Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:pavel-trpak

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:pavel-trpak'

Nalezené veřejné zakázky 840 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P13V00007284 11.04.2023 26.11.2013 Královéhradecká lékárna a.s. Dodávka podtlakových izolátorů odhad.cena 2 600 000 Kč
  484558 31.03.2014 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s. 2 010 558 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nových, dosud nepoužitých izolátorů pro aseptickou manipulaci s cytostatiky (podtlakových laminárních boxů s laminárním prouděním)
  368197 04.11.2013 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s. Dodávka podtlakových izolátorů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nových, dosud nepoužitých, izolátorů třídy čistoty A pro aseptickou manipulaci s cytostatiky.
  370136 18.10.2013 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s.
Neznámý
  60058904 25.11.2011 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s. Uzavření rámcové smlouvy - dodávky infuzních 145 188 467 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specializovaného materiálu - infuzních roztoků, specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Účelem výběrového řízení je uzavření rámcové smlouvy o dodávkách podle § 89 zákona o veřejných zakázkách, jejímž předmětem budou dodávky jmenovaného zdravotnického materiálu.
  211950 03.09.2012 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s. Medicinální a technické plyny 11 070 447 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zboží – specializovaného zdravotnického zboží (lékařských - medicinálních a technických - plynů) specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Jako součást dodávek medicinálních a technických plynů zadavatel požaduje pronájem zásobníků v areálu nemocnic, za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
  P22V00000132 05.05.2022 neuvedena Městská nemocnice, a.s. CHEIRÓN a.s.
Dodávka plicního ventilátoru pro dlouhodobou UPV 287 649 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka plicního ventilátoru pro dlouhodobou UPV dětských a dospělých pacientů jako doplnění stávajícího vybavení s požadavkem jeho plné kompatibility se stávajícím vybavením.
  P22V00000131 26.04.2022 neuvedena Městská nemocnice, a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Dodávka videogastroskopu a automatického 1 331 934 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka videogastroskopu a automatického dezinfektoru ETD mini PAA. Zařízení musí být kompatibilní se systém EVIS EXERA III (CV a CLV 190) bez nutnosti jakýchkoliv úprav či například redukcí a dezinfektor musí plně vyhovovat české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012 Sb., norma ISO-15883-1).
  483607 18.03.2014 neuvedena Městská nemocnice, a.s.
Neznámý
  221355 18.03.2014 neuvedena Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem
Neznámý
  522545 16.03.2016 neuvedena Městská nemocnice, a.s. Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  522546 09.12.2015 neuvedena Městská nemocnice, a.s. Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P22V00000920 04.05.2023 neuvedena Městská nemocnice, a.s. Dodávka čtečky CR kazet pro nepřímou digitalizaci odhad.cena 0 Kč
  Z2022-052752 22.12.2022 neuvedena Městská nemocnice, a.s. FOMEI s.r.o.
Dodávka čtečky CR kazet pro nepřímou digitalizaci 2 251 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dvou kusů čteček CR kazet pro nepřímou digitalizaci včetně akviziční ovládací konzole a příslušenství a generátoru pro pracoviště nemocnice 50 kW.
  P23V00001191 29.12.2023 neuvedena Městská nemocnice, a.s. Dodávka ultrazvukového přístroje nejvyšší třídy odhad.cena 0 Kč
  P24V00000110 07.05.2024 neuvedena Městská nemocnice, a.s. Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem – odhad.cena 0 Kč
  P15V00000736 22.04.2023 28.12.2015 Městská nemocnice, a.s. Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem, odhad.cena 3 396 000 Kč
  P15V00000735 30.04.2023 08.01.2016 Městská nemocnice, a.s. Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem, odhad.cena 3 239 000 Kč
  P23V00001192 26.01.2024 neuvedena Městská nemocnice, a.s. Dodávka 4K věže pro laparoskopickou operativu odhad.cena 0 Kč
  P20V00000705 13.11.2020 neuvedena Městská nemocnice, a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
Dodávka pojízdného mobilního skiaskopického 1 153 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového pojízdného mobilního skiaskopického přístroje s C ramenem. Jedná se o kompaktní vysoce výkonný mobilní rentgenový přístroj s C ramenem s následným digitálním zpracováním obrazu. Přístroj musí být vybaven efektivním systémem pro snížení dávky rtg záření pro pacienta (pulzní skiaskopie, clonění bez záření).
  P20V00000707 12.11.2020 neuvedena Městská nemocnice, a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Dodávka kombinovaného intrakorporálního 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového kombinovaného intrakorporálního litotriptoru s vysokofrekvenční ultrazvukovou dezintegrací konkrementu v kombinaci s rázovou pulzní technologií ke generování nízkofrekvenčních mechanických rázů.
  P19V00000770 08.11.2023 20.11.2019 Městská nemocnice, a.s. Modernizace (upgrade) počítačového tomografu 4 985 307 Kč
  P20V00000704 11.11.2020 neuvedena Městská nemocnice, a.s. S & T Plus s.r.o.
Dodávka ultrazvukového diagnostického přístroje 1 232 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového nepoužitého lehce obsluhovatelného ultrazvukového diagnostického přístroje pro kardiologická vyšetření včetně sektorové sondy snadno přizpůsobitelného pro různé druhy vyšetření.
  P20V00000706 10.11.2020 neuvedena Městská nemocnice, a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Dodávka diagnosticko-terapeutického 825 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka diagnosticko-terapeutického videokolonoskopu umožňujícího provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.
  P16V00000457 04.05.2023 04.08.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. drevotvar.com družstvo
Malířské, natěračské práce a oprava dveří v budově 237 266 Kč
  P16V00000787 04.05.2023 17.06.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. ARBES Technologies, s.r.o.
Sjednocení databází informačních systémů 663 375 Kč
  P19V00000789 12.11.2019 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. AUTOCONT a.s.
Nákup nových firewallů pro obchodní firmu 1 934 250 Kč
  P17V00000001 05.05.2023 01.12.2008 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Nájem movitých věcí 779 391 Kč
  P19V00000038 13.02.2019 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Daňové poradenství obchodní firmy Zdravotnický odhad.cena 0 Kč
  P16V00000323 04.05.2023 20.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. AMV CZECH s.r.o.
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě a 293 613 Kč
  P20V00000009 22.01.2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Daňové poradenství obchodní firmy Zdravotnický odhad.cena 0 Kč
  P17V00000004 25.05.2023 27.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Studie proveditelnosti odhad.cena 0 Kč
  Z2016-004770 28.11.2016 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Koupě akcií společnosti Královéhradecká lékárna 51 378 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o prodeji a koupi akcií.
  P17V00000005 09.08.2023 27.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. SOFO Group a.s.
Studie proveditelnosti 442 200 Kč
  Z2020-041924 26.11.2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. APOGEO Audit, s.r.o.
APOGEO, s.r.o.
Provedení auditu ročních účetních závěrek, 3 795 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu ročních účetních závěrek, konsolidované účetní závěrky a daňové poradenství podle zákona 93/2009 Sb., v platném znění a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR, v subjektech specifikovaných v zadávací dokumentaci.
  P18V00000749 28.05.2023 31.10.2018 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. APOGEO Audit, s.r.o.
„Provedení auditu ročních účetních závěrek, 300 000 Kč
  645984 15.09.2016 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Logistické služby 3 924 375 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění logistických služeb pro pověřující zadavatele - zdravotnická zařízení. Konkrétně dodavatel zajistí logistické služby, administrativní služby, prostory konsignačního skladu, centrální zásobování a související činnosti.
  519424 27.09.2016 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Logistické služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  100118 17.12.2012 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
Neznámý
  210539 13.07.2012 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. VYBUDOVÁNÍ PRIVÁTNÍ DATOVÉ SÍTĚ WAN 9 244 839 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku hardware dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace nebo srovnatelného, výstavba datové sítě WAN dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace a zajištění provozu a dalších služeb spojených s vysokorychlostním datově neomezeným internetovým připojením.
  639215 25.07.2016 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
SIAD Czech spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Dodávky medicinálních a technických plynů 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  60060176 12.11.2011 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. Zajištění prádelenských služeb Oblastní nemocnice 34 676 271 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je dodavatelské zajištění prádelenských a čistírenských služeb včetně pronájmu prádla části A) zakázky: ON Náchod a.s., Nemocnice Broumov, Nemocnice Nové Město n. Metují (alternativně Opočno), Nemocnice Jaroměř s ohledem na připravovanou rekonstrukci nemocnice Nové Město n. Metují zadavatel předpokládá, že ve druhé polovině roku 2011 bude provoz této nemocnice přesunut do nemocnice v Opočně. Po cca 12-18 měsících dojde k přesunu celého provozu zpět do nemocnice Nové Město n. Metují. Struktura složení prádla: ložní, pacientské, operační, personální a ostatní. V případě části A) zakázky bude zakázka realizována tak, že ON Náchod, a.s. (platí pro všechny nemocnice) zahájí smluvní vztah se 100% vlastního prádla - dodavatel prádelenských služeb bude zpočátku zajišťovat pouze praní prádla ve vlastnictví nemocnice (PP), ON Náchod a.s. však v případě zničení či...
  230315 01.02.2013 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávka RTG přístrojů s C ramenem 4 257 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka RTG přístrojů s C ramenem pro ortopedické operační sály interního oddělení ON Náchod a operační sály Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem. Součástí nabídky je doprava a manipulace nutná k instalaci zařízení na určené místo a zaškolení obsluhy.
  226197 30.07.2012 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávka RTG přístrojů s C ramenem
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka RTG přístrojů s C ramenem pro ortopedické operační sály interního oddělení ON Náchod a Operační sály Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem. Součástí nabídky je doprava a manipulace nutná k instalaci zařízení na určené místo a zaškolení obsluhy.
  P21V00000204 19.05.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Integrace systému Farmis a nemocničního odhad.cena 0 Kč
  P22V00000929 15.12.2022 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. SW systém pro plánování směn určený pro odhad.cena 0 Kč
  Z2021-018131 21.05.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s. Integrace systému Farmis a nemocničního
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rozvoj stávajícího lékárenského systému Farmis o integraci s novými nemocničními informačními systémy nemocnic. Dále je předmětem veřejné zakázky poskytování konzultací jak objednateli, tak dodavateli nemocničního informačního systému ICT a.s., poskytování podpory během testovacího provozu a nájezdu do ostrého provozu. Nemocniční informační systém je realizován v Oblastní nemocnici Náchod a.s., Městské nemocnici, a.s., Oblastní nemocnici Trutnov a.s. a Oblastní nemocnici Jičín a.s. v rámci dotačního projektu s názvem „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048.
  P16V00000720 17.05.2023 14.10.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Koupě akcií společnosti Královéhradecká lékárna
  P13V00000501 06.04.2023 14.06.2013 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Infrastruktura pro nasazení jednotného NIS pro ZH odhad.cena 900 000 Kč
  P13V00000053 06.04.2023 23.11.2012 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávka RTG přístrojů s C ramenem