Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:45309612 AND (chyby:zasadni OR chyby:vazne) jsme našli 297 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:45309612 AND (chyby:zasadni OR chyby:vazne) v celém Hlídači

ico:45309612 AND (chyby:zasadni OR chyby:vazne) jsme nalezli v těchto databázích


S u b t e r r a a.s.
Soukromá firma.
V roce 2024 uzavřela firma celkem 44 smluv s veřejnou správou za 1 mld. Kč.

Nalezené smlouvy 46 výsledků

Celková cena nalezených smluv 16 mld. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  13764776 30.07.2020 S u b t e r r a a.s. České dráhy, a.s. Neuvedena
nájem pozemku  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  13424164 25.06.2020 S u b t e r r a a.s. České dráhy, a.s. Neuvedena
nájem pozemku  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  23544109 23.01.2023 S u b t e r r a a.s. DIAMO, státní podnik 121 000 Kč
Objednávka - Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu sebezáchranných přístrojů 1 PVM KS - prodloužení platnosti na rok 2023
  21370611 01.07.2022 S u b t e r r a a.s. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 240 000 Kč
Smlouva o uložení zeminy.  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  27638463 08.01.2024 S u b t e r r a a.s. České dráhy, a.s. Neuvedena
nájem pozemku v žst. Havířov město  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  27275807 27.11.2023 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 2. S u b t e r r a a.s.
2 224 354 Kč
Rekonstrukce kanalizace DN 500 v Suchdole, Praha 6 - realizace díla - dodatek č.3 ke smlouvě  | Obor: Stavebnictví
  22552145 17.10.2022 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 2. S u b t e r r a a.s.
Neuvedena
Rekonstrukce kanalizace DN 500 v Suchdole, Praha 6 - realizace díla - dodatek č.1 ke smlouvě  | Obor: Stavebnictví
  4093880 27.10.2017 Pražská vodohospodářská společnost a.s. S u b t e r r a a.s. 339 271 Kč
Obnova vodovodního řadu, ul. U Rokytky, Praha 8 - realizace díla - dodatek č. 1 ke smlouvě  | Obor: Stavebnictví
  17494363 30.06.2021 Správa železnic, státní organizace
 1. EUROVIA CS, a.s.
 2. OHL ŽS, a.s.
+2 další dodavatelé
2 573 529 584 Kč
Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“  | Obor: Stavebnictví
  24437479 13.04.2023 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. S u b t e r r a a.s. 155 848 000 Kč
Smlouva o dílo - ÚOCHB Cryo EM - stavba
  20395287 31.03.2022 Správa železnic, státní organizace
 1. EUROVIA CS, a.s.
 2. OHL ŽS, a.s.
+2 další dodavatelé
2 560 328 407 Kč
Dodatek č. 23 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“  | Obor: Stavebnictví
  25385795 04.08.2023 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 2. S u b t e r r a a.s.
41 478 872 Kč
ÚV Káraný – rekonstrukce výtlaku Artésko - realizace díla  | Obor: Stavebnictví
  27454703 25.01.2024 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 2. S u b t e r r a a.s.
15 435 090 Kč
Výstavba kanalizace, ul. Tělovýchovná a okolí, Praha 13 - realizace díla  | Obor: Stavebnictví
  4093676 27.10.2017 Pražská vodohospodářská společnost a.s. S u b t e r r a a.s. 703 064 Kč
Rekonstrukce kanalizace, ul. Stejskalova a okolí, Praha 8 - realizace díla - dodatek č.1 ke smlouvě  | Obor: Stavebnictví
  18673963 15.11.2021 Základní škola Praha-Lipence, příspěvková organizace
 1. Základní škola Praha-Lipence, příspěvková organizace
 2. S u b t e r r a a.s.
792 972 Kč
technické zhodnocení rekonstrukce ohradní zdi
  10170070 18.01.2018 Statutární město Kladno S u b t e r r a a.s. 941 499 Kč
Rámcová smlouva o dílo  | Obor: Stavebnictví
  5872295 26.02.2018 Hlavní město Praha S u b t e r r a a.s. 1 207 228 Kč
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov; Dočasné zajištění provozu a údržby štoly  | Obor: Stavebnictví
  6857643 10.08.2018 Univerzita Pardubice S u b t e r r a a.s. Neuvedena
Smlouva o fakturaci  | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  23702125 27.02.2023 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 2. S u b t e r r a a.s.
30 627 161 Kč
Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina: přeložka vodovodu a kanalizačních řadů - realizace díla  | Obor: Stavebnictví
  6261567 13.06.2018 Česká agentura pro standardizaci Subterra a.s. 99 000 Kč
Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ  | Obor: IT Software (krabicový SW, licence, …)
  7786539 16.11.2018 Statutární město Kladno S u b t e r r a a.s. 3 386 155 Kč
Smlouva o dílo, dodatek číslo 1  | Obor: Stavebnictví
  5949367 24.07.2017 Hlavní město Praha S u b t e r r a a.s. 23 033 652 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Dodatečné práce na objektu SO 302 ? hloubená šachta JI02 a na objektu SO 201 ražba pod vodním tokem  | Obor: Stavebnictví
  13853292 14.09.2020 Základní škola Praha-Lipence, příspěvková organizace
 1. Základní škola Praha-Lipence, příspěvková organizace
 2. S u b t e r r a a.s.
792 972 Kč
stavební práce  | Obor: Stavebnictví
  27454771 25.01.2024 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 2. S u b t e r r a a.s.
5 066 256 Kč
Obnova vodovodního řadu, ul. Tělovýchovná a okolí, Praha 13 - realizace díla  | Obor: Stavebnictví
  14799777 22.10.2020 Botanická zahrada hl. m. Prahy S u b t e r r a a.s. 877 250 Kč
nákup kontejnerů
 • Následující »
 • Exportovat výsledky do Excelu

ico:45309612 AND (chyby:zasadni OR chyby:vazne) jsme nalezli ještě v těchto databázích