Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:46347275'

našli jsme 1 290 výsledků na výraz ico:46347275

Celková cena nalezených smluv 33 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Maximální hodnota
smlouvy s DPH
1. 6. 2017 13. 7. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. přímé zadání - Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod - 516-26 - Černá Pole č.parcely 378/13 9 700 000  Kč
31. 5. 2019 4. 6. 2019 Detail smlouvy Česká geologická služba Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Zvýšení množství podzemní vody pro jímací území Březová nad Svitavou 235 950  Kč
27. 1. 2009 8. 2. 2017 Detail smlouvy Město Kuřim Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. SM BVK, MANDÁTNÍ SMLOUVA - Dodatek č. 10 Neuvedena
28. 6. 2019 28. 6. 2019 Detail smlouvy Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, BRNO - Slatina Neuvedena
28. 1. 2005 26. 6. 2017 Detail smlouvy Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Dodatek NS 4/001/05 Švařec Neuvedena
18. 6. 2004 8. 2. 2017 Detail smlouvy Město Kuřim Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. SM BVK, MANDÁTNÍ SMLOUVA - Dodatek č. 2 Neuvedena
22. 5. 2018 29. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Smlouva o zpracování osobních údajů - vyjádření k dispozocím s pozemky Neuvedena
8. 2. 2019 13. 2. 2019 Detail smlouvy Mendelova univerzita v Brně Brněnské vodárny a kanlizace, a.s. Vodné 1 518 000  Kč
15. 5. 2015 18. 7. 2018 Detail smlouvy SAKO Brno, a.s. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pronájem,převzetí a svoz odpadu včetně dodatků č.1,2,3 BVAK 141 570  Kč
31. 1. 2019 2. 2. 2019 Detail smlouvy Mendelova univerzita v Brně Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Roční objednávka spotřeby vody pro PEF, děkanát 191 (89) 350 000  Kč
17. 5. 2017 5. 6. 2017 Detail smlouvy Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod - Olomoucká 632, Brno 2 419 999  Kč
19. 6. 2002 10. 2. 2017 Detail smlouvy Město Kuřim Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. SOI BVK, NÁJEMNÍ A PROVOZNÍ SMLOUVA Neuvedena
31. 8. 2015 16. 2. 2017 Detail smlouvy Město Kuřim Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. SOI BVK, NÁJEMNÍ A PROVOZNÍ SMLOUVA - Dodatek č. 68 Neuvedena
2. 6. 2014 8. 2. 2017 Detail smlouvy Město Kuřim Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. SM BVK, MANDÁTNÍ SMLOUVA - Dodatek č. 16 Neuvedena
10. 12. 2018 12. 12. 2018 Detail smlouvy LEARIUS a.s.
 1. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 2. Dopravní podnik města Brna, a.s.
Kupní smlouva, dohoda o narovnání a smlouva o zřízení služebností - prodej id. 39/64 nemovitostí: pozemků p.č. 3548, 3549, budovy č.p. 318 stojící na pozemku p.č. 3548 v k.ú. Černá Pole. Zřízení služebností k pozemku p.č. 3548, zpětvzetí žaloby. 18 240 203  Kč
16. 12. 2019 19. 12. 2019 Detail smlouvy EKOCOMP, společnost s ručením omezeným Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti č. 6319174023 – prodej části pozemku p.č. 2373/27 o výměře 234 m2, k.ú. Královo Pole a zřízení služebnosti inženýrské sítě 679 809  Kč
19. 1. 2018 23. 1. 2018 Detail smlouvy EM Brno s.r.o.
 1. LUBRE, s.r.o.
 2. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebností - pozemky p.č. 1091/10, 1091/11, 1092/3, 1092/7, 1092/12 v k.ú. Židenice 6 477 735  Kč
7. 10. 2015 22. 9. 2017 Detail smlouvy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Smlouva na dodávku pitné vody Neuvedena
1. 2. 2018 5. 2. 2018 Detail smlouvy Hél Miroslav, rok narození 1972 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti - pozemky p.č. 1160/33, 1160/34, 1160/35 v k.ú. Staré Brno 451 330  Kč
8. 6. 2018 2. 1. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Komisionářská smlouva - dodatek č. 1 8 914 538  Kč
16. 8. 2012 16. 2. 2017 Detail smlouvy Město Kuřim Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. SOI BVK, NÁJEMNÍ A PROVOZNÍ SMLOUVA - Dodatek č. 56 Neuvedena
27. 11. 2019 10. 12. 2019 Detail smlouvy B.Letná s.r.o.
 1. Technické sítě Brno, akciová společnost
 2. Dopravní podnik města Brna, a.s.
+1 dodavatel
Budoucí prodej pozemků p.č. 1142/301, p.č. 1142/302, p.č. 1142/303, p.č. 1142/304, p.č. 1142/306, p.č. 5881, p.č. 6425/2, p.č. 6426/2, p.č. 6434/2 vše v k.ú. Bystrc a zřízení služebností k převáděným pozemkům. 16 364 800  Kč
8. 2. 2019 8. 2. 2019 Detail smlouvy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. objednávka stanovení mikrocystinu ve vodách pro všechny pracoviště Zdravotního ústavu v roce 2019 242 000  Kč
28. 5. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Červinková Dana, nar. 1961 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Směnná smlouva a smlouva o zřízení služebnosti - pozemky p.č. 576/6, 576/7, 575/2 v k.ú. Starý Lískovec 83 490  Kč
25. 10. 2019 13. 11. 2019 Detail smlouvy SAKO Brno, a.s.
 1. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 2. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
dohoda o spolupráci a mlčenlivosti Neuvedena
11. 4. 2019 17. 4. 2019 Detail smlouvy Město Kuřim Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. SM BVK, MANDÁTNÍ SMLOUVA - dodatek č. 21 - akce zajišťované v roce 2019 spol. BVK a.s. Neuvedena
2. 1. 2019 16. 1. 2019 Detail smlouvy Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod č. 2010039312 Neuvedena
16. 10. 2002 10. 2. 2017 Detail smlouvy Město Kuřim Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. SOI BVK, NÁJEMNÍ A PROVOZNÍ SMLOUVA - Dodatek č. 3 Neuvedena
29. 8. 2005 10. 2. 2017 Detail smlouvy Město Kuřim Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. SOI BVK, NÁJEMNÍ A PROVOZNÍ SMLOUVA - Dodatek č. 15 Neuvedena
11. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Smlouva č.2010028064 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod Neuvedena
5. 6. 2003 9. 7. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Smlouva č. 4259 Brno 484 000  Kč
30. 3. 2016 30. 3. 2016 Detail smlouvy Brněnské komunikace a.s. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Dodávka pitné vody Neuvedena
22. 12. 2017 22. 12. 2017 Detail smlouvy CAZZUOLA a.s.
 1. Technické sítě Brno, akciová společnost
 2. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebností - pozemky p.č. 6876/12, 6877/1, 6877/2, 6877/3, 6877/4, 6877/5, ... v k.ú. Bystrc 21 717 080  Kč
1. 6. 2017 13. 7. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. přímé zadání - Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod - 501-106 - Židenice, parcela č. 6623/2 3 806 000  Kč
14. 10. 2014 23. 4. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Smlouva o poskytování certifikačních služeb 60 500  Kč
15. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Výzkumná spolupráce v rámci SustES - Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních podmínkách. 532 400  Kč
1. 6. 2017 12. 7. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. přímé zadání - Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod - 212-123 - Maloměřice a Obřany, parcela č. 6596,6597/1-12,659 2 085 900  Kč
18. 2. 2012 8. 6. 2017 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Voda-dodatek č.2 Neuvedena
29. 8. 2019 3. 9. 2019 Detail smlouvy SAKO Brno, a.s. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Ostatní odpady BVaK dodatek č.5 Neuvedena
22. 5. 2018 29. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Smlouva o zpracování osobních údajů - stížnosti Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 021 723 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy