Informace o úřadu Statutární město České Budějovice

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.07.1973
IČO 00244732
Datová schránka kjgb4yx
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Obce s rozšířenou působností 
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Statutární města 
Stavební úřady RUIAN 
Jednotná kontaktní místa v agendě volný pohyb služeb 
Matriční úřady (m. úřady, kterými jsou obec. úřady, v hl. m. Praze ÚMČ, v územně čl. statut. městech ÚMO nebo ÚMČ a pro území voj. újezdů újezdní úřady, které určí a jejich spr. obvody vymezí MV prov. pr. př.; obec. úř. ORP) 
Matriční úřady příslušné k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství 
Obce 
Obce provádějící vidimaci a legalizaci (kraj. úřady; obec. úřady ORP; obec. úřady, ÚMČ, ÚMO územně členěných statut. měst a ÚMČ hl. m. Prahy, jejichž seznam stanoví prov. pr. př.; újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR) 
Obce RUIAN 
Obce s matričním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem 
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze 
Obce se stavebním úřadem 
Obce, které nejsou matričním úřadem 
Obecné stavební úřady RÚIAN 
Obecní policie 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
Obecní živnostenské úřady 
Ohlašovny 
Okrsková volební komise* 
Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu ve smyslu § 13 zák. č. 247/1995 Sb. 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Speciální stavební úřady 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Stavební úřady 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Vodoprávní úřady krajských úřadů a stavební úřady obecních úřadů s rozšířenou působností 
Volební orgány (starostové) ve smyslu § 6 písm. h) zák. č. 491/2001 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
Poslední smlouva v RS uveřejněna 25.1.2021
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Statutární město České v celém Hlídači
Hlídat změny i v 41 dceřinných společnostech
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Statutární město České Budějovice
od 2016
4530 smluv za celkem 12 mld. Kč
11,7 % smluv se skrytou cenou
0,0 % smluv se skrytou smluvní stranou
13,0 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (41)
od 2016
9412 smluv za celkem 19 mld. Kč
20,1 % smluv se skrytou cenou
3,1 % smluv se skrytou smluvní stranou
10,0 %smluv s firmami navázanými na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 66 14,07 % 119 mil. Kč 14,03 %
2017 150 15,54 % 5 mld. Kč 81,03 %
2018 123 12,87 % 211 mil. Kč 10,41 %
2019 141 12,89 % 178 mil. Kč 12,76 %
2020 106 10,41 % 127 mil. Kč 7,14 %
2021 3 10,71 % 3 mil. Kč 34,80 %
Celkem 589 13,00 % 6 mld. Kč 46,38 %
Veřejné zakázky

Statutární město České Budějovice se vyskytuje v 2783 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Statutární město České Budějovice se vyskytuje v 2 veřejných zakázkách jako dodavatel.

Dotace

Úřad Statutární město České Budějovice dostal 482 dotací v celkové hodnotě 3 533 735 889 Kč.

19 podřízených organizací (z celkem 41) úřadu Statutární město České Budějovice dostalo dalších 537 dotací v hodnotě 1 337 122 404 Kč.

Úřad Statutární město České Budějovice včetně podřízených organizací dostal celkem 1019 dotací v celkové hodnotě 4 870 858 293 Kč.

Insolvenční rejstřík

Statutární město České Budějovice se vyskytuje v 7 insolvencích jako věřitel.

Statutární město České Budějovice není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Statutární město České Budějovice není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Statutární město České Budějovice jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
EG.D, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
77
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66
Ondřej Brož s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66
Městská charita České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
59
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57
STARNET, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
49
SWIETELSKY stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48
K - BUILDING CB, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45
ČEVAK a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39
STRABAG a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36
"MANE ENGINEERING s.r.o." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34
Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32
SPRÁVA DOMŮ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30
Ledax o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27
EDIKT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
PREVENT 99 z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
EKOEKO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Diecézní charita České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
EUROVIA CS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Teplárna České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
GPL - INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Tangenta, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
JSP Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Ing. Miroslav Návara detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Jihočeský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Statutární město České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Sweco Hydroprojekt a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
AV MEDIA SYSTEMS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
PARSEK, v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
VERBA PLUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Robinson detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
OK Signistav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
BIT SERVIS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Volejbalový klub České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
VH-TRES spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
ProTeren s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
MS Progress s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
MANE STAVEBNÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
FCC České Budějovice, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
MANE HOLDING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
FOKUS České Budějovice, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Autis Centrum, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
HC České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
ENVI-PUR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
VLTAVAPARK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
FBC Štíři České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
ATELIÉR DoPI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Pody print s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
C / ECON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
REPAM ELEKTRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
ART 4 PROMOTION, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Light Sound Design s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
DELNET CZ s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
VAK projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
RICOH Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
TJ Karate České Budějovice z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
FIGHT CLUB z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Pohůrecká investiční s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
TKP geo s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
CB Auto a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
DTD Styl CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
HBP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Jindřichohradecká stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
THEIA - krizové centrum o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Divadelní spolek J.K.Tyl České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Č.a.Š. s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
AP2projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Jiří Jokl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
AF-CITYPLAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
SAGASTA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
TranSoft a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Zdeněk Němec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Tempo Team Prague s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Ging s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Projektový ateliér AD s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
REMSTAV PLUS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Auböck s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
LuckyNet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Global Fashion s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
METROPOL, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Stráský František, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Miroslav Mareš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ŽIVOT 90, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
SaM silnice a mosty a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
JTV a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
VIDOX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ONYX wood spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Nemocnice České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Signistav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Jihočeská rozvojová o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
KASKA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Mezi proudy o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ELTODO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ACTIVA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ZESA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Josef Nováček & spol. s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
SK Mladé z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ČD - Telematika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Milan Binder detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Akiprojekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
REKOLA Bikesharing s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Tisox s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Colsys s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Vědecko-technický park AGRIEN, spol. s r.o., zkráceně :VTP AGRIEN, spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
DARUMA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Rodinné centrum ROZÁRKA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SAHAN CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SK Dynamo České Budějovice, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Grand Hotel Zvon, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
ZVÁNOVEC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Retherm s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Jihočeské letiště České Budějovice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
TC Move 21, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
KONÍČEK, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SK Meťák z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Piano Business Center, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
MEDIA MARKETING SERVICES a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Mladé s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
PRECIS BUILDING SE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Temperi, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ing. Irena Hísková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Mgr. Luděk Salčák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Jan Turinský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Roman Kučera detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Mgr. Monika Caháková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
WIP Reklama spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Sportovní klub policie České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Michal Škoda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Hukot CB, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Baby club Šikulka, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
DialogCB, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
FONTÁNA CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Hudební skupina Spolektiv z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
HC LVI 2009, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Města Otakarova z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
PPPA partner s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
VGP Park Ceske Budejovice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
RESTAURACE SOLNICE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
GREENROOT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
XANADU a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ARCDATA PRAHA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
POHODÁŘI VSKH detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ALMAPRO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Czech Deposit s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
STAVMAT STAVEBNINY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
TEXSR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
E.ON Česká republika, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
BARTL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Nadace Jihočeské cyklostezky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
RK Invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
M.O.Z. Consult s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
TERA Systems s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
DV stav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
KinderGarten One - Mateřská škola, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
A8000 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Bílý kruh bezpečí, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
OMV Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
TJ Meteor České Budějovice z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
REMONST stavební spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
TJ DYNAMO České Budějovice z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Jana Švarcová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Bruslařský klub České Budějovice z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini) detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Merkur České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
SPORT KLUB RB, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Pionýr, z. s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Mgr. Šárka Kosová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Město Nové Hrady detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Družstvo VAJGAR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TJ Motor z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BLAHOPROJEKT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
KONTAKT České Budějovice z.s - spolek pro volnočacové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
KVELB Ateliér z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Cantus Firmus, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ACP AuComp CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tomáš Suchý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
7 Agency České Budějovice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Florbalová akademie České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Cafe náměstí, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
GUTERO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing.arch. Žížala Petr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing.arch. ŠTĚPÁN VÁCLAV detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing. Pavel Prskavec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Vladimír Tůma - Gastronomická agentura GASTKOM detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
"BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Prostor pro všechny z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Taneční studio No Limit, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TVOR z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SKI TEAM BUDWEIS, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
euroAWK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MONEKON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MAURING spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MARBES CONSULTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ELPEKO MONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BENJAMÍN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TENZA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
GEFOS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
INPRESS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
HEBA agency s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
CSS Emausy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum BAZALKA, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
A.K.U.P.I. CB spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
A - stav Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
k2cb s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tyfloservis, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Melies s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Skanska a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jihočeský Jazzový Festival s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Perfect System, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
"Spolek Třeboňská nocturna" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SD Ateliér s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ProInvesta CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Green engineering s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Good Agency s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Stavby Stára s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Meridi s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TRUE INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PORR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Junák - český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
HOCHTIEF CZ a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ELTE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
KASYS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
CPI Hotels, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SK SLAVIA České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jihočeská hospodářská komora detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Sportovní klub Pedagog České Budějovice z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
VPÚ DECO PRAHA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TEPIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
INBEST spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Junák - český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Orel jednota České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
David Hellebrant detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SK TŘEBÍN, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Lukáš Michal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
ČEVAK a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mld. Kč
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
605 mil. Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
516 mil. Kč
J&T BANKA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
250 mil. Kč
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
203 mil. Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
160 mil. Kč
STRABAG a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 mil. Kč
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
101 mil. Kč
EDIKT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 mil. Kč
EUROVIA CS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
98 mil. Kč
K - BUILDING CB, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
94 mil. Kč
ČD - Telematika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 mil. Kč
Jihočeský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 mil. Kč
MANE STAVEBNÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
85 mil. Kč
Jihočeské letiště České Budějovice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
82 mil. Kč
ENVI-PUR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 mil. Kč
Statutární město České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 mil. Kč
CBH2013 a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 mil. Kč
SPRÁVA DOMŮ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 mil. Kč
HC České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 mil. Kč
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44 mil. Kč
Retherm s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
43 mil. Kč
Ondřej Brož s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41 mil. Kč
Jindřichohradecká stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39 mil. Kč
Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34 mil. Kč
SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
PROZAC stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
SK Dynamo České Budějovice, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 mil. Kč
PORR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
AV MEDIA SYSTEMS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
ProInvesta CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
SaM silnice a mosty a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
Městská charita České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
JTH Holding a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Colsys s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
SAGASTA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
CALIPSUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
OHL ŽS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
ACG-Real s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
EG.D, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
EKOEKO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
VOLEJBAL SPORT CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
DNS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
SoftwareONE Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Roman Kučera detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Ledax o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
ZVÁNOVEC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
LION - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
ALGON, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
XANADU a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Volejbalový klub České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
ŠAFINVEST, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
"MANE ENGINEERING s.r.o." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Institut regionálních informací, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
VLTAVAPARK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
TEMTECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
CB Auto a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
FINAPRA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
LODINGEN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
BIT SERVIS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
STARNET, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
AŽD Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
ALMAPRO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Tangenta, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
STAVMAT STAVEBNINY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
OK Signistav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
DEMOSTAV, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
JSP Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Piano Business Center, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
ELTODO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Jan Turinský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Green engineering s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
STINGO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
nanoSPACE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
VIDOX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
4 DVORY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
EUbuilding a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
ART 4 PROMOTION, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Signistav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
ProTeren s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
D.I.M. spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Sweco Hydroprojekt a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
HAUSER spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
DV stav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
FCC České Budějovice, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
DELNET CZ s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Židovská obec v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
OMV Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
AF-CITYPLAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
ACTIVA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
PREVENT 99 z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
COLAS CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
TKP geo s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
euroAWK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Vědecko-technický park AGRIEN, spol. s r.o., zkráceně :VTP AGRIEN, spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
BEMOS CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
VORS spol s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
GW DIESEL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Jiří Jokl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Pody print s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Teplárna České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
VH-TRES spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Elektroline a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
KASKA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
CITY-TOOLS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
MAURING spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
MANE HOLDING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
BENJAMÍN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
VPÚ DECO PRAHA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
WIP Reklama spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
cz Immobilien s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Mezi proudy o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
FRANCOUZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
SUPER-KRETE CZECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Jihočeská stavební spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
PaedDr. Alexandra Koláčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
IGY2 CB, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Light Sound Design s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
FOKUS České Budějovice, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
FBC Štíři České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Projektový ateliér AD s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
JTV a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
MOBA studio s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TERA Systems s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
REMSTAV PLUS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
EU technik s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
VYSSPA Sports Technology s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Auböck s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Jihočeský Jazzový Festival s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
SD Ateliér s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ACP AuComp CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Sportovní klub policie České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ČS, náhradní plnění s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
INEKO BM spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Prostor pro všechny z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
HC LVI 2009, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
VAK projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TUBEKO SPORT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TJ Karate České Budějovice z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
SPORT und FREIZEIT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ZESA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
RK Invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
VERSANA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
FIGHT CLUB z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Sportovní klub Pedagog České Budějovice z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
UNIPETROL RPA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
GPL - INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
A8000 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ateliér Velehradský, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ONYX wood spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Diecézní charita České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ATER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Petr Velička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Miroslav Návara detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Servodata a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ENESA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Good Agency s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
A - stav Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KASYS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Pokrývka spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
REPAM ELEKTRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DERS Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
inzagi s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing.arch. GRASSE PAVEL detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Stavitelství Briezstienský s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TJ DYNAMO České Budějovice z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
BENEVITA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Rusina Frei, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Skanska a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TELMO a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Miroslav Mareš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mladé s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
HBP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
BERMAN GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Tempo Team Prague s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MS Progress s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Michal Škoda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Biskupství českobudějovické detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ZPT Vigantice spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Borovka Event s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Autis Centrum, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
BARTL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Expandia, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TEMEX, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
PARSEK, v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
FN spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Irena Hísková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
OPTYS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
AZ - ENERGIE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
RENVOLT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ISATS Ing. Prašnička s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Zdeněk Němec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KP-INVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ING-FOREST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DTD Styl CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing.arch. DVOŘÁKOVÁ MICHAELA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Robinson detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KLIMATIK spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
RICOH Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Obec Hůry detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ELMOT CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
A.R.G.O. historie pro film, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CASSIA DEVELOPMENT & CONSULTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
PROZAC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ÚDO, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VERBA PLUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Alšova jihočeská galerie detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VK projekt cz s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ATELIÉR DoPI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Up Česká republika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Umění ve městě, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Festivalová kancelář Emy Destinnové České Budějovice - koncertní agentura s.r.o., detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Media Park s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Stráský František, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Nemocnice České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PREMO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
VISTA COMMERCIAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TRUE INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Mgr. Šárka Kosová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
POST BELLUM, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Aumayr s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MERCI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SK Mladé z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
C / ECON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Bartolini s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
GEFOS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
A.K.U.P.I. CB spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Sdružení Housova mlýna, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
HMR system, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SIMACEK HS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
GABRI G2, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
VOATT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PRECIS BUILDING SE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Tisox s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Portio s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Budějovický Majáles, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Společenství vlastníků jednotek pro dům Puklicova 24, 26, 28 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Merkur České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
LuckyNet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
DO SVĚTA z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TRIVIS-Centrum profesní přípravy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
InQool, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
KRUCEK, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Reno Šumava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TSE CB spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Česká správa sociálního zabezpečení detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SANTAL spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč

Statutární město České Budějovice jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30
Jihočeský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
Statutární město České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
MONETA Money Bank, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Nemocnice České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Česká agentura pro standardizaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Teplárna České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní fond podpory investic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Generální ředitelství cel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mld. Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
348 mil. Kč
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
129 mil. Kč
Jihočeský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
67 mil. Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 mil. Kč
Statutární město České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 mil. Kč
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 mil. Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
681 346 Kč
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
473 811 Kč
Nemocnice České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
416 155 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
317 953 Kč
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
299 299 Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
280 000 Kč
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
196 000 Kč
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
145 212 Kč
Česká agentura pro standardizaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
140 000 Kč
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
132 000 Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
110 497 Kč
Teplárna České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 238 Kč
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 000 Kč
Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 000 Kč
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 501 Kč
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 750 Kč
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
MONETA Money Bank, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Státní fond podpory investic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Generální ředitelství cel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Statutární město České Budějovice s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Statutární město České Budějovice uzavřel 573 smluv takových smluv, což je 12,65 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Statutární město České Budějovice uzavřel takových smlouv za 6 mld. Kč, což je 46,3 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. ČEVAK a.s. - 39 smluv za celkem 5 mld. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ČSSD v 2006, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2006, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2006, 250 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2008, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2008, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2009, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2010, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2010, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2010, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2010, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2012, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2012, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2012, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2013, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2014, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2016, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2017, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor STAN v 2017, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2017, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor STAN v 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor STAN v 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
   
 2. SWIETELSKY stavební s.r.o. - 48 smluv za celkem 160 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2006, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2008, 70 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2008, 70 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2010, 250 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2010, 30 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2012, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2017, 30 000 Kč ( zdroj)
   
 3. K - BUILDING CB, a.s. - 45 smluv za celkem 94 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Tomáš Tvrdík (*1956)
   
 4. MANE STAVEBNÍ s.r.o. - 13 smluv za celkem 85 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Roman Mallát (*1959)
   
 5. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. - 6 smluv za celkem 82 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. František Konečný, Ph.D. (*1957), Mgr. Jiří Zimola (*1971), Ing. Jaromír Novák (*1955), Mgr. Petr Podhola (*1982), Ing. Jaromír Slíva, MBA (*1970), Ing. Roman Kubíček, Ph.D. (*1963), Bc. Antonín Krák (*1966), Michal Kohn (*1950), Ing. Petr Maroš (*1976), MUDr. Doc. Petr Petr (*1947), Mgr. Zdeněk Dvořák (*1954), Terezie Jenisová (*1976), Petra Šebestíková (*1969)
   
 6. CBH2013 a.s. - 2 smlouvy za celkem 56 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Aleš Kotalík (*1978)
   
 7. HC České Budějovice, z.s. - 11 smluv za celkem 45 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Aleš Kotalík (*1978)
   
 8. VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. - 14 smluv za celkem 44 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2018, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2018, 100 000 Kč ( zdroj)
   
 9. SK Dynamo České Budějovice, a. s. - 6 smluv za celkem 30 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miroslav Dvořák (*1962)
   
 10. PORR a.s. - 4 smlouvy za celkem 28 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Mgr. Petr Cech (*1980), Václav Šafář (*1971)
   
 11. JTH Holding a.s. - 3 smlouvy za celkem 20 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Bc. Michal Kasal (*1971)
   
 12. Colsys s.r.o. - 6 smluv za celkem 20 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Josef Škudrna (*1961)
   
 13. OHL ŽS, a.s. - 1 smlouva za celkem 18 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Josef Rezek (*1952), Tomáš Nossek (*1969)
   
 14. EG.D, a.s. - 86 smluv za celkem 15 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Josef Havel (*1951)
   
 15. DNS a.s. - 1 smlouva za celkem 14 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Pavel Klimuškin (*1964)
   
 16. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - 57 smluv za celkem 11 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Dlouhý (*1953), Vratislav Kulhánek (*1943)
   
 17. "MANE ENGINEERING s.r.o." - 34 smluv za celkem 10 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Roman Mallát (*1959)
   
 18. 4 DVORY a.s. - 2 smlouvy za celkem 7 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Roman Mallát (*1959)
   
 19. AUTOCONT a.s. - 2 smlouvy za celkem 6 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Klára Janovská (*1984)
   
 20. AF-CITYPLAN s.r.o. - 9 smluv za celkem 5 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Petr Košan (*1981)
   

Informace z dalších databází

Spisová značka Dlužníci Věritelé Datum vzniku Poslední změna Stav řízení Soud
 INS 6427/2018
CALIPSUM s.r.o. IČ:29307163
TerenStav s.r.o. IČ:04405528
a dalších 125 věřitelů
19.04.2018 21.01.2021 Konkurs Krajský soud v Brně
 INS 4374/2019
IZOGARANT s.r.o. IČ:26083914
A-Lešení s.r.o. IČ:28909135
EJOT CZ, s.r.o. IČ:61500941
a dalších 29 věřitelů
27.03.2019 17.12.2020 Konkurs Městský soud v Praze
 INS 2685/2016
Daniel Liška IČ:73517810
a dalších 106 věřitelů
5.02.2016 10.11.2020 Konkurs Krajský soud v Českých Budějovicích
 INS 15974/2011
Chlazení CB s.r.o. IČ:28078187
a dalších 25 věřitelů
6.09.2011 17.01.2020 Odškrtnutá Krajský soud v Českých Budějovicích
 INS 34165/2013
a dalších 8 věřitelů
29.11.2013 9.08.2016 Odškrtnutá Krajský soud v Ostravě

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P21V00187388 22. 1. 2021 neuvedena Statutární město České Budějovice Příkazní smlouva SIPO - k archivaci odhad.cena 0 Kč
 P21V00187387 22. 1. 2021 neuvedena Statutární město České Budějovice Mgr. A. Zemen Luboš
Činnost odborného nezávislého člena poroty soutěže 12 000 Kč
 P21V00187391 22. 1. 2021 neuvedena Statutární město České Budějovice Česká pošta, s.p.
Zabezpečení průběhu voleb říjen 2020 - Dodání 536 000 Kč
 P21V00187394 22. 1. 2021 neuvedena Statutární město České Budějovice Tomáš Fedur
Činnost odborného nezávislého člena poroty soutěže 12 000 Kč
 P21V00187395 22. 1. 2021 neuvedena Statutární město České Budějovice DELNET CZ s. r. o.
Zabezpečení průběhu voleb říjen 2020 - k archivaci 569 320 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Označení Kontrolovaná osoba Okres Kontrolní akce
Odkaz statutární město České Budějovice 00244732 České Budějovice 2020/11
Odkaz statutární město České Budějovice 00244732 České Budějovice 2005/07
Odkaz statutární město České Budějovice 00244732 České Budějovice 2009/24
Odkaz statutární město České Budějovice 00244732 České Budějovice 2011/14
Odkaz statutární město České Budějovice 00244732 České Budějovice 2004/20

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
2016-Z-7214 Ministerstvo kultury ČR
23.11.2016 07.12.2016 25.11.2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
460 000 Kč
2016-Z-7214 Ministerstvo kultury ČR
23.11.2016 07.12.2016 25.11.2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
460 000 Kč
1110000083 Ministerstvo financí ČR
17.02.2011 25.02.2011 28.02.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
1 000 Kč
2018-Z-6819 Ministerstvo kultury ČR
16.10.2018 30.10.2018 19.10.2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
400 000 Kč
2016-Z-7213 Ministerstvo kultury ČR
23.11.2016 07.12.2016 25.11.2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
135 000 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-S747/2012/VZ-17 I. 06.02.2013 Statutární město České Budějovice
sektor 3 – Šumava, sektor 4 – Pražská, sektor 7 – Rožnov, sektor 8 – Suché Vrbné, sektor 9 – Stromovka Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S041/02-152/ I. 12.08.2002 Statutární město České Budějovice
Zajištění správy, údržby a provozu veřejného osvětlení, světelné signalizace a parkovacích automatů na území statutárního města České Budějovice Veřejná zakázka
ÚOHS-S263/2013/VZ-19 I. 19.11.2013 Statutární město České Budějovice
SU – servis s. r. o.
Zajištění úklidu Budvar arény dodavatelským způsobem Veřejná zakázka
ÚOHS-S184/2013/VZ-10 I. 11.12.2014 statutární město České Budějovice
V. D.
ATELIER 8000 spol. s r.o.
Centrum halových sportů České Budějovice Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S0038/99 I. Statutární město České Budějovice
ZTV Máj - jih, České Budějovice Veřejná zakázka

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000437280 Statutární město České Budějovice Odstranění tvrdosti zákona při předepsání penále. 27 031 Kč / 1 056 EUR 06.03.2019
1000014861 Statutární město České Budějovice Grantový program Jčk Podpora živé kultury 30 000 Kč / 1 158 EUR 21.05.2010
1000421106 Statutární město České Budějovice Odstranění tvrdosti zákona 245 Kč / 10 EUR 19.09.2018
1000359344 Statutární město České Budějovice Podpora kultury 2017 Opatření č.1 20 000 Kč / 750 EUR 11.04.2017
1000405679 Statutární město České Budějovice GP Podpora kultury 2018 opatření č.1 20 000 Kč / 785 EUR 14.05.2018
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Jan Zahradník Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poslanec
Detail Hana Valentová Obec Horní Stropnice člen Rady
Detail Jaroslava Boubalová Obec Zahájí místostarosta / zástupce starosty
Detail Ing. Miroslav Joch Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice člen Rady

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Detail Město Datum jednání Délka
Zastupitelstvo České Budějovice 4. 11. 2019 - 09:00 Statutární město České Budějovice 4.11.2019 11:54:48 Přepis audiozáznamu dostupný
Zastupitelstvo České Budějovice 17. 6. 2019 - 13:00 Statutární město České Budějovice 17.06.2019 09:22:35 Přepis audiozáznamu dostupný
Zastupitelstvo ČB 10.12.2018 - Rozpočet Statutární město České Budějovice 10.12.2018 00:38:37 Přepis audiozáznamu dostupný
Zastupitelstvo ČB 4. 9. 2020 II. část Statutární město České Budějovice 4.09.2020 00:00:45 Přepis audiozáznamu dostupný
Zastupitelstvo České Budějovice 13. 5. 2019 - pokračování 13:00 Statutární město České Budějovice 13.05.2019 07:26:30 Přepis audiozáznamu dostupný

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 867 377 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy