Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 325 výsledků na výraz ico:25292161

Celková cena nalezených smluv 201 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
6. 1. 2017 15. 2. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. PRODIN a.s. S919/2016/352 -PD LC Za Kačerovskými rybníky 214 170  Kč
19. 11. 2018 22. 11. 2018 Detail smlouvy Město Uherské Hradiště PRODIN a.s. O dílo - PD "Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady" 786 137  Kč
24. 8. 2016 18. 4. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. PRODIN a.s. Dílo, Architektonické služby 283 140  Kč
24. 4. 2017 8. 11. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zhotovení projektové dokumentace "Vybudování nových pakrovacích míst v ul. Na Okrouhlíku pře čp. 1247" 79 860  Kč
20. 6. 2018 22. 6. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. SMLOUVA O DÍLO na zpracování Záměru projektu „Nymburk, středisko pro kalibraci" 235 950  Kč
9. 12. 2016 20. 12. 2016 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Pardubice VB – zaměření, stavebně historický průzkum a návrh využití prostor“ 2 238 500  Kč
11. 7. 2017 22. 9. 2017 Detail smlouvy Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové PRODIN a.s. Stavebně - technický průzkum 69 938  Kč
18. 9. 2018 19. 9. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE STAVBY Název zakázky: Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice 2 055 790  Kč
14. 9. 2016 10. 10. 2016 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. SOD č. OMI-VZMR-2016-73 - Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD /PRODIN/ 1 391 500  Kč
13. 12. 2016 15. 12. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj PRODIN a.s. Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah - autorský dozor projektanta 24 200  Kč
26. 3. 2018 6. 4. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. III/04313 Březová, oprava silnice - DSP + PDPS 336 380  Kč
26. 4. 2017 5. 5. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zpracování a provedení projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP - Pardubice, parkoviště u ZUŠ Polabiny, Lonkova 510 118 580  Kč
16. 5. 2017 22. 5. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR PRODIN a.s. I/14 Česká Třebová, OK u Korada, DÚR+IČ 870 716  Kč
29. 9. 2016 31. 5. 2017 Detail smlouvy Město Nová Paka PRODIN a.s. Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí - "Novostavba chodníku podél I/16 Kumburský Újezd" 354 530  Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Oprava silnice II/366 Svitavy - Hotel U Jelena, PD 589 270  Kč
20. 3. 2017 27. 3. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Sychrov – projektová dokumentace komplexní opravy VB“ 438 020  Kč
27. 11. 2018 12. 12. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Pardubice Výkon autorského dozoru stavby Semily ON rekonstrukce. 134 842  Kč
14. 5. 2018 16. 5. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj PRODIN a.s. Smlouva o poskytování služeb autorského dozoru při realizaci stavby "RÚE - Průmyslová střední škola Letohrad, areál Komenského, domov mládeže "A", jídelna, tělocvična" 171 578  Kč
9. 3. 2018 13. 9. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY Výstavba PZS v km 6,261 (P 5381) a v km 6,944 (P 5382) trati Hradec Králové - Jičín“ 1 303 170  Kč
21. 3. 2018 28. 3. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zpracování studie parkovacího domu u zimního stadionu v Pardubicích, včetně prezentace. 113 740  Kč
5. 11. 2018 7. 11. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo "PD - Oprava PZS v km 2,595 (P5156) trati 018 Choceň - Litomyšl, úsek Choceň - Vysoké Mýto" 284 350  Kč
26. 3. 2018 3. 4. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice III PRODIN a.s. Zhotovení projektové dokumentace "Regenerace panelového sídliště Dubina - Etapa U - lokalita 6B!. 360 580  Kč
16. 5. 2017 19. 5. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče, PD". 1 782 330  Kč
31. 5. 2018 1. 6. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR PRODIN a.s. I/34 Františky, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD 322 949  Kč
17. 5. 2017 12. 7. 2017 Detail smlouvy Královéhradecký kraj PRODIN a.s. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Vypracování projektové dokumentace akce : II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí I/11 419 870  Kč
24. 8. 2017 24. 8. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo ZPD "Oprava koleje v úseku Hronov - Police nad Metují" 421 080  Kč
27. 9. 2018 4. 10. 2018 Detail smlouvy Město Dobruška PRODIN a.s. Dodatek č. 1 k objednávce projektové dokumentace Rekonstrukce ul. v Zahradách v Dobrušce 223 003  Kč
23. 1. 2019 24. 1. 2019 Detail smlouvy Královéhradecký kraj PRODIN a.s. II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, celková cena 2.322.474,- Kč 2 322 474  Kč
10. 1. 2019 10. 1. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo Vypracování projektové dokumentace "Oprava traťového úseku Jaroměř - Stará Paka" 1 052 700  Kč
25. 1. 2019 28. 1. 2019 Detail smlouvy Město Přelouč PRODIN a.s. Smlouva o dílo - projektová dokumentace na stavbu Rekonstrukce Trutnovské ulice 235 466  Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Smlouva o dílo Záměr projektu "Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald" 1 396 340  Kč
1. 2. 2017 14. 2. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice III PRODIN a.s. Smlouva o dílo na zhotovení PDSP a PDPS "Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502-1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499-1501 127 050  Kč
12. 4. 2017 17. 10. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Zpracování inženýrské a majetkoprávní činnosti na akci "Oprava silnice III/3058 Běstovice - Újezd u Chocně". 108 900  Kč
7. 2. 2018 7. 2. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Dodatek č. 1 - SOD č. OMI-VZMR-2017-49 - Náhrdelník na Chrudimce - PD /PRODIN/ 960 740  Kč
8. 2. 2018 9. 2. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRODIN a.s. Položkový rozpočet včetně výkazu výměr na demolice objektů - Blešno,Pardubice,Žamberk,Broumov. 118 580  Kč
20. 9. 2018 16. 10. 2018 Detail smlouvy Město Hlinsko PRODIN a.s. Vypracování dokumentace o provedení stavby na novostavba místní komunikace na parcele č. 67/2 v k.ú. Blatno u Hlinska 215 380  Kč
6. 5. 2019 7. 5. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Prodin, a. s. projektová dokumentace 94 380  Kč
4. 10. 2019 4. 10. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice III PRODIN a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace "Regenerace panelového sídliště Dubina - Etapa U - lokalita 6B" 436 302  Kč
29. 3. 2018 20. 4. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice II PRODIN a.s. Projektová dokumentace - přechody Sluneční a Okrajová 70 180  Kč
5. 6. 2017 12. 6. 2017 Detail smlouvy Město Přelouč PRODIN a.s. Dodatek č. 1 smlouvy o díloč. Rekonstrukce chodníků ul. B. Němcové DSP+PDPS 283 140  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci