Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.


Založeno 01.01.1994
IČO 49455168
Datová schránka gnugxza

Skuteční majitelé

Milan Vojta (zapsán 24.07.2019 )
Znepřístupněno
Bořivoj Švásta (zapsán 24.07.2019 )
Znepřístupněno
Dalibor Neděla (zapsán 24.07.2019 )
Znepřístupněno
Ondřej Ďuriš (zapsán 24.07.2019 )
Znepřístupněno
Libor Kabát (zapsán 24.07.2019 )
Znepřístupněno
Miroslav Novák (zapsán 24.07.2019 )
Znepřístupněno
Hana Potměšilová (zapsán 24.07.2019 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Vodovody a kanalizace Břeclav,

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Uzavřeli 15 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Zakázky se skrytou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 23 smluv bez uvedené ceny. Tj. 9,09 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,19 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 1,19 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 12 smluv.

V roce 2022 uzavřel subjekt 129 smluv za 88 mil. Kč (pokles o -79,07 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 21 smluv, což je celkem 16,28 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (60 mil. Kč), Doprava a poštovní služby (8 mil. Kč), Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení (4 mil. Kč), Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis (4 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. dostala 32 dotací v celkové hodnotě 1 978 768 550 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. uzavřel 90 smluv smluv (tj. 7,05 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 9 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace