10. 12. 2018 29. 1. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – Dodávky implantabilních lékových pump odhad.cena 7 499 424 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Průběžné dodávky implantabilních pump pro aplikaci baklofenu u pacientů trpící těžkou spasticitou pro potřeby Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol.
Z2018-042283 7. 12. 2018 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha CARDION s.r.o.
EP SERVICE s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Dodávky spotřebního materiálu pro elektrofyziologii včetně příslušenství II 80 217 603 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to spotřebního materiálu pro elektrofyziologii včetně příslušenství pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami v předpokládaném období 36 měsíců.
Z2018-042344 6. 12. 2018 10. 1. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Endoskopická ORL sestava odhad.cena 1 730 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Operační endoskopická ORL sestava v počtu jednoho kusu včetně příslušenství.
Z2018-042367 6. 12. 2018 8. 1. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Léčivé přípravky s obsahem účinné látky alteplasa, degarelix-acetát, abirateron-acetát, denosumab a ivakaftor 2018 odhad.cena 59 771 576 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.
Z2018-042159 6. 12. 2018 16. 1. 2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Přípravky pro léčbu RA, psoriázy, CSU II. odhad.cena 170 297 131 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky po dobu 3 let přípravků s obsahem účinné látky: L04AA24 ABATACEPT L04AB05 KERTOLIZUMAB-PEGOL L04AB06 GOLIMUMAB L04AC05 USTEKINUMAB L04AC07 TOCILIZUMAB L04AC10 SEKUKINUMAB L04AC13 IXEKIZUMAB R03DX05 OMALIZUMAB Veřejná zakázka je rozdělená na 8 části
Z2018-042345 6. 12. 2018 10. 1. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Přenosný ultrazvukový přístroj pro nefrologicko-dialyzační oddělení odhad.cena 330 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Přenosný ultrazvukový přístroj pro oddělení nefrologie v počtu jednoho kusu včetně příslušenství.
Z2018-042356 6. 12. 2018 9. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Denosumab
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Léčivý přípravek s účinnou látkou Denosumabum, ATC M05BX04
Z2018-042171 6. 12. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Brno A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Poskytování pozáručního servisu ventilátorů pro domácí umělou plicní ventilaci 2018 20 228 640 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je závazek Poskytovatele poskytovat služby pozáručního servisu zdravotnické techniky – plicních ventilátorů a ostatní techniky v příloze č. 1 přílohy č. 1 (dále jen „Plicní ventilátor“) včetně jejich příslušenství v domácím prostředí u pacientů na území celé České republiky (dále jen „Servisní služby“; tito pacienti dále též „uživatelé“). Seznam Plicních ventilátorů, jejich příslušenství a ostatní techniky, která je předmětem Servisních služeb, je uveden v příloze č. 1 přílohy č. 1. Objednatel se zavazuje Poskytovateli hradit za řádně poskytnuté Servisní služby sjednanou cenu. Účelem této smlouvy je zajištění pozáručního servisu přístrojů pro domácí umělou plicní ventilaci a jejich příslušenství u pacientů v domácí péči po celé České republice tak, aby byla zajištěna nepřetržitá, územně a časově neomezená funkčnost těchto přístrojů a minimalizována rizika...
Z2018-042210 6. 12. 2018 15. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Autoinjektory 2019-2021
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky: a) autoinjektorů jednokomorových Diazepam; b) autoinjektorů jednokomorových Diazepam CVIČNÝ; c) autoinjektorů dvoukomorových Obidoxim dichlorid a atropin sulfát; d) autoinjektorů dvoukomorových Obidoxim dichlorid a atropin sulfát CVIČNÝ, e) autoinjektorů jednokomorových Morfin, f) autoinjektorů jednokomorových Morfin CVIČNÝ.
Z2018-042019 5. 12. 2018 10. 1. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou SEVOFLURAN odhad.cena 8 883 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou SEVOFLURAN (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace a současně bezplatná výpůjčka sevofluranových odpařovačů plně kompatibilních s výše uvedenými léčivými přípravky. Detailní podmínky vypůjčení přístrojů jsou uvedeny v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.
Z2018-041996 5. 12. 2018 9. 1. 2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Antikoagulancia odhad.cena 76 871 868 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky po dobu 3 let přípravků s obsahem účinné látky: B01AB05 ENOXAPARIN B01AB06 NADROPARIN B01AE07 DABIGATRAN-ETEXILÁT B01AF01 RIVAROXABAN B01AF02 APIXABAN B01AF03 EDOBAXAN Veřejná zakázka je rozdělená na 6 části
Z2018-042010 5. 12. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Léčiva hereditárního angioedému odhad.cena 53 673 048 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky po dobu 3 let přípravků s obsahem účinné látky: B06AC02 IKATIBANT B06AC04 KONESTAT ALFA Veřejná zakázka je rozdělená na 2 části
Z2018-042033 5. 12. 2018 7. 1. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - PAPÍROVÉ RUČNÍKY A ZÁSOBNÍKY odhad.cena 7 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka papírových ručníků a zásobníků, a to po dobu 48 měsíců.
Z2018-042135 5. 12. 2018 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP – pro kardiovaskulární systém III. – Empressin, Esmocard odhad.cena 6 767 060 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků Empressin a Esmocard pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2018-042127 5. 12. 2018 10. 1. 2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Přípravky pro léčbu RA, psoriázy, CSU I. odhad.cena 282 357 602 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky po dobu 3 let přípravků s obsahem účinné látky: L04AB01 ETANERCEPT L04AB02 INFLIXIMAB L04AB04 ADALIMUMAB Veřejná zakázka je rozdělená na 6 části
Z2018-042073 5. 12. 2018 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP - Antibakteriální látky pro systémové použití I. odhad.cena 16 054 530 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Tigecyclin pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2018-042023 5. 12. 2018 4. 1. 2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Léčiva pro RS odhad.cena 97 790 453 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčiv po dobu 3 let.
Z2018-042083 5. 12. 2018 23. 1. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - 11 kusů diagnostických stanic pro skiagrafii na Kliniku zobrazovacích metod odhad.cena 2 561 983 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění dodávky 11 diagnostických stanic pro skiagrafii na Kliniku zobrazovacích metod.
Z2018-042017 4. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Michaela Vítková
Pořízení ochranných brýlí - projekt MAL- opakované vyhlášení II. 446 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je pořízení 250 kusů ochranných brýlí.
Z2018-042114 4. 12. 2018 neuvedena Masarykova univerzita S-medics, s.r.o.
Tělový pletysmograf s možností určení strukturálního složení lidského těla 2 106 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka celotělového vzduchového pletysmografu, který umožňuje určit strukturální rozložení lidského těla z hlediska podílu tuku v těle pomocí principu celotělové denzitometrie.
Z2018-041790 3. 12. 2018 7. 1. 2019 Klatovská nemocnice, a.s. Modernizace návazné péče - Klatovská nemocnice, a.s. (2. vyhlášení) odhad.cena 13 383 346 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů za účelem modernizace návazné péče v Klatovské nemocnici a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Zakázka je rozdělena na 24 částí dle jednotlivých specifických oblastí zdravotnické techniky. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky a zadávacím podmínkám jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v jejich přílohách.
Z2018-041882 3. 12. 2018 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP – LP pro kardiovaskulární systém – Praluent (alirokumab), Repatha (evolokumab) odhad.cena 17 080 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků Praluent a Repatha pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2018-041778 3. 12. 2018 4. 1. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 6 - kardiotokografy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace kardiotokografů. Předmět veřejné zakázky je přitom dále rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Z2018-041925 3. 12. 2018 7. 1. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou METHYLPREDNISOLON odhad.cena 3 960 300 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou METHYLPREDNISOLON (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
Z2018-041782 3. 12. 2018 8. 1. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Čočky nitrooční odhad.cena 2 898 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nitroočních čoček pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Z2018-041756 3. 12. 2018 7. 1. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky spotřebního materiálu pro diagnostiku autoimunitních onemocnění metodou nepřímé fluorescence s výpůjčkou analytických systémů pro přípravu a pro automatické vyhodnocení preparátů odhad.cena 8 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu (dále jen zboží) pro diagnostiku autoimunitních onemocnění metodou nepřímé fluorescence do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze zadávacích podmínek – Druh a předpokládaný počet vyšetření.
Z2018-041927 3. 12. 2018 7. 1. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Infuzní technika pro Krajskou zdravotní, a.s. odhad.cena 2 024 793 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je dodání 5 ks sestav infuzní techniky spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: dopravy zboží do místa plnění, jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy likvidace obalového materiálu.
Z2018-041856 3. 12. 2018 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. MePro Trading, s.r.o.
Bella Bohemia s.r.o.
VAMARI s.r.o.
Inkontinenční pomůcky a dětské pleny 3 859 941 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů inkontinenčních pomůcek a dětských plen pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s., po dobu dvou let a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.
Z2018-041900 3. 12. 2018 4. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Omalizumab odhad.cena 37 015 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Z2018-041823 3. 12. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a.s. FUJIFILM Europe, GmbH
Nepřímá digitalizace- digitalizace pracoviště RDG pomocí detektorů 3 661 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního mobilního systému digitalizace pracoviště RDG pomocí detektorů (HW i SW), a dalšího souvisejícího příslušenství, jeho instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhujících pracovníků a techniků, a dále zajištění záručního a pozáručního servisu.
Z2018-041631 30. 11. 2018 3. 1. 2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Kontrastní látky odhad.cena 10 552 132 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kontrastních látek po dobu 4 let.
Z2018-041709 30. 11. 2018 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Lanreotid -acetát 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky lanreotid acetát o síle 120 MG (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v této Výzvě a v příloze č. 2 této Výzvy – Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Z2018-041609 30. 11. 2018 8. 1. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Dodávky PTA katétrů elutujících účinnou látku Paclitaxel odhad.cena 6 206 300 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky PTA katétrů elutujících účinnou látku Paclitaxel v souladu se zadávacími podmínkami.