Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 288 výsledků na výraz ico:25292161

Celková cena nalezených smluv 181 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
5. 5. 2017 12. 5. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. ZPD „Oprava koleje v úseku Kunčice nad Labem – Hostinné km 101,950 - 102,550" 235 950  Kč
31. 5. 2017 27. 7. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. PRODIN a.s. Architektonické služby 262 570  Kč
10. 5. 2018 6. 6. 2018 Detail smlouvy Město Nový Bydžov PRODIN a.s. Objednáváme u Vás vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby místní komunikace včetně inženýrské činnosti k akci Rekonstrukce ul. Na Svépomoci v Novém Bydžově, dle cenové nabídky ze dne 10.05.2018. Předání PD v tištěné pod 182 000  Kč
6. 1. 2017 14. 2. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. PRODIN a.s. Smlouva o dílo, S919/2016/353 -PD LC Malá Strana 358 160  Kč
1. 10. 2018 2. 10. 2018 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Pardubice (Úřad práce České republiky) PRODIN a.s. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. PAA-MN-62/2018 / reg. č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 278 566  Kč
18. 2. 2019 18. 2. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR PRODIN a.s. I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat, aktualizace DSP 215 138  Kč
9. 12. 2016 20. 12. 2016 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Pardubice VB – zaměření, stavebně historický průzkum a návrh využití prostor“ 2 238 500  Kč
24. 4. 2017 8. 11. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zhotovení projektové dokumentace "Vybudování nových pakrovacích míst v ul. Na Okrouhlíku pře čp. 1247" 79 860  Kč
20. 6. 2018 22. 6. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. SMLOUVA O DÍLO na zpracování Záměru projektu „Nymburk, středisko pro kalibraci" 235 950  Kč
11. 7. 2017 22. 9. 2017 Detail smlouvy Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové PRODIN a.s. Stavebně - technický průzkum 69 938  Kč
24. 8. 2016 18. 4. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. PRODIN a.s. Dílo, Architektonické služby 283 140  Kč
6. 1. 2017 15. 2. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. PRODIN a.s. S919/2016/352 -PD LC Za Kačerovskými rybníky 214 170  Kč
19. 11. 2018 22. 11. 2018 Detail smlouvy Město Uherské Hradiště PRODIN a.s. O dílo - PD "Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady" 786 137  Kč
22. 7. 2016 11. 8. 2016 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo 505 780  Kč
13. 12. 2016 15. 12. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj PRODIN a.s. Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah - zhotovení projektové dokumentace 1 535 490  Kč
6. 1. 2017 14. 2. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. PRODIN a.s. Smlouva o dílo, S919/2016/357 -PD LC Hřebenová 157 300  Kč
12. 6. 2017 4. 7. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace "Chrast u Chrudimi – projektová dokumentace komplexní stavební opravy objektu" 665 500  Kč
29. 9. 2016 29. 3. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. SOD na zpracování záměru projektu, přípravnou dokumentaci stavby a zhotovení projektu stavby vč. výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav -Třemošnice" 2 113 870  Kč
24. 3. 2017 11. 7. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. PRODIN a.s. Dílo Architektonické služby 240 790  Kč
29. 5. 2017 3. 7. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace "Třebovice v Čechách – projektová dokumentace komplexní opravy VB" 1 173 700  Kč
5. 11. 2018 26. 2. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Rekonstrukce silnice II/636 Lázně Bohdaneč, průtah, PD 1 200 320  Kč
15. 1. 2018 25. 1. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Oprava silnice II/343 Kameničky - hr. kraje, PD 688 490  Kč
29. 5. 2017 3. 7. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace "Třebovice v Čechách – projektová dokumentace komplexní opravy VB" 1 173 700  Kč
4. 12. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provedení stavby (PDPS) pro rekonstrukci zastávky BUS v ulici Štrossova - U Kostelíčka, směr do města. 105 270  Kč
14. 11. 2017 20. 11. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. PRODIN a.s. Architektonické služby 202 070  Kč
4. 10. 2018 4. 10. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice III PRODIN a.s. Zhotovení PD pro změnu stavby Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích před dokončením 58 080  Kč
6. 9. 2018 6. 9. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Projekt stavby "Oprava koleje č. 101 a 114 v žst. Liberec". 235 950  Kč
24. 9. 2018 24. 9. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR PRODIN a.s. I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat, aktualizace hlukové studie 284 350  Kč
31. 8. 2018 4. 9. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Zpracování PD pro stanovení DZ k akci „Omezení tranzitní dopravy nad 12 tun v úseku silnice II/636, v úseku D11 - MOK Lázně Bohdaneč - úprava DZ“ 542 080  Kč
28. 7. 2017 3. 8. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo ZPD "Opravné práce v úseku Ostroměř - Jičín km 15,420 - 16,930" 237 160  Kč
7. 9. 2017 25. 9. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zpracování úpravy projektové dokumentacePDPS ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště. 81 070  Kč
23. 6. 2017 27. 6. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Dodatek č. 2 - SOD č. OMI-VZMR-2016-73 - Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD /PRODIN/ 823 405  Kč
27. 3. 2018 27. 3. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR PRODIN a.s. I/36 Doubravice - Voleč, velkoplošné výspravy, VD-ZDS+IČ+AD 173 635  Kč
14. 5. 2018 21. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. SOD č. OMI-VZMR-2018-26- ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ - PD /PRODIN/ 1 675 850  Kč
4. 4. 2018 5. 4. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR PRODIN a.s. I/17 Bukovina - Heřmanův Městec, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD 1 681 900  Kč
7. 11. 2018 13. 11. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Modernizace silnice II/343 Kameničky, PD 1 130 140  Kč
25. 8. 2016 31. 10. 2016 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Pardubice (Úřad práce České republiky) PRODIN a.s. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. PAA-MN-43/2016 reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 299 693  Kč
26. 10. 2017 26. 10. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. SMLOUVA O DÍLO "ZPD_Oprava výhybek v žst. Polička - Borovské zhlaví" 592 900  Kč
22. 8. 2017 24. 8. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Aktualizace PD akce "Modernizace silnice III/35846 v úseku průtah Semanínem - křižovatka s I/43". 586 850  Kč
20. 3. 2018 20. 3. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Položkový rozpočet včetně výkazu výměr: Stará Paka strážní domek, Útulek posun. a mazaže v HK, Provozní budova HK, Skladiště sever HK a Útulek sever HK. 197 230  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.