Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 143 výsledků na výraz zverejneno:2019-05-14

Celková cena nalezených smluv 4 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
14. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK Edenred CZ s.r.o. objednávka stravenek 308 410  Kč
14. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. AMI Praha a.s. Technické zhodnocení DNM 1 988 938  Kč
23. 4. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň Handball club Plzeň-Újezd, z.s. Dotace provozních nákladů, údržby a sportovních potřeb 46 549  Kč
7. 2. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Národní ústav duševního zdraví Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBJEDNÁVKA - Pojištění odpovědnosti, klinické hodn. 67 000  Kč
25. 4. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Galerie hlavního města Prahy Česká bezpečnostní služba GRÁL s.r.o. OBJEDNÁVKA - Mapování a zakreslení stávající EPS v areálu zámku GHMP -Troja 90 750  Kč
7. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj Spolek pro Plumlovský zámek z.s. UZ 581 - Spolek pro Plumlovský zámek 25 000  Kč
14. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy STAREZ - SPORT, a.s. Kotíková Hana Smlouva o nájmu 42 350  Kč
14. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní 2019/05362 Neuvedena
13. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o.
  1. Statutární město Brno
  2. GridServices, s.r.o.
4000221147_Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení 2 849 550  Kč
7. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Město Uherské Hradiště ENVICOM SAFETYs.r.o. Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby "Regenerace sídliště 28. října - II. etapa" 120 758  Kč
14. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Industry Servis ZK, a.s. PRINCIPIA SOLUTIONS s.r.o. Nájemní smlouva 139 034  Kč
13. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Takeda Pharmaceutical s.r.o. IKEM Sponzorská smlouva, San Diego Neuvedena
28. 3. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze Hotset ČR s.r.o. Měřící set 72 838  Kč
14. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Olomouc Římskokatolická farnost svatého Michala Olomouc Smlouva o poskytnutí dotace - Restaurování interiéru sv. Michala v Olomouci 2 100 000  Kč
6. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy statutární město Zlín Technické služby Zlín, s.r.o. objednávka - oprava výtluků komunikací metodou TURBO - na základě Rámcové smlouvy o provádění stavebních prací č. 4400150006 530 737  Kč
13. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR GEOtest, a.s. Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy ve Zlínském kraji – 2019 529 617  Kč
30. 4. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze JRP Group s.r.o. Instalace hybridního systému 1 087 481  Kč
25. 4. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Národní památkový ústav Jiří Formánek SZ Rájec nad Svitavou - Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání Dohda o narovnání (Provozování podnikatelské činnosti) 51 909  Kč
10. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva o poskytování poradenství v oblasti odbavovacího systému a tarifu PID 2 407 900  Kč
7. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Na Homolce EspoMed spol. s r.o. Objednávka NOSZM19005485 - zdravotnický materiál 373 041  Kč
3. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Česká exportní banka Treasury obchod Neuvedena
4. 4. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Obec Bylany Obec Bylany Topenářské práce v MŠ Bylany č.p. 117 473 716  Kč
13. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Potvrzení objednávky č. 1904956/1190538566 1 009 063  Kč
13. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Hradec Králové Potvrzení objednávky č. 1502000/7021176697 135 095  Kč
14. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Čerych Ondřej, Mgr., advokát Smlouva o poskytování právních služeb Neuvedena
3. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava B.Braun Medical s.r.o. Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 124 478  Kč
16. 4. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 83 031  Kč
9. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Veolia Energie ČR, a.s. Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 RSTM/37963/PK/201905 2 966 717  Kč
13. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Město Říčany Kucik s.r.o. TDI a BOZP - učebna geomorfologie při 1. ZŠ 74 800  Kč
13. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 3 Kolektory Praha, a.s. NS na dobu neurčitou - Nebytový prostor - Jeseniova 19/519, dodatek číslo 003 366 240  Kč
9. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Kelcom Havlíčkův Brod, spol. s r.o. Dodávka a montáž domovních videotelefonů do MŠ Nádražní 1329, Havlíčkův Brod 75 976  Kč
14. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o poskytování služby vnitrostátní Obyčejné zásilky - odpovědní Neuvedena
13. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Amgen s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 66 178  Kč
13. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové BIOMEDICA ČS, s.r.o. objednávka - NL 72 468  Kč
7. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Brněnské komunikace a.s. GS PLUS s.r.o. Objednávka - Dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení 181 500  Kč
7. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Barbora Kofroňová, nar. 1971 Město Písek Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytu č. 450/211 v domě čp. 450 v ulici V Portyči v Písku 17 301  Kč
6. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno DROPA s.r.o. Smlouva o dílo - objekt údržby Kníničky 1 260 883  Kč
7. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Masarykova univerzita Edenred CZ s.r.o. OBJ_187 Edenred-zam 204 974  Kč
29. 4. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno A care s.r.o. RTG materiál 98 909  Kč
8. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje Eva Plesníková, Dis. Smlouva o dílo na zhotovení replik krojů z 2. poloviny 19. století 175 942  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.