Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 9663 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005129 14. 2. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP - Náhrady plazmy - želatinové přípravky – Gelofusin - Geloplasma odhad.cena 3 122 860  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem želatiny a minerálů pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-005364 14. 2. 2019 18. 3. 2019 Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha Servisní služby vybraných RTG modalit II odhad.cena 16 560 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních servisních služeb pro zařízení umístěná na oddělení radiologie, která jsou ve vlastnictví Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha po dobu 4 let ode dne účinnosti Servisní smlouvy.
Z2019-005130 14. 2. 2019 18. 3. 2019 Institut klinické a experimentální medicíny HVLP – Imunoglobuliny proti hepatitidě B (HBV) II. odhad.cena 86 634 930  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivého přípravku Neohepatect s obsahem imunoglobulinu proti HBV pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-005310 14. 2. 2019 21. 3. 2019 Institut klinické a experimentální medicíny HVLP – Antidiabetika – insuliny a kombinace I. odhad.cena 31 878 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků ATC skupin antidiabetik, insulinů a jejich kombinací pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-005407 14. 2. 2019 18. 3. 2019 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady FNKV – Dodávka přístrojového vybavení pro onkogynekologické centrum v rámci projektu IROP - II. etapa odhad.cena 16 050 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového a nástrojového vybavení pro onkogynekologické centrum zadavatele v rámci projektu IROP – II. etapa. Veřejná zakázka je rozdělena do 8 částí ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ. Na každou část podává dodavatel samostatnou nabídku. Podrobná specifikace předmětu plnění a vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 („Technická specifikace pro jednotlivé části veřejné zakázky“) a v příloze č. 3 („Návrh kupní smlouvy“).
Z2019-005359 14. 2. 2019 18. 3. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci UPOL/ARTECA – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu odhad.cena 248 300  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace.
Z2019-005135 14. 2. 2019 25. 3. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – Dodávky biliárních katétrů pro jednokrokovou techniku odhad.cena 1 404 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky biliárních drenážních katétrů pro jednokrokovou techniku, a to po dobu 48 měsíců
Z2019-005338 14. 2. 2019 15. 3. 2019 Fakultní nemocnice Brno Elektrofyziologický komplet pro IKK odhad.cena 5 578 512  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Elektrofyziologický komplet pro IKK“ je dodávka elektroanatomického mapovacího systému umožňujícího komplexnější léčbu poruch srdečního rytmu s ablačním přístrojem pro léčbu arytmií a s ním kompatibilní proplachové pumpy, řízené z centrálního pultu pro Interní kardiologickou kliniku Fakultní nemocnice Brno, pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Komplet se skládá z nefluoroskopického elektroanatomického kontaktního 3D navigační systému, ablačního generátoru a chladicí proplachové pumpy.
Z2019-005150 14. 2. 2019 18. 3. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Poskytování servisních služeb u přístrojů GE Datex - Ohmeda odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručních servisních služeb pro anesteziologické přístroje, monitory, inkubátory, oxymetry, defibrilátory, monitorovací systémy včetně příslušenství firmy GE Datex – Ohmeda ve vlastnictví Fakultní nemocnice Olomouc.
Z2019-005120 13. 2. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP - Antirevmatika a protizánětlivé léky I. – Neodolpasse odhad.cena 3 756 475  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem zadavatele je zajistit pro svou činnost dodávky léčivých přípravků Neodolpasse pro léčbu hospitalizovaných pacientů. Léčivé přípravky jsou určeny pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-005197 13. 2. 2019 20. 3. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Oktokog alfa 250, 500, 1000, 2000, 3000IU (III.generace) odhad.cena 11 321 100  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva – Oktokog alfa 250, 500, 1000, 2000, 3000IU (III.generace), a to po dobu 48 měsíců.
Z2019-005117 13. 2. 2019 21. 3. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - MEPOLIZUMAB odhad.cena 13 704 153  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění otevřené nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva -MEPOLIZUMAB, a to po dobu 48 měsíců.
Z2017-033841 13. 2. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Animalab s.r.o.
Animalab s.r.o.
BARIA s.r.o.
Animalab s.r.o.
Animalab s.r.o.
Chromservis s.r.o.
Animalab s.r.o.
VWR International s.r.o.
Animalab s.r.o.
VWR International s.r.o.
BARIA s.r.o.
Fisher Scientific, spol. s r.o.
"APR" spol. s r.o.
BARIA s.r.o.
Fisher Scientific, spol. s r.o.
Laboratorní materiál a chemikálie 06-2018 1 173 146  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005102 12. 2. 2019 14. 3. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava „Spotřební materiál pro plně automatickou rozplňovací stanici Medrad Intego“ odhad.cena 4 092 131  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je zajištění spotřebního materiálu pro výkony specializovaného pracoviště PET/CT ve zbudované části Kliniky nukleární medicíny
Z2019-005108 12. 2. 2019 15. 3. 2019 Thomayerova nemocnice Thomayerova nemocnice – Nákup dvou RTG C-ramen pro chirurgii a KDCHT odhad.cena 4 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů: RTG C-rameno 2ks - blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-004910 13. 2. 2019 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávky základních infuzních roztoků pro zdravotnická zařízení Královéhradeckého kraje odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004946 11. 2. 2019 13. 3. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Instrumentária odhad.cena 4 401 653  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka instrumentária pro laparoskopickou operativu (4 ks souprav), instrumentária pro hysteroskopickou operativu (2 ks souprav) a instrumentária pro laparoskopickou operativu - videoendoskop (2 ks souprav) pro Porodnickou – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Z2019-004961 11. 2. 2019 13. 3. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Jiné antiparatyreoidální látky 2019 odhad.cena 3 949 503  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou cinakalcet-hydrochlorid
Z2019-004997 11. 2. 2019 12. 3. 2019 Stodská nemocnice, a.s. Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – svářečka sterilizačních obalů, řezačka a vrtačka odhad.cena 427 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, rozdělené na 2 části, je dodávka svářečky sterilizačních obalů, řezačky (1. část VZ) a operační vrtačky (2. část VZ) pro Stodskou nemocnici, a.s. ve stanoveném rozsahu v souladu se ZD a jejími přílohami.
Z2019-004850 11. 2. 2019 19. 3. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - BARICITINIB odhad.cena 24 619 440  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou BARICITINIB, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-005032 11. 2. 2019 14. 3. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Specifické imunoglobuliny 2019 odhad.cena 10 440 089  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Z2019-004808 11. 2. 2019 13. 3. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc EEG odhad.cena 811 674  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje EEG pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc
Z2019-004751 11. 2. 2019 8. 3. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IROP – Perinatologie – Elektrochirurgická jednotka odhad.cena 2 197 470  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks elektrochirurgických jednotek, příslušenství a spotřebního materiálu. Blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato položka je uvedena v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve Věstníku MZČR 14/2015 pod názvem Elektrochirurgická jednotka pro koagulování i řez, č. 65.
Z2019-004829 11. 2. 2019 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem ZUUL – dodávka látek pro diagnostické metody 2019 odhad.cena 193 724 000  Kč
Předběžné oznámení postupná dodávka diagnostických přípravků pro činnost klinických imunologických laboratoří zadavatele podle jeho aktuální potřeby, na jeho jednotlivá pracoviště v kvalitě odpovídející požadavkům na zdravotnické prostředky in-vitro v souladu se zákonem 268/2014 Sb. a právními předpisy souvisejícími a v souladu se zadávacími podmínkami pro jednotlivé části VZ
Z2019-004815 11. 2. 2019 18. 3. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - GEFITINIB odhad.cena 14 853 116  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva GEFITINIB, a to po dobu 48 měsíců.
Z2019-004601 8. 2. 2019 11. 3. 2019 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Dodávka přístrojového vybavení – vyvíječ páry pro Svitavskou nemocnici – 2. kolo odhad.cena 743 801  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup elektrického vyvíječe páry pro centrální sterilizaci Svitavské nemocnice včetně příslušenství či technologií do místa plnění, v souladu s ostatními podmínkami zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky. Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního přístrojového vybavení včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu.
Z2019-004702 13. 2. 2019 neuvedena Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Dodávka nitroočních čoček, vč. bezplatné výpůjčky operační jednotky pro oční oddělení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004767 8. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky z ATC skupiny J06BB* odhad.cena 22 197 885  Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků z ATC skupiny J06BB* po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-004740 8. 2. 2019 14. 3. 2019 Ústav hematologie a krevní transfuze DODÁVKA DIAGNOSTIK PRO SEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ INFEKČNÍCH MARKERŮ odhad.cena 11 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu: diagnostika, kalibrátory a další spotřební materiál pro serologické vyšetření markerů infekcí přenosných krví pro dárce krve, krevních složek a kmenových buněkna základě rámcové kupní smlouvy a rovněž výpůjčka 1 kusu vhodného plně automatického imunochemického analyzátoru na základě smlouvy o výpůjčce.
Z2019-004639 7. 2. 2019 28. 2. 2019 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Kortikosteroidy pro systémovou aplikaci, parenterální (H02A) – opakované zadání odhad.cena 2 228 473  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků - léčiva s účinnou látkou METHYLPREDNISOLON-ACETÁT a NATRIUM-METHYLPREDNISOLON-SUKCINÁT (kortikosteroidy pro systémovou aplikaci) dle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Veřejná zakázka je rozdělena do následujících částí: 1. část - METHYLPREDNISOLON-ACETÁT 2. část - NATRIUM-METHYLPREDNISOLON-SUKCINÁT
Z2019-004568 7. 2. 2019 neuvedena REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace Amgen s.r.o.
ADALIMUMAB 2019 – JŘBÚ (AMGEVITA) 2 384 693  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky léčivých přípravků
Z2019-004545 7. 2. 2019 neuvedena Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace Stargen EU s.r.o.;
Z TECHNIK
RADIX CZ s.r.o.
ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra specializované intenzivní péče v onkogynekologii 3 CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0003056 - části 1, 2 a 4 7 133 230  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 2.3 zadávací dokumentace.
Z2019-004492 7. 2. 2019 8. 3. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc TEP – Revizní náhrady kolenního kloubu odhad.cena 4 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantátů pro revizní náhrady kolenního kloubu.
Z2019-004362 6. 2. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP – Antidiabetika II. odhad.cena 40 519 900  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků z ATC skupin antidiabetik pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-004444 6. 2. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití III. odhad.cena 3 398 900  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek Oxacilin a Piperacilin / Tazobactam pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-004412 6. 2. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP – LP pro kardiovaskulární systém odhad.cena 17 080 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků Praluent a Repatha pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-004493 6. 2. 2019 neuvedena Thomayerova nemocnice Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové a zdravotnické techniky 2018 – Zobrazovací systém a operační systém pro oční sál 3 538 613  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů: zobrazovacího systému pro VR chirurgii k mikroskopu - 1ks a operačního systému pro oční sál 1 ks.
Z2019-004366 6. 2. 2019 7. 3. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň Spotřební materiál k automatickému mobilnímu přístroji Multifiltrate odhad.cena 10 519 745  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu k mobilnímu automatickému přístroji Multifiltrate dle přílohy zadávací dokumentace po dobu dvou let.
Z2019-004440 6. 2. 2019 neuvedena Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - Ultrazvukové přístroje odhad.cena 3 980 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových ultrazvukových přístrojů pro gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava včetně sond a veškerého potřebného příslušenství. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis a provádění pravidelných povinných BTK.
Z2019-004183 13. 2. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou ENOXAPARIN II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004184 13. 2. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Skiaskopicko-skiagrafický komplet vč. pozáručního servisu a příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004119 4. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK – Plasmová koagulace odhad.cena 4 136 116  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického prostředku – plasmové koagulace vč. zajištění pozáručního servisu a dodávek unikátního spotřebního materiálu.
Z2019-004168 4. 2. 2019 4. 3. 2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Inkontinenční pomůcky odhad.cena 5 742 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky inkontinenčních potřeb na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace je uvedena v příloze ZD, specifikace.
Z2019-004182 13. 2. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávka angiografického rtg kompletu včetně pozáručního servisu pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most o.z. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004325 4. 2. 2019 8. 3. 2019 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Senzory pro zajištění cerebrální a somatické oxymetrie metodou NIRS odhad.cena 11 344 620  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Sondy (elektrody) pro měření prokrvení mozku a končetin v průběhu operace a pooperační péče s pomocí zapůjčených přístrojů
Z2019-004304 4. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové FN Hradec Králové – dvě mamografická pracoviště odhad.cena 24 057 851  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je obnova dvou mamografických pracovišť včetně zajištění pozáručního servisu, dodávek spotřebního materiálu a zpětného odběru původního vybavení.
Z2019-004302 4. 2. 2019 4. 3. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IROP – Perinatologie – Instrumentárium porodní – fetoskopické nástroje III odhad.cena 894 659  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení • Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka instrumentária porodního – fetoskopických nástrojů, určeného pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Z2019-004185 13. 2. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou KABAZITAXEL II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004311 13. 2. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávka periferních žilních kanyl II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004309 13. 2. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávka léčivých přípravků s kombinací účinných látek ELBASVIR a GRAZOPREVIR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení