Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jan-latka

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jan-latka'

Nalezené veřejné zakázky 88 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P20V00000150 09.07.2020 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Vestavba archivu 1 358 809 Kč
  P19V00000688 10.12.2019 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Slavia pojišťovna a.s.
Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění 592 780 Kč
  P19V00000483 26.08.2019 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Služby spojené s praním prádla pro Domažlickou odhad.cena 0 Kč
  P19V00000357 03.07.2019 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Služby spojené s praním prádla pro Domažlickou odhad.cena 0 Kč
  P11V00000276 21.09.2011 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. STAVEBNÍ MONTÁŽE, BOST, spol. s r. o.
Domažlická nemocnice - stavební úpravy lékárny 1 097 053 Kč
  P22V00000310 23.05.2022 27.06.2022 Domažlická nemocnice, a.s. S & T Plus s.r.o.
CHEIRÓN a.s.
+5 dalších dodavatelů
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, 3 746 956 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 1 VZ je dodávka 14 ks monitorů životních funkcí. Předmětem části 2 VZ je dodávky 7 ks transportních monitorů vitálních funkcí. Předmětem části 3 VZ je dodávka 4 ks hypotermicko-hypertermického přístroje. Předmětem části 4 VZ je dodávka 1 ks přístroje pro kontinuální dialýzu. Předmětem části 5 VZ je dodávka 5 ks EKG přístroje. Předmětem části 6 VZ je dodávka 2 ks transportních ventilátorů. Předmětem části 7 VZ je dodávka 6 ks odsávaček. Předmětem části 8 VZ je dodávka 1 ks přístroje pro mechanickou srdeční masáž. Předmětem části 9 VZ je dodávka 4 ks defibrilátorů s automatickým a manuálním režimem. Předmětem části 10 VZ je dodávka 5 ks automatického externího defibrilátoru (AED) pro lůžkové oddělení. Předmětem části 11 VZ je dodávka 7 ks přístrojů pro přípravu zvhlčené a ohřáté směsi O2 +...
  P22V00000493 13.09.2022 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, 164 716 Kč
  P22V00000290 26.05.2022 23.06.2022 Domažlická nemocnice, a.s. ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, 319 680 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Infuzní techniky pro zadavatele. V Části 1 bude dodáno 28 ks lineárních dávkovačů a v Části 2 bude dodáno 16 ks infuzních pump.
  P22V00000280 06.04.2022 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. STAPRO s. r. o.
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, 513 452 Kč
  P22V00000325 26.05.2022 24.06.2022 Domažlická nemocnice, a.s. Electric Medical Service, s.r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
+7 dalších dodavatelů
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, 24 226 271 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení předmětem veřejné zakázky je dodávka zobrazovací techniky pro zadavatele
  P22V00000090 02.05.2022 31.05.2022 Domažlická nemocnice, a.s. Stanislav Kotlár
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI 828 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro dezinfekci vnitřních prostor a vyvíječe páry - přístrojů pro úpravu vzduchu. Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy. V části 2 i v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády, a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ. VZ je rozdělena na 2 části: Část 1 - Přístroj pro dezinfekci vnitřních prostor Část 2 - Vyvíječ páry (úprava vzduchu pro COS)
  P22V00000337 25.04.2022 27.05.2022 Domažlická nemocnice, a.s. ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, 2 176 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Část 1 - Telemetrický monitor - 1 ks Část 2 - Bicyklová ergometrie - 1 ks
  P22V00000343 26.05.2022 24.06.2022 Domažlická nemocnice, a.s. TRIGON PLUS s.r.o.
TRIGON PLUS s.r.o.
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, 521 352 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní techniky pro zadavatele
  P22V00000520 07.06.2022 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. INTRACO MICRO, spol. s r.o.
BIO-RAD spol.s r.o.
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, 176 375 Kč
  P22V00000708 10.12.2022 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice - 644 194 Kč
  P22V00000500 21.07.2022 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. MR Diagnostic s.r.o.
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI 34 990 Kč
  P22V00000504 13.09.2022 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI 124 622 Kč
  P22V00000496 05.09.2022 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, 248 541 Kč
  P22V00000635 28.07.2022 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI 291 800 Kč
  P22V00000482 26.08.2022 26.09.2022 Domažlická nemocnice, a.s. ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, 1 424 530 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka 3 ks laboratorních lednic. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka 1 ks skříňového mrazicího boxu. Předmětem části 3 veřejné zakázky je dodávka 1 ks laminárního boxu. Předmětem části 4 veřejné zakázky je dodávka 1 ks biological safety cabinet. Předmětem části 5 veřejné zakázky je dodávka 1 ks automatického izolátoru nukleových kyselin. Předmětem části 6 veřejné zakázky je dodávka 2 ks rychlého qPCR cykleru + připojení analyzátorů qPCR. Předmětem části 7 veřejné zakázky je dodávka 1 ks inkubátoru s nucenou cirkulací. Předmětem části 8 veřejné zakázky je dodávka 3 ks germicidních zářičů. Předmětem části 9 veřejné zakázky je dodávka 1 ks třepačky.
  P18V00000737 27.05.2023 05.10.2018 Domažlická nemocnice, a. s. Centrum klíčů, s. r. o.
Systém generálního a hlavního klíče 782 080 Kč
  P18V00000884 28.05.2023 08.01.2019 Domažlická nemocnice, a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická 143 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro intenzivní péči pro Domažlickou nemocnici, a.s., konkrétně 8ks odsávaček, 2ks průtokových ohřívačů transfuzních přípravků a infuzních roztoků pro ARO a 1ks neprůtokového ohřívače transfuzních přípravků a infuzních roztoků a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele.
  P18V00000044 27.05.2023 23.05.2018 Domažlická nemocnice, a. s. HOSPIMED, spol. s r.o.
Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická 2 054 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických lůžek a matrací, a to 4 ks aktivních matrací pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu, 12 ks aktivních matrací pro vysoké riziko vzniku dekubitu, 4 ks nemocničních polohovatelných lůžek a 6 ks polohovacích lůžek, vše podle specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZD.
  P21V00000433 13.10.2021 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Nákup 2ks referentských vozidel odhad.cena 0 Kč
  P22V00000165 05.04.2022 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. TECHNISERV, s.r.o.
Rekonstrukce ovládání a osvětlení heliportu – 24 1 343 000 Kč
  P19V00000565 09.01.2020 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Praní a čištění, a.s.
Služby spojené s praním prádla pro Domažlickou 4 582 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele po dobu 24 měsíců.
  P20V00000232 31.08.2020 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Autocentrum Jan Šmucler s.r.o.
Nákup 3 ks sanitních vozidel 3 545 797 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3ks sanitních vozidel typu A2 dle specifikace uvedené zadavatelem.
  P20V00000001 17.04.2020 neuvedena Domažlická nemocnice, a. s. Autocentrum Jan Šmucler s.r.o.
Opravy sanitních vozidel 2020-2024 5 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provádění pravidelných servisů a oprav, včetně oprav po dopravních nehodách sanitních vozidel evidovaných v majetku zadavatele autorizovaným servisem pro vozidla Volkswagen užitkové vozy. Servisní opravy se týkají cca 12 sanitních vozidel. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 5 let.
  P19V00000214 23.05.2019 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. SARSTEDT spol. s r.o.
Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická 96 830 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks neprůtokového ohřívače transfuzních přípravků a infuzních roztoků a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele
  P21V00000197 14.06.2021 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Nákup 3 ks sanitních vozidel 2021 odhad.cena 0 Kč
  P21V00000071 12.05.2021 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. G-Team INOX SERVIS s.r.o.
Rekonstrukce páteřních rozvodů TUV 3 961 274 Kč
  495610 27.08.2014 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. C SYSTEM CZ a.s.
Inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice, 4 673 251 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  632716 15.06.2016 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. NIMOTECH, s.r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Domažlická nemocnice, a.s. – pořízení a obnova 1 895 212 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  482872 07.03.2014 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s.
Neznámý
  343516 22.01.2013 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Podnájem nebytových prostor včetně technologického
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou služby, které spočívají ve výrobě a dodávce tepla pro vytápění, el. energie a teplé vody pro potřeby Domažlické nemocnice, a.s. Současně je předmětem podnájem nebytových prostor v I.N.P. v areálu Domažlické nemocnice a.s., které slouží k provozování uvedených služeb. Podnájemce bude svým jménem a na své riziko provozovat uvedené nebytové prostory a technologie, vč. zajištění veškerých provozních nákladů s tím spojených (vyjma investiční činnosti). Jedná se o nákup všech vstupních energií, zajištění provozu, provádění veškerých oprav, revizí a servisu, které jsou pro provoz nutné tak, aby pronajatý majetek byl po celou dobu trvání smluvního vztahu udržován v řádném technickém a provozuschopném stavu, a mohl sloužit svému účelu i po skončení podnájemního vztahu.
  516318 18.06.2015 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Macháček - MABET s.r.o.
Služby spojené s praním prádla pro Domažlickou 3 340 216 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P22V00000705 24.10.2022 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Zdravotnické přístroje pro Domažlickou nemocnici, odhad.cena 0 Kč
  Z2022-051430 09.03.2023 18.01.2023 Domažlická nemocnice, a.s. ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. odhad.cena 25 639 516 Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele
  Z2022-042668 05.01.2023 22.11.2022 Domažlická nemocnice, a.s. ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, odhad.cena 687 240 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. V Části 1 bude dodán závěsný systém lan a popruhů pro cvičení. V Části 2 bude dodán léčebný přístroj pro pohybovou rehabilitaci na lůžku.
  Z2022-038017 05.01.2023 26.10.2022 Domažlická nemocnice, a.s. AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.
NÁKUP 8 KS SANITNÍCH VOZIDEL PRO NEMOCNICE PK 14 280 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je dodávka 8 ks nových, plně funkčních a provozuschopných sanitních vozidel, a to dle technické specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.Zadavatel Domažlická nemocnice a.s. požaduje dodání 5 ks sanitních vozidel. Zadavatel Stodská nemocnice a.s. požaduje dodání 3 ks sanitních vozidel.
  Z2022-052081 22.12.2022 20.01.2023 Stodská nemocnice, a.s. Laboratorní technika SPOLEČNÁ VZ - Analyzátor moči odhad.cena 8 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka 3 ks analyzátoru moči - automatického, dodávka spotřebního materiálu po dobu 5 let
  Z2022-019421 21.07.2022 27.06.2022 Domažlická nemocnice, a.s. ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, odhad.cena 686 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. V Části 1 bude dodán závěsný systém lan a popruhů pro cvičení. V Části 2 bude dodán léčebný přístroj pro pohybovou rehabilitaci na lůžku.
  521563 10.03.2016 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
Domažlická nemocnice, a.s. – obnova CT přístroje 14 155 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  348814 27.03.2013 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. TERMGLOBAL s. r.o.
Domažlická nemocnice - dočasný pronájem a provoz - 1 399 540 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  343535 07.03.2014 neuvedena Domažlická nemocnice a.s.
Neznámý
  346722 07.10.2013 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. TERMGLOBAL s. r.o.
Podnájem nebytových prostor včetně technologického 26 537 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  359737 09.07.2013 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Domažlická nemocnice - dočasný pronájem a provoz 1 370 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají ve výrobě a dodávce tepla pro vytápění, teplé vody a elektrické energie pro potřeby zadavatele Domažlické nemocnice, a.s. Součástí zakázky je též podnájem nebytových prostor v I. NP. v areálu Domažlické nemocnice a.s. (podnájemcem bude vybraný zájemce). V rámci zadávacího řízení bylo v souladu s pravidly jednacího řízení bez uveřejnění jednáno pouze s jedním zájemcem TERMGLOBAL s.r.o. a nabídku podal pouze tento jediný zájemce. Vzhledem k tomu, že k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jediný zájemce, neprovedla komise hodnocení nabídky (§ 79 odst. 6 ZVZ). Zadavatel nestanovil základní hodnotící kritérium, neboť zvláštní komise neprovedla hodnocení nabídek v souladu s § 79 odst. 6 zákona, neboť hodnotila nabídku pouze jednoho zájemce.
  642849 22.07.2016 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. Z + M Partner, spol. s r.o.
Domažlická nemocnice, a.s. - obnova infrastruktury 2 259 761 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P22V00000340 23.05.2022 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, odhad.cena 0 Kč
  P22V00000510 28.06.2022 neuvedena Domažlická nemocnice, a.s. ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI odhad.cena 0 Kč