Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2019-08-13'

Nalezené smlouvy 2 450 výsledků

Celková cena nalezených smluv 4 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 9862547 13. 8. 2019 13. 8. 2019 Státní pozemkový úřad Václav Šilhan, 1949 31 629 Kč
dodatek č.12 k nájemní smlouvě na pozemky  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 9862591 8. 8. 2019 13. 8. 2019 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jitka Veselá, 1938 6 586 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu - podíl na parc. č. 2345, 2346/2, 2348, 2349, k.ú. Bohunice, obec Brno  | Obor smlouvy: Realitní služby
 9863783 8. 8. 2019 13. 8. 2019 Psychiatrická nemocnice v Opavě PROFI KLIMA solution s.r.o. 7 635 044 Kč
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. TO/2018/02 – PN v Opavě - úprava vzduchotechniky kuchyně  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Průmyslové stroje
 9865879 5. 8. 2019 13. 8. 2019 Nadační fond Historie dobrodružství, Mgr. Marek Hýža Martin Krejsa Josef Wagner Národní technické muzeum Neuvedena
smlouva o spolupráci s Nadačním fondem historie dobrodružsví Ostrava na pořádání akce Niké se vrací (SPR-S231/2019)  | Obor smlouvy: Knihovny, archivy, muzea a jiné
 9865903 8. 7. 2019 13. 8. 2019 UPC Česká republika, s.r.o. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Neuvedena
Optická síť - parc.č. 2062/1, 2063, 2064/2 k.ú. Košíře  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 9865995 12. 8. 2019 13. 8. 2019 Olomoucký kraj Tyfloservis, o.p.s. 172 500 Kč
Podprogram P2 - Tyfloservis,o.p.s.  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby / Sociální péče
 9865487 6. 6. 2019 13. 8. 2019 Státní pozemkový úřad Alena Račanská, 1959 28 232 Kč
Modifikace dodatku č.22, původní zveřejnění 6.6.2019  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 9865555 25. 7. 2019 13. 8. 2019 Lesní správa Lány AUTO - Evžen Myslivec s.r.o. 27 830 Kč
Servis vozu Škoda Octavia  | Obor smlouvy: Doprava
 9865615 7. 8. 2019 13. 8. 2019 Lesní správa Lány AUTO - Evžen Myslivec s.r.o. 56 870 Kč
Servis vozu Škoda Yeti  | Obor smlouvy: Zemědělství
 9865659 5. 3. 2019 13. 8. 2019 Alliance Health Care Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 236 453 Kč
Dodávky léků  | Obor smlouvy: Leciva
 9865747 12. 8. 2019 13. 8. 2019 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Národní technická knihovna 1 536 595 Kč
CZECHELIB - Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání 2020+  | Obor smlouvy: Telco / Telekomunikační služby
 9865783 13. 8. 2019 13. 8. 2019 ViaPharma s.r.o. Lékárna Nemocnice ve Frýdku - Místku,p.o. 66 994 Kč
Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží  | Obor smlouvy: Leciva
 9862263 13. 8. 2019 13. 8. 2019 Státní zemědělský intervenční fond Obec Sobůlky 181 500 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/007/08610/564/000229  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
 9862267 12. 8. 2019 13. 8. 2019 Státní zemědělský intervenční fond VÍNO PROKEŠ s.r.o. 469 500 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/007/0411b/564/002948  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9862271 13. 8. 2019 13. 8. 2019 Státní zemědělský intervenční fond ARNOŠTOV s.r.o. 1 000 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/001/19210/453/200/002689  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9861991 16. 7. 2019 13. 8. 2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA FEJES truhlářství s.r.o. 94 413 Kč
Repase 8ks oken včetně povrchové úpravy v objektu Staroměstské náměstí 4, Praha 1  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9861995 9. 8. 2019 13. 8. 2019 Město Litovel SILVA PROJEKT s.r.o. 487 630 Kč
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařízovací obvod Litovel  | Obor smlouvy: Zemědělství
 9862039 7. 8. 2019 13. 8. 2019 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra JUDr. Lukáš Martinek, advokát Neuvedena
právní poradenství CPIC Příbram  | Obor smlouvy: Právní služby
 9861771 5. 8. 2019 13. 8. 2019 Jihočeský kraj Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 2 555 815 Kč
GYMNÁZIUÁM, ČK - Smlouva o poskytnutí dotace Jčk na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví
 9861779 6. 8. 2019 13. 8. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace FRAMIT, s.r.o 488 539 Kč
obj. Dřevěné výhybkové pražce  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9861791 2. 8. 2019 13. 8. 2019 statutární město Plzeň FLIK - FLAK Plzeň, z.s. 6 050 Kč
účast na výcvikovém kempu - účastnický poplatek  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9861859 12. 8. 2019 13. 8. 2019 Státní fond životního prostředí České republiky Město Orlová 69 030 Kč
Smlouva č. 00771932 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 9861699 12. 8. 2019 13. 8. 2019 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) BOO AKE OSKAR HOLMSTROM 360 580 Kč
Objednávka instruktorské činnosti 08/2019  | Obor smlouvy: Konzultace a poradenství / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT
 9862431 7. 8. 2019 13. 8. 2019 Sociální služby Praha 9, z.ú. Oleg Pukaljak 203 274 Kč
Provedení oprav koupelen  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9862511 12. 8. 2019 13. 8. 2019 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) NILS ERLAND LARS PIHLSGARD 332 750 Kč
Objednávka instruktorské činnosti 08/2019  | Obor smlouvy: Konzultace a poradenství / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT
 9864971 9. 8. 2019 13. 8. 2019 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Skylog Group a.s. 136 343 Kč
Nájemní smlouva  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 9865171 13. 8. 2019 13. 8. 2019 Státní zemědělský intervenční fond MARTIN MALUCHA 219 696 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/007/0411a/780/000514  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9865195 24. 7. 2019 13. 8. 2019 Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Česká geologická služba 94 060 Kč
Smlouva o předání majetku, zániku příslušnosti hospodařit s majetkem státu a vzniku práva hospodařit s majetkem státu č. UZSVM/OSU/10289/2018-OSUR - p.č. 1981/1, p.č. 1981/6, 1982/7, k.ú. Jeseník  | Obor smlouvy: Realitní služby
 9865131 5. 8. 2019 13. 8. 2019 statutární město Plzeň Církevní základní škola a střední škola Plzeň 9 680 Kč
Dotace z dotačního programu Podpora prim. prevence rizik. chování  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Internetové služby, servery, cloud
 9864343 17. 7. 2019 13. 8. 2019 Agenda registru smluv (Město Třebíč)
  1. Městys Vladislav
  2. Město Náměšť nad Oslavou
+8 dalších dodavatelů
Neuvedena
Memorandum o partnerství a vzájemné spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Cyklostezka Třebíč - Vladislav - Náměšť nad Oslavou"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 9864431 15. 7. 2019 13. 8. 2019 Lesy České republiky, s.p. Vladimír Kotačka 254 100 Kč
Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 9864515 5. 8. 2019 13. 8. 2019 Muzeum středního Pootaví Strakonice Frencl Jaroslav 99 000 Kč
zhotovení kopie Strakonické madony  | Obor smlouvy: Opravy a údržba
 9863911 13. 8. 2019 13. 8. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace STRABAG Rail a.s. 173 566 Kč
objednávka - údržba D 416  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební úpravy pro železnici
 9863947 13. 8. 2019 13. 8. 2019 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 324 242 Kč
II/209 - Údolí - Loket - vyčištění a reprofilace silničního příkopu.  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9864603 12. 8. 2019 13. 8. 2019 Středočeský kraj ALKA, o.p.s. 600 000 Kč
ALKA, o.p.s. - Humanitární fond 2019/ TZ - Sociální oblast - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - neinvestiční  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví
 9864623 6. 8. 2019 13. 8. 2019 SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ RYTA s.r.o. 5 498 799 Kč
SoD Oprava střechy a fasády objektu Klatovská 10 a střechy objektu Klatovská 12 25/40/19  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 9864631 8. 8. 2019 13. 8. 2019 Město Hodonín Pavel Kohn 1 186 699 Kč
SoD "ZŠ Hodonín, U Červených domků 40 - rekonstrukce MaR výměníkové stanice"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Průmyslové stroje / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 9867543 13. 8. 2019 13. 8. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Siemens Healthcare, s.r.o. 69 900 Kč
Siemens Healthcare, s.r.o. - OBJ1904282  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
 9867755 17. 7. 2019 13. 8. 2019 Základní škola Litvínovská 500 Veřejná informační služba, spol. s r.o. Neuvedena
servisně licenční smlouva - licenční smlouva na software, zajištění servisních služeb k inf. systému  | Obor smlouvy: Opravy a údržba / IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 9867511 13. 8. 2019 13. 8. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Sanosil CZ spol. s r.o. 102 094 Kč
Sanosil CZ spol. s r.o. - TIO/19/00828  | Obor smlouvy: Zdravotnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 298 905 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy