ČD - Informační Systémy, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Řídí 5 podřízených organizací.


Založeno 01.04.2011
IČO 24829871
Datová schránka 2kvzr6k

Skuteční majitelé

František Čermák (zapsán 02.07.2020 )
Znepřístupněno
Tomáš Vacek (zapsán 02.07.2020 )
Znepřístupněno
Aleš Bartůněk (zapsán 02.07.2020 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o ČD - Informační Systémy, a.s.
Změny i v 5 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 154 smluv bez uvedené ceny. Tj. 81,05 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,53 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 69 smluv bez uvedené ceny. Tj. 36,32 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u jedné smlouvy. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 5 smluv.

V roce 2022 uzavřel subjekt 50 smluv za 13 mil. Kč (pokles o -90,81 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 33 smluv, což je celkem 66,00 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Železniční a tramvajové lokomotivy a vozidla (11 mil. Kč), IT (2 mil. Kč), IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) (457 380 Kč), Opravy, údržba a počítačové sítě (0 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

ČD - Informační Systémy, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma ČD - Informační Systémy, a.s. dostala 4 dotace v celkové hodnotě 515 491 Kč.

0 dceřiných společností firmy ČD - Informační Systémy, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

ČD - Informační Systémy, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

ČD - Informační Systémy, a.s. uzavřel 41 smluv smluv (tj. 5,42 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 7 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 5 podřízených organizací.

Zobrazit další informace