Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 11 630 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-010860 1. 4. 2020 1. 5. 2020 Masarykův onkologický ústav RADIOFARMAKA (2020-2022)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 7 druhů léčivých přípravků dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a za podmínek dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy).
 Z2020-010959 1. 4. 2020 24. 4. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava KAZETY Sterrad 100NX pro sterilizační zařízení odhad.cena 2 829 851 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kazet Sterrad 100NX vč. obalového materiál pro zdravotnické pomůcky (ploché sáčky a role), které se používají na oddělení centrální sterilizace FN Ostrava. Kazety Sterrad 100NX jsou nedílnou součástí Systému Sterrad 100NX, který umožňuje expresní čtyřiadvacetiminutovou povrchovou sterilizaci nejcitlivějších lékařských nástrojů, pevných teleskopů, dobíjecích baterií apod. Ploché sáčky a role jsou určeny jako obalový materiál pro zdravotnické pomůcky do nízkoteplotní sterilizace (peroxid vodíku, plyny EO a FO nebo radiační záření) ve zdravotnických zařízeních.
 Z2020-010919 31. 3. 2020 neuvedena REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace PHARMOS, a.s.
KINERET 2020 - JŘBU (Anakinra) 3 573 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky léčivých přípravků (dále jen „předmět plnění“).
 Z2020-010440 30. 3. 2020 27. 4. 2020 REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace CIMZIA 2020 (Certolizumab) odhad.cena 51 668 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků.
 Z2020-010713 30. 3. 2020 4. 5. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou SUFENTANIL (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
 Z2020-010567 30. 3. 2020 28. 4. 2020 Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace Dodávky humánních léčivých přípravků pro UHKT I. odhad.cena 293 312 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro potřeby lékárny Ústavu pro péči o matku a dítě v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-010468 30. 3. 2020 4. 5. 2020 Uherskohradišťská nemocnice a.s. Obnova SPECT/CT odhad.cena 28 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je obnova přístroje SPECT/CT. Obnova SPECT/CT spočívá ve výměně celého přístroje, za nový vč. příslušenství, jehož součástí bude nový SW a vyhodnocovací stanice. Bližší podmínky a požadavky zadavatele jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
 Z2020-010733 30. 3. 2020 30. 4. 2020 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně PBTK odhad.cena 8 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb zdravotnických prostředků spočívajících v provádění: 1) periodických bezpečnostně technických kontrol 2) provozních revizí 3) školení obsluhy 4) kontrol lahvových stanic medicinálních plynů 5) zajištění havarijní služby zdrojových stanic medicionálních plynů a jejich úsekových uzávěrů
 Z2020-010637 30. 3. 2020 neuvedena Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace TRIOS spol. s r.o.
Hotové kultivační půdy na Petriho miskách II 2 968 419 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hotových kultivačních půd na Petriho miskách.
 Z2020-010338 30. 3. 2020 29. 4. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Elektroterapeutický přístroj pro Rehabilitační odhad.cena 369 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodání 1 ks elektroterapeutického přístroje spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
 Z2020-010694 30. 3. 2020 4. 5. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou odhad.cena 8 658 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou PAZOPANIB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
 Z2020-010438 30. 3. 2020 27. 4. 2020 REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace COSENTYX 2020 (Secukinumab) odhad.cena 42 808 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků.
 Z2020-010714 30. 3. 2020 4. 5. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou odhad.cena 3 067 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou DEXMEDETOMIDIN (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
 Z2020-010711 30. 3. 2020 4. 5. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou odhad.cena 17 647 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou SEKUKINUMAB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
 Z2020-010681 30. 3. 2020 4. 5. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči odhad.cena 4 470 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění průběžných dodávek pomůcek pro ošetřovatelskou péči.
 Z2020-010500 27. 3. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHARMOS, a.s.
Léčivý přípravek „Tisercin“ - účinná látka 80 393 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
 Z2020-010497 27. 3. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHARMOS, a.s.
Léčivý přípravek „Rivotril“ - účinná látka 67 220 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
 Z2020-010248 27. 3. 2020 28. 4. 2020 Ministerstvo obrany Přístrojové vybavení veterinárních zásahových týmů odhad.cena 4 958 678 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení přístrojového vybavení pro veterinární zásahové týmy Agentury vojenského zdravotnictví. Veřejná zakázka je rozdělena do sedmi samostatných částí.
 Z2020-010301 27. 3. 2020 30. 4. 2020 Nemocnice Na Homolce Zařízení pro mechanické trombektomie odhad.cena 1 982 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek zařízení pro mechanické trombektomie pro Nemocnici Na Homolce.
 Z2020-010266 27. 3. 2020 24. 4. 2020 REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace BENEPALI 2020 (Etanercept) odhad.cena 44 940 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků.
 Z2020-010160 27. 3. 2020 neuvedena Nemocnice Středočeského kraje a.s. Dodávka inkontinenčních kalhotek pro dospělé a odhad.cena 18 560 207 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky inkontinenčních kalhotek pro dospělé a podložek do Oblastních nemocnic Středočeského kraje na základě dílčích objednávek po dobu 48 měsíců. Podrobná specifikace inkontinenčních kalhotek pro dospělé a podložek je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
 Z2020-010201 27. 3. 2020 5. 5. 2020 Nemocnice Na Bulovce Dodávky balónkových katétrů pro radiologii odhad.cena 15 840 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky balónkových katétrů pro radiodiagnostickou kliniku NNB, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-010147 26. 3. 2020 24. 4. 2020 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Obnova technologie sterilizátorů na oddělení odhad.cena 5 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks velkých parních sterilizátorů a 2 ks malých sterilizátorů vč. technologie výroby a zásobníku upravované změkčené demineralizované vody na pro COS a CS.
 Z2020-010333 26. 3. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje LINET spol. s r.o.
Dodávka nemocničních lůžek vč. příslušenství 2 186 629 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek vč. příslušenství pro oddělení MOJIP, NIP, DIOP, Interna a Chirurgie Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, provozovnu Nemocnice Kutná Hora, včetně přepravy na místo určení, kompletace, montáže, instalace, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáž personálu, likvidace obalů a odpadu, provádění bezplatného záručního servisu a předepsaných bezpečnostně technických prohlídek v průběhu záruční doby. Součástí předmětu plnění je zároveň zajištění pozáručního servisu v délce 6 let od ukončení záruční doby, tedy zajištění pozáručních bezpečnostních technických kontrol, práce technika, doprava, ztrátový čas na cestě.
 Z2020-010285 26. 3. 2020 30. 4. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci Provádění revizí, kontrol a oprav požárních odhad.cena 6 050 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění revizí, kontrol a oprav na požárních ucpávkách a požárních uzávěrech v objektech Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a s obecně platnými normami za účelem udržení dobrého technického stavu, a to na dobu určitou do 31. 12. 2025. Místem plnění jsou objekty na adresách 17. listopadu 939/7 a 17. listopadu 1192/12 v Olomouci.
 Z2020-010421 26. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo obrany Lefeen s.r.o.
Kryokomora pro ASC DUKLA - 2020 1 883 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup kryokomory, která bude sloužit k regeneraci, rekondici a relaxaci sportovců ASC DUKLA s využitím léčebných účinků chladové terapie.
 Z2020-009995 25. 3. 2020 24. 4. 2020 Nemocnice Na Bulovce Dodávky centrálních žilních materiálů pro odhad.cena 5 820 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ, jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro radiodiagnostickou kliniku NNB, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-010024 25. 3. 2020 27. 4. 2020 Nemocnice Na Homolce RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ - odhad.cena 25 099 889 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti
 Z2020-010294 25. 3. 2020 neuvedena ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrsví SAFIBRA s.r.o.
MRI kompatibilní sondy pro měření teploty-dodávka 242 490 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu MRI kompatibilní sondy s vyhodnocovací jednotkou pro měření teploty. Měření teploty bude probíhat během testování systému pro mikrovlnnou hypertermii a mikrovlnné ablace. • 2 x optické kabely s minimálně 4 senzory sloučenými do jediné polyamidové špičky o vnějším průměru katetru maximálně 750 µm; vzdálenost senzorů v rozmezí 20 mm; délka minimálně 4 m: Kalibrace rozmezí od 20°C do 50 °C, • 4x optický kabel s jedním senzorem o délce 2 m a vnějším průměru vlákna maximálně 310 µm. • čtyřkanálová vyhodnocovací jednotka se vzorkovací frekvencí 125 Hz. Rozlišení minimálně 0.1 °C, přesnost minimálně 0.5 °C, • komunikace s PC přes USB
 Z2020-010031 25. 3. 2020 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Dodávky 81Rb/81mKr generátorů odhad.cena 5 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků radiofarmak - 81Rb/81mKr radionuklidových generátorů pro diagnostické účely pacientů ve schválených indikacích. Izotop 81Rb sorbovaný ve formě kationtů na ionexovém médiu umístěném v hermetizované průtokové cele (jádro generátoru), jejíž výstup je opatřen bakteriologickým filtrem. Generátory budou zadavateli doručovány dle aktuální potřeby zadavatele, vždy pověřenou oprávněnou firmou.
 Z2020-009684 23. 3. 2020 24. 4. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, odhad.cena 1 530 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodání souboru nových zdravotnických prostředků.
 Z2020-009836 23. 3. 2020 20. 4. 2020 Středomoravská nemocniční a.s. Vybavení pro operační sály Nemocnice Prostějov odhad.cena 210 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks pneumatického turniketu a 2 ks stojanů na misky s ohřevem pro Nemocnici Prostějov.
 Z2020-009950 23. 3. 2020 20. 4. 2020 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Servis infuzní techniky odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je servis zdravotnických prostředků, infuzní techniky Fresenius po dobu neurčitou. a) Provádění bezpečnostně technických kontrol, kontrol elektrické bezpečnosti a kontrol předepsaných výrobcem dle zák. č. 268/2014 Sb. v platném znění vč. vystavení protokolu dle doporučení výrobce. b) Opravy zdravotnických prostředků včetně jejich příslušenství (dále jen „opravy“), které se zhotovitel zavazuje provádět na základě přijetí požadavku objednatele učiněném dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo telefonicky.
 Z2020-009756 23. 3. 2020 22. 4. 2020 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Vybavení ONN pro návaznou péči RTG systém a C odhad.cena 3 311 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 2 části, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (dále jen „ZP“) včetně montáže, uvedení dodaných ZP do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Broumov souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
 Z2020-009683 26. 3. 2020 22. 4. 2020 Vítkovická nemocnice a.s. Magnetická rezonance odhad.cena 38 115 000 Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku. Zároveň je součástí VZ zabezpečení komplexního „FULL“ servisu po dobu 6 let ode dne ukončení záruky.
 Z2020-009899 23. 3. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Královehradecká lékárna a.s.
Léčivé prostředky a roztoky pro ZZS PAK 2020-2023 3 614 883 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých prostředků a roztoků. Přesné vymezení a předpokládané roční množství je uvedeno a specifikováno v Položkovém seznamu dodávek léků (léčiv) tohoto zadávacího řízení.
 Z2020-009564 20. 3. 2020 17. 4. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany Odborná údržba zdravotnického, speciálního a
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je na každou část VZ, v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na provádění odborné údržby zdravotnického a speciální vybavení mobilních biologických týmů a specializovaných pracovišť Vojenského zdravotního ústavu Praha.
 Z2020-009613 20. 3. 2020 neuvedena Dodávka kloubních náhrad - centralizované odhad.cena 92 893 874 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou přímé dodávky kloubních náhrad prostřednictvím konsignačního skladů pro Oblastní nemocnice Středočeského kraje po dobu 24 měsíců.
 Z2020-009401 19. 3. 2020 16. 4. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany Odborná údržba vybavení PN
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na provádění odborné údržby zdravotnických a laboratorních přístrojů a zařízení polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví.
 Z2020-009493 19. 3. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Cheirón a.s.
Dokoupení přístrojů pro umělou plicní ventilaci v 1 641 783 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka 3 kusů ventilátorů pro umělou plicní ventilaci včetně příslušenství.
 Z2020-009462 18. 3. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Léčivý přípravek s účinnou látkou „paliperidon“, 83 322 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
 Z2020-009458 18. 3. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Léčivý přípravek s účinnou látkou „memantin“, síla 55 056 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
 Z2020-009306 18. 3. 2020 15. 4. 2020 Nemocnice Litoměřice, a.s. Vybavení pro ARO – přístroje anesteziologické a odhad.cena 8 430 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky.
 Z2020-009314 17. 3. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Léčivý přípravek s účinnou látkou „kyselina 115 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
 Z2020-009177 16. 3. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Léčivý přípravek s účinnou látkou „rosuvastatin“, 7 590 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
 Z2020-009220 18. 3. 2020 30. 3. 2020 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Papírový hygienický program včetně dodávek odhad.cena 5 216 201 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se průběžné dodávky papírového hygienického programu v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Průběžné dodávky budou probíhat po dobu 3 let od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 6 ZD.
 Z2020-009135 30. 3. 2020 14. 4. 2020 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Magnetická rezonance odhad.cena 39 361 157 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka magnetická rezonance včetně pozáručního FULL servisu po dobu 8 let. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě. Bližší specifikace v rámci ZD.
 Z2020-008997 27. 3. 2020 15. 4. 2020 Vítkovická nemocnice a.s. Dodávka ultrazvukových přístrojů pro Vítkovickou odhad.cena 14 436 079 Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - ultrazvukových přístrojů.
 Z2020-009139 27. 3. 2020 15. 4. 2020 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. RTG přístroj stacionární pro Chrudimskou odhad.cena 5 149 999 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks RTG přístroje stacionárního pro Chrudimskou nemocnici a to včetně dodávky nezbytných komponentů pro instalaci přístroje a provedení prací s instalací spojených. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě. Bližší specifikace v rámci ZD.
 Z2020-009167 16. 3. 2020 15. 4. 2020 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Axitinib odhad.cena 6 939 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Axitinib 5 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze číslo 2 ZD – Cenová nabídka.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 394 lidí darovalo 1 104 816 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy