Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:70889546 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme našli 1 582 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:70889546 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} v celém Hlídači

ico:70889546 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích


Královéhradecký kraj
Úřad - orgán veřejné moci.
V roce 2021 uzavřel úřad celkem 1581 smluv za 12 mld. Kč, celý holding celkem 5488 smluv za 14 mld. Kč,

Nalezené smlouvy 1 581 výsledků

Celková cena nalezených smluv 12 mld. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  16418375 26. 4. 2021 Státní fond dopravní infrastruktury Královéhradecký kraj 269 865 678 Kč
Smlouva č. 200S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021  | Obor: Stavebnictví
  16444375 26. 4. 2021 Město Vrchlabí Královéhradecký kraj Neuvedena
Darovací smlouva - darovací smlouva č. 3/2021/DS  | Obor: Dary a dotace
  15249807 20. 1. 2021 Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Královéhradecký kraj 358 381 Kč
Bezúplatný převod pozemků - k.ú. Holohlavy, Černožice nad Labem  | Obor: Stavebnictví
  15734963 22. 2. 2021 GasNet, s.r.o. Královéhradecký kraj 112 094 Kč
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen, GasNet, Stěžery, 8800100975/1/BVB  | Obor: Stavebnictví
  16461783 22. 4. 2021 Centrum evropského projektování a.s. Královéhradecký kraj 1 915 200 Kč
Smlouva nájemní - dodatek č. 4, CEP, Švendova 1282  | Obor: Nájemní smlouvy
  17664031 24. 8. 2021 Šperk Miroslav, Ing., nar. 1956 Královéhradecký kraj 121 000 Kč
Kupní smlouva
  17664851 24. 8. 2021 Zavřelová Barbora, nar. 1992 Královéhradecký kraj 110 110 Kč
Kupní smlouva
  17517623 21. 7. 2021 Středočeský kraj Královéhradecký kraj Neuvedena
Smlouva o spolupráci, dopravní obslužnost drážní dopravou, Královéhradecký kraj
  17791159 17. 9. 2021 Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s. Královéhradecký kraj Neuvedena
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
  17503467 2. 8. 2021 Kmoníček Jan, nar. 2000 Královéhradecký kraj 121 000 Kč
Kupní smlouva
  17664483 24. 8. 2021 Šimková Hana, nar. 1966 Královéhradecký kraj 121 000 Kč
Kupní smlouva
  15103287 6. 1. 2021 Statutární město Hradec Králové Královéhradecký kraj Neuvedena
Nájemní smlouva č. 2736/2015 - více pozemků, více k. ú.  | Obor: Nájemní smlouvy
  17403871 4. 8. 2021 MĚSTO TRUTNOV Královéhradecký kraj 7 140 246 Kč
Převod vlastnických práv k pozemní komunikaci - stavby silnice III/3016 v k. ú. Poříčí u Trutnova a v k. ú. Lhota u Trutnova
  15259519 19. 1. 2021 GasNet, s.r.o.
  1. Královéhradecký kraj
  2. ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
+1 dodavatel
Neuvedena
4000231215_Smlouva o zajištění přel. PZ a úhradě nákl.s ní souvisejících  | Obor: Stavebnictví
  17085639 29. 6. 2021 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Královéhradecký kraj 117 140 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku k.ú. Dolní Černůtky
  17069603 29. 6. 2021 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Královéhradecký kraj Neuvedena
Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s.
  17272827 22. 7. 2021 Město Nový Bydžov Královéhradecký kraj Neuvedena
darovací smlouva - Darovací smlouva - St. p. č. 258/2 a parc. č. 3387 v k. ú. Nový Bydžov
  15582287 19. 2. 2021 Státní fond dopravní infrastruktury Královéhradecký kraj 308 400 000 Kč
smlouva č. 200/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI  | Obor: Stavebnictví
  17171579 16. 6. 2021 Město Jaroměř Královéhradecký kraj 109 301 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou  | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  17082471 16. 6. 2021 Krkonoše - svazek měst a obcí Královéhradecký kraj 93 600 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Krkonoše - svazek měst a obcí na provoz krkonošských cyklobusů
  15738323 5. 3. 2021 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Královéhradecký kraj Neuvedena
movité věci pro ON Náchod  | Obor: Bankovní formality, ceníky, VOP
  17297543 25. 6. 2021 Statutární město Hradec Králové
  1. Ministerstvo obrany
  2. Královéhradecký kraj
Neuvedena
smlouva o zrušení a zřízení služebnosti č. 2021/1350 - pozemky kú Hradec Králové  | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  17669567 2. 9. 2021 MĚSTO TRUTNOV Královéhradecký kraj 108 883 Kč
darování pozemků v k. ú. Poříčí u Trutnova do vlastnictví městaTrutnova
  17719699 7. 9. 2021 Loskot František, JUDr., nar. 1952 Královéhradecký kraj 122 210 Kč
Kupní smlouva
  17319979 26. 7. 2021 Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 Královéhradecký kraj 121 000 Kč
Smlouva o výpůjčce, Korunní hradby, SŠŘ Jaroměř, dodatek č.1
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:70889546 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy