ČEZ, a. s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí 102 podřízených organizací.


Zastupovaný

Daniel Beneš

změna 09.06.2020

Pavel Cyrani

změna 22.07.2017

Michaela Chaloupková

změna 03.08.2017

Tomáš Pleskač

změna 22.07.2017

Ladislav Štěpánek

změna 22.07.2017

Martin Novák

změna 09.11.2017

Bohdan Zronek

změna 22.07.2017

Založeno 06.05.1992
IČO 45274649
Datová schránka yqkcds6

Skuteční majitelé

DANIEL BENEŠ (zapsán 20.07.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
TOMÁŠ PLESKAČ (zapsán 20.07.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
PAVEL CYRANI (zapsán 20.07.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MICHAELA CHALOUPKOVÁ (zapsán 20.07.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MARTIN NOVÁK (zapsán 20.07.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
BOHDAN ZRONEK (zapsán 20.07.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JAN KALINA (zapsán 21.07.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
 

Vymazaní majitelé

Daniel Beneš (zapsán 28.01.2019 - 20.07.2021 )
Znepřístupněno
Tomáš Pleskač (zapsán 28.01.2019 - 20.07.2021 )
Znepřístupněno
Ladislav Štěpánek (zapsán 28.01.2019 - 20.07.2021 )
Znepřístupněno
Bohdan Zronek (zapsán 28.01.2019 - 20.07.2021 )
Znepřístupněno
Martin Novák (zapsán 28.01.2019 - 20.07.2021 )
Znepřístupněno
Pavel Cyrani (zapsán 28.01.2019 - 20.07.2021 )
Znepřístupněno
Michaela Chaloupková (zapsán 28.01.2019 - 20.07.2021 )
Znepřístupněno
LADISLAV ŠTĚPÁNEK (zapsán 20.07.2021 - 21.07.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM

Chci hlídat

Všechny změny o ČEZ, a. s.
Změny i v 102 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Skrývá ceny u varujícího počtu 164 smluv z 222 smluv.

Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 159 smluv bez uvedené ceny. Tj. 78,33 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,48 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 4 smluv.

V registru smluv evidujeme 763 smluv za celkem 83 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 206 smluv za 76 mld. Kč (nárůst o 13 084,61 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 143 smluv, což je celkem 69,42 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Finance (74 mld. Kč), Dary a dotace (1 mld. Kč), Stavebnictví (408 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (5 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

ČEZ, a. s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma ČEZ, a. s. dostala 62 dotací v celkové hodnotě 169 083 575 Kč.

0 dceřiných společností firmy ČEZ, a. s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

ČEZ, a. s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

ČEZ, a. s. uzavřel 33 smluv smluv (tj. 4,33 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 44 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 107 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 102 podřízených organizací.

Zobrazit další informace