Informace o úřadu Statutární město České Budějovice

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.07.1973
IČO 00244732
Datová schránka kjgb4yx
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Obce s rozšířenou působností 
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Statutární města 
Stavební úřady RUIAN 
Jednotná kontaktní místa v agendě volný pohyb služeb 
Kontaktní místa veřejné správy 
Matriční úřady (m. úřady, kterými jsou obec. úřady, v hl. m. Praze ÚMČ, v územně čl. statut. městech ÚMO nebo ÚMČ a pro území voj. újezdů újezdní úřady, které určí a jejich spr. obvody vymezí MV prov. pr. př.; obec. úř. ORP) 
Matriční úřady příslušné k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství 
Obce 
Obce provádějící vidimaci a legalizaci (kraj. úřady; obec. úřady ORP; obec. úřady, ÚMČ, ÚMO územně členěných statut. měst a ÚMČ hl. m. Prahy, jejichž seznam stanoví prov. pr. př.; újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR) 
Obce RUIAN 
Obce s matričním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem 
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze 
Obce se stavebním úřadem 
Obce, které nejsou matričním úřadem 
Obecné stavební úřady RÚIAN 
Obecní policie 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
Obecní živnostenské úřady 
Ohlašovny 
Okrsková volební komise* 
Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu ve smyslu § 13 zák. č. 247/1995 Sb. 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Speciální stavební úřady 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Stavební úřady 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Vodoprávní úřady krajských úřadů a stavební úřady obecních úřadů s rozšířenou působností 
Volební orgány (starostové) ve smyslu § 6 písm. h) zák. č. 491/2001 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
Poslední smlouva v RS uveřejněna 17.9.2020
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Statutární město České v celém Hlídači
Hlídat změny i v 39 dceřinných společnostech
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Statutární město České Budějovice
od 2016
4275 smluv za celkem 12 mld. Kč
11,3 % smluv se skrytou cenou
0,0 % smluv se skrytou smluvní stranou
12,7 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (39)
od 2016
8740 smluv za celkem 19 mld. Kč
19,8 % smluv se skrytou cenou
3,2 % smluv se skrytou smluvní stranou
9,6 %smluv s firmami navázanými na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 66 14,07 % 119 mil. Kč 14,03 %
2017 150 15,54 % 5 mld. Kč 81,03 %
2018 123 13,02 % 211 mil. Kč 10,42 %
2019 141 12,89 % 178 mil. Kč 12,76 %
2020 83 10,35 % 94 mil. Kč 6,43 %
Celkem 563 38,19 % 6 mld. Kč 38,19 %
Veřejné zakázky

Statutární město České Budějovice se vyskytuje v 1992 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Statutární město České Budějovice se vyskytuje v jedné veřejné zakázce jako dodavatel.

Dotace

Úřad Statutární město České Budějovice dostal 482 dotací v celkové hodnotě 3 533 735 889 Kč.

19 podřízených organizací (z celkem 39) úřadu Statutární město České Budějovice dostalo dalších 535 dotací v hodnotě 1 336 230 153 Kč.

Úřad Statutární město České Budějovice včetně podřízených organizací dostal celkem 1017 dotací v celkové hodnotě 4 869 966 042 Kč.

Insolvenční rejstřík

Statutární město České Budějovice se vyskytuje v 7 insolvencích jako věřitel.

Statutární město České Budějovice není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Statutární město České Budějovice není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Statutární město České Budějovice jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
E.ON Distribuce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
85
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
67
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62
Ondřej Brož s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
58
Městská charita České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55
STARNET, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
52
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
49
SWIETELSKY stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46
K - BUILDING CB, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
43
ČEVAK a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37
STRABAG a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35
MANE ENGINEERING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32
Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30
SPRÁVA DOMŮ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29
EDIKT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
PREVENT 99 z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
Ledax o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
EKOEKO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Diecézní charita České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Teplárna České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
GPL - INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Tangenta, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
JSP Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Ing. Miroslav Návara detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
EUROVIA CS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Statutární město České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Jihočeský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
PARSEK, v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
VERBA PLUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
AV MEDIA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Volejbalový klub České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
VH-TRES spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Sweco Hydroprojekt a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
ProTeren s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
MS Progress s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
BIT SERVIS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
MANE STAVEBNÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Robinson detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
FOKUS České Budějovice, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
OK Signistav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Autis Centrum, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
HC České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
FCC České Budějovice, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
VLTAVAPARK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
FBC Štíři České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
ATELIÉR DoPI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
ENVI-PUR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
ART 4 PROMOTION, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Light Sound Design s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
DELNET CZ s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
TJ Karate České Budějovice z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
FIGHT CLUB z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Jindřichohradecká stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
THEIA - krizové centrum o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Divadelní spolek J.K.Tyl České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Č.a.Š. s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
AP2projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
VAK projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Jiří Jokl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
AF-CITYPLAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
C / ECON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
REPAM ELEKTRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
SAGASTA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
TranSoft a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Tempo Team Prague s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Ging s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
MANE HOLDING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
CB Auto a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
DTD Styl CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
HBP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Auböck s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Global Fashion s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Pody print s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
METROPOL, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
RICOH Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Stráský František, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Miroslav Mareš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
ŽIVOT 90, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Pohůrecká investiční s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
TKP geo s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ONYX wood spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Projektový ateliér AD s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
REMSTAV PLUS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Signistav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Jihočeská rozvojová o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
KASKA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
LuckyNet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Mezi proudy o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ELTODO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ZESA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Josef Nováček & spol. s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
SK Mladé z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ČD - Telematika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Milan Binder detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
REKOLA Bikesharing s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Tisox s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Colsys s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Vědecko-technický park AGRIEN, spol. s r.o., zkráceně :VTP AGRIEN, spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
DARUMA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Rodinné centrum ROZÁRKA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SaM silnice a mosty a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
JTV a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SAHAN CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SK Dynamo České Budějovice, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
ZVÁNOVEC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Jihočeské letiště České Budějovice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
TC Move 21, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
KONÍČEK, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SK Meťák z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Piano Business Center, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
PRECIS BUILDING SE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Temperi, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ing. Irena Hísková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Mgr. Monika Caháková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
WIP Reklama spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Sportovní klub policie České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Michal Škoda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Hukot CB, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Baby club Šikulka, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Akiprojekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
DialogCB, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Hudební skupina Spolektiv z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
HC LVI 2009, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Města Otakarova z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
PPPA partner s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
XANADU a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Zdeněk Němec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
POHODÁŘI VSKH detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ALMAPRO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
STAVMAT STAVEBNINY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
VIDOX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
TEXSR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
E.ON Česká republika, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Grand Hotel Zvon, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Nadace Jihočeské cyklostezky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Retherm s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
M.O.Z. Consult s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
MEDIA MARKETING SERVICES a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
TERA Systems s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Mladé s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
DV stav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
KinderGarten One - Mateřská škola, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
A8000 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Mgr. Luděk Salčák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Bílý kruh bezpečí, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
OMV Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ACTIVA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
TJ Meteor České Budějovice z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
REMONST stavební spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
TJ DYNAMO České Budějovice z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Jan Turinský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Jana Švarcová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Bruslařský klub České Budějovice z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini) detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Merkur České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
SPORT KLUB RB, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Pionýr, z. s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Mgr. Šárka Kosová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Město Nové Hrady detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Družstvo VAJGAR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TJ Motor z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BLAHOPROJEKT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
KONTAKT České Budějovice z.s - spolek pro volnočacové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
KVELB Ateliér z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
FONTÁNA CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ACP AuComp CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tomáš Suchý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
VGP Park Ceske Budejovice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
7 Agency České Budějovice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Florbalová akademie České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Cafe náměstí, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
GUTERO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
RESTAURACE SOLNICE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
GREENROOT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing.arch. Žížala Petr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing.arch. ŠTĚPÁN VÁCLAV detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing. Pavel Prskavec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Vladimír Tůma - Gastronomická agentura GASTKOM detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ARCDATA PRAHA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
"BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Prostor pro všechny z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Taneční studio No Limit, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TVOR z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SKI TEAM BUDWEIS, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Czech Deposit s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MONEKON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MAURING spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MARBES CONSULTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ELPEKO MONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BENJAMÍN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TENZA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
GEFOS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
INPRESS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
HEBA agency s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
CSS Emausy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum BAZALKA, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BARTL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
A.K.U.P.I. CB spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
A - stav Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
k2cb s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tyfloservis, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Melies s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
RK Invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Skanska a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jihočeský Jazzový Festival s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Perfect System, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
"Spolek Třeboňská nocturna" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SD Ateliér s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ProInvesta CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Green engineering s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Good Agency s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Meridi s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TRUE INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PORR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Junák - český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
HOCHTIEF CZ a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ELTE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
KASYS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
CPI Hotels, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SK SLAVIA České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jihočeská hospodářská komora detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Sportovní klub Pedagog České Budějovice z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
VPÚ DECO PRAHA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TEPIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
INBEST spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Junák - český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Orel jednota České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
David Hellebrant detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SK TŘEBÍN, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Lukáš Michal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing. Tomáš Karlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Junák - český skaut, Krajinská České Budějovice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Česká správa sociálního zabezpečení detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
ČEVAK a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mld. Kč
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
605 mil. Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
485 mil. Kč
J&T BANKA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
250 mil. Kč
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
203 mil. Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
159 mil. Kč
STRABAG a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 mil. Kč
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
101 mil. Kč
EDIKT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 mil. Kč
EUROVIA CS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
97 mil. Kč
K - BUILDING CB, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91 mil. Kč
ČD - Telematika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 mil. Kč
Jihočeský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 mil. Kč
MANE STAVEBNÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
85 mil. Kč
Jihočeské letiště České Budějovice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
82 mil. Kč
Statutární město České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 mil. Kč
ENVI-PUR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57 mil. Kč
CBH2013 a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 mil. Kč
SPRÁVA DOMŮ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 mil. Kč
HC České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 mil. Kč
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44 mil. Kč
Ondřej Brož s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39 mil. Kč
Jindřichohradecká stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39 mil. Kč
Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 mil. Kč
SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
SK Dynamo České Budějovice, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 mil. Kč
PORR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
AV MEDIA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
ProInvesta CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
Retherm s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
SaM silnice a mosty a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
Colsys s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Městská charita České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
SAGASTA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
CALIPSUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
ACG-Real s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
E.ON Distribuce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
VOLEJBAL SPORT CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
EKOEKO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
DNS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
SoftwareONE Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
JTH Holding a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Roman Kučera detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
ZVÁNOVEC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Ledax o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
LION - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
PROZAC stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
ALGON, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
XANADU a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Volejbalový klub České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
ŠAFINVEST, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Institut regionálních informací, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
VLTAVAPARK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
TEMTECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
FINAPRA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
LODINGEN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
MANE ENGINEERING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
AŽD Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
ALMAPRO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Tangenta, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
STAVMAT STAVEBNINY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
STARNET, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
DEMOSTAV, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
JSP Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Piano Business Center, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
ELTODO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
OK Signistav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Green engineering s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
STINGO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
CB Auto a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
nanoSPACE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
VIDOX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
4 DVORY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
EUbuilding a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
ART 4 PROMOTION, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Signistav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
ProTeren s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Jan Turinský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
D.I.M. spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
BIT SERVIS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
HAUSER spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
DV stav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
DELNET CZ s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Židovská obec v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
FCC České Budějovice, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
OMV Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
AF-CITYPLAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
PREVENT 99 z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
COLAS CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
ACTIVA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Vědecko-technický park AGRIEN, spol. s r.o., zkráceně :VTP AGRIEN, spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
VORS spol s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
GW DIESEL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Jiří Jokl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
VH-TRES spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Teplárna České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
BEMOS CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Elektroline a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
KASKA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
CITY-TOOLS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Pody print s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Sweco Hydroprojekt a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
MAURING spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
TKP geo s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
BENJAMÍN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
VPÚ DECO PRAHA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
WIP Reklama spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
cz Immobilien s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Mezi proudy o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
FRANCOUZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
SUPER-KRETE CZECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Jihočeská stavební spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
PaedDr. Alexandra Koláčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
IGY2 CB, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Light Sound Design s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
MANE HOLDING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
FOKUS České Budějovice, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
FBC Štíři České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Projektový ateliér AD s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
MOBA studio s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TERA Systems s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
EU technik s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
VYSSPA Sports Technology s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Auböck s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Jihočeský Jazzový Festival s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
REMSTAV PLUS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
SD Ateliér s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ACP AuComp CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Sportovní klub policie České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ČS, náhradní plnění s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
INEKO BM spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Prostor pro všechny z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
HC LVI 2009, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TUBEKO SPORT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TJ Karate České Budějovice z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
SPORT und FREIZEIT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ZESA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
VAK projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
JTV a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
RK Invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
VERSANA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
FIGHT CLUB z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Sportovní klub Pedagog České Budějovice z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
UNIPETROL RPA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
A8000 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ateliér Velehradský, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ONYX wood spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Diecézní charita České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Miroslav Návara detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Servodata a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ENESA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
euroAWK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Good Agency s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
A - stav Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
GPL - INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KASYS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Pokrývka spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DERS Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
inzagi s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing.arch. GRASSE PAVEL detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TJ DYNAMO České Budějovice z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
BENEVITA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Rusina Frei, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Skanska a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TELMO a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Miroslav Mareš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mladé s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
BERMAN GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Tempo Team Prague s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Stavitelství Briezstienský s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MS Progress s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Michal Škoda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Biskupství českobudějovické detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ZPT Vigantice spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Borovka Event s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Autis Centrum, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Expandia, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TEMEX, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
HBP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
PARSEK, v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
FN spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Irena Hísková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
OPTYS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
AZ - ENERGIE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
RENVOLT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ISATS Ing. Prašnička s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KP-INVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ING-FOREST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ATER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing.arch. DVOŘÁKOVÁ MICHAELA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KLIMATIK spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
REPAM ELEKTRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Obec Hůry detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ELMOT CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
A.R.G.O. historie pro film, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CASSIA DEVELOPMENT & CONSULTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DTD Styl CB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
PROZAC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ÚDO, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VERBA PLUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VK projekt cz s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Zdeněk Němec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ATELIÉR DoPI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Up Česká republika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Umění ve městě, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Festivalová kancelář Emy Destinnové České Budějovice - koncertní agentura s.r.o., detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Media Park s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Stráský František, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PREMO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
REZIDENCE VISTA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TRUE INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Robinson detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Mgr. Šárka Kosová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
POST BELLUM, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Aumayr s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MERCI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SK Mladé z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Bartolini s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
GEFOS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
A.K.U.P.I. CB spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Sdružení Housova mlýna, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
HMR system, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SIMACEK HS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
GABRI G2, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
RICOH Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
VOATT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
C / ECON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PRECIS BUILDING SE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Tisox s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Budějovický Majáles, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Společenství vlastníků jednotek pro dům Puklicova 24, 26, 28 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Merkur České Budějovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
DO SVĚTA z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TRIVIS-Centrum profesní přípravy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
InQool, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
KRUCEK, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Reno Šumava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Portio s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TSE CB spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Česká správa sociálního zabezpečení detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
LuckyNet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SANTAL spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
BARTL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
NEBE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Obec Roudné detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
REKOLA Bikesharing s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TranSoft a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Jihočeská hospodářská komora detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 000 000 Kč
Agro - Hochstaffl, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
996 000 Kč

Statutární město České Budějovice jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32
Jihočeský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Statutární město České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
MONETA Money Bank, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Nemocnice České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Česká agentura pro standardizaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Teplárna České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní fond rozvoje bydlení detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Generální ředitelství cel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mld. Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
347 mil. Kč
Jihočeský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
67 mil. Kč
Statutární město České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 mil. Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
58 mil. Kč
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 mil. Kč
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
681 346 Kč
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
473 811 Kč
Nemocnice České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
416 155 Kč
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
299 299 Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
280 000 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
184 127 Kč
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
145 212 Kč
Česká agentura pro standardizaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
140 000 Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
110 497 Kč
Teplárna České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 238 Kč
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 000 Kč
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 000 Kč
Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 000 Kč
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 501 Kč
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 750 Kč
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
MONETA Money Bank, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Státní fond rozvoje bydlení detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Generální ředitelství cel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Statutární město České Budějovice s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Statutární město České Budějovice uzavřel 562 smluv takových smluv, což je 12,66 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Statutární město České Budějovice uzavřel takových smlouv za 6 mld. Kč, což je 38,3 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. ČEVAK a.s. - 37 smluv za celkem 5 mld. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ČSSD v 2006, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2006, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2006, 250 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2008, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2008, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2009, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2010, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2010, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2010, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2010, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2012, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2012, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2012, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2013, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2014, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2016, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2017, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor STAN v 2017, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2017, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor STAN v 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor STAN v 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
   
 2. SWIETELSKY stavební s.r.o. - 46 smluv za celkem 159 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Zdeněk Havel (*1959)
   
 3. K - BUILDING CB, a.s. - 43 smluv za celkem 91 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Tomáš Tvrdík (*1956)
   
 4. MANE STAVEBNÍ s.r.o. - 13 smluv za celkem 85 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Roman Mallát (*1959)
   
 5. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. - 6 smluv za celkem 82 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Bc. Antonín Krák (*1966), Jiří Zimola (*1971), Ing. František Konečný, Ph.D. (*1957), Mgr. Petr Podhola (*1982), Jaromír Novák (*1955), Ing. Roman Kubíček, Ph.D. (*1963), Jaromír Slíva (*1970), Michal Kohn (*1950), Ing. Petr Maroš (*1976), Mgr. Zdeněk Dvořák (*1954), MUDr. Doc. Petr Petr (*1947), Petra Šebestíková (*1969), Terezie Jenisová (*1976)
   
 6. CBH2013 a.s. - 2 smlouvy za celkem 56 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Aleš Kotalík (*1978)
   
 7. HC České Budějovice, z.s. - 11 smluv za celkem 45 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Aleš Kotalík (*1978)
   
 8. VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. - 13 smluv za celkem 44 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2018, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2018, 100 000 Kč ( zdroj)
   
 9. SK Dynamo České Budějovice, a. s. - 6 smluv za celkem 30 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miroslav Dvořák (*1962), Vladimír Homola (*1970)
   
 10. PORR a.s. - 4 smlouvy za celkem 28 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Mgr. Petr Cech (*1980), Václav Šafář (*1971)
   
 11. Colsys s.r.o. - 6 smluv za celkem 20 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Josef Škudrna (*1961)
   
 12. E.ON Distribuce, a.s. - 85 smluv za celkem 15 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Josef Havel (*1951)
   
 13. DNS a.s. - 1 smlouva za celkem 14 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Pavel Klimuškin (*1964)
   
 14. JTH Holding a.s. - 1 smlouva za celkem 12 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Bc. Michal Kasal (*1971)
   
 15. MANE ENGINEERING s.r.o. - 32 smluv za celkem 9 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Roman Mallát (*1959)
   
 16. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - 55 smluv za celkem 9 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Dlouhý (*1953), Vratislav Kulhánek (*1943)
   
 17. ELTODO, a.s. - 7 smluv za celkem 8 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ČSSD v 2011, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2015, 30 000 Kč ( zdroj)
   
 18. 4 DVORY a.s. - 2 smlouvy za celkem 7 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Roman Mallát (*1959)
   
 19. AUTOCONT a.s. - 2 smlouvy za celkem 6 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Klára Janovská (*1984)
   
 20. AF-CITYPLAN s.r.o. - 9 smluv za celkem 5 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Petr Košan (*1981)
   

Informace z dalších databází

Spisová značka Dlužníci Věritelé Datum vzniku Poslední změna Stav řízení Soud
 INS 2685/2016
Daniel Liška IČ:73517810
a dalších 106 věřitelů
5.02.2016 8.09.2020 Konkurs Krajský soud v Českých Budějovicích
 INS 6427/2018
CALIPSUM s.r.o. IČ:29307163
TerenStav s.r.o. IČ:04405528
a dalších 125 věřitelů
19.04.2018 28.08.2020 Konkurs Krajský soud v Brně
 INS 4374/2019
IZOGARANT s.r.o. IČ:26083914
A-Lešení s.r.o. IČ:28909135
EJOT CZ, s.r.o. IČ:61500941
a dalších 29 věřitelů
27.03.2019 22.07.2020 Konkurs Městský soud v Praze
 INS 15974/2011
Chlazení CB s.r.o. IČ:28078187
a dalších 25 věřitelů
6.09.2011 17.01.2020 Odškrtnutá Krajský soud v Českých Budějovicích
 INS 34165/2013
a dalších 8 věřitelů
29.11.2013 9.08.2016 Odškrtnutá Krajský soud v Ostravě

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-032102 14. 9. 2020 neuvedena Statutární město České Budějovice STAVBA CHODNÍKU (KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA NOVÉ odhad.cena 250 000 Kč
 Z2020-031603 9. 9. 2020 neuvedena Statutární město České Budějovice EUROVIA CS, a.s.
Přestupní zastávky MHD, autobusový bypass, 16 mil. Kč
 P20V00180372 3. 9. 2020 neuvedena Statutární město České Budějovice Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v odhad.cena 0 Kč
 P20V00180116 28. 8. 2020 neuvedena Statutární město České Budějovice MOST EV. Č. CB-019 V ULICI U ČERNÉ VĚŽE, ČESKÉ odhad.cena 0 Kč
 P20V00180071 27. 8. 2020 neuvedena Statutární město České Budějovice REKONSTRUKCE ULICE U SIRKÁRNY, ČESKÉ BUDĚJOVICE - odhad.cena 0 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
2016-Z-7214 Ministerstvo kultury ČR
23.11.2016 07.12.2016 25.11.2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
460 000 Kč
2016-Z-7214 Ministerstvo kultury ČR
23.11.2016 07.12.2016 25.11.2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
460 000 Kč
1110000083 Ministerstvo financí ČR
17.02.2011 25.02.2011 28.02.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
1 000 Kč
2018-Z-6819 Ministerstvo kultury ČR
16.10.2018 30.10.2018 19.10.2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
400 000 Kč
2016-Z-7213 Ministerstvo kultury ČR
23.11.2016 07.12.2016 25.11.2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
135 000 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-S747/2012/VZ-17 I. 06.02.2013 Statutární město České Budějovice
sektor 3 – Šumava, sektor 4 – Pražská, sektor 7 – Rožnov, sektor 8 – Suché Vrbné, sektor 9 – Stromovka Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S041/02-152/ I. 12.08.2002 Statutární město České Budějovice
Zajištění správy, údržby a provozu veřejného osvětlení, světelné signalizace a parkovacích automatů na území statutárního města České Budějovice Veřejná zakázka
ÚOHS-S184/2013/VZ-10 I. 11.12.2014 statutární město České Budějovice
V. D.
ATELIER 8000 spol. s r.o.
Centrum halových sportů České Budějovice Veřejná zakázka
ÚOHS-S263/2013/VZ-19 I. 19.11.2013 Statutární město České Budějovice
SU – servis s. r. o.
Zajištění úklidu Budvar arény dodavatelským způsobem Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S0038/99 I. Statutární město České Budějovice
ZTV Máj - jih, České Budějovice Veřejná zakázka
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Jan Zahradník Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poslanec
Detail Hana Valentová Obec Horní Stropnice člen Rady
Detail Jaroslava Boubalová Obec Zahájí místostarosta / zástupce starosty
Detail Ing. Miroslav Joch Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice člen Rady

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 478 lidí darovalo 1 406 354 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy