Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Našli jsme více než 10 000 výsledků na výraz *.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2020-001359 16. 1. 2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Institut für angewandte Photonik e.V.
Laser-driven Cu-K Plasma X-ray Source 425 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vývoj a dodávku laserem řízeného zdroje rentgenového plazmatu.
Z2020-001379 16. 1. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové ORL shaver včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručního servisu odhad.cena 1 340 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je nákup systému ORL shaveru, včetně zajištění pozáručního servisu a dodávek spotřebního materiálu, který je určen pro ORL, FN Hradec Králové.
Z2020-001487 16. 1. 2020 14. 2. 2020 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Ultrazvuky pro NPK, a.s odhad.cena 4 174 215  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů pro NPK a.s. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, více i všech částí veřejné zakázky. Bližší specifikace v rámci ZD:
Z2020-001442 16. 1. 2020 18. 2. 2020 Nemocnice Na Homolce Infuzní technika odhad.cena 6 968 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístrojového vybavení, detailně specifikovaného v příloze č. 2 ZD (tj. v rozsahu checklistu, který je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace), zabezpečení záručního a pozáručního servisu tohoto přístroje po dobu min. 8 let (min. 2 roky + 6 let) a zabezpečení průběžných dodávek spotřebního materiálu.
Z2020-001303 14. 1. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Perfect Distribution a.s.
Toaletní papír, papírové ručníky, utěrky a ubrousky 2 147 923  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky toaletního papíru, papírových ručníků, utěrek a ubrousků v rozsahu dle potřeb zadavatele v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Z2020-001328 14. 1. 2020 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. S & T Plus s.r.o.
Modernizace diagnostických UZ systémů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 2 570 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení přenosného ultrazvukového echokardiografu pro vyšetření rizikových pacientů u lůžka ARO bez nutnosti rizikového transportu a dále diagnostický ultrazvukový přístroj pro vyšetření v rámci interních oborů.
Z2020-001218 13. 1. 2020 10. 2. 2020 Ústav hematologie a krevní transfuze DODÁVKA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO ÚHKT – ALPROLIX II. odhad.cena 90 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky léčivých přípravků , ato ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem.
Z2020-001036 13. 1. 2020 11. 2. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Kardioangiografický komplet pro elektrofyziologii odhad.cena 32 135 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení univerzálního kardioangiografického zařízení s C/G ramenem s maximálním rozsahem pohybu a plnou digitalizací obrazu určeného pro provádění elektrofyziologických a kardiovaskulárních procedur pro I. Interní kliniku – kardiologickou. Předmět plnění musí být vybaven efektivním systémem pro snížení dávky RTG záření pro pacienta (mřížkou řízená pulzní skiaskopie, clonění bez záření, dodatečná filtrace), systémem minimalizování radiační zátěže personálu (ochranné štíty a závěsy z Pb gumy). Řešení elektrofyziologického sálu je možné realizovat buď v plně zavěšeném provedení ze stropu (vyjma vyšetřovacího stolu) nebo jako stacionární systém v podlaze. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky musí být rovněž ultrazvuk pro kardiologii.
Z2020-001262 13. 1. 2020 13. 2. 2020 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Defibrilátory odhad.cena 1 528 347  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka defibrilátorů pro kardiologické oddělení Pardubické nemocnice a ARO, chirurgické a interní oddělení Litomyšlské nemocnice. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, více i všech částí veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu plnění pro každou část veřejné zakázky je uvedena V Příloze č. 4 ZD
Z2020-001192 13. 1. 2020 21. 2. 2020 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Totální endoprotézy kolenního a kyčelního kloubu odhad.cena 105 054 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ortopedických implantátů – Totálních endoprotéz kolenních a kyčelních kloubů, v rozsahu dle potřeb zadavatele. 2. Rozdělení veřejné zakázky na části 3. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 2 části, technická specifikace jednotlivých částí a jejich položek je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2020-001154 13. 1. 2020 6. 2. 2020 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Dodávka a instalace vyšetřovacích přístrojů včetně pozáručního servisu odhad.cena 617 598  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových přístrojů včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu
Z2020-001213 13. 1. 2020 10. 2. 2020 Ústav hematologie a krevní transfuze DODÁVKA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO ÚHKT – ELOCTA III. odhad.cena 49 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky léčivých přípravků , ato ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem.
Z2020-001229 13. 1. 2020 10. 2. 2020 Ústav hematologie a krevní transfuze DODÁVKA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO ÚHKT – FEIBA III. odhad.cena 270 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem.
Z2020-001243 13. 1. 2020 10. 2. 2020 Ústav hematologie a krevní transfuze DODÁVKA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO ÚHKT – KOVALTRY III. odhad.cena 255 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci po dobu 36 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem.
Z2020-001231 13. 1. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Uzavřený odběrový systém
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné pravidelné dodávky uzavřeného odběrového systému (dále také „komodita“ nebo „zboží“) po dobu tří let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka). 2. Technické a obecné požadavky jsou blíže specifikovány v příloze č. 2.
Z2020-001224 13. 1. 2020 10. 2. 2020 Ústav hematologie a krevní transfuze DODÁVKA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO ÚHKT – AFSTYLA II. odhad.cena 37 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky léčivých přípravků ,a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem.
Z2020-000787 10. 1. 2020 11. 2. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci LF UPOL – Laparoskopický simulátor odhad.cena 677 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu jednoho kusu laparoskopického simulátoru, který umožňuje nácvik orientace v prostoru, vč. šití tkání uvnitř. Součástí je video jednotka laparoskopu, která umožňuje simulaci zákroku v jednotlivých tkáních. Laparoskopický simulátor je určen k získání dovedností a orientace v prostoru, včetně manipulace s laparoskopickými nástroji a endoskopickým video-řetězcem. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Z2020-000807 10. 1. 2020 10. 2. 2020 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové „LF HK – FANTOM – Materiál pro provoz pořizovaných zařízení“ odhad.cena 3 376 383  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky, resp. jejích částí, je dodávka materiálu (spotřební materiál, náhradní díly) k simulátorům, trenažerům a přístrojům zakoupeným dříve v rámci projektu FANTOM. Materiál bude použit během fyzické realizace projektu. Materiál bude sloužit jako nezbytná součást výuky na pořízených simulátorech a trenažerech, tvoří nedílnou součást výuky studentů LF HK.
Z2020-000608 13. 1. 2020 6. 2. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem brodalumabu a guselkumabu odhad.cena 14 213 380  Kč
Oprava Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků imunosupresiv, inhibitorů interleukinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2020-000734 10. 1. 2020 12. 2. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem ATB ciprofloxacin, ceftazidim a clindamycin odhad.cena 3 825 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky antibiotik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2020-000791 10. 1. 2020 18. 2. 2020 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Dodávky samoexpandibilních stentů kompatibilních s 0,018´´ vodiči odhad.cena 10 447 360  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky samoexpadibilních stentů kompatibilních s 0,018´´ vodiči k vyztužení a zajištění průchodnosti cév po dobu 24 měsíců.
Z2020-000946 10. 1. 2020 3. 2. 2020 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace N01A - ANESTETIKA CELKOVÁ, PARENTERÁLNÍ odhad.cena 3 640 853  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků –ATC skupina N01A - ANESTETIKA CELKOVÁ, PARENTERÁLNÍ,
Z2020-000487 9. 1. 2020 6. 2. 2020 REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace HUMIRA II 2020 (Adalimumab) odhad.cena 43 968 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků.
Z2020-000485 9. 1. 2020 6. 2. 2020 REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace TERIPARATID 2019 odhad.cena 14 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků. Část I Předmět zakázky: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků FORSTEO. Část II Předmět zakázky: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků TERROSA. Část III Předmět zakázky: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků MOVYMIA.
Z2020-000469 9. 1. 2020 7. 2. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci Ultrazvukový simulátor pro LF UP v Olomouci odhad.cena 2 052 750  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu ultrazvukového simulátoru, pro potřeby projektu „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Z2020-000470 9. 1. 2020 7. 2. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci Hysteroskopický simulátor pro LF UP v Olomouci odhad.cena 758 457  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu hysteroskopického simulátoru, pro potřeby projektu „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Z2020-000343 9. 1. 2020 10. 2. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Automatický dezinfektor endoskopů I. odhad.cena 975 207  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka plně automatického dezinfektoru endoskopů.
Z2020-000468 9. 1. 2020 10. 2. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Dodávka monitorů životních funkcí a anesteziologických přístrojů odhad.cena 13 016 529  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Z2020-000332 7. 1. 2020 10. 2. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Defibrilátory s monitorací životních funkcí I. odhad.cena 743 802  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodání 5ks nových defibrilátorů spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Z2020-000458 7. 1. 2020 neuvedena Domov pro seniory Nová slunečnice SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.
Nákup 70 ks polohovacích postelí 4 511 681  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka běžných a mobilizačních pečovatelských lůžek.
Z2020-000007 6. 1. 2020 5. 2. 2020 Thomayerova nemocnice Zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol u rozvodů medicinálních plynů a zařízení s tím souvisejících odhad.cena 6 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol u rozvodů medicinálních plynů a zařízení s tím souvisejících.
Z2020-000188 6. 1. 2020 14. 2. 2020 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – Ultrazvukové bezdrátové disektory s příslušenstvím II odhad.cena 4 216 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky ultrazvukových bezdrátových disektorů včetně příslušenství, po dobu 48 měsíců.
Z2020-000067 6. 1. 2020 10. 2. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc FN Olomouc - obnova kardiologické SPECT kamery pro KNM odhad.cena 23 494 498  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je obměna 1 ks přístroje kardiologická SPECT kamera s CZT detektory pro Kliniku nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc. Součástí obměny kardiologické SPECT kamery s CZT detektory budou i stavební úpravy.
Z2020-000092 6. 1. 2020 6. 2. 2020 Vítkovická nemocnice a.s. Přístroj pro jícnovou manometrii odhad.cena 1 767 300  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - přístroje pro jícnovou manometrii.
Z2020-000238 6. 1. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Opioidní anestetika odhad.cena 4 375 023  Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ze skupiny opioidních anestetik po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Účinná látka Síla a velikost balení ATC Předpokl. spotřeba (počet originálních balení) / 3 roky FENTANYLI CITRAS 50MCG/ML INJ SOL 5X2ML N01AH01 4260 balení FENTANYLI CITRAS 50MCG/ML INJ SOL 5X10ML N01AH01 417 balení ALFENTANILI HYDROCHLORIDUM 0,5MG/ML INJ SOL 5X2ML N01AH02 678 balení SUFENTANILI CITRAS 50MCG/ML INJ SOL 5X1ML/50RG N01AH03 2070 balení SUFENTANILI CITRAS 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML/10RG N01AH03 4836 balení SUFENTANILI CITRAS 50MCG/ML INJ SOL 5X5ML/250RG N01AH03 4905balení SUFENTANILI CITRAS 5MCG/ML INJ SOL 5X10ML/50RG N01AH03 3990 balení
Z2020-000051 6. 1. 2020 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Léčivé přípravky pro zažívací trakt a metabolismus Ocaliva II. odhad.cena 25 306 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky acidum obeticholicum (ATC skupina A05AA04) pro léčbu ambulantních pacientů ve schválených indikacích.
Z2020-000140 6. 1. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHARMOS, a.s.
Léčivý přípravek „Androcur“ – účinná látka „cyproteron“, síla 50 mg, 100 mg 80 932  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
Z2020-000143 6. 1. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHARMOS, a.s.
Léčivý přípravek s účinnou látkou „quetiapin“, síla 100 mg, 200 mg 71 702  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
Z2020-000047 6. 1. 2020 6. 2. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Dodávka Kardiotokografu se skalpovými elektrodami do Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice o. z. odhad.cena 240 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Kardiotokografu se skalpovými elektrodami do Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z.
Z2020-000213 6. 1. 2020 3. 2. 2020 Fakultní nemocnice Brno Staplery a katry odhad.cena 41 255 881  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových kupních smluv na dodávky spotřebního materiálu – staplerů a katrů pro Chirurgickou kliniku, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno, a to podle potřeb zadavatele.
Z2020-000103 6. 1. 2020 6. 2. 2020 Vítkovická nemocnice a.s. Spiroergometr odhad.cena 831 392  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - Spiroergometru.
Z2020-000083 3. 1. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHARMOS, a.s.
Léčivý přípravek s účinnou látkou „sertralin“, síla 50 mg a 100 mg 71 702  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
Z2020-000069 3. 1. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHARMOS, a.s.
Léčivý přípravek s účinnou látkou „ibuprofen“, síla 400 mg 12 570  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
Z2020-000115 3. 1. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHARMOS, a.s.
Brintellix – účinná látka „vortioxetin“, síla 10 mg 72 661  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
Z2019-046202 3. 1. 2020 11. 2. 2020 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - CEFEPIM odhad.cena 12 072 783  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou Cefepim, a to po dobu 48 měsíců.
Z2020-000064 3. 1. 2020 20. 1. 2020 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace M03A-PERIFERNÍ MYORELAXANCIA, PARENTERÁLNÍ - Dodávky odhad.cena 3 802 619  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu M03A-PERIFERNÍ MYORELAXANCIA, PARENTERÁLNÍ - Dodávky
Z2019-046102 2. 1. 2020 neuvedena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Alliance Healthcare s.r.o.
Léčivý přípravek ATC S01LA04 – léčiva s účinnou látkou RANIBIZUMAB 11 397 468  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC S01LA04 – léčiva s účinnou látkou RANIBIZUMAB 10 MG/ML INJ SOL 1 X 0,165 ML. Dodávky budou probíhat na základě kupní smlouvy po dobu určitou 2 let. Minimální četnost dodávek na všechna místa dodání je 2x týdně. Specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2019-046129 2. 1. 2020 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Imunosupresiva - selektivní antithymocytární imunoglobulin III. odhad.cena 13 176 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků selektivního antithymocytárního imunoglobulinu pro léčbu hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-046145 2. 1. 2020 3. 2. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Dodávky materiálu pro inkontinenci odhad.cena 7 947 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky porodnických vložek
Z2019-046119 2. 1. 2020 3. 2. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Dodávka obvazového materiálu I. – Gázový materiál a výrobky z netkané textilie II odhad.cena 2 550 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek výrobků z netkané textilie

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 345 lidí darovalo 967 330 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy